Poniedziałek - Piątek (08:00 - 17:00)

Udostępnimy Ci kompletne procedury+szkolenieProcedury + szkolenie AML

Oferujemy kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, procedury dotyczące AML, których wdrożenie muszą zapewnić takie branże jak: biura rachunkowe , pośrednicy nieruchomości, managerowie świadczący usługi zarządzania innymi firmami na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Każda z tych branż działa w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale:

 • ryzyka, które wiążą z prowadzoną działalnością w tych branżach różnią się,
 • sposób współpracy z Klientami jest odmienny,
 • zakres odpowiedzialności również jest nieporównywalny.

To sprawiło, że stworzyliśmy dedykowane PAKIETY dla każdej z tych 3 branż, tak aby odpowiadały potrzebom i realiom prowadzonej działalności, a dzięki temu uwzględniały wymogi wynikające z AML.
Z nami to proste!     

AML – WYBIERZ SWÓJ PAKIET
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Cena i zakres usługi

Bezpośrednio w naszym e-sklepie lub poprzez kontakt e-mailowy możesz:

 • złożyć zamówienie na zakup opracowanych przez naszą kancelarię prawną kompletnych procedur w zakresie AML.

Dodatkowo:

 • udostępnimy Ci e-szkolenie, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z zapisów Ustawy.
 • po zakupie poprosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety merytorycznej na podstawie, której przeprowadzimy obowiązkową analizę ryzyka i dobierzemy odpowiedni wariant procedur (są one zróżnicowane ze względu na formę prowadzonej działalności, skalę, zasięg działania oraz rodzaje obsługiwanych klientów)
CENA:

aktualne ceny prezentujemy poniżej oraz w naszym e-sklepie

Ceny są takie same za procedury dla firmy bez względu  na liczbę pracowników objętych procedurami i szkoleniami. Każdy pracownik Państwa biura, w tym także nowi będą mogli skorzystać z darmowego dostępu do e-szkolenia i otrzymają od nas imienny certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces krok po kroku.

Na każdym etapie będziesz mógł korzystać z pomocy naszego konsultanta.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/online-news-min-1280x853.jpg
Ile to potrwa?

Gwarantujemy wszystkim Klientom, którzy dokonają zamówienia przez nasz e-sklep, opłacą zamówienie , doślą wypełnioną ankietę merytoryczną + oświadczenie dotyczące licencji, że otrzymają od nas w ciągu maksymalnie 3 – 5 dni roboczych:

 1. gotowe procedury AML dla swojej działalności
 2. instrukcję wdrożenia AML
 3. dostęp do e-szkolenia AML
 4. indywidualną ocenę ryzyka biura swojego rachunkowego.
Gwarancja rzetelności

Przygotowane przez naszą kancelarią prawną procedury objęte są gwarancją rzetelności. Oznacza to, że gdyby pojawiły się nowe interpretacje przepisów prawa – w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu – powodujące konieczność zmiany procedur – bezpłatnie w ramach gwarancji zakupu otrzymasz suplement aktualizujący Twoje procedury.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/video-call-business-people-meeting-virtual-workplace-remote-office-min-scaled-e1612985217312-1280x863.jpg
Jak zacząć?

Najprościej i najszybciej jak się tylko da – możesz złożyć zamówienie bezpośrednio w naszym e-sklepie (przechodząc prosta ścieżkę zakupową podasz nam dane do wystawienia faktury i będziesz mieć możliwość opłacenia zamówienia online).  Jeśli potrzebujesz wcześniej dopytać o coś skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mailowo.

Nasze dane kontaktowe (numery telefonów oraz email) znajdziesz na dole strony. Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postępowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

AML - WYBIERZ SWÓJ PAKIET

585
Netto + VAT
Procedury + szkolenie AML dla biur rachunkowych
 • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, indywidualną analizę ryzyka Twojego biura rachunkowego, wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki)
 • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojego biura rachunkowego
 • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML
 • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników
 • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie
 • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów
 • Usługa świadczona w 100% online
 • Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu wysłania wypełnionej ankiety merytorycznej)
590
netto + VAT
Procedury + szkolenie AML dla biur nieruchomości
 • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wzory zgłoszeń, wymagane formularze)
 • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojego biura nieruchomości
 • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML
 • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników
 • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie
 • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów
 • Usługa świadczona w 100% online
 • Krótkie terminy realizacji
650
netto + VAT
Procedury + szkolenie AML dla managerów firm
 • Przygotujemy komplet dokumentów dla Twojej firmy (wewnętrzną procedurę, wzory zgłoszeń, wymagane formularze)
 • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojej firmy
 • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML
 • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników
 • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy nasze e-szkolenie
 • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów
 • Usługa świadczona w 100% online

Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:

01234567890,0123456789001234567890*

w skali od 1 do 10 (gdzie 1- bardzo zła, 10 – znakomita)

Na pytanie "Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?"

