fbpx
 

Rozwiązania szyte na miaręDoradztwo w zakresie tańszej energii elektrycznej

Wiele aspektów ma wpływ na wahanie cen energii w ciągu doby, m. in. wielkość produkcji energii czy zapotrzebowanie na nią na rynku. Znajduje to swoje odzwierciedlenie na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), gdzie ceny zakupu energii zmieniają się w każdej godzinie.

Dzięki współpracy z marką Doradcy365 zyskasz dostęp do zakupu energii i rozliczenia swojego zużycia po cenie notowanej na TGE (od wytwórców zielonej energii) zgodnie z Twoim profilem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnego audytu i wykonanie charakterystyki zużycia energii w firmie. Wtórnymi aspektami są m.in. kompensacja mocy biernej oraz dopasowanie odpowiedniej taryfy, co również może dać oszczędności w granicach kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie.

Nasza usługa dedykowana jest dla Klientów, których zużycie prądu jest stabilne (możliwe do przewidzenia). Skorzystają z niego również wszyscy, którzy oczekują spadku cen i przewidują lepszy moment zakupowy. Wykorzystaj okazje – Twoja cena będzie zawsze dostosowana do sytuacji na rynku.

Drugim proponowanym przez nas rozwiązaniem dla Twojej firmy jest możliwość własnego wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki temu Twoja firma skutecznie zabezpieczy się przed zmianami cen prądu na rynku, a Ty będziesz w stanie długofalowo zaplanować swoją strategię i pozycję na rynku.

Z uwagi na kryzys wywołany pandemią Covid oraz regulacjami dotyczącymi ochrony klimatu, a także ze względu na wysoką inflację, w ciągu ostatniego roku ceny prądu wystrzeliły do góry nawet o kilkaset procent. Dla wielu przedsiębiorstw skończyły się czasy taniego prądu. Firmy energetyczne napędzają strachem Klientów i podsuwają dziś do podpisania kontrakty długoterminowe po mocno zawyżonych stawkach, bez wykonania odpowiednich audytów. Klienci w obawie przed kolejnymi podwyżkami często podpisują wyjątkowo niekorzystne umowy, a tym samym generują ogromne straty na kolejne lata.

Przy kontraktacji prądu na kilka lat do przodu na bardzo wysokich, oferowanych dzisiaj, stawkach niezwykle korzystna może okazać się decyzja o zainstalowaniu własnego źródła wytwórczego, np. wiatraków czy fotowoltaiki, które staje się w tym momencie bardzo dobrym instrumentem chroniącym firmę przed zapaścią finansową i bankructwem.

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/hand-holding-light-bulb-with-small-plant-soil-with-save-message-block-sunlight-min-scaled.jpg
Najprościej rzecz ujmując, każda firma działająca w Polsce może dokonywać zakupu energii bezpośrednio z Towarowej Giełdy Energii tzw. Rynku Dnia Następnego oraz otrzymać gwarancję stałej ceny energii elektrycznej:

Ceny energii wyliczane są na podstawie notowań Rynku Dnia Następnego (SPOT) na TGE, które zawsze możesz sprawdzić na stronie: https://www.tge.pl/

Nasz pakiet umożliwia przedsiębiorcy zakup energii elektrycznej po zmiennych cenach wyliczanych w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. nawet do 2027 roku.

Miesięczna cena energii jest obliczana jako średnia ważona zakupionej energii w oparciu o ceny wynikające z Fixingu I na TGE.

Jak działa Rynek Dnia Następnego?
 • Sprzedawcy energii z jednodniowym wyprzedzeniem szacują ilość energii, którą będą mogli dostarczyć do systemu i po jakiej cenie tak, by ich oferta została zaakceptowana.
 • Zlecenia kupna lub sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych godzin doby składane są przez uczestników Rynku Dnia Następnego.
 • System giełdowy tworzy ze zleceń sprzedaży krzywą podaży, a ze zleceń zakupu krzywą popytu.
 • Obliczana jest ilość energii elektrycznej, która zostanie sprzedana i kupiona na giełdzie oraz wyznaczana jednolita cena wszystkich transakcji dla danej godziny.
 • Każda doba podzielona jest na 24 godzinowe okresy rozliczeniowe, w których można kupować i sprzedawać energię elektryczną.
 • Notowania giełdowe odbywają się codziennie, a główną sesją jest tzw. Fixing I, czyli moment, kiedy ustalane są ceny energii w poszczególnych godzinach doby na dzień następny. Odbywa się to codziennie o 10:30. Celem zastosowania tej metody jest ustalenie najniższej możliwej ceny za energię elektryczną, która jest potrzebna w danym momencie.
 • Wszystkie oferty od wytwórców szeregowane są według ceny od najniższej do najwyższej. Z drugiej strony szeregowane są oferty kupna energii, również od najniższej do najwyższej oferowanej ceny.
 • Ostateczna cena rynkowa rozliczeniowa dla danego produktu handlowego na RDN powstaje w punkcie przecięcia żądanej ilości i ilości oferowanej ostatecznie.
 • Ta cena rozliczeniowa jest następnie płacona przez wszystkich uczestników rynku za dany produkt.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/businessman-doing-business-analysis-min-1-scaled.jpg
Business losses on the stock market chart concept, Business use pen touch line market chart and arrows fall to the ground, indicating the economic recession that will occur in 2022
Poniższy wykres przedstawia miesięczne średnioważone ceny na RDN od 2009 r. (za: https://tge.pl/dane-statystyczne - raport za Sierpień 22)
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/Sredniowazone-ceny-miesieczne-energii-TGE.jpg
Poniższy wykres przedstawia średnioważone ceny miesięczne na RDN w 2022 r. (dane za TGE)
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/wykres-2022.png
Jak kształtowały się ceny energii elektrycznej na TGE w ostatnich 5 latach?
 • Ceny na rynku dnia następnego TGE utrzymywały się w przeciągu roku 2017 na relatywnie niskim poziomie, co było trendem odwrotnym w stosunku do giełd europejskich, na których ceny z kolei rosły. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2017 r. wyniosła 157,96 zł/MWh*.
 • W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Skutkiem zmian cen na rynku hurtowym było uchwalenie ustawy wprowadzającej cenę maksymalną dla odbiorców końcowych i program dofinansowania różnic w cenach na rynku hurtowym i w obrocie. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2018 r. wyniosła 224,71 zł/MWh*.
 • W 2019 r. zaobserwowano na rynkach energii elektrycznej wahania cen energii elektrycznej i o ile rok wcześniej cena prądu rosła w kolejnych kwartałach, o tyle w 2019 r. ceny kontraktu bazowego na nadchodzący rok utrzymywały się na względnie stałym poziomie do końca trzeciego kwartału i spadały w kolejnych miesiącach ostatniego kwartału. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2019 r. wyniosła 229,62 zł/MWh*.
 • W 2020 r. odnotowano spadki średnich cen energii elektrycznej zarówno na rynku spot,
  jak i na rynku terminowym. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2020 r. wyniosła 210,11 zł/MWh*.
 • W 2021 r. odnotowano znaczący wzrost cen energii elektrycznej. Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na RDN w 2021 r. wyniosła 401,17 zł/MWh*.
 • Jeszcze na początku 2021 r. energię na rynku konkurencyjnym można było kupić blisko dwukrotnie taniej. Średnia cena energii elektrycznej w I kwartale 2022 r. wyniosła 468,35 zł/MWh*.

* ceny energii wg statystyk Urzędu Regulacji Energetyki (https://ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku) oraz rocznych raportów TGE (https://tge.pl/dane-statystyczne)

Jak kształtowały się ceny energii elektrycznej na TGE w poszczególnych miesiącach 2022 r.?
 • Średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego w 2022 r. kształtowały się następująco:
  • styczeń – 666,90 zł/MWh;
  • luty – 525,89 zł/MWh;
  • marzec – 683,59 zł/MWh;
  • kwiecień – 584,45 zł/MWh;
  • maj – 662,40 zł/MWh;
  • czerwiec – 884,68 zł/MWh;
  • lipiec – 1125,94 zł/MWh;
  • sierpień – 1390,76 zł/MWh.

