fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEFundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Ścieżka SMART

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 „Ścieżka SMART”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji FENG.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

Nasze HITY

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Program
„Ścieżka SMART”

„Ścieżka SMART” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane:

 • mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsorcjom tych podmiotów (nabór organizowany przez PARP),
 • dużym przedsiębiorstwom, konsorcjom dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjom przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi (nabór organizowany przez NCBR).

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

W ramach programu FENG w jednym wniosku można uzyskać dotacje aż na 7 różnych grup wydatków:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Maksymalne dofinansowanie: w zależności od modułu, np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a na inwestycje produkcyjne – do 70%.

Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże firmy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców wynosi 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych).

Wsparcie stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

Budżet programu: całkowity budżet programu wynosi 4 400 000 000 EUR (słownie: cztery miliardy czterysta milionów euro).

Na co: Dofinasowanie będzie można przeznaczyć na projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Terminy najbliższych naborów wniosków o dofinansowanie:

 • 27 czerwca do 24 października 2024 (pojedyncze MŚP, pojedyncze duże przedsiębiorstwa),
 • 27 czerwca do 24 października 2024 (pojedyncze MŚP, pojedyncze duże przedsiębiorstwa – nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności),
 • 10 stycznia do 28 marca 2025 (konsorcja naukowo-przemysłowe lub konsorcja MŚP z dużymi przedsiębiorstwami).

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kryteria przyznawania dofinansowania:

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach działania „Ścieżka SMART”, przedsiębiorca musi spełnić określone kryteria, m.in.:

 • musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski,
 • musi być w stanie wykazać, że posiada środki finansowe na sfinansowanie części kosztów projektu, które nie są objęte dofinansowaniem,
 • projekt musi mieć charakter innowacyjny i przyczynić się do doskonalenia procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
 • projekt musi mieć wartość co najmniej 50 tysięcy złotych,
 • projekt musi być zgodny z priorytetami określonymi w regulaminie naboru, dotyczącymi m.in. zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju nowych technologii czy poprawy efektywności energetycznej.
WARTO WIEDZIEĆ

Koszty kwalifikowalne

W ramach modułu B+R m.in.:
  • wynagrodzenie personelu projektu,
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
  • odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu,
  • odpisy amortyzacyjne budynków,
  • koszty gruntów,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów,
  • koszty operacyjne dotyczące: pomocniczych usług obcych; opłat związanych z dopuszczeniem do badań; usług transportowych; wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń; wynajmu powierzchni laboratoryjnej.
W ramach modułu wdrożenie innowacji m.in.:
  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów,
  • raty spłaty kapitału gruntów; spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych,
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych,
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • raty spłaty kapitału środków trwałych,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
  • Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych.
W ramach modułu infrastruktura B+R m.in.:
  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów,
  • raty spłaty kapitału gruntów,
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej,
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych,
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
W ramach modułu cyfryzacja m.in.:
  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia prawa własności gruntów,
  • raty spłaty kapitału gruntu,
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych,
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości,
  • raty spłaty kapitału środków trwałych,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC), znakowania, 29 testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
  • koszty usług doradczych.
W ramach modułu zazielenienie przedsiębiorstw m.in.:
  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia prawa własności gruntu,
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty usług doradczych,
  • koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, znakowania, testowania i certyfikacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych,
  • koszty, które są związane z podniesieniem poziomu ochrony środowiska,
  • koszty, które są związane z efektywnością energetyczną.
W ramach modułu kompetencje m.in.:
  • koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi,
  • wynagrodzenia wykładowców, koszty operacyjne wykładowców takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
  • koszty wynajmu sal szkoleniowych z adekwatnymi narzędziami i wyposażeniem w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
  • koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem,
  • koszty administracyjne związane z organizacją i obsługą szkolenia, w tym przerwy kawowe i lunche / posiłki serwowane w czasie szkolenia,
  • koszty uczestników szkolenia bezpośrednio związane ze szkoleniem, tj. koszty podróży i zakwaterowania,
  • koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem.
W ramach modułu internacjonalizacja m.in.:
  • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, ubezpieczenia, podróży służbowych pracowników),
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych o randze międzynarodowej,
  • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Ścieżka SMART”.

Ile czasu trwa ocena wniosków w konkursie „Ścieżka SMART”?

Zgodnie z regulaminem PARP i NCBR oceni projekty złożone w naborze w terminie maksymalnie 100 dni od zakończenia naboru.

Całkowity czas od momentu złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania jest jednak zwykle dłuższy, gdyż składa się na niego kilka etapów, m.in.:

 • ocena wniosków przez komisję oceniającą;
 • podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP;
 • realizacja projektu i składanie sprawozdań z postępu prac;
 • wypłata dofinansowania.

Czas trwania poszczególnych etapów może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach, cały proces przyznania dofinansowanie może trwać kilka miesięcy lub dłużej.

Prowadzę małe przedsiębiorstwo w województwie mazowieckim - czy mogę uzyskać dotację z tego programu?

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku prowadzili działalność gospodarczą na terenie Polski.

Jednak wydatki w niektórych modułach finansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (moduły Wdrożenie Innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja i częściowo moduł Zazielenianie).

Intensywność wsparcia dla powyższych modułów zależy od miejsca realizacji inwestycji, a zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej są obszary, na których ta intensywność wynosi 0%.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy sprawdzić, czy planowana inwestycja może być dofinansowana w ramach tej dotacji.

Czy w ramach konkursu mogą być dofinansowane wydatki na marketing?

Niestety nie, wydatki związane z usługami marketingowymi nie są kwalifikowane w żadnym z modułów.

Jaki jest limit wydatków możliwych do poniesienia w ramach modułu Infrastruktura B+R?

Nie ma takiego limitu z zastrzeżeniem zapisów Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów) zawartych w pkt. 1.1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Jaki jest okres kwalifikowalności wydatków?

Koniec okresu kwalifikowalności to 31 grudzień 2029 r.

Czym są eksperymentalne prace rozwojowe?

Eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Czym są badania przemysłowe?

Badania przemysłowe o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w  przypadku technologii generycznych.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Ścieżka SMART".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Ścieżka SMART".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone