fbpx
 

ŚRODKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKIDotacje dla istniejących firm

Nasz doświadczony doradca przeanalizuje Twój pomysł na projekt!

Dotacje dla istniejących firm dostępne są zarówno z programów krajowych, obejmujących wsparcie na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, jak i z programów unijnych. Ponadto, wiele międzynarodowych programów jest dostępnych również dla podmiotów z Polski, np. Horyzont Europa.

Według danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na dotacje na wspieranie firm z nowej perspektywy finansowej 2021-27 przeznaczono ponad 80 mld zł.

Dotacje dla istniejących firm z nowej perspektywy finansowej 2021-2027 są przeznaczone na realizację projektów z szerokiego zakresu, obejmującego m.in.:

 1. Badania i rozwój (B+R), w tym:

  • Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań;
  • Opracowywanie nowych produktów i usług;
  • Komercjalizację wyników badań;
 2. Innowacje, w tym:
  • Wdrażanie innowacji procesowych i organizacyjnych;
  • Wdrażanie nowych modeli biznesowych;
  • Ochronę własności intelektualnej;
 3. Konkurencyjność, w tym:
  • Wzrost produktywności i efektywności;
  • Umiejętności i kwalifikacje pracowników;
  • Ekspansję na nowe rynki;
 4. Zieloną gospodarkę, w tym:
  • Efektywność energetyczną;
  • Odnawialne źródła energii;
  • Gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 5. Transformację cyfrową, w tym:
  • Wdrażanie cyfrowych technologii;
  • E-commerce;
  • Cyberbezpieczeństwo;
 6. Spójność społeczną, w tym:
  • Włączenie społeczne;
  • Zatrudnienie;
  • Edukację i szkolenia;
 7. Infrastrukturę,w  tym:
  • Transport;
  • Energetykę;
  • Gospodarkę wodną;
 8. Turystykę, w tym:
  • Rozwój infrastruktury turystycznej;
  • Promocję turystyki;
  • Produkty turystyczne.

Dokładne zakresy tematyczne dofinansowania mogą się różnić w zależności od programu, województwa i typu dofinansowania.

Współpracując z nami zyskasz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych.

Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na wszelkie pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla swojej firmy.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/outplacement-concept.jpg

Jakie firmy mogą ubiegać się o dotacje?

Praktycznie każda firma bez względu na wielkość, status prawny, liczbę zatrudnionych osób, może uzyskać dotację na realizację różnorodnych projektów i można dopasować odpowiedni dla niej program. Występują też programy, które preferują określony status Wnioskodawcy, np. kierowane są do jednej lub kilku ściśle bądź ogólnie określonych typów wnioskodawców, np:

 • JDG nie zatrudniające pracowników,
 • mikro firmy,
 • małe firmy,
 • średnie firmy,
 • duże firmy (w tym small capps, mid caps).

Na co udzielane są dotacje dla firm?

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji dla firm jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dotacje dla firm można przeznaczyć m. in. na:

 • zakup, budowa lub przebudowa nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • aparatura i sprzęt medyczny;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions1-640x427.jpg

Na jakie branże udzielane są dotacje?

Katalog branż jest bardzo szeroki, praktycznie każdy podmiot publiczny może liczyć na dofinansowanie. Najpopularniejsze są:

 • przemysł/produkcja;
 • HoReCa: hotele, pensjoanty, bary, resturacje, catering;
 • edukacja: (żłobki, przedszkola, szkoły, firmy szkoleniowe);
 • IT (usługi programowania i serwisowania sprzętu);
 • usługi dla firm : księgowe, podatkowe prawne, doradcze;
 • opieka zdrowotna (prywatne gabinety i kliniki).

Jakie kwoty można otrzymać?

Istnieją programy, które wspierają firmy w różnych kwotach.

My prowadzimy poniższą systematykę dotacji dla podmiotów biznesowych:

 • mikrodotacje –  do 100 tys. zł – niewielkie projekty głównie na programy “miękkie” np. pojedyncze szkolenia dla pracowników firm;
 • małe dotacje od 100 tys. zł do 1 mln zł;
 • średnie dotacje od 1 mln zł do 5 mln zł;
 • duże dotacje od 5 mln zł do 10 mln zł;
 • bardzo duże dotacje powyżej 10 mln zł.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/startup-money-640x427.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/kalendarz-dotacji2-640x427.jpg

Kiedy można aplikować?

Należy na bieżąco śledzić informacje o planowanych konkursach w ogłaszanych z wyprzedzeniem harmonogramach naborów lub pozostawać w kontakcie z instytucjami, które takie konkursy organizują.