* powyższe ceny energii wg statystyk TGE

Jakie podmioty należą do TGE i kto kupuje na TGE?
 • Towarowa Giełda Energii wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych.
 • Grupa TGE prowadzi działalność w zakresie obrotu towarowego, usług rozliczeniowych i rozrachunkowych. W strukturze Grupy Kapitałowej TGE znajdują się dwie spółki zależne: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz InfoEngine S.A.
 • Na TGE kupują i sprzedają prąd wszystkie spółki obrotu energią elektryczną w Polsce.
Ile podmiotów/firm korzysta z możliwości zakupu energii bezpośrednio z TGE?
 • Aktualnie nie ma jeszcze raportu za 2021 rok. W 2020 było to 2,6% odbiorców.
 • Warto pamiętać, że prąd zaczął mocno drożeć w 2022 r. i coraz więcej Klientów chce kupować prąd bezpośrednio z giełdy.
Kto nadzoruje działalność TGE?
 • W 2003 r. TGE jako pierwsza (i jak dotąd jedyna) w Polsce uzyskała zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej i została objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 • TGE prowadzi swoją działalność zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne.
Power lines next to euro notes with stock chart and rising up arrow. Energy crisis in Europe. Price increase of electricity consumptions for home and industry. Electricity trade.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/business-handshake-finance-prosperity-money-technology-asset-background-min-scaled.jpg
Czy proces zakupu energii poprzez TGE jest skomplikowany?
 • Nie – Doradcy365 zajmą się wszystkimi formalnościami, a Ty nie musisz nic robić – po prostu korzystasz z prądu jak do tej pory.
 • Dla Ciebie nic, poza ceną, się nie zmienia. Wszystkim zajmujemy się my oraz sprzedawca energii.
Przejrzyste warunki współpracy:
 • Gdy ceny na giełdzie spadają – Twoja stawka za prąd również maleje – korzystasz z niższych cen, które często są nawet o 60% niższe niż stałe stawki.

 • Gdy ceny na giełdzie są stabilne – Twoja stawka za energię elektryczną będzie nawet 15% niższa niż w przypadku oferty „stałej ceny” – wynika to ze struktury produktu.

 • Gdy ceny na giełdzie rosną – Twoja stawka również. Możesz wtedy bez dodatkowych opłat podjąć decyzję o zmianie kontraktu na stałą cenę. Gdy cena na rynku spadnie i osiągnie oczekiwany przez Ciebie poziom lub stwierdzisz, że chcesz ją zabezpieczyć przed dalszym wzrostem, zawsze możesz ją zagwarantować przez zmianę kontraktu z ceny zmiennej na stałą – bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 • Zyskasz bezpośredni dostęp do rynku energii z rozliczeniem zużycia po cenie zmiennej. Kiedy uznasz, że aktualna cena na giełdzie będzie dla Ciebie odpowiednia, możesz przejść na stałą cenę.

 • Jeśli chcesz od razu mieć zagwarantowane stałe ceny energii, oczywiście jest taka możliwość, jednak przy tak dużej niestabilności rynku nie rekomendujemy takiego działania.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiednich raportów i analiz, załatwi formalności i pomoże wdrożyć najlepsze rozwiązania, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.

Przykład oszczędności

Klient to bardzo duży zakład produkcyjny, który rocznie zużywa ok. 8GWh energii elektrycznej.

 • W połowie sierpnia została przedłużona umowa na zakup energii elektrycznej na 2023 rok z zakładem energetycznym po stawce 2500 zł/MWh.
 • Stawka za rok 2022 to 600 zł/MWh.
 • Wzrost ceny o 400% czyli klient zamiast 4.800.000 zł zapłaci 20.000.000 zł za prąd w 2023 roku.

Średnia cena na giełdzie w sierpniu 2022 r. to ok. 1300 zł/MWh.

Klient podpisując umowę bez dokładnej analizy, w obawie przed podwyżkami cen energii, stracił ok. 8-10 milionów złotych w przyszłym roku.

8 września 2022 r. średnia cena prądu na giełdzie to 498zł/MWh, więc straty tego klienta są już na poziomie kilkunastu milionów złotych.

Kontraktując się z nami na dostawę energii zawsze istnieje możliwość przejścia na stałą stawkę za energię elektryczną.

Ponadto, nawet jeśli masz podpisaną umowę długoterminową z innym dostawcą np. do 2025 roku, to możesz się z nami zakontraktować na lata 2026-2027 i nawet, jeśli Twoja umowa z nami nie jest jeszcze w rzeczywistości aktywna, to w ramach naszej współpracy będziemy dla Ciebie monitorować rynek i jeśli cena energii spadnie do akceptowanego przez Ciebie poziomu w czasie, kiedy masz jeszcze innego dostawcę, to my kupimy dla Ciebie energię na czas obowiązywania naszej umowy w zagwarantowanej i zaakceptowanej przez Ciebie cenie.

Masz więc gwarancję bezpieczeństwa, pewności ceny i możliwość przewidywania rozwoju swojego biznesu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Doradztwo od ponad 20 lat
w tym ponad 10 lat doświadczenia w tematyce energii i OZE

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów - głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności, mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92%.

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Rzetelne wykonanie usług powoduje, że ponad 91% Klientów poleca nasze usługi swoim znajomym i kontrahentom.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Tańsza energia elektryczna”

2 KROKZapoznaj się

z ankietą, którą otrzymasz od nas e-mailowo

3 KROKWypełnij i wyślij ankietę

Pozwoli nam ona na wycenę usługi

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym ekspertem, który będzie dedykowany do obsługi Twojej firmy wszelkie istotne dla Ciebie aspekty współpracy

5 KROKZapoznaj się z ofertą

którą wyślemy Ci po analizie Twoich potrzeb.

6 KROKZaakceptuj ofertę

którą otrzymasz od nas e-mailem.

7 KROKPodpisz umowę

Którą przygotujemy na podstawie zaakceptowanej oferty

8 KROKGotowe

Startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie tańszej energii elektrycznej!
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Dopasowujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb Klienta