01234567890.0123456789001234567890*

w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 -zdecydowanie polecę)

* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii Klientów, którzy skorzystali z usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

  https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg
  W skrócie

  Mówimy prostym językiem
  o skomplikowanych sprawach

  Co to jest AML?

  AML to skrót od Anti Money Laundering i w tłumaczeniu na język polski oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to zatem jeden z wymogów nakładanych na osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, podobnie jak obowiązek przestrzegania prawa pracy, ochrony danych osobowych czy środowiska.

  Czym jest „pranie pieniędzy”?

  Terminem tym określane są wszelkie czynności, które mają za cel wprowadzenie do legalnego obrotu („zalegalizowanie”) pieniędzy albo innych wartości majątkowych, które uzyskane zostały z nielegalnego źródła lub które mają posłużyć do finansowania nielegalnej działalności. Najczęściej może chodzić o działania przestępcze dotyczące handlu nielegalnymi substancjami lub towarami (np. dopalacze, narkotyki, alkohol, papierosy, paliwa, oleje).

  https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics-min-scaled.jpg

  Jedną z najczęściej występujących metod na „pranie pieniędzy”, na którą powinni zwrócić uwagę pracownicy instytucji obowiązanych do stosowania procedur AML (np. biur rachunkowych, pośredników nieruchomości, managerowie zarządzający innymi firmami)  jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności. Szczególnie często ma to miejsce w przypadku działalności trudnych do kontroli (działalność rozrywkowa, gastronomiczna, usługowa).

  Inną metodą jest „legalizowanie” środków pochodzących z działalności niezarejestrowanej i nieopodatkowanej. Przykładowo osoba uzyskuje przychody z handlu nielegalnymi substancjami, ale przedstawia do zaksięgowania dokumenty przychodowe (np. raporty kasowe, transakcje z kasy fiskalnej) na działalność zgłoszoną do CEiDG dotycząca np. wynajmu sprzętu sportowego czy turystycznego.

  Obowiązkiem osoby zobowiązanej jest na przykład analiza czy zgłaszane przychody są realne do uzyskania, czy dotychczasowa skala działalności na to pozwala, czy podatnik posiada odpowiednia infrastrukturę do  świadczenia takich usług itp. – poszczególne kwestie powinny być ujęte w procedurach wewnętrznych.

  Mianem prania pieniędzy  określa się transferowanie (przekazywanie, przelewanie) środków pieniężnych przez osobę która miała wiedzę o ich nielegalnym pochodzeniu.

  Szczególną uwagę pracowników biur rachunkowych, pośredników nieruchomości czy managerów świadczących usługi w zakresie zarządzania firmami powinny zwrócić transakcje niestandardowe na kwoty znacznie odbiegające od zwyczajowo występujących u podatnika, transakcje z osobami zagranicznymi (w tym zwłaszcza pochodzącymi z krajów z poza UE a w szczególności krajów określanym mianem wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy do nich zaliczane są m.in: Bahamy, Botswana, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Etiopia, Ghana, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Syria,   Trynidad i Tobago, Tunezja czy Jemen oraz 11 dodatkowych jurysdykcji wskazanych przez Komisję Europejską).

  Kogo dotyczy AML?

  Obowiązek wdrożenia procedur AML mają m.in:

  • wszystkie biura rachunkowe w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 15a i 17 ustawy (od 31.07.2021);
  • pośrednicy w obrocie nieruchomości w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy
  • przedsiębiorcy świadczący usługi zarzadzania w tym pełnienia funkcji członka zarządu w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy.

  Ponadto, obowiązki wdrożenia AML dotyczą także innych podmiotów wskazanych w art. 2 ustawy. Do ww. podmiotów należą:

  • banki, SKOK, firmy i fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, firmy ubezpieczeniowe i pośrednicy ubezpieczeniowi, kantory walut, instytucje pożyczkowe;
  • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi;
  • agencje celne;
  • fundacje i stowarzyszenia;
  • biura wirtualne;
  • wszyscy pozostali przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

  ZWRÓĆ SIĘ DO NASJesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
  od biurokratycznych procedur

  Mamy wyspecjalizowane kadry, które przygotowały odpowiednią dokumentację, pomogą w jej wdrożeniu a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.

