fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
z Kujaw i Pomorza

Konkursy dotacyjne dla regionu!

Województwo kujawsko-pomorskie, niczym perła rozbłyskująca w sercu Polski, zachwyca bogatą historią, malowniczymi krajobrazami i dynamicznym rozwojem gospodarczym. To region o wielkim potencjale, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, tworząc sprzyjające środowisko dla rozwoju biznesu i realizacji ambitnych projektów.

Kujawy i Pomorze to prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Region ten staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, którzy doceniają jego położenie, infrastrukturę i wykwalifikowane kadry pracownicze. Tutaj rozwijają się różnorodne branże, od nowoczesnych technologii po tradycyjne rzemiosło, dając szansę na sukces firmom o różnym profilu działalności. Województwo oferuje przedsiębiorcom szereg udogodnień i zachęt inwestycyjnych, w tym atrakcyjne programy dotacyjne.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

Podmioty z województwa pomorskiego w latach 2023-2027 mogą skorzystać z programów regionalnych (wojewódzkich), krajowych oraz lokalnych, o których szczegółowe informacje prezentujemy w dalszej części.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na co dokładnie udzielane są dotacje na Kujawach i Pomorzu?

Dotacje w woj. kujawsko-pomorskim udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oferuje szeroki wachlarz dotacji dla firm działających w regionie. Dofinansowanie można uzyskać na różnego rodzaju projekty związane z rozwojem biznesu, m.in.:

 • Innowacje i badania: dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeń nowych technologii i komercjalizacji wyników badań.
 • Przedsiębiorczość: pomoc w zakładaniu i rozwoju nowych firm, tworzeniu miejsc pracy i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Cyfryzacja: wdrożenie rozwiązań informatycznych, rozwój e-commerce, automatyzacja procesów biznesowych.
 • Inwestycje: wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę produkcyjną, nowe technologie, rozbudowę zakładów, zakup maszyn i urządzeń.
 • Działalność proekologiczna: dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, modernizację instalacji grzewczych, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.
 • Turystyka i kultura: rozwój oferty turystycznej, modernizacja obiektów turystycznych, promocja regionu, ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Wsparcie dla MŚP: pożyczki i dotacje na rozwój, doradztwo i szkolenia, ułatwianie dostępu do rynków, promocja eksportu.
 • Włączenie społeczne: tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych, wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej, działania na rzecz integracji społecznej.
 • Edukacja i kapitał ludzki: rozwój systemu edukacji i kształcenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczenie się przez całe życie, zwalczanie wykluczenia edukacyjnego.
 • Ochrona zdrowia: modernizacja infrastruktury i wyposażenia szpitali, poprawa dostępności do opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna, rozwój telemedycyny.
 • Transport: budowa i modernizacja dróg, kolei i innych obiektów infrastruktury transportowej, poprawa spójności komunikacyjnej, rozwój transportu publicznego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych.
 • Administracja publiczna: modernizacja administracji publicznej, poprawa jakości usług publicznych, zwiększenie przejrzystości i dostępności administracji, walka z korupcją.

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form wsparcia, takich jak:

 • szkolenia i doradztwo, w tym w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania, marketingu, finansów, prawa;
 • granty, oferowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje naukowe;
 • programy akceleracyjne, wspierające rozwój startupów.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Z jakich programów dotacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy
z Kujaw i Pomorza?

Pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należą m. in.:

 • Program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEKP),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania (LGD).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/dotacje-dla-firm.jpg

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • Badania i rozwój (B+R): dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które prowadzą do innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług. To może obejmować zarówno prace badawcze nad nowymi technologiami, jak i ich implementację w praktyce biznesowej.
 • Inwestycje w infrastrukturę badawczą: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowej, która umożliwiająca prowadzenie badań oraz współpracę z jednostkami naukowymi.
 • Wsparcie innowacyjności i transformacji cyfrowej: dofinansowanie projektów mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub cyfrowych do działalności przedsiębiorstw. Może to obejmować wprowadzanie nowych technologii, optymalizację procesów, czy też rozwój aplikacji czy platform cyfrowych.
 • Efektywność energetyczna: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej swoich operacji, budynków czy procesów produkcyjnych. Dotacje mogą obejmować modernizację instalacji, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz działania mające na celu redukcję zużycia energii.
 • Ochrona środowiska: projekty związane z ochroną środowiska mogą być także objęte dofinansowaniem, takie jak inwestycje w nowe technologie przetwarzania odpadów, poprawa jakości powietrza czy też działania mające na celu minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne.
 • Adaptacja do zmian klimatu: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z dostosowaniem się do zmian klimatycznych, takie jak inwestycje w infrastrukturę odporną na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych czy też działania prewencyjne mające na celu minimalizację ryzyka związanego z klimatem.
 • Rozwój infrastruktury transportowej: wsparcie może być udzielane na projekty związane z rozwojem infrastruktury transportowej, takie jak budowa dróg, parkingów czy też modernizacja sieci kolejowej, co może przyczynić się do poprawy logistyki i dostępności regionu.
 • Podnoszenie jakości i dostępności edukacji zawodowej: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z podnoszeniem jakości i dostępności edukacji zawodowej, co może przyczynić się do lepszego dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.
 • Wspieranie eksportu: przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z promocją i rozwojem eksportu, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i pozyskania nowych rynków zbytu.
 • Rozwój kompetencji pracowników: dofinansowanie może być udzielane na projekty związane z rozwojem kompetencji pracowników, takie jak szkolenia, kursy doskonalące czy też stworzenie programów stypendialnych dla pracowników.
 • Wsparcie dla startupów: przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z rozwojem swoich startupów, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory czy też dostęp do mentorów i ekspertów.

Regionalna mapa pomocy

W poprzedniej perspektywie finansowej maksymalne wsparcie dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosiło 35% – w obecnej intensywność wsparcia wzrosła o 5 pp. i wynosi 40%.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/kujawsko-pomorskie.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 40%*.

* Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 pp. w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 pp. w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

WYBRANE PROGRAMY REGIONALNE, Z KTÓRYCH KUJAWSKO-POMORSKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 to jeden z 16 programów regionalnych, w  ramach którego możliwe jest pozyskanie dofinansowania dla firm i instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To potężna pula środków, ponad 1,8 miliarda euro, przeznaczona na wzmocnienie gospodarki, poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska.

Łączna kwota składa się z dwóch głównych komponentów:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): ponad 1,326 mld euro (72,24%) – środki te są przeznaczone na szeroki zakres działań we wszystkich priorytetach programu,
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+): ponad 509 mln euro (27,76%) – środki te są ukierunkowane na priorytety 4 (Społeczeństwo) i 5 (Wsparcie w wymiarze terytorialnym).

Aż 25% puli środków, czyli 533 mln euro, zostanie przeznaczonych na inicjatywy realizowane na poziomie lokalnym. To kontynuacja polityki terytorialnej, która obejmuje trzy główne instrumenty:

 • Zintegrowane Tereny Miejscowe (ZIT): obejmujące obszary miast wojewódzkich i ich stref wpływów.
 • Inicjatywy Terenowe (IIT): mniejsze obszary o zdefiniowanych problemach i strategiach rozwoju.
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS): inicjatywy oddolne realizowane przez lokalne społeczności.

W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza wsparcie otrzymają projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliższa obywateli.

Program koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach:

 • Przedsiębiorczość: Firmy, szczególnie małe i średnie, otrzymają wsparcie na badania i rozwój, innowacje, cyfryzację oraz wzrost kompetencji. To doskonała okazja na stworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu.
 • Środowisko i klimat: Program stawia na zrównoważony rozwój. Dofinansowania pozwolą na modernizację gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu region będzie bardziej przyjazny dla środowiska i odporny na zmiany klimatyczne.
 • Mobilność: Mieszkańcy Kujaw i Pomorza mogą liczyć na poprawę transportu publicznego. Przewidziane są inwestycje w bezpieczniejsze drogi, zakup niskoemisyjnych pojazdów oraz rozbudowę sieci ścieżek rowerowych. To ułatwi przemieszczanie się i wpłynie na komfort życia.
 • Społeczeństwo: Młodzi ludzie znajdą lepsze warunki do nauki w nowoczesnych przedszkolach i szkołach zawodowych. Program obejmuje również wsparcie dla osób potrzebujących, takich jak bezrobotni czy niepełnosprawni. Inwestycje w kulturę i dziedzictwo regionu przyczynią się do podniesienia atrakcyjności turystycznej.
 • Rozwój terytorialny: Miasta i gminy otrzymają środki na rewitalizację zdegradowanych obszarów, rozwój terenów inwestycyjnych oraz poprawę infrastruktury turystycznej i kulturalnej. Dzięki temu region stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia biznesu.

Szczegółowe cele programu

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju,
 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/jst-develop.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-11.jpg
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,
 • Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online,
 • Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne,
 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej,
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,
 • Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej,
 • Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia,
 • Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 • Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Priorytety programu

Program obejmuje 10 osi priorytetowych:

 • Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu,
 • Fundusze Europejskie dla czystej energii I ochrony zasobów środowiska regionu,
 • Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski,
 • Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu,
 • Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu,
 • Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,
 • Fundusze Europejskie na rozwój lokalny,
 • Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,
 • Pomoc techniczna (EFRR),
 • Pomoc techniczna (EFS+).

Obszary wsparcia

Przedsiębiorczość:

 • Wzrost aktywności firm w B+R i innowacjach
 • Cyfryzacja w sektorze publicznym i MŚP
 • Wzmocnienie produktywności i innowacyjności MŚP
 • Rozwój umiejętności zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami
 • Infrastruktura B+R
 • Wykonywanie i zakup wyników prac B+R

Środowisko i klimat:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Efektywność energetyczna
 • Mała retencja
 • Adaptacja miast do zmian klimatu
 • Neutralność klimatyczna
 • Wymiana starych źródeł ciepła
 • OZE
 • Doradztwo w zakresie OZE

Mobilność:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. obwodnice)
 • Bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu
 • Tabor bezemisyjny (w tym kolejowy)
 • Infrastruktura ładowania/tankowania
 • Rozwój systemu ścieżek rowerowych

Społeczeństwo:

 • Inwestycje w przedszkola i kształcenie zawodowe
 • Edukacja włączająca
 • Zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne i zdrowotne
 • Wsparcie instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego
 • Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych i niestabilnych na rynku pracy
 • Dostosowanie siły roboczej do zmian na rynku pracy
 • Nowe miejsca w przedszkolach, zwłaszcza na wsiach
 • Poprawa jakości zajęć przedszkolnych
 • Dostęp do edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe
 • Deinstytucjonalizacja
 • Wsparcie osób i społeczności marginalizowanych
 • Wsparcie dla:
  • Obywateli państw trzecich
  • Osób w kryzysie bezdomności
  • Rodzin w trudnej sytuacji
  • Młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Wsparcie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych

Wsparcie w wymiarze terytorialnym:

 • Inwestycje na terenach miast wojewódzkich, regionalnych i powiatowych
 • Teryeny inwestycyjne
 • Uzdrowiska
 • Turystyka
 • Kultura
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznych
 • Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
 • Zwiększenie zdolności administracyjnych ZIT

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FEKP.01 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu

Rozwiń
 • Działanie FEKP.01.01 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO I INNOWACJI,
 • Działanie FEKP.01.02 CYFROWY REGION,
 • Działanie FEKP.01.03 WSPARCIE MŚP,
 • Działanie FEKP.01.04 WSPARCIE WZROSTU PRODUKTYWNOŚCI MŚP POPRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE,
 • Działanie FEKP.01.05 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.01.06 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.01.07 DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU RIS, W TYM PROFESJONALIZACJA IOB,
 • Działanie FEKP.01.08 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO OPPT.