Doradcy365 służą pomocą w zakresie wskazania właściwych, aktualnych harmonogramów. Zazwyczaj z wyprzedzeniem około 1 roku dysponujemy wiedzą o planowanych konkursach, choć trzeba zaznaczyć, że Instytucje odpowiedzialne za organizację naborów nierzadko po kilka razy do roku aktualizują terminarze zawarte w harmonogramach.

W niektórych Instytucjach nabory odbywają się kilka razy do roku, a w innych tylko raz do roku lub nawet raz na kilka lat. Zazwyczaj występuje niedługi czas na złożenie wniosków od momentu ogłoszenia naboru do momentu ostatecznego terminu składania wniosków (najczęściej tylko kilka tygodni).

Z praktyki wiemy, że warto po ustaleniu tylko Instytucji, która może udzielać wsparcia na projekt, nie czekając na formalne ogłoszenie konkursu gromadzić dane i wstępnie przygotowywać wniosek i biznes plan czy inne wymagane dokumenty (w oparciu o ostatni formularz jaki obowiązywał w danym konkursie). Często jest to jedyna skuteczna metoda, aby zdążyć złożyć wniosek wystarczająco solidny jakościowo, aby miał szanse na uzyskanie dofinansowania.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski należy składać do Instytucji organizujących dane konkursy (nabory wniosków), a do najpopularniejszych należą:

 • Urzędy Marszałkowskie lub podległe im agendy;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii;
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Narodowe Centrum Kultury;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Wspólne sekretariaty w programach ponadnarodowych (np, współpracy transgranicznej);
 • Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Regionalne Instytucje Finansujące;
 • Duże przedsiębiorstwa (organizujące nabory dotacji dla MŚP);
 • Stowarzyszenia i Fundacje (będące dysponentami środków i funduszy pomocowych);
 • Operatorzy dotacji wyłonieniu w konkursach.

Ile rocznie jest organizowanych konkursów dla firm?

W skali kraju, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe instytucje, które wspierają pośrednio lub bezpośrednio firmy, można liczyć nawet na ponad 1000 różnych konkursów rocznie. W skali regionalnej województwa  może być ich kilkadziesiąt.

Biorąc pod uwagę tylko statystyki z ostatnich lat prezentowane w rządowym Portalu Funduszy Europejskich wśród aktualnych, planowanych i zakończony naborów opublikowano dotychczas 10.137 (!) ogłoszeń o naborach w tym:

 • 1733 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa;
 • 1693 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii:  Nauka i edukacja;
 • 1439 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Rynek pracy i osoby bezrobotne;
 • 774 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Usługi publiczne;
 • 722 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Ochrona zdrowia;
 • 652 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu;
 • 646 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Badania i rozwój;
 • 573 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii:  Energetyka;
 • 500 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Transport;
 • 361 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii Kultura i dziedzictwo;
 • 329 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Ochrona środowiska;
 • 264 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Turystyka;
 • 201 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Otoczenie biznesu;
 • 129 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof;
 • 73 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa;
 • 48 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Informatyzacja i e-społeczeństwo.

Warto dodatkowo podkreślić, iż Portal Fundusze Europejskie nie uwzględnia żadnych naborów ze środków krajowych, lokalnych czy prywatnych (fundacji i firm). W rezultacie faktyczna liczba przeprowadzanych naborów jest znacznie większa. 

W jakiej formie należy składać wnioski?

W obecnej perspektywie najczęstszą formą jest składanie wniosków z pomocą specjalnych programów informatycznych tj. Generatorów Wniosków, które zostały opracowane na zlecenie Instytucji Zarządzających funduszami, można też nadal spotkać się (np. LGD) z obowiązkiem złożenia wniosku w formie emailowej lub papierowej – niekóre LGD.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. W zależności od rodzaju inwestycji oraz Instytucji oceniającej mogą to być np:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/11/closeup-applicant-completing-application-form-min-640x427.jpg
 • pismo przewodnie;
 • studium wykonalności;
 • wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)/program funkcjonalno-użytkowy;
 • analiza ekonomiczno-finansowa;
 • oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu;
 • kopia porozumienia bądź umowy o partnerstwie;
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT);
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • dokumentacja dotycząca analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
 • analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem zasady „nie czyń znaczącej szkody” (zasady DNSH);
 • zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000;
 • deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;
 • dokumentacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (w tym potwierdzenie poinformowania społeczeństwa o wszczęciu postępowania);
 • opinia właściwego organu administracji (regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tj. RDOŚ) oraz opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli została wydana);
 • postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, w przypadku których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, w przypadku których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 • decyzja o warunkach zabudowy/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych;
 • dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wyciąg z projektu budowlanego/wyciąg z dokumentacji wymaganej do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele realizacji projektu;
 • specyfikacja techniczna sprzętu;
 • mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt;
 • oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z wiarygodnym dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego;
 • dokument statutowy określający status prawny Wnioskodawcy – dotyczy również Partnera/Uczestnika;
 • oświadczenia Partnera/Uczestnika;
 • informacja o udzielonej pomocy publicznej;
 • kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych;
 • kalkulator pomocy publicznej dla instalacji OZE;
 • formularz badania występowania pomocy publicznej;
 • analizę dotyczącą statusu/wielkości podmiotu Wnioskodawcy;
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy;
 • sprawozdania finansowe;
 • oświadczenia dotyczące nie przeniesienia projektu;
 • oświadczenie dotyczące typu beneficjenta;
 • oświadczenie dotyczące konieczności przestrzegania zasad niedyskryminacji;
 • oświadczenie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu;
 • decyzje wynikające z analizy oddziaływania na środowisko;
 • pełnomocnictwa/upoważnienia;
 • certyfikaty zgodności np. z normą ISO 14001;
 • inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/businessman-holding-hour-glass-signifies-importance-being-time-min-640x427.jpg