  Obowiązek stosowania przepisów AML wynika z uchwalonej w dniu 30.03.2021 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2021 poz. 815). Od 1 lipca 2021 wymogami ustawy  z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późniejszymi zmianami) objęte zostały podmioty (przedsiębiorcy) świadczący usługi w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego lub celnego. Wprowadzone nowelizacje oprócz rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania nowych przepisów wprowadziły szereg nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i walki z terroryzmem a także wprowadziły modyfikacje dotyczące istniejących uregulowań.

  Jakie są najważniejsze wymogi do spełnienia dla biur rachunkowych w związku z AML?

  Art. 15 ustawy o AML nakłada na biura rachunkowe obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  Wewnętrza procedura zgodnie z ustawą uwzględniająca charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności powinna:

  – określać czynności lub działania (zasady postepowania) stosowane w danym biurze rachunkowym celem ograniczenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w tym obejmować np. zasady weryfikacji i zgodności (lub rozbieżności) danych Klienta z danymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów  Rzeczywistych  (dotyczy zarówno właścicieli  firm jak i osób fizycznych zajmujących wyższe stanowiska kierownicze u Klienta);

  – ustalać zasady rozpoznawania i oceny ryzyka związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub okazjonalnymi transakcjami Klientów;

  – obejmować wykaz środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem;

  – stanowić zbiór zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

  – zawierać zasady przechowywania dokumentów i informacji

  – obejmować zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) lub Prokuratorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

  – zawierać zasady upowszechniania wśród  pracowników biura rachunkowego wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  – obejmować zasady zgłaszania przez pracowników biura rachunkowego rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  – zawierać zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności biura rachunkowego z przepisami AML oraz zasadami określonymi w wewnętrznej procedurze;

  Wewnętrzna procedura przed jej wprowadzeniem musi zostać zatwierdzona przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub właścicieli biura rachunkowego.

  Art. 27 ustawy o AML nakłada obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka przedsiębiorcy związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Powyższe prowadzi do ustalenia tzw. podatności na ryzyko prania pieniędzy przy jego udziale albo za jego pośrednictwem.  Ocena ryzyka powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co 2 lata.

  Art. 6-9 Ustawy o AML nakładają obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonywanie i wdrażanie obowiązków oraz przekazywanie w imieniu danego biura rachunkowego zawiadomień do GIIF  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy AML każde biuro rachunkowe musi zapewnić identyfikację i weryfikację danych Klientów.  W przypadku osób fizycznych będą to: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo urodzenia, numery PESEL. W przypadku osób prawnych będą to: szczegółowe dane osoby uprawnionej do jej reprezentacji, firma osoby prawnej, forma organizacyjna, adres siedziby i miejsca prowadzenia działalności oraz numer NIP

  Należy zaznaczyć, że zbieranie tych danych oraz zasady ich przechowania a także zapewnienia ich bezpieczeństwa muszą być zgodne z RODO (stąd biura rachunkowe które nie wdrożyły odpowiednich procedur bądź mają je zdezaktualizowane – nieuwzględniające m.in. rozszerzenia zakresu zbieranych danych w związku z ustawą ALM – również powinny o to zadbać). Eksperci marki  Doradcy365 oferują możliwość przeprowadzenia audytu w tym zakresie.

  Link do artykułu na temat RODO jest dostępny tutaj: 

  Zgodnie z Art.34 ustawy o AML biura rachunkowe są zobowiązane do ustalenia kto jest Beneficjentem Rzeczywistym u obsługiwanego Klienta.

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Ustawy AML przez Beneficjanta ostatecznego należy rozumieć każda osobę fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrole nad firmą Klienta. Kontrola ta może być sprawowana poprzez posiadane uprawnienia, które mogą wynikać z okoliczności prawnych lub faktycznych. Sprawowanie kontroli należy rozumieć jako wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Klienta lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna w tym:

  a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka publiczna:

  – każdą osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej,

  – osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu

  – osobę fizyczną sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczy udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczy głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej , także jako zastawnik lub użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu

  – osobę fizyczną sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień o których mowa w art.3 objaśnienie pojęć ust.11 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217), lub

  – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

  b) w przypadku trustu

  – założyciela

  – powiernika

  – nadzorcę (jeśli został ustanowiony)

  – beneficjenta lub  grupę osób w których głównym interesie powstał lub działa trust (w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trusty nie zostały jeszcze określone)

  – inną osobę sprawującą kontrole nad trustem

  – inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym

  c) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – wobec której nie stwierdzono przesłanej lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne m, przyjmuje się że taka osobą jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym

  Zgodnie z art. 46 każde biuro rachunkowe zobligowane jest do ustalenia czy Klient (lub osoba go reprezentującą) nie zajmuje eksponowanego stanowiska politycznego (PEP). Dotyczy to także małżonków (lub osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne), dzieci oraz rodziców.