Priorytet FEKP.02 Fundusze Europejskie dla czystej energii I ochrony zasobów środowiska regionu

Rozwiń
 • Działanie FEKP.02.01 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BYDOF I ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.02.02 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.02.03 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.02.04 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH,
 • Działanie FEKP.02.05 ROZWÓJ INSTALACJI OZE,
 • Działanie FEKP.02.06 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.02.07 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.02.08 WSPARCIE SŁUŻB RATOWNICZYCH,
 • Działanie FEKP.02.09 MAŁA RETENCJA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W REGIONIE,
 • Działanie FEKP.02.10 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.02.11 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.02.12 WSPARCIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH,
 • Działanie FEKP.02.13 GOSPODARKA ODPADAMI,
 • Działanie FEKP.02.14 GOZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH,
 • Działanie FEKP.02.15 ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO W REGIONIE,
 • Działanie FEKP.02.16 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA,
 • Działanie FEKP.02.17 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OPPT,
 • Działanie FEKP.02.18 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OPPT,
 • Działanie FEKP.02.19 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH OPPT,
 • Działanie FEKP.02.20 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI OPPT.

Priorytet FEKP.03 Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski

Rozwiń
 • Działanie FEKP.03.01 ROZWÓJ I USPRAWNIENIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.03.02 ROZWÓJ I USPRAWNIENIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.03.03 ROZWÓJ I USPRAWNIENIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ OPPT.

Priorytet FEKP.04 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu

Rozwiń
 • Działanie FEKP.04.01 ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO ……………………………… 170,
 • Działanie FEKP.04.02 ROZWÓJ I POPRAWA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM,
 • Działanie FEKP.04.03 INFRASTRUKTURA DROGOWA.

Priorytet FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu

Rozwiń
 • Działanie FEKP.05.01 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.05.02 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.05.03 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.05.04 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.05.05 WSPARCIE ROZWOJU UZDROWISK,
 • Działanie FEKP.05.06 ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.05.07 ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.05.08 REWITALIZACJA MIAST PREZYDENCKICH,
 • Działanie FEKP.05.09 TERENY INWESTYCYJNE BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.05.10 TERENY INWESTYCYJNE ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.05.11 WSPARCIE ADMINISTRACYJNE GMIN ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.05.12 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY OPPT,
 • Działanie FEKP.05.13 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI OPPT,
 • Działanie FEKP.05.14 ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT,
 • Działanie FEKP.05.15 TERENY INWESTYCYJNE OPPT,
 • Działanie FEKP.05.16 WSPARCIE ADMINISTRACYJNE GMIN OPPT.

Priorytet FEKP.06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców

Rozwiń
 • Działanie FEKP.06.01 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ PRZEDSZKOLNĄ BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.06.02 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ PRZEDSZKOLNĄ ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.06.03 INWESTYCJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ I PLACÓWEK, W TYM EDUKACYJNA BAZA SPORTOWA BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.06.04 INWESTYCJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ I PLACÓWEK, W TYM EDUKACYJNA BAZA SPORTOWA ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.06.05 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.06.06 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.06.07 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TYM PUZ,
 • Działanie FEKP.06.08 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ,
 • Działanie FEKP.06.09 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ,
 • Działanie FEKP.06.10 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.06.11 RESTAURACJA I ADAPTACJA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO,
 • Działanie FEKP.06.12 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY,
 • Działanie FEKP.06.13 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ PRZEDSZKOLNĄ OPPT,
 • Działanie FEKP.06.14 INWESTYCJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ I PLACÓWEK, W TYM EDUKACYJNA BAZA SPORTOWA OPPT,
 • Działanie FEKP.06.15 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OPPT,
 • Działanie FEKP.06.16 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ OPPT.

Priorytet FEKP.07 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny

Rozwiń
 • Działanie FEKP.07.01 PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ,
 • Działanie FEKP.07.02 WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ,
 • Działanie FEKP.07.03 AKTYWIZACJA EDUKACYJNA OSÓB DOROSŁYCH,
 • Działanie FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Rozwiń
 • Działanie FEKP.08.01 PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KLIENTÓW PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA,
 • Działanie FEKP.08.02 WSPARCIE INDYWIDUALNEJ I KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ OSÓB MŁODYCH REALIZOWANE PRZEZ OHP,
 • Działanie FEKP.08.03 WSPARCIE OSÓB PRACUJĄCYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY,
 • Działanie FEKP.08.04 MŁODZI-AKTYWNI POTENCJAŁEM REGIONALNEGO RYNKU PRACY,
 • Działanie FEKP.08.05 WSPARCIE DOSTĘPU DO USŁUG ROZWOJOWYCH,
 • Działanie FEKP.08.06 WSPARCIE W OBSZARZE ADAPTACYJNOŚCI,
 • Działanie FEKP.08.07 DZIAŁANIA W ZAKRESIE WZMOCNIENIA POTENCJAŁU PARTNERÓW SPOŁECZNYCH,
 • Działanie FEKP.08.08 WSPARCIE W OBSZARZE ZDROWIA,
 • Działanie FEKP.08.09 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.08.10 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.08.11 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,
 • Działanie FEKP.08.12 KSZTAŁCENIE OGÓLNE BYDOF-IP,
 • Działanie FEKP.08.13 KSZTAŁCENIE OGÓLNE ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.08.14 KSZTAŁCENIE OGÓLNE,
 • Działanie FEKP.08.15 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE BYDOF-IP
 • Działanie FEKP.08.16 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZITY REGIONALNE,
 • Działanie FEKP.08.17 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE,
 • Działanie FEKP.08.18 STYPENDIA DLA UCZNIÓW,
 • Działanie FEKP.08.19 UCZENIE SIĘ DOROSŁYCH,
 • Działanie FEKP.08.20 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE,
 • Działanie FEKP.08.21 DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWANIA ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
 • Działanie FEKP.08.22 EKONOMIA SPOŁECZNA,
 • Działanie FEKP.08.23 WSPIERANIE INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH,
 • Działanie FEKP.08.24 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE,
 • Działanie FEKP.08.25 USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ,
 • Działanie FEKP.08.26 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OPPT,
 • Działanie FEKP.08.27 KSZTAŁCENIE OGÓLNE OPPT,
 • Działanie FEKP.08.28 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OPPT.

Priorytet FEKP.09 Pomoc techniczna (EFRR)

Rozwiń
 • Działanie FEKP.09.01 WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA FEDKP,
 • Działanie FEKP.09.02 SKUTECZNA INFORMACJA I KOMUNIKACJA FEDKP.