Jak długo trwa załatwienie formalności?

Procedura jest zróżnicowana w zależności od Instytucji, do której są adresowane wnioski o dofinansowanie.

Najszybsze znane nam przypadku to niespełna 2 tygodnie od momentu złożenia wniosku do momentu podpisania umowy o dotację i wypłaty środków na konto Wnioskodawcy (dotyczyło to dotacji na szkolenia pracowników).

Najczęściej czas rozpatrywania wniosków wynosi od 5 do 9 miesięcy, choć zdarzają się zdarzają się również instytucje, w których czas rozpatrzenia wniosków jest dłuższy np. w przypadku dużych projektów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakie są wymogi w przypadku dotacji dla firm?

Istnieje wiele zróżnicowanych zasad i wymogów towarzyszących ubieganiu się o dotacje. W skrócie najistotniejsze jest spełnienie tzw. kryteriów kwalifikowalności oraz zdobycie jak największej liczby punktów.

Przy ocenie wniosków z sektora firm występują różne specyficzne zasady punktacji dotyczące np. efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, innowacyjności, pozytywnego wpływu na polityki horyzontalne (w tym DNSH, równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji), zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych, współpracy z jednostkami naukowymi etc.

Szczegółowe wymogi, jakie należy spełnić w danym  konkursie znajdują się w regulaminie oraz złącznikach w tym zwłaszcza w dokumencie ”Kryteria wyboru projektów”.

Jakie inne wsparcie mogą otrzymać firmy?

Istnieje wiele form wspierania firm. Do najpopularniejszych, oprócz dotacji, należą:

 • preferencyjne pożyczki bez prowizji, na okres nawet 10 lat z możliwością karencji;
 • subwencje;
 • ulgi i zwolnienia podatkowe;
 • usługi doradcze i szkoleniowe.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/real-estate-agent-customer-shaking-hands-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać firmy?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas istniejących firm (na większość naszych usług można uzyskać dotację).
Do najpopularniejszych należą:
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji dla istniejących firm

Czy to prawda, że dana firma może tylko raz skorzystać z dotacji?

Nie. Istnieje możliwość wielokrotnego korzystania z różnych dofinansowań, ograniczenie dotyczy natomiast możliwości skorzystania z danej dotacji na ten sam wydatek tylko raz, aby uniknąć zasady podwójnego dotowania.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% finansują projekt i istnieje możliwości uzyskania tych środków z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku zakupów). Są też takie, które wypłacają zaliczkę od 20% do 50% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Bywają też takie programy, w których konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków firmy (ew. z pożyczek, kredytów) a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków).

Szczegółowe zasady opisane sa każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. w regulaminie konkursu i we wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 50% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, np. zrealizuje zaplanowaną inwestycję, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem etc.

Czy w przypadku wniosków firm zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć w przypadku firm innowacyjność jest często spotykanym kryterium oceny wniosków.

Gdzie firmy mogą szukać informacji o środkach pomocowych?

Istnieje wiele instytucji, które posiadają wiedzę nt. dostępnych środków pomocowych dla firm. Najpopularniejsze są Urzędy Marszałkowskie oraz krajowe instytucje pośredniczące, np. PARP, NCBIR, NFOŚiGW.

Oczywiście przedstawiciele firm mogą skorzystać też z fachowych porad ekspertów marki Doradcy365, którzy bez trudu mogą wskazać różne przysługujące danej jednostce dotacje czy preferencyjne formy finansowania.

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Najczęściej tak – biznesplanu lub dokumentu zawierającego zbliżony zakres informacji w tym prognozy ekonomiczno-finansowe na okres realizacji projektu i jego trwałości.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla istniejących firm”.