  Zidentyfikowanie PEP wiąże się z koniecznością zastosowania względem Klienta szczególnych środków bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie AML.

  Zgodnie z art. 52 ustawy o AML biura rachunkowe mają obowiązek przeprowadzić szkolenia których celem jest zaznajomienie z wiedzą oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W przypadku jednoosobowych działalność gospodarczych istnieje obligatoryjny wymóg skorzystania z zewnętrznej instytucji szkolącej.

  W ramach naszej usługi eksperci marki Doradcy365.pl zapewniają szkolenie online z zakresem tematycznym stanowiące spełnienie wymogów ustawowych w tym zakresie.

  Powyższe stanowi opis wybranych obowiązków jakie nakłada Ustawa AML na biura rachunkowe. Pełny opis obowiązków zawarto w Ustawie oraz przepisach wykonawczych.

  Inne informacje

  Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów AML za ich niewykonywanie?

  Niewykonywanie przez biuro rachunkowe opisanych w Ustawie AML obowiązków może skutkować nałożeniem sankcji i kar administracyjnych oraz przewidzianych przepisami prawa karnego.

  Zgodnie z rozdziałem 13  Ustawy AML przewiduje się nakładanie następujących kar administracyjnych w tym pieniężnych :

  • publikacja informacji o biurze rachunkowym naruszającym przepisy Ustawy AML w Biuletynie Informacji Publicznej (ryzyko poważnej szkody wizerunkowej i utraty klientów),
  • nakaz zaprzestania podejmowani określonych czynności,
  • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej,
  • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przepisów w biurze rachunkowym,
  • kara pieniężna w wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez biuro rachunkowe w wyniku naruszenia albo – gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – 1 000 000 euro.

  Zgodnie z rozdziałem 14 Ustawy AML za niestosowanie się do przepisów zagrożone jest sankcjami karnymi w tym karą pozbawienia wolności o 3 miesięcy do 5 lat.

  ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

  Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
  od biurokratycznych procedur

  Mamy wyspecjalizowany zespół prawników, który weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji , załatwi formalności a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.

  Obowiązek stosowania przepisów AML wynika z uchwalonej w dniu 30.03.2021 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2021 poz. 815).

  Od 1 lipca 2021 wymogami ustawy  z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późniejszymi zmianami) objęte zostały podmioty (przedsiębiorcy) świadczący usługi w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego lub celnego oraz przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zmiany dotknęły także pośredników nieruchomości, którzy mają obowiązek wdrożenia procedur AML i uwzględniania zmian wprowadzonych nowelizacją.

  Wprowadzone nowelizacje oprócz rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania nowych przepisów wprowadziły szereg nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i walki z terroryzmem a także wprowadziły modyfikacje dotyczące istniejących uregulowań.

  Jakie są najważniejsze wymogi do spełnienia dla biur rachunkowych, nieruchomości i managerów w związku z AML?

  Art. 15 ustawy o AML nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

   

  Wewnętrza procedura zgodnie z ustawą uwzględniająca charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności powinna:

  – określać czynności lub działania (zasady postepowania) mające na celu ograniczenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu , w tym powinny obejmować np. zasady weryfikacji i zgodności (lub rozbieżności) danych Klienta z danymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów  Rzeczywistych  (dotyczy zarówno właścicieli  firm jak i osób fizycznych zajmujących wyższe stanowiska kierownicze u Klienta);

  – ustalać zasady rozpoznawania i oceny ryzyka związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub okazjonalnymi transakcjami Klientów;

  – obejmować wykaz środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem;

  – stanowić zbiór zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

  – zawierać zasady przechowywania dokumentów i informacji

  – obejmować zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) lub Prokuratorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

  – zawierać zasady upowszechniania wśród  pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  – obejmować zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  – zawierać zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności z przepisami AML oraz zasadami określonymi w wewnętrznej procedurze;

  Wewnętrzna procedura przed jej wprowadzeniem musi zostać zatwierdzona przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub właścicieli.

  Art. 27 ustawy o AML nakłada obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka przedsiębiorcy związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Powyższe prowadzi do ustalenia tzw. podatności na ryzyko prania pieniędzy przy jego udziale albo za jego pośrednictwem.  Ocena ryzyka powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co 2 lata.