Co daje krótki okres kontraktowania ceny?
 • Ryzyko zakupowe rozłożone w czasie.
 • Lepsza analiza rynkowa.
 • Minimalizuje podjęcie niekorzystnej decyzji w nieodpowiednim momencie – przykład firmy, który został opisany wyżej.
Czy po podpisaniu umowy jest możliwość przejścia na stałą cenę
 • Oczywiście – możesz jednorazowo, w trakcie trwania kontraktu zmienić ofertę na stałą cenę.
 • To Ty zawsze decydujesz, kiedy chcesz przejść na stałą cenę na cały okres kontraktu.
Na czym polega wygoda i bezpieczeństwo decyzji podejmowanych w imieniu Klienta?
 • Dzięki współpracy z nami oferujemy automatyczny zakup energii dla Twojej firmy.
 • Nie musisz monitorować giełdy, ani angażować w zakupy energii pracowników – nasi analitycy robią to za Ciebie!
Na czym polega możliwość kształtowania ceny zgodnej z rynkiem?
 • Akceptujesz stały poziom bazowy kosztów, a ostateczna cena miesięczna odzwierciedla zakupy dokonane na danym instrumencie.
Na jaki okres musi być zawierana umowa w zakresie zakupu energii z Towarowej Giełdy Energii?
 • Umowa w zakresie zakupu energii na TGE zawierana jest na min. 1 rok czasu, maksymalnie na 5 lat. Reguluje to Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym.
Jakie są koszty obsługi Doradców w zakresie TGE?
 • Koszt naszej pomocy zależny jest od wielu czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie w oparciu o szczegółowe analizy i obliczenia.
 • Ceny za obsługę zaczynają się już od 499 zł netto + VAT + 1-10% uzyskanych oszczędności.
Co będzie jeśli ceny na Giełdzie znacznie wzrosną?
 • W przypadku wzrostu cen na giełdzie Twoja stawka również rośnie.
 • Jeśli obawiasz się dalszych wzrostów, możesz wtedy jednorazowo, bez ponoszenia dodatkowych opłat, podjąć decyzję o zmianie kontraktu na stałą cenę. Tak samo możesz przejść na stałą stawkę, jeśli cena w cennikach spadnie do akceptowalnego przez Ciebie poziomu.
 • Warto wiedzieć, że zakłady energetyczne proponują zwykle w cennikach ceny wysokości 200-300% ceny giełdowej. W przypadku wzrostów w większości wypadków cena i tak będzie niższa od tej, proponowanej przez ZE.
Dlaczego średnia cena zakupu energii z TGE jest niższa od ceny kontraktowanej przez zakłady energetyczne?
 • Zakłady energetyczne narzucają wiele swoich kosztów na odbiorców końcowych, co ostatecznie przekłada się na ceny energii.
 • Są to m. in. koszty obsługi oraz bardzo wysokie marże na sprzedaży energii.
 • Cena na giełdzie to cena wyłącznie energii elektrycznej, bez ukrytych kosztów.
Czy proces zakupu energii poprzez TGE jest skomplikowany?
 • Nie. Ty jako Klient nie musisz nic robić. Korzystasz z prądu jak do tej pory. Nie zmienia się dla Ciebie nic, poza ceną. Wszystkim zajmuje się sprzedawca energii.
Czy tylko duże firmy korzystają z zakupu energii poprzez TGE?
 • Nie. Możemy kontraktować już firmy od zużycia 20-30 MWh rocznie (taką ilość energii zużywa np. średniej wielkości sklep spożywczy lub średnia restauracja).
Jaki minimalny poziom rocznego zapotrzebowania na energię powoduje, że zakup energii poprzez TGE jest opłacalny?
 • Niemalże każdy, ale w praktyce oszczędności zaczynają się od 20-30 MWh rocznie.
Od jakiego poziomu rocznego zapotrzebowania energii Doradcy365 mogą nawiązać współpracę w zakresie umożliwienia zakupu energii poprzez TGE?
 • Nawiązujemy współpracę przy zużyciu rocznym na poziomie 20-30 MWh.
Jak długo trwa proces od zgłoszenia się do Doradców365 do możliwości zakupywania energii bezpośrednio z TGE?
 • Możemy podpisać umowę z dniem  zakończenia obowiązywania Twojej bieżącej umowy z zakładem energetycznym np. umowa kończy się 31.12.2022, wtedy od 1.01.2023 może obowiązywać nasza umowa.
 • Nawet jeśli Twoja bieżąca umowa kończy się za rok, to i tak możemy podpisać naszą umowę na kolejne lata i już śledzić notowania na giełdzie – jeśli cena w cennikach spadnie do akceptowalnego przez Ciebie poziomu, możemy wówczas podpisać umowę na stałe ceny, nawet jeśli nasza umowa w rzeczywistości wejdzie w życie dopiero za rok.
Możesz więcej zaoszczędzić

Energia elektryczna
i własne wytwarzanie

Energy crisis, Hand hold light bulb with energy resources icon and rising data chart representing electricity crisis, Economy  and alternative energy, Sustainability. Ecological friendly.
Wysokie ceny prądu a własne źródła wytwórcze

Wartą przeanalizowania jest też kwestia własnego wytwarzania energii elektrycznej. W takim przypadku firma zabezpiecza się na dziesięciolecia przed zmianami cen prądu na rynku. Jest w stanie długofalowo zaplanować swoją strategię i pozycję na rynku.

Kiedyś nikt nie przykładał do tego wagi, bo prąd był bardzo tani i marginalnie wpływał na cenę produktu końcowego wytwarzanego przez firmę. Dzisiaj diametralnie wszystko się zmieniło i bez dokładnego audytu i zbadania charakterystyki pracy firmy strzelamy na oślep, a przy strzelaniu na oślep sporo firm strzeliło sobie w kolano i kupiło prąd “w strachu” bez żadnej analizy ze strony doradcy z zakładów energetycznych po mocno zawyżonych stawkach z kontraktacją na kilka lat do przodu.

Przy kontraktacji prądu na kilka lat do przodu na bardzo wysokich, oferowanych dzisiaj, stawkach często jedynym ratunkiem jest decyzja o zainstalowaniu własnego źródła wytwórczego, np. wiatraków czy fotowoltaiki.

