fbpx
 

SPRAWY RODZINNE Wnioski I inne świadczenia socjalne

Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskaniu świadczeń (np. 500+, 300+, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, bon turystyczny czy inne). Dodatkowo oferujemy założenie profilu zaufanego oraz konta pacjenta do dokonywania różnych czynności elektronicznie, bez wychodzenia z domu.

Pomożemy w sprawach dotyczących pozyskania świadczeń finansowych. Zrobimy to Za Ciebie.

Świadczenia przysługują osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, jeżeli:

Posiadają ważną Kartę Polaka i złożą wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt stały. W zależności od świadczenia wymogi różnią się, także jeżeli jesteś zianteresowany/-a pozyskaniem jakiegoś z poniższego świadczenia, zgłoś się do nas.
Jakie świadczenia możesz pozyskać i w jakiej wysokości?
Prawo do świadczenia „Dobry Start”

Świadczenie to przysługuje dziecku o ile zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jednorazowa kwota wynosi 300 zł.

Zasiłek rodzinny
  • 95 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat
  • 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat
  • 135 zł na dziecko w wieku 18-24 lat.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1000 zł jednorazowo.

Świadczenie rodzicielskie (do 52 tygodnia życia dziecka)

1000 zł miesięcznie do osiągnięcia przez dziecko 52 tygodnia życia.

Świadczenia opiekuńcze
  1. Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1406 zł miesięcznie
  2. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł miesięcznie
  3. Zasiłek dla opiekunki w kwocie 520 zł miesięcznie
  4. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie
Świadczenie wychowawcze tzw. Program „Rodzina 500+”

500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Jednorazowe świadczeni z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko upośledzonego tzw. Program „za życiem”

4000 zł płatne jednorazowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

W przypadku braku płatności alimentów. W wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Dodatek mieszkaniowy, zryczałtowany dodatek energetyczny oraz obniżka czynszowa

Okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ustalanej w postępowaniu.

Stypendium szkolne

Przyznawane cudzoziemcowi uczącemu się. Okres przyznawania oraz miesięczna stawka ustalana indywidualnej w zależności do danej instytucji.

Zasiłek szkolny

Jednorazowy. Jego wysokość zależna od instytucji oraz miasta.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Art. 92
  1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.), art. 400a, 400b

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.