  Art. 6-9 Ustawy o AML nakładają obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonywanie i wdrażanie obowiązków oraz przekazywanie w imieniu danego biura rachunkowego, pośrednika nieruchomości czy menagera zawiadomień do GIIF  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy AML każda Instytucja Obowiązana do wdrożenia AML musi zapewnić identyfikację i weryfikację danych Klientów.  W przypadku osób fizycznych będą to: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo urodzenia, numery PESEL. W przypadku osób prawnych będą to: szczegółowe dane osoby uprawnionej do jej reprezentacji, firma osoby prawnej, forma organizacyjna, adres siedziby i miejsca prowadzenia działalności oraz numer NIP

  Należy zaznaczyć, że zbieranie tych danych oraz zasady ich przechowania a także zapewnienia ich bezpieczeństwa muszą być zgodne z RODO (stąd firmy, które nie wdrożyły odpowiednich procedur bądź mają je zdezaktualizowane – nieuwzględniające m.in. rozszerzenia zakresu zbieranych danych w związku z ustawą ALM – również powinny o to zadbać). Eksperci marki  Doradcy365 oferują możliwość przeprowadzenia audytu w tym zakresie.

  Link do artykułu na temat RODO jest dostępny tutaj: 

  Zgodnie z Art.34 ustawy o AML instytucje zobowiązane są zobowiązane do ustalenia kto jest Beneficjentem Rzeczywistym u obsługiwanego Klienta.

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Ustawy AML przez Beneficjanta ostatecznego należy rozumieć każda osobę fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrole nad firmą Klienta. Kontrola ta może być sprawowana poprzez posiadane uprawnienia, które mogą wynikać z okoliczności prawnych lub faktycznych. Sprawowanie kontroli należy rozumieć jako wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Klienta lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna w tym:

  1. a) w przypadkuosoby prawnejinnej niż spółka publiczna:

  – każdą osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej,

  – osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu

  – osobę fizyczną sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczy udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczy głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej , także jako zastawnik lub użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu

  – osobę fizyczną sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień o których mowa w art.3 objaśnienie pojęć ust.11 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217), lub

  – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

  1. b) w przypadku trustu

  – założyciela

  – powiernika

  – nadzorcę (jeśli został ustanowiony)

  – beneficjenta lub  grupę osób w których głównym interesie powstał lub działa trust (w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trusty nie zostały jeszcze określone)

  – inną osobę sprawującą kontrole nad trustem

  – inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym

  1. c) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą– wobec której nie stwierdzono przesłanej lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne m, przyjmuje się że taka osobą jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym

  Zgodnie z art. 46 każda instytucja zobowiązana zobligowane jest do ustalenia czy Klient (lub osoba go reprezentującą) nie zajmuje eksponowanego stanowiska politycznego (PEP). Dotyczy to także małżonków (lub osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne), dzieci oraz rodziców.

  Zidentyfikowanie PEP wiąże się z koniecznością zastosowania względem Klienta szczególnych środków bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie AML.

  Zgodnie z art. 52 ustawy o AML biura rachunkowe mają obowiązek przeprowadzić szkolenia których celem jest zaznajomienie z wiedzą oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W przypadku jednoosobowych działalność gospodarczych istnieje obligatoryjny wymóg skorzystania z zewnętrznej instytucji szkolącej.

  W ramach naszej usługi eksperci marki Doradcy365.pl zapewniają szkolenie online z zakresem tematycznym stanowiące spełnienie wymogów ustawowych w tym zakresie.

  Powyższe stanowi opis wybranych obowiązków jakie nakłada Ustawa AML na firmy objęte ustawą. Pełny opis obowiązków zawarto w Ustawie oraz przepisach wykonawczych.

  Inne informacje

  Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów AML za ich niewykonywanie?

  Niewykonywanie opisanych w Ustawie AML obowiązków może skutkować nałożeniem sankcji i kar administracyjnych oraz przewidzianych przepisami prawa karnego.

  Zgodnie z rozdziałem 13  Ustawy AML przewiduje się nakładanie następujących kar administracyjnych w tym pieniężnych :

  • publikacja informacji o biurze rachunkowym, pośredniku nieruchomości, managerze naruszającym przepisy Ustawy AML w Biuletynie Informacji Publicznej (ryzyko poważnej szkody wizerunkowej i utraty klientów),
  • nakaz zaprzestania podejmowani określonych czynności,
  • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej,
  • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przepisów,
  • kara pieniężna w wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – 1 000 000 euro.

  Zgodnie z rozdziałem 14 Ustawy AML za niestosowanie się do przepisów zagrożone jest sankcjami karnymi w tym karą pozbawienia wolności o 3 miesięcy do 5 lat.