Priorytet FEKP.10 Pomoc techniczna (EFS+)

Rozwiń
 • Działanie FEKP.10.01 WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA FEDKP,
 • Działanie FEKP.10.02 SKUTECZNA INFORMACJA I KOMUNIKACJA FEDKP.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. pomorskiego;
 • ośrodków innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • partnerów społecznych,
 • uczelni.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 01.03 Wsparcie MŚP,
 • Działanie 01.05 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP,
 • Działanie 01.06 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne,
 • Działanie 01.08 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT,
 • Działanie 02.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie,
 • Działanie 02.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP,
 • Działanie 02.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne,
 • Działanie 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych,
 • Działanie 02.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT,
 • Działanie 03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP,
 • Działanie 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne,
 • Działanie 03.03 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT,
 • Działanie 04.02 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • Działanie 05.01 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP,
 • Działanie 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZIT-y regionalne,
 • Działanie 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP,
 • Działanie 05.04 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne,
 • Działanie 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP,
 • Działanie 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne,
 • Działanie 05.08 Rewitalizacja miast prezydenckich,
 • Działanie 05.12. Wsparcie instytucji kultury OPPT,
 • Działanie 05.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT,
 • Działanie 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT,
 • Działanie 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP,
 • Działanie 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP,
 • Działanie 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP,
 • Działanie 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne,
 • Działanie 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
 • Działanie 06.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT,
 • Działanie 08.04 Młodzi-aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy,
 • Działanie 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności,
 • Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia,
 • Działanie 08.09 Wychowanie przedszkolne BydOF-IP,
 • Działanie 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP,
 • Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne,
 • Działanie 08.15 Kształcenie zawodowe ZIT BydOF-IP,
 • Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych,
 • Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wsparcie MŚP

Celem konkursu „Wsparcie MŚP” jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie internacjonalizacji MŚP.
 2. Promocja gospodarki regionalnej.
 3. Wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych.
 4. Akredytacja usług IOB.
 5. Wsparcie dla start-up’ów oraz dedykowanych im platform.
 6. Wsparcie projektów w zakresie profesjonalizacji usług IOB/klastrów zalążkowych lub wzrostowych.
 7. Wspieranie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/business-growth.jpg

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej
 • instytucje wspierające biznes,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typy 1. wsparcie obejmie internacjonalizację MŚP: promocję gospodarki regionalnej oraz działania na rzecz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na:

 • doradztwo w zakresie opracowania strategii internacjonalizacji,
 • udział MŚP w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych,
 • działania networkingowe,
 • szkolenia i warsztaty (np. w zakresie eksportu)
 • wsparcie dla promocji lub certyfikacji produktu w związku z wejściem na nowy rynek zbytu,
 • wsparcie w zakresie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw i współpracy gospodarczej.

W ramach projektów typu 2. wsprcie obejmie promocję gospodarki regionalnej – możliwa będzie promocja gospodarcza marek regionalnych, w szczególności związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na:

 • realizację i wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
 • wsparcie wydarzeń gospodarczych dla MŚP np. upowszechniających nowe, internetowe fora eksportu produktów, w tym bazujące na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

W ramach projektów typu 3. realizowane będzie wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu, w tym m.in.:

 • usług proinnowacyjnych, np.:
  • usług z zakresu transformacji przemysłowej,
  • usług z zakresu transformacji cyfrowej,
  • usług z zakresu ochrony własności intelektualnej,
 • usług związanych z rozwojem innowacyjności:
  • produktowej,
  • procesowej,
  • organizacyjnej
  • marketingowej.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie akredytację usług IOB.

W ramach projektów typu 5. realizowane będzie wsparcie dla start-up’ów oraz dedykowanych im platform umożliwiających wsparcie w postaci inkubacji, doradztwa, networkingu oraz nawiązania współpracy z dużymi przedsiębiorstwami.

W ramach projektów typu 6. realizowane będzie wsparcie projektów w zakresie profesjonalizacji usług IOB/klastrów zalążkowych lub wzrostowych, jak również uzupełniająco wsparcie infrastruktury (jeśli będzie to element niezbędny w ramach procesu akredytacji usług).

W ramach projektów typu 7. realizowane będzie wsparcie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych polegające m.in. na wzmocnieniu kompetencji kadry przedsiębiorstw w ramach klastrów, jak również uzupełniająco wsparcie infrastruktury klastrów.

Możliwe jest wsparcie w zakresie potrzebnych umiejętności tj. kompetencji wspólnych dla wszystkich menagerów klastrów takich jak zarządzanie innowacjami, specyficzne kompetencje wynikające z konkretnych wyzwań członków klastrów, jednakże zawsze bezpośrednio związanych z inteligentnymi specjalizacjami (np. w obszarze transformacji technologicznej, GOZ).

Kluczowe wymagania:

 • elementem uzupełniającym w ramach kompleksowych projektów wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw może być wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie :
  • nowych technologii,
  • umiejętności cyfrowych
  • oraz zarządzania innowacjami i nowymi modelami biznesowymi;
 • realizacja projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast całość lub część operacji związanych z promocją gospodarki regionalnej i promocją gospodarczą marek regionalnych może być wdrażana poza terytorium państwa członkowskiego, w tym poza terytorium Unii, pod warunkiem że operacja przyczynia się do osiągnięcia celów programu;
 • projekty dotyczące promocji gospodarki regionalnej mogą być realizowane tylko w ścisłym i bezpośrednim powiązaniu ze wspieraniem MŚP;
 • zgodność projektów z zasadą DNSH:
  • w zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie wprowadzanie gatunków rodzimych,
  • pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury,
  • preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ.

Preferowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3) 2021+,
 • dotyczące zielonej gospodarki,
 • związane ze współpracą międzyregionalną i ponadnarodową w obszarach inteligentnych specjalizacji (np. Partnerstwa S3 przy KE, Interreg, EIT, Horyzont Europa, Innovoucher, TravelGrants, projekty Grupy Wyszechradzkiej, TeamNet), a także internacjonalizacja polskich firm np.: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Brand, Go to Brand, Poland Prize, Polskie Mosty Technologiczne, Granty na Eurogranty.

