fbpx
 

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 – wsparcie dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców

20 marca 2024by Joanna Pohl
Już wkrótce ma zostać ogłoszony kolejny nabór w projekcie grantowym „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”, stanowiącego kontynuację „Funduszu Badań i Wdrożeń”, który do tej pory był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a obecnie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. 21 lutego 2024 odbyło się oficjalne wręczenie umowy o dofinansowanie, którego wartość wyniesienie niemal 96 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na prowadzenie prac B+R, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup wyników prac B+R oraz wydatki związane z ochroną własności intelektualnej.
Cel programu

Celem projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

Planowany efekt zakłada wzrost współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Kluczowe wymagania:

 • projekt musi być realizowany na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • zakres projektu musi wpisywać się w Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ (Zdrowa i bezpieczna żywność; Zdrowie i turystyka zdrowotna; Zaawansowane materiały i narzędzia; Transport i mobilność; Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne),
 • Wnioskodawca musi zobowiązać się do komercjalizacji wyników prac B+R,
 • zakup usług zewnętrznych musi występować w warunkach pełnej konkurencji (także w zakresie upubliczniania treści zapytań ofertowych oraz informacji o ich rozstrzygnięciu).

Projekty powinny także dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej na skalę co najmniej województwa.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach projektu może być udzielone przedsiębiorcom (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014):

 • prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), oraz
 • mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach MODUŁU 1 o dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, oraz
 • inne (duże) przedsiębiorstwa – wyłącznie pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu oraz w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

W ramach MODUŁU 2 o dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Fundusz oferuje dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju dla następujących typów projektów:

 1. Prowadzenie prac B+R,
 2. Tworzenie i rozwój zaplecza B+R,
 3. Zakup wyników prac B+R,
 4. Wydatki związane z ochroną własności intelektualnej oraz zakupem zaawansowanych usług doradczych/proinnowacyjnych.

Wsparcie w ramach programu udzielane jest modułowo i obejmuje:

MODUŁ 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.

Co ważne, wykluczone jest otrzymanie wsparcia na prowadzenie badań podstawowych.

MODUŁ 2: Bon na patent, tj. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Co ważne, jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie lub ubiega się o wsparcie.

Koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu mogą dotyczyć m. in.:

 • kosztów wynagrodzenia,
 • zakupu surowców i materiałów do badań,
 • zakupu badań od jednostek zewnętrznych,
 • inwestycji w infrastrukturę B+R.
Ile można uzyskać wsparcia?

W ramach programu Fundusz Badań i Wdrożeń udzielane będzie kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych:

 • wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (dotacja na opracowanie nowych technologii),
 • wsparcie na ochronę własności intelektualnej (bon na patent).

Wsparcie na prowadzenie prac B+R, zakup wyników prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, której intensywność wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych oraz do 60% kosztów kwalifikowalnych prac rozwojowych.

Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R (jako element projektu) będzie udzielane w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej), której intensywność wyniesie do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet naboru wyniesie około 96 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem konkursu w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń” jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Najbliższy nabór planowany jest na II kwartał 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-istniejacych-firm/fundusz-badan-i-wdrozen-3-0/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.