  KROK PO KROKU

  Jak wygląda proces
  współpracy z nami?

  Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

  1 KROKSkontaktuj się z nami

  podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Procedury AML”.
  Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu będziesz na 5 kroku.

  2 KROKZapoznaj się

  z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

  3 KROKZaakceptuj

  emailowo warunki współpracy.

  4 KROKOpłać

  wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

  5 KROKOdbierz ankietę merytoryczną

  z prostymi pytaniami które umożliwią dopasowanie oferty do specyfiki Twojego biura
  i wyślij ją naszym ekspertom

  6 KROKPoczekaj chwilę

  na analizę Twojej ankiety i dobór procedur

  7 KROKCiesz się spokojem

  Zapoznaj się z otrzymanymi materiałami, szkoleniami i naszymi wskazówkami. Twój obowiązek w zakresie AML został właśnie dopełniony.
  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

  Nie wiem czy muszę wdrożyć AML w swoim biurze?

  Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil i specyfikę działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkowi wdrożenia AML. Jeśli będzie konieczna otrzymają Państwo od nas komplet materiałów ze wskazaniem podstaw prawnych

  Ile czasu zajmuje ekspertom przygotowanie procedur dostosowanych do mojego biura?

  Odpowiednie główne procedury zostały już opracowane przez kancelarię prawną, ich dobór i ew. modyfikacje uwzględniające specyfikę działalności trwają zwykle do 3 dni roboczych.

  Co dokładnie wchodzi w zakres usługi ?

  W ramach naszej usługi oferujemy kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, procedury dotyczące AML, których wdrożenie muszą zapewnić biura rachunkowe, nieruchomości i managerowie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ich ramach dostarczymy odpowiednie regulacje wewnętrzne, wzory zgłoszeń, porady wdrożeniowe oraz e-szkolenie.

   

  Czy opłata za usługę wymieniona na Państwa stronie internetowej doradcy365.pl jest jednym i jednorazowym kosztem?

  Tak jest to jedyny i jednorazowy koszt ponoszony na naszą rzecz. Nie pobieramy żadnych opłat stałych czy abonamentowych związanych z wdrażaniem AML.

   

  ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

  Zadowoleni Klienci
  Polecają naszą usługę AML procedury + szkolenie

  Jakość usług, jak również szybkość usług bardzo dobra.

  Agnieszka Kowal

  Biurex Agnieszka Kowal

  Szybkość ,rzetelność i cena w najlepszym wydaniu
  Tomasz Pietrzak

  Biuro Rachunkowe Rachmistrz

  Oferta cenowo przystępna , szybko i rzetelnie zrealizowana
  Kowalska Gabriela

  Kowalska Gabriela

  Przystępna cena i natychmiastowe zainteresowanie klientem
  Paweł Okraska

  Biuro Podatkowe OKRASKA Paweł Okraska

  Cena chyba najniższa na rynku, szybkosc i bardzo miła Pani prowadząca:)
  Jadwiga Szczutkowska

  Finans-ekspert Sp.z O.o.

  Dobra jakość , szybkość oraz rzetelności Państwa pracy
  Maryna Koval

  Biuro Rachunkowe G&K Sp. z o.o.

  Szkolenie z AML spełniło moje oczekiwania: merytoryczne, w przystępnej formie. Technicznie bez zastrzeżeń.

  Dorota Malinowska

  Maxsource Finanse s.c.

  Świetna organizacja. Szkolenie merytoryczne i bez zbędnych dłużyzn. Perfekcyjny kontakt z klientem. Na pewno będę korzystać z usług Państwa kancelarii w przyszłości.
  Monika Adamska

  Monika Adamska Biuro Rachunkowe

  Jest ok szybko i w przystępnej cenie.
  Adam Trojan

  Adtr Adam Trojan

  Bardzo profesjonalne podejście do klienta
  Bożena Bareja

  Bożena Bareja Usługi Księgowe

  Współpraca układa się bardzo pozytywnie.
  Marzanna Zalewska

  Marzanna Zalewska Usługi księgowe

  Współpraca z Marką Doradcy 365 rzetelna, szybka spełniająca oczekiwania merytoryczne i organizacyjne.
  Bogumiła Fertykowska

  Biuro Rachunkowe i Handel Bogumiła Fertykowska

  Jestem bardzo zadowolona ze współpracy w Państwem , z szybkości i rzetelności oraz bardzo dobrych warunkach opłaty za szkolenie.
  Sylwia Sroczyńska-Tkaczyk