Aktualny nabór dla projektów typu 2. trwa od 29 marca do 8 maja 2024 r.

Najbliższy nabór dla projektów typu 6. zaplanowano na listopad 2024 r. – styczeń 2025 r.

Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP

Celem konkursu „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP” jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej
 • instytucje wspierające biznes,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach działania wsparcie obejmie tworzenie infrastruktury biznesowej, np.:

 • centra biznesowe,
 • centra demonstracyjne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • biura typu co-working space,
 • fab labs,
 • living labs.

Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej,
 • wsparcie musi być poprzedzone analizą podaży i popytu uzasadniającą zapotrzebowanie na infrastrukturę biznesową,
 • infrastruktura jest elementem niezbędnym w ramach procesu realizacji usług,
 • zgodność projektów z zasadą DNSH:
  • w zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie wprowadzanie gatunków rodzimych,
  • pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury,
  • preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ.

Najbliższy nabór zaplanowano na luty-maj 2025 r.

Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne

Celem konkursu „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne” jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej
 • instytucje wspierające biznes,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach działania wsparcie obejmie tworzenie infrastruktury biznesowej, np.:

 • centra biznesowe,
 • centra demonstracyjne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • biura typu co-working space,
 • fab labs,
 • living labs.

Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej,
 • wsparcie musi być poprzedzone analizą podaży i popytu uzasadniającą zapotrzebowanie na infrastrukturę biznesową,
 • infrastruktura jest elementem niezbędnym w ramach procesu realizacji usług,
 • zgodność projektów z zasadą DNSH:
  • w zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie wprowadzanie gatunków rodzimych,
  • w odniesieniu do zakładów i budynków powstających na wspieranym terenie inwestycyjnym pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Aktualny nabór trwa od 20 lutego do 19 sierpnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/coworking-space.jpg

Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT

Celem konkursu „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT” jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej
 • instytucje wspierające biznes,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach działania wsparcie obejmie tworzenie infrastruktury biznesowej, np.:

 • centra biznesowe,
 • centra demonstracyjne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • biura typu co-working space,
 • fab labs,
 • living labs.

Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej,
 • wsparcie musi być poprzedzone analizą podaży i popytu uzasadniającą zapotrzebowanie na infrastrukturę biznesową,
 • infrastruktura jest elementem niezbędnym w ramach procesu realizacji usług,
 • zgodność projektów z zasadą DNSH:
  • w zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie wprowadzanie gatunków rodzimych,
  • pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury,
  • preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ.

Aktualny nabór trwa od 20 lutego do 19 sierpnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/zbiornik-retencyjny-1.jpg

Mała retencja i adaptacja
do zmian klimatu w regionie

Działanie „Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie” ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 • Projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa.
 • Powstawanie i odbudowa alei i zadrzewień przydrożnych.
 • Działania w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu oraz tworzenia sieci współpracy z udziałem partnerów samorządowych.
 • Działania z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ekologicznego, jako element projektów określonych w pkt. 1-3.
 • Projekty grantowe w zakresie typu projektu określonego w pkt. 1.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. wspierane będą projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa:

 • rozwój infrastruktury małej retencji wodnej, w tym budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, podpiętrzenia),
 • przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne, zwiększające powierzchnię i ilość zadrzewień śródpolnych, a także tworzenie i odtwarzanie małych zbiorników retencyjnych (w tym oczek wodnych) na terenach rolniczych.

Kluczowe wymagania:

 • podejmowane działania w pierwszej kolejności powinny mieć charakter ekosystemowy, tj. wykorzystujący naturalne mechanizmy ekosystemowe i uwzględniający wzajemnie powiązane procesy naturalne i zachowanie środowiska naturalnego w możliwie stabilnym stanie,
 • zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE wspierane inwestycje:
  • nie mogą powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód,
  • nie mogą pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód.
 • inwestycje nie mogą mieć znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000 (chyba że zachodzą przesłanki do odstępstw przewidzianych w dyrektywie siedliskowej),
 • nie będą wspierane projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH („nie czyń poważnych szkód”):
  • w przypadku planowania realizacji infrastruktury retencyjnej na terenach objętych ochroną wymagana będzie zgodność z przepisami prawa i dokonanie uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi obszarami chronionymi pod takim kątem, żeby realizowane działania retencyjne nie wpływały negatywnie na cele i przedmioty ich ochrony wymienione w szczególności w planach ochrony i w planach zadań ochronnych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 13 maja do 24 czerwca 2024 r.

 

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/wodno-prawne.jpg

Efektywne gospodarowanie
wodą do spożycia

i poprawa jej jakości BydOF-IP

Działanie „Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP” ma na celu wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych.
 2. Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową.
 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody.
 4. Rozbudowa systemów wodociągowych.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element ww. projektów infrastrukturalnych.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 4. możliwa będzie rozbudowa systemów wodociągowych, m.in.:

 • nowe sieci wodociągowe,
 • nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia

– wyłącznie, gdy zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

W obrębie tego typu projektów obowiązuje liimit 25% wydatków kwalifikowalnych na budowę nowej infrastruktury wodnej w ramach alokacji przeznaczonej na realizację działania.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców,
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej,
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% wydajności stacji,
  • preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
   • dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych,
   • stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów.

Najbliższy nabór zaplanowano na styczeń-kwiecień 2025 r.

Efektywne gospodarowanie wodą
do spożycia
i poprawa jej jakości
ZITy regionalne

Działanie „Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne” ma na celu wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych.
 2. Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową.
 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody.
 4. Rozbudowa systemów wodociągowych.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element ww. projektów infrastrukturalnych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 4. możliwa będzie rozbudowa systemów wodociągowych, m.in.:

 • nowe sieci wodociągowe,
 • nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia

– wyłącznie, gdy zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

W obrębie tego typu projektów obowiązuje liimit 25% wydatków kwalifikowalnych na budowę nowej infrastruktury wodnej w ramach alokacji przeznaczonej na realizację działania.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców,
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej,
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% wydajności stacji,
  • preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
   • dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych,
   • stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów.