Rozwiązanie długoterminowych umów na dostawę prądu wiąże się bowiem z bardzo dużymi karami ze strony zakładów energetycznych, dlatego własne źródło wytwórcze staje się w tym momencie bardzo dobrym instrumentem chroniącym firmę przed bankructwem.

Charakterystyka zużycia energii w firmie

Mając już źródło wytwórcze bardzo ważne jest po raz kolejny zbadanie charakterystyki pracy firmy i jej zużycia energii. Może się bowiem okazać, że większość wytwarzanego prądu jest odsyłana do sieci zakładu energetycznego.

W takim przypadku, niemal zawsze, zakład energetyczny odkupuje prąd od przedsiębiorcy po dużo niższych stawkach niż prąd, który sprzedaje temu samemu przedsiębiorcy.

Case study: jeden z naszych Klientów otrzymał propozycję zakupu energii elektrycznej od operatora za kwotę 2200 zł/MWh, a odkup prądu z instalacji fotowoltaicznej za kwotę 450 zł/MWh. Na powyższym przykładzie doskonale widać, że nasz Klient sam wytworzyłby prąd, który sprzedałby później za 450 zł/MWh, a następnie odkupiłby później wyprodukowany przez siebie prąd za kwotę 2200 zł/MWh.

Dlatego na tym etapie bardzo ważna jest dokładna analiza zużycia wyprodukowanego prądu w każdej godzinie doby.

Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, gdzie klient będzie musiał sprzedać nadprodukcję swojego prądu, to dzięki naszym rozwiązaniom odsprzedaje prąd po cenie rynkowej i kupuje prąd również po cenie rynkowej, płacąc jedynie stałe opłaty handlowe.

Wybierając pakiet zakupu energii elektrycznej włącznie z własnym źródłem wytwórczym jesteśmy w stanie zapewnić naszemu Klientowi bezpieczeństwo energetyczne w okresie kilkudziesięciu lat w przyszłość.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/achievement-project-goal-implementation-scope-min-scaled.jpg
Business Team Working Meeting Brainstorming Concept
Własne wytwarzanie – pełna niezależność energetyczna

Dzięki własnemu wytwarzaniu energii elektrycznej nasi Klienci zyskują całkowitą niezależność od czynników zewnętrznych kształtujących ceny i rynek energetyczny.

Najważniejszym czynnikiem przy doborze wielkości własnych instalacji wytwórczych jest dokładna analiza charakterystyki zużycia prądu w przedsiębiorstwie. Samo ustawienie np. ogniw fotowoltaicznych w kierunku południowym już nie wystarczy, jak to miało miejsce przed 2022 rokiem. U niektórych naszych Klientów, po audycie energetycznym, idealnym rozwiązaniem było ułożenie ogniw fotowoltaicznych w kierunkach wschodnim i zachodnim, co generowało dużo więcej oszczędności, niż ułożenie ich w kierunku południowym.

Istotny jest również dobór odpowiedniego sprzedawcy energii elektrycznej, który będzie odbierał nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej. Dobór odpowiedniej do zużycia taryfy oraz kompensacja energii biernej jest również istotnym czynnikiem wpływającym na wymierne korzyści finansowe.

Dla Klientów, którzy nie posiadają odpowiedniej ilości miejsca na terenie swojego przedsiębiorstwa do zamontowania tam własnego źródła wytwórczego np. turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych mamy przygotowane rozwiązania oparte na zasadach PPA (Power Purchase Agreement), także bez angażowania własnych środków finansowych. W dużym uproszczeniu – nasz Klient zawiera umowę cywilnoprawną na zakup prądu po określonej stałej stawce na kilka lub kilkanaście lat, np. z farmy fotowoltaicznej, której właścicielem jest zewnętrzna firma. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Klienci mają zabezpieczone ceny energii elektrycznej na stałym poziomie na wybrany przez siebie okres.