  Biuro Rachunkowości Podatkowej Sylwia Sroczyńska-Tkaczyk

  Szybka reakcja na wysłane maile, sprawnie i rzetelnie firma podchodzi do tematu.
  Agnieszka Koźlicka

  Yap Biuro Rachunkowe Agnieszka Koźlicka

  Ze wsparciem firmy Doradcy365 udało pozyskać się subwencję PFR – nawiązaliśmy więc dalszą współpracę, aby zwiększyć korzyści dla naszej firmy. Polecam.
  Magdalena Zimnicka

  Specjalista ds. kadr i płac Foltrans Center

  Dzięki pomocy p. Rafała Czerkawskiego i innych pracowników firmy Doradcy365 nasze przedsiębiorstwo otrzymało subwencję PFR, co było dla nad niezbędne do dalszego funkcjonowania. Z przyjemnością polecamy firmę innym przedsiębiorcom
  Mariusz Nierzwicki

  Właściciel FENIKS MEBLE

  Środki pozyskane w ramach subwencji PFR pozwoliły naszej firmie przetrwać trudny czas kryzysu finansowego – jednak nie byłoby to tak proste, gdyby nie fachowa pomoc firmy Doradcy365 przy składaniu wniosku. Polecam!
  Włodzimierz Woźny

  Współwłaściciel MARTA S.C.

  To moja pierwsza współpraca z marką Doradcy365 i wiem, że nie ostatnia. Dobry kontakt. Szybka realizacja usług.
  Ewelina Sekuła

  "CREATIVE" Biuro Rachunkowe

  Szybko i rzetelnie przygotowane szkolenie i materiały
  Agnieszka Masztalerz

  Biuro rachunkowo-podatkowe agnieszka masztalerz

  JAKOŚĆ USŁUGI I NA WYSOKIM POZIOMIE
  Małgorzata Suchowiecka

  Biuro Rachunkowo-finasowe Complex Małgorzata Suchowiecka

  Przystępna cena, bardzo szybkie wykonanie usługi, szybki kontakt. Szkolenie przygotowane profesjonalnie, wyczerpujące, mieliśmy mały problem techniczny z dźwiękiem.

  Joanna Kulczewska

  Limes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Dziękuję za bardzo szybki odzew. Przygotowanie dokumentów – rzetelne i fachowe.
  Szkolenie także dobrze przygotowane.
  Magdalena Lewandowska

  Biuro Księgowe Magdalena Lewandowska

  Wszystko w jak najlepszym porządku i o czasie. Komplet dokumentów zawierał wszystko co potrzebne, procedury, ankiety.
  Anna Mazurkiewicz

  Biuro Rachunkowe Anna Mazurkiewicz

  Brak zastrzeżeń. W pełni satysfakcjonujące. Profesjonalne.
  Kinga Malinowska

  Kinga Malinowska TAXIMO

  Współpracę oceniam bardzo wysoko. Reakcja na moje zgłoszenie bardzo szybka. Nie otrzymałam jeszcze materiałów niezbędnych do realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy ale reakcją marki Doradcy365 jestem zdumiona. Polecam zainteresowanym.

  Maria Kamińska

  Biuro Rachunkowe Maria Kamińska

  Przejrzyste i kontretne
  Anna Karasińska

  Biukomp

  Bardzo szybki czas realizacji usługi a cena odpowiednią za taką usługę
  Iwona Komasara

  F. U. "Piin" Iwona Komasara

  Bardzo dobry kontakt z firmą, szybka reakcja na zgłoszenie, organizacja dokumentów. Polecam serdecznie, jestem mile zaskoczona jakością usług
  Jolanta Kurek

  Usługi Księgowe Kur-sor S.c.

  Jestem bardzo zadowolona ze współpracy w Państwem , z szybkości i rzetelności oraz bardzo dobrych warunkach opłaty za szkolenie.
  Sylwia Sroczyńska-Tkaczyk

  Biuro Rachunkowości Podatkowej Sylwia Sroczyńska-Tkaczyk

  Kompleksowe podejście do tematu czyli szkolenie i pomoc w opracowaniu dokumentacji pozwoli mi na odpowiednie wdrożenie AML w moim biurze.
  Honorata Hołderna

  eKsięgowa Honorata Hołderna

  Kontakt z firmą błyskawiczny. Informacje zwrotne również. Usługa w pełni profesjonalna.
  Anna Paszota

  Biuro Rachunkowe-doradztwo Podatkowe Anna Paszota

  Współpracę z biurem oceniamy bardzo dobrze. Bardzo dobry kontakt, szybkość i rzetelność w działaniach. Szkolenie bogate w treści i cenne przykłady.