2 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

4 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej i planowanych przedsięwzięć.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

5 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

6 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Referencje

Nasi eksperci mieli przyjemność wykonywać wnioski/biznes plany/analizy finansowe i inne usługi z zakresu dotacji dla firm dla dużych i mniejszych podmiotów.
Przykłady projektów zrealizowanych z udziałem naszych ekspertów (wybrane spośród ponad 3000, przy których pracowali nasi eksperci):
Wnioskodawca Projekt Całkowita wartość projektu
GAZ SYSTEM w Warszawie Kompleksowe przygotowanie wniosku, studium wykonalności i analiz finansowych dla kilku projektów dot. budowy gazociągów 500 000 000,00 zł
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie Kompleksowe przygotowanie wniosku, studium wykonalności i analiz finansowych dla projektu pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” 110 037 138,80 zł
Huta Szkła „Wołomin” Sp. z o.o. Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnej i ekologicznej technologii do produkcji szkła prasowanego Termisil®” 45 008 220,00 zł
Biogazownia RYPIN Sp.z o.o.SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA w Skarbimierzu Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu pn. „Budowa biogazowni o mocy około 1875 kWel na terenie gminy Rypin” 32 349 392,61 zł
TALEX w Poznaniu Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi” 29 352 720,00 zł
Strzeblowskie Koplanie Surowców Mineralnych w Sobótce Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich” 20 726 335,73 zł
Grupa PKN Orlen S.A. (Orlen EKO Sp. z o. o.) w Płocku Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu „Instalacja termicznego przekształcania odpadów” 19 500 000,00 zł
SENTREX w Gogolinie Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku wielokolorowego opakowań papierowych” 19 374 600,00 zł
Wiatrak sp. z o.o. Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy około 2 MW w miejscowości Starorypin Prywatny w gminie Rypin” 16 412 866,11 zł
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM ROBERT BIAŁDYGA w Jaryszowie Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii przerobu kruszyw i wytwarzania innowacyjnych wyrobów” 13 580 000,00 zł
Wiesław Krzewiński, Delikatesy „Centrum” – Ośrodek Sportowy w Świeradowie Zdroju Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wykorzystanie atutów turystycznych powiatu lubańskiego i Świeradowa Zdrój poprzez budowę infrastruktury turystycznej w postaci hotelu wraz ze SPA” 9 012 981,00 zł
AZA-TECH SP. Z O.O. Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych walcarek sterowanych numerycznie w Aza-Tech sp. z o. o.” 7 733 256,00 zł
ANGRA w Kędzierzynie Koźlu Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie w firmie ANGRA innowacyjnej technologii produkcji giętych dekorów szklanych” 7 122 832,54 zł
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA w Skarbimierzu Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji” 5 993 478,34 zł
AET w Ostrowie Wielkopolskim Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji elementów indukcyjnych nowej generacji, z wykorzystaniem rdzeni ferrytowych, proszkowych, amorficznych lub nanokrystalicznych w AET w Ostrowie Wielkopolskim” 4 941 841,94 zł
BARTEK CANDELS w Bystrzycy Oławskiej Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Zakup wysoce zautomatyzowanego systemu do wytwarzania świec w szkle i rustykalnych” 4 416 315,00 zł
WIRTEK – KONSTRUKCJE MARCIN GRONDKOWSKI Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Budowanie rozpoznawalności produktów firmy Wirtek – konstrukcje Marcin Grondkowski na rynkach Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niemiec” 937 260,00 zł
KARDACZ GROUP KONRAD KARDACZ Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wprowadzenie na rynki zagraniczne produktu Pug2Play przez firmę KARDACZ GROUP KONRAD KARDACZ” 789 965,47 zł
Massimo Sylwia Pochelska w Warszawie Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Zakup dwóch środków trwałych celem wprowadzenia nowej usługi SPA do hotelu Villa Art Novis we Wrocławiu oraz podniesienia standardu obiektu jako droga do dywersyfikacji działalności gospodarczej firmy Massimo Sylwia Pochelska.” 378 840,00 zł
AUTO-WEST S.C. M. I R.PASTRYK Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój eksportu AUTO WEST S.C. M I R PASTRYK – promocja karbonowych części zamiennych ECPS GROUP na rynkach zagranicznych” 314 100,00 zł
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KAL-PAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kaliszu Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania i zakup sprzętu w celu optymalizacji obsługi gości hotelowych i restauracji oraz usprawnienia zarządzania z efektem optymalizacji czynności pracowników obsługujących Klientów” 280 600,00 zł
KOSD Wrocław w Nasławicach Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu pn. „Opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej szansą na maksymalne wykorzystanie zasobów KOSD Wrocław Sp. z o.o. Sp. k.” 49 200,00 zł

Nasze usługi z kategorii dotacje/subwencje

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.