Jeśli jednak nasz Klient jest nastawiony na długofalowe bezpieczeństwo finansowe swojej firmy i posiada wystarczające środki finansowe na inwestycję we własne źródło wytwórcze, możemy zaproponować rozwiązanie, gdzie to nasz klient jest właścicielem np. farmy fotowoltaicznej oddalonej nawet kilkaset kilometrów od siedziby firmy i korzysta z wytworzonej tam energii elektrycznej. Takie rozwiązania polecamy tym klientom, gdzie roczne zużycie energii elektrycznej oscyluje na poziomie powyżej 1GWh.

Przykład Norwegii

Norwegia, jako jedyny kraj w Europie wiele zyskał na zawirowaniach związanych z bardzo wysokimi cenami i niedoborem paliw kopalnych oraz kryzysem energetycznym, z którym mamy teraz do czynienia na świecie.

Norwegia sprzedaje swoje paliwa kopalne i każdego miesiąca zarabia na tym gigantyczne pieniądze. Dlaczego tak się dzieje?

Norwegia nie potrzebuje paliw kopalnych, ponieważ ma własne wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł i jest zabezpieczona energetycznie oraz odporna na zawirowania na światowych giełdach energii.

Dzięki polityce prowadzonej pod tym kątem w Norwegii od ponad 30 lat kraj ten stał się całkowicie samowystarczalny.

Chcemy, żeby nasi Klienci byli właśnie taką Norwegią, bowiem jeszcze nie wiemy, czy za 5-10 lat nie dotknie nas kolejny kryzys, być może jeszcze większy od tego, który mamy dzisiaj.

Dzięki własnemu wytwarzaniu i stabilności energetycznej nasi Klienci zyskują większą pewność, że ich firmy przetrwają na rynku, nawet w tym niekorzystnym czasie.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/panorama-aerial-view-renewable-alternative-electricity-energy-floating-solar-panels-cell-platform-beautiful-lake-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/energy-innovation-light-bulb-graphic-interface-min-scaled.jpg
W czym Doradcy365 mogą pomóc w przypadku rozważania własnego wytwarzania energii?
Doradcy365 mogą wspomóc Cię we wszystkim 🙂

Zajmiemy się wszelkimi kwestiami związanymi z wytwarzaniem własnej energii – od wyliczenia zapotrzebowania, przez dokładny audyt energetyczny, montaż instalacji OZE, po zapewnienie odkupu nadwyżek energii po cenach rynkowych, a nie po cenach zatwierdzonych przez URE (co oznacza, że sprzedajesz nadwyżki prądu po cenie giełdowej, a nie po stawkach zakładów energetycznych)

Jaki może być okres zwrotu inwestycji w firmowe OZE przy obecnych cenach energii elektrycznej w Polsce?

Przy obecnych cenach prądu okres zwrotu inwestycji wynosi ok. 2 lata.

Przykład: młyn, który według obecnej umowy w przyszłym roku zapłaci za prąd 20 milionów złotych. Farma na ich potrzeby to koszt ok. 32 milionów złotych. Prosta matematyka.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/young-architect-standing-by-solar-panels-making-diagnostics-computer-min-scaled.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Co jeszcze możesz zrobić

Jak zaoszczędzić
energię elektryczną w firmie?

Zmiana technologii wytwórczej i zastosowanie energooszczędnych maszyn i urządzeń

Zazwyczaj im starsze są urządzenia pracujące w firmie, tym niższą mają sprawność, dlatego oceniając ich klasę energetyczną można określić, czy stosowane obecnie rozwiązania posiadają potencjał do wygenerowania oszczędności.

Różnica w poborze energii między urządzeniem o klasie A, a A+ wynosi 15% na korzyść tego drugiego, a nawet i 40% w porównaniu do klasy A++. Jeśli przemnożymy te wartości przez ilość sprzętu – możemy być pewni, że taka wymiana przyniesie spore korzyści.

Zmiana oświetlenia na energooszczędne

Obecne oprawy i źródła LED zapewniają dużo wyższą skuteczność świetlną niż jarzeniówki, oprawy metalohalogenkowe oraz lampy sodowe, dzięki czemu wymiana oświetlenia pozwala na znaczące ograniczenia poboru prądu.