Aktualny nabór trwa od 9 stycznia do 9 lipca 2024 r., a kolejny zaplanowano na marzec-czerwiec 2025 r.

Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej
oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Działanie „Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych” ma na celu wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie i sieci) w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM.
 2. Instalacje odwadniania i kompostowania osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM.
 3. Rozbudowa systemów wodociągowych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 3. możliwa będzie rozbudowa systemów wodociągowych, m.in.:

 • nowe sieci wodociągowe,
 • nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia

– jedynie jako element projektów dotyczących gospodarki ściekowej.

Obowiązuje liimit 25% wydatków kwalifikowalnych na projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę w ramach kompleksowych projektów wodno-kanalizacyjnych.

Kluczowe wymagania:

 • wspierane będą wyłącznie aglomeracje wymagające dostosowania do wymogów dyrektywy ściekowej, z tego:
  • I priorytet – aglomeracje od co najmniej 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM – będą wspierane w
   pierwszej kolejności,
  • II priorytet – aglomeracje od co najmniej 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM – w dalszej kolejności,
 • wsparcie inwestycji związanych z osadami ściekowymi jest dopuszczone w ograniczonym zakresie, w przypadku, gdy inwestycja w gospodarkę osadami dotyczy ciągu technologicznego oczyszczalni (np. etap przygotowania osadów do ostatecznego zagospodarowania) – może ona być elementem projektu ujętego w ramach kompleksowych inwestycji wod-kan i nie powinna stanowić większości kosztów projektu,
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • uwzględnienie w ramach projektu instalacji do odzysku biogazu (w przypadku projektów dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych,
  • zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% wydajności stacji,
  • preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
   • dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych,
   • stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów,
   • stosowanie rozwiązań mających na celu odzysk ciepła ze ścieków.

Najbliższy nabór dla projektów dotyczących Infrastruktury wod-kan w aglomeracjach 10 tys.- 15 tys. RLM (II) zaplanowano od 12 czerwca do 22 lipca 2024 r., a dla Infrastruktury wod-kan w aglomeracjach 2 tys.- 10 tys. RLM (II) od 3 marca do 14 kwietnia 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/woda.jpg

Efektywne gospodarowanie
wodą do spożycia

i poprawa jej jakości OPPT

Działanie „Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT” ma na celu wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych.
 2. Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową.
 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody.
 4. Rozbudowa systemów wodociągowych.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element ww. projektów infrastrukturalnych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 4. możliwa będzie rozbudowa systemów wodociągowych, m.in.:

 • nowe sieci wodociągowe,
 • nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia

– wyłącznie, gdy zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

W obrębie tego typu projektów obowiązuje liimit 25% wydatków kwalifikowalnych na budowę nowej infrastruktury wodnej w ramach alokacji przeznaczonej na realizację działania.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców,
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej,
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% wydajności stacji,
  • preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
   • dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych,
   • stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów.

Aktualny nabór trwa od 9 stycznia do 9 lipca 2024 r., a kolejny zaplanowano na marzec-czerwiec 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/rowery.jpg

Rozwój i usprawnienie mobilności
miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP

Działanie „Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP” ma na celu wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego.
 2. Rozwój transportu rowerowego poza miastami.
 3. Działania informacyjno-promocyjne.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, m. in.:

 • Infrastruktura transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego) oraz pozostała infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych).
 • Zakup taboru tramwajowego.
 • Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby publicznego transportu zbiorowego.
 • Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych.
 • Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (m.in. parkingi „park&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego.
 • Rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych).
 • Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wspierające dekarbonizację transportu i zrównoważona mobilność.
 • Pozostałe działania prowadzące do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast).

W ramach typu 2. realizowane będą projekty zmierzające do rozwoju transportu rowerowego poza miastami, m.in.:

 • systemy rowerów publicznych,
 • obiekty „bike&ride”,
 • budowa i przebudowa dróg rowerowych.

W ramach projektów typu 3. realizowane będą działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską muszą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej:
  • we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP,
  • w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia:
   • SUMP
   • lub innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.,
  • w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego (np. odpowiednio dostosowanej strategii ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP;
 • pojazdy na potrzeby publicznego transportu zbiorowego muszą spełniać wymogi „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;
 • infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
 • lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem powinna zapewniać integrację z publicznym transportem zbiorowym;
 • wsparcie dla obiektów „park&ride” w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców będzie możliwe pod warunkiem ich zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • premiowane będzie wykorzystanie pojazdów napędzanych przy zastosowaniu technologii wodorowej oraz innych bezemisyjnych form napędu;
 • wsparcie inwestycji z zakresu rozwoju transportu rowerowego na obszarze województwa będzie realizowane wyłącznie jako:
  • element działań z zakresu mobilności w miastach,
  • działania związane z likwidacją luk w istniejącej sieci infrastruktury rowerowej w województwie,
  • działania służące połączeniu miast, stanowiących na danym obszarze ośrodek centralny, z obszarem funkcjonalnym lub podmiejskim;
 • wszystkie działania w obszarze transportu miejskiego, dotyczące zarówno infrastruktury, jak i taboru, powinny zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych;
 • realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH („nie czyń poważnych szkód”):
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki, przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • tam, gdzie to w ramach realizowanych projektów możliwe, należy stosować rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • w zakresie infrastruktury dla rowerów – od 31 maja do 29 sierpnia 2024 r., a kolejny na marzec-czerwiec 2025 r.
 • w zakresie rozwoju i usprawnienia transportu miejskiego – od 14 czerwca do 12 września 2024 r., a kolejny na luty-maj 2025 r.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/tramwaj.jpg

Rozwój i usprawnienie mobilności
miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne

Działanie „Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne” ma na celu wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego.
 2. Rozwój transportu rowerowego poza miastami.
 3. Działania informacyjno-promocyjne.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, m. in.:

 • Infrastruktura transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego) oraz pozostała infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych).
 • Zakup taboru tramwajowego.
 • Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby publicznego transportu zbiorowego.
 • Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych.
 • Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (m.in. parkingi „park&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego.
 • Rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych).
 • Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wspierające dekarbonizację transportu i zrównoważona mobilność.
 • Pozostałe działania prowadzące do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast).