  Piotr Korzeniowski

  SSC Górskie-Resorty.pl sp. z o.o. spółka komandytowa

  Uciążliwy obowiązek dzięki współpracy z Doradcy365 został maksymalnie uproszczony – ogromne odciążenie. Sprawnie i szybko, dodatkowo bieżące informacje o postępach działań, które otrzymywałam, dawały komfort dotrzymania ustawowych terminów a temat związany z wdrożeniem nowych procedur jest pod pełną kontrolą przy minimum zaangażowania z mojej strony.

  Katarzyna Dyrdał

  EC TEST Systems sp. z o.o.

  Jakość, szybkość, rzetelnośc w ramach produktu „Procedury I szkolenie alm Dla biur rachunkowych” na najwyższym poziomie. Zdecydowanie polecam usługi marki doradcy 365.

  Mieczysław Pilarski

  Biuro rachunkowe "Inter-FINANS" Sabina Nowicka

  Profesjonalna i szybka obsługa.
  Urszula Buzała

  Urszula Buzała Biuro Rachunkowe

  Całokształt współpracy z marką Doradcy 365 oceniam bardzo dobrze, warunki cenowe przystępne a jakość pracy wysoka.
  Martyna Breksa

  Kühn Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jestem bardzo zadowolona z Państwa usług. Otrzymałam rzetelne informacje podczas szkolenia oraz pełną dokumentację związaną z AML, na czym mi bardzo zależało.
  Patrycja Ficek-Lech

  Mała Księgowość Patrycja Ficek-Lech

  Kompleksowa, szybka i rzetelna obsługa. Pakiet dokumentów, rzeczowe szkolenie on-line, pełen profesjonalizm. Oszczędność czasu i nerwów. Uczciwa cena. Polecam serdecznie.

  Anna Hawryluk

  SEMATI Anna Hawryluk

  Jestem bardzo zadowolona ze współpracy. Opracowane materiały otrzymałam na drugi dzień ze wszystkimi załącznikami. Wszystkim polecam
  Anna Brudny-Bednarska

  Biuro Rachunkowe ABC mgr Anna Brudny-Bednarska

  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Pokrewne usługi

  490
  Netto + VAT
  Procedury + szkolenie AML dla biur rachunkowych
  • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, indywidualną analizę ryzyka Twojego biura rachunkowego, wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki)
  • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojego biura rachunkowego
  • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML
  • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników
  • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie
  • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów
  • Usługa świadczona w 100% online
  • Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu wysłania wypełnionej ankiety merytorycznej)
  495
  netto + VAT
  Procedury + szkolenie AML dla biur nieruchomości
  • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wzory zgłoszeń, wymagane formularze)
  • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojego biura nieruchomości
  • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML
  • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników
  • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie
  • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów
  • Usługa świadczona w 100% online
  • Krótkie terminy realizacji
  525
  netto + VAT
  Procedury + szkolenie AML dla managerów firm
  • Przygotujemy komplet dokumentów dla Twojej firmy (wewnętrzną procedurę, wzory zgłoszeń, wymagane formularze)
  • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojej firmy
  • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML
  • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników
  • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy nasze e-szkolenie
  • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów
  • Usługa świadczona w 100% online

  Nasi Klienci
  Zaufali nam

  sksm
  yacht
  agawa
  mind
  ford
  inferm
  fitbit
  acana
  mapa-zdrowia
  spectrum
  eckert
  mgks
  morawa
  datart
  aliena
  olwita
  Bez tytułu (1)
  dota
  of-biz
  b3tech
  aspa
  bomm
  nerli
  staltrek
  transer
  am
  sportslab
  feniks
  kwiatysztuczne
  anioek
  esfiria
  daga
  magiczna
  fundacja
  wes
  tattoo
  koltech
  zikop
  malmax
  fallwork
  mrozik
  aet
  ginter
  oniszczuk
  amanda_logo1
  wroblewski
  raf-work
  polkowicki
  macyszyn
  agro
  rosik (1)
  dartomeks
  pepek
  jastech
  bomard
  safedent
  pcg
  emabo
  kamien
  hanse
  croma
  novani
  druks
  geobear
  red snake
  novani
  Bez tytułu
  croma
  auto-szlif
  soda
  rewolk
  burgaflex
  verton
  art
  komfort
  arror
  Właścicielem marki DORADCY365
  jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
  ul. Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław

  Obsługujemy Klientów z całej Polski
  Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
  Bądż na bieżąco Zapisz się do naszego newslettera

   Copyright DORADCY365.