W niektórych branżach nowoczesne żarówki pozwalają zmniejszyć pobór prądu zużywanego na światło nawet o 85%.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/multiple-lightbulb-designs-min-640x427.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/portrait-smiling-young-businesswoman-with-light-bulb-icon-standing-office-min-scaled-e1602855690429-640x427.jpg
Wprowadzenie kultury oszczędzania energii w firmie

Przekonanie pracowników do oszczędzania energii wcale nie musi być trudne – większość osób jest w stanie przenieść wiele dobrych nawyków z domu, do miejsca pracy. Pomocne może być stworzenie polityki oszczędzania energii w firmie.

Sprawdź, czy można ograniczyć w firmie wydruki – przy obecnie dostępnych aplikacjach i narzędziach możliwe jest całkowite wyeliminowanie papieru z firmowego obiegu dokumentów. Być może niektóre z urządzeń pozostają włączone lub w firmie zostawia się niepotrzebnie włączone oświetlenie?

Według badań Krajowej Agencji Poszanowania Energii zmiana nawyków pracowników może przyczynić się do zredukowania firmowego zużycia energii nawet o 5%.

Montaż systemów monitorujących i automatycznie wyłączających energię

System monitorujący zużycie energii w firmie, czyli BMS (Building Management System), który zarządza i automatyzuje budynek to inteligentne oprogramowanie, które poszukuje oszczędności i wskazuje miejsca, gdzie można je generować.

Dzięki raportom zużycia energii przez wszystkie urządzenia w firmie łatwo można wskazać źródła o dużym zużyciu prądu i podjąć kroki nad ich optymalizacją.

System ten pozwala także automatycznie sterować światłem, urządzeniami i ogrzewaniem oraz chłodzeniem.

Szacunkowo pozwala on zmniejszyć zużycie prądu i wody o około 30%.

Podłączenie systemu do posiadanej instalacji fotowoltaicznej pozwala także inteligentnie zarządzać i maksymalizować wykorzystanie własnej energii z OZE, bez oddawania nadwyżek do sieci.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/energy-concept-outlet-fresh-spring-green-grass-min-640x439.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-640x360.jpg
Inwestycja w OZE (fotowoltaikę, biogazownię, pompy ciepła, energetykę wiatrową, energetykę wodną) - nawet jeśli miejsce inwestycji w OZE jest oddalone od firmy

Odnawialne źródła energii pozwalają na wygenerowanie ogromnych oszczędności.

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja potrafi zredukować rachunki za prąd prawie do zera.

Dodanie do niej odpowiedniego magazynu energii maksymalizuje wykorzystanie generowanego prądu na potrzeby własne.

Własne OZE podnosi także prestiż firmy, a dobre praktyki proekologiczne budują wizerunek świadomego i nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Dobrze dobrana taryfa, według której rozliczana jest energia

Sprawdź taryfy, zrób audyt energetyczny i dobierz najlepszą dla siebie opcję – mali i średni przedsiębiorcy mają do wyboru trzy taryfy energii elektrycznej: C11, C12a i C12b, których stawki za kW miedzy taryfami mogą się istotnie różnić nawet w ramach ofert tego samego sprzedawcy.

Dlatego warto w firmie przeprowadzić analizę poboru energii w ciągu doby i dni tygodnia. Podczas audytu może się okazać, że taryfa jest całkowicie nieadekwatna do realnego zapotrzebowania firmy.

Warto zainteresować się możliwością utrzymania kosztów energii na stałym poziomie przez dłuższy czas – idealnym rozwiązaniem w tym przypadku może być oferta z gwarancją ceny. Długoterminowa umowa zabezpiecza przedsiębiorstwo przed nieoczekiwanymi zmianami cen energii na rynku i pozwoli zaobserwować oszczędności wynikające z wcześniej podjętych działań.

Business man holding light bulb
Stack of money coin with trading graph. financial investment concept use for background.
Zakup energii według rzeczywistych cen rynkowych, bezpośrednio z giełdy energii, a nie od koncernów energetycznych po zawyżonych średnio o 20-30% cenach w stosunku do cen rynkowych

Dzięki kupowaniu energii elektrycznej po cenach giełdowych możesz obniżyć rachunki za prąd nawet o kilkadziesiąt %.

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.