W ramach typu 2. realizowane będą projekty zmierzające do rozwoju transportu rowerowego poza miastami, m.in.:

 • systemy rowerów publicznych,
 • obiekty „bike&ride”,
 • budowa i przebudowa dróg rowerowych.

W ramach projektów typu 3. realizowane będą działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską muszą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej:
  • we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP,
  • w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia:
   • SUMP
   • lub innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.,
  • w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego (np. odpowiednio dostosowanej strategii ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP;
 • pojazdy na potrzeby publicznego transportu zbiorowego muszą spełniać wymogi „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;
 • infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
 • lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem powinna zapewniać integrację z publicznym transportem zbiorowym;
 • wsparcie dla obiektów „park&ride” w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców będzie możliwe pod warunkiem ich zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • premiowane będzie wykorzystanie pojazdów napędzanych przy zastosowaniu technologii wodorowej oraz innych bezemisyjnych form napędu;
 • wsparcie inwestycji z zakresu rozwoju transportu rowerowego na obszarze województwa będzie realizowane wyłącznie jako:
  • element działań z zakresu mobilności w miastach,
  • działania związane z likwidacją luk w istniejącej sieci infrastruktury rowerowej w województwie,
  • działania służące połączeniu miast, stanowiących na danym obszarze ośrodek centralny, z obszarem funkcjonalnym lub podmiejskim;
 • wszystkie działania w obszarze transportu miejskiego, dotyczące zarówno infrastruktury, jak i taboru, powinny zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych;
 • realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH („nie czyń poważnych szkód”):
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki, przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • tam, gdzie to w ramach realizowanych projektów możliwe, należy stosować rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Najbliższy nabór dla projektów w zakresie rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego zaplanowano od 9 maja do 8 lipca 2024 r.

Rozwój i usprawnienie mobilności
miejskiej i podmiejskiej OPPT

Działanie „Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT” ma na celu wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego.
 2. Rozwój transportu rowerowego poza miastami.
 3. Działania informacyjno-promocyjne.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/transport-miejski.jpg

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, m. in.:

 • Infrastruktura transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego) oraz pozostała infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych).
 • Zakup taboru tramwajowego.
 • Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby publicznego transportu zbiorowego.
 • Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych.
 • Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (m.in. parkingi „park&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego.
 • Rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych).
 • Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wspierające dekarbonizację transportu i zrównoważona mobilność.
 • Pozostałe działania prowadzące do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast).

W ramach typu 2. realizowane będą projekty zmierzające do rozwoju transportu rowerowego poza miastami, m.in.:

 • systemy rowerów publicznych,
 • obiekty „bike&ride”,
 • budowa i przebudowa dróg rowerowych.

W ramach projektów typu 3. realizowane będą działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską muszą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej:
  • we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP,
  • w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia:
   • SUMP
   • lub innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.,
  • w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego (np. odpowiednio dostosowanej strategii ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP;
 • pojazdy na potrzeby publicznego transportu zbiorowego muszą spełniać wymogi „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;
 • infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
 • lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem powinna zapewniać integrację z publicznym transportem zbiorowym;
 • wsparcie dla obiektów „park&ride” w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców będzie możliwe pod warunkiem ich zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • premiowane będzie wykorzystanie pojazdów napędzanych przy zastosowaniu technologii wodorowej oraz innych bezemisyjnych form napędu;
 • wsparcie inwestycji z zakresu rozwoju transportu rowerowego na obszarze województwa będzie realizowane wyłącznie jako:
  • element działań z zakresu mobilności w miastach,
  • działania związane z likwidacją luk w istniejącej sieci infrastruktury rowerowej w województwie,
  • działania służące połączeniu miast, stanowiących na danym obszarze ośrodek centralny, z obszarem funkcjonalnym lub podmiejskim;
 • wszystkie działania w obszarze transportu miejskiego, dotyczące zarówno infrastruktury, jak i taboru, powinny zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych;
 • realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH („nie czyń poważnych szkód”):
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki, przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • tam, gdzie to w ramach realizowanych projektów możliwe, należy stosować rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Najbliższy nabór dla projektów w zakresie rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego zaplanowano od 10 czerwca do 9 sierpnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/transport-pozamiejski.jpg

Rozwój i poprawa
zrównoważonej mobilności

na szczeblu regionalnym i lokalnym

Działanie „Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym” ma na celu rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Zakup taboru autobusowego wykorzystywanego w pozamiejskim publicznym transporcie zbiorowym na zasadach użyteczności publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi.
 2. Rozwój punktowej infrastruktury pasażerskiej.
 3. Integracja różnych gałęzi transportu.
 4. Wsparcie usług transportowych typu „od drzwi do drzwi” lub „na żądanie”.
 5. Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych, w odniesieniu do taboru kolejowego i autobusowego w transporcie publicznym oraz transportu indywidualnego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie rozwój punktowej infrastruktury pasażerskiej, np.

 • węzły przesiadkowe, przystanki,
 • wiaty,
 • kładki dla pieszych,
 • parkingi „park&ride”.

W ramach typu . realizowane będą projekty zmierzające do rozwoju transportu rowerowego poza miastami, m.in.:

 • systemy rowerów publicznych,
 • obiekty „bike&ride”,
 • budowa i przebudowa dróg rowerowych.

Kluczowe wymagania:

 • w odniesieniu do zakupu taboru autobusowego, wsparcie ograniczone będzie dla „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE;
 • infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
 • preferowana będzie infrastruktura ładowania i tankowania wykorzystująca do zasilania energię z OZE;
 • lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem musi zapewniać integrację z publicznym transportem zbiorowym;
 • wsparcie dla obiektów „park&ride” w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców będzie możliwe pod warunkiem ich zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego muszą być zgodne z Regionalnym Planem Transportowym lub odpowiednim dokumentem planowania transportu na poziomie lokalnym;
 • realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH („nie czyń poważnych szkód”):
  • w przypadku projektów infrastrukturalnych – stosowanie rozwiązań mających na celu uodpornienie inwestycji na zmiany klimatu.

Aktualny nabór dla projektów w zakresie rozwoju transportu pozamiejskiego trwa od 27 marca do 6 maja 2024 r.

Wsparcie instytucji
kultury BydOF-IP

Działanie „Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury.
 2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury.
 3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury.
 4. Tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą wspierane (chyba, że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji);
 • preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich realizację na danym obszarze;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH, a preferowane będzie:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki;
 • inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe”;
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aktualny nabór trwa od 2 listopada 2023 r. do 6 maja 2024 r., a kolejny zaplanowano na listopad 2024 r. – luty 2025 r.

Wsparcie instytucji
kultury ZITy regionalne

Działanie „Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury.
 2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury.
 3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury.
 4. Tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.

 O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą wspierane (chyba, że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji);
 • preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich realizację na danym obszarze;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH, a preferowane będzie:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki;
 • inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe”;
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aktualny nabór trwa od 15 lutego do 14 sierpnia 2024 r.

Wsparcie rozwoju
turystyki BydOF-IP

Działanie „Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej.
 2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych.
 3. Tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych.
 4. Tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych.
 5. Budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych.
 6. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/szlaki-turystyczne-3.jpg

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu, np.:

 • zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych,
 • budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia, m.in.:
  • parkingi,
  • ciągi komunikacyjne,
  • infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zielona infrastruktura.

W ramach projektów typu 2. wspierana będzie adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocję parków kulturowych i szlaków kulturowych.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów, np.:

 • piesze,
 • wodne,
 • rowerowe.

W ramach projektów typu 5. wsparcie obejmie budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych.

W ramach projektów typu 6. realizowana będzie budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • dofinansowanie szlaków/ścieżek rowerowych może być realizowane pod warunkiem, że prowadzą one do/są powiązane z atrakcją turystyczną regionu;
 • wszystkie projekty muszą być:
  • poparte odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb,
  • skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, aby uniknąć powielania i konkurencji,
  • oddziaływać w sposób wykraczający poza sam projekt na stymulowanie działalności turystycznej w regionie,
  • trwałe i odpowiednio utrzymywane w kolejnych latach po ich zakończeniu;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • projekty polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu oraz adaptacji obiektów do pełnienia funkcji turystycznych muszą być realizowane z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych;
 • wszystkie projekty z zakresu turystyki powinny przyczyniać się do rozwoju atrakcyjności turystycznej regionu i promowania lokalnych produktów, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody oraz lokalnej kultury;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki;
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy nabór dla projektów w zakresie rozwoju turystyki zaplanowano od 10 października 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/szlaki-turystyczne-duzy.jpg

Wsparcie rozwoju
turystyki ZITy regionalne

Działanie „Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura).
 2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych.
 3. Tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych.
 4. Tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe).
 5. Budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych.
 6. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • dofinansowanie szlaków/ścieżek rowerowych może być realizowane pod warunkiem, że prowadzą one do/są powiązane z atrakcją turystyczną regionu;
 • wszystkie projekty muszą być:
  • poparte odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb,
  • skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, aby uniknąć powielania i konkurencji,
  • oddziaływać w sposób wykraczający poza sam projekt na stymulowanie działalności turystycznej w regionie,
  • trwałe i odpowiednio utrzymywane w kolejnych latach po ich zakończeniu;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • projekty polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu oraz adaptacji obiektów do pełnienia funkcji turystycznych muszą być realizowane z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych;
 • wszystkie projekty z zakresu turystyki powinny przyczyniać się do rozwoju atrakcyjności turystycznej regionu i promowania lokalnych produktów, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody oraz lokalnej kultury;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki;
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy nabór dla projektów w zakresie rozwoju turystyki zaplanowano od 7 listopada 2024 r. do 7 lutego 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/view-city-square-min-scaled.jpg

Odnowa przestrzeni
publicznych BydOF-IP

Działanie „Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych.
 2. Projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 3. Restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
 4. Projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni.
 5. Projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.
 6. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • działania w zakresie odnowy przestrzeni publicznych będę realizowane na terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • preferowane będzie wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich realizację na danym obszarze;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia;
 • infrastruktura oraz wyposażenie musi być dostosowane do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy nabór zaplanowano od 29 listopada 2024 r. do 27 lutego 2025 r.

Odnowa przestrzeni
publicznych ZITy regionalne

Działanie „Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych.
 2. Projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 3. Restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
 4. Projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni.
 5. Projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.
 6. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • działania w zakresie odnowy przestrzeni publicznych będę realizowane na terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • preferowane będzie wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich realizację na danym obszarze;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia;
 • infrastruktura oraz wyposażenie musi być dostosowane do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy nabór zaplanowano od 8 listopada 2024 r. do 10 lutego 2025 r.

Rewitalizacja
miast prezydenckich

Działanie „Rewitalizacja miast prezydenckich” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez przebudowę, rozbudowę, remont, wyposażenie oraz adaptację do pełnienia nowych funkcji zdegradowanych budynków/obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Gminnego Programu Rewitalizacji.
 2. Zagospodarowanie terenów i przestrzeni, w tym istniejących terenów zielonych, wraz z budową małej architektury, w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.
 3. Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej – wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.
 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych (uzupełniająco do ww. typów).
 5. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

 O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • działania w zakresie rewitalizacji realizowane będą na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców;
 • projekty rewitalizacyjne powinny korespondować z działaniami społecznymi, które razem będą stanowiły kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane na danym obszarze sfery problemowe i staną się źródłem szerszego oddziaływania oraz być z nimi komplementarne;
 • wsparcia nie uzyskają projekty polegające na inwestycjach w drogi lokalne i parkingi (projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób – nie ma możliwości realizowania projektów polegających na przebudowie i modernizacji infrastruktury dróg lokalnych i parkingów w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru);
 • wsparcia nie uzyskają projekty polegające na budowie nowych budynków oraz na remoncie części wