fbpx
 

SPRAWY INNEWymiana prawa jazdy cudzoziemca

Wypełnimy za Ciebie wniosek o zmianę prawa jazdy na polskie. Po konsultacji online wypełnimy wniosek i dostarczymy go do urzędu. Dostarczymy Ci także gotowe, nowe prawo jazdy.

Wymagane załączniki do wniosku, czyli jakie dokumenty musisz przygotować?

 • fotografia do prawa jazdy (szczegóły znajdziesz u fotografa, na stronach internetowych lub przekażemy Ci je, gdy zdecydujesz się na naszą pomoc w tym zakresie);
 • kserokopia zagranicznego prawa jazdy;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;
 • oryginał tłumaczenia prawa jazdy;
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do przebywania na terytorium RP;
 • oryginał dowodu osobistego.
Ile się czeka na wydanie prawa jazdy?

Zazwyczaj prawo jazdy wydawane jest w terminie 14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Ile to kosztuje?

Opłata komunikacyjna za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Uiścić należy także opłatę ewidencyjną w kwocie 0,50 zł, co razem daje sumę 100,50 zł.

Dodatkowo w przypadku skorzystania z naszej pomocy należy uiścić opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Odwołanie od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy

Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy przysługuje Ci prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty. Oczywiście możemy sporządzić takie odwołanie za Ciebie.

Kto może ubiegać się o wymianę prawa jazdy?

O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 1. państwo członkowskie Unii Europejskiej – w okresie ważności prawa jazdy,
 2. państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest z wzorem określonym w konwencji – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.
Warunki otrzymania nowego prawa jazdy

Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego dokumentu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

(Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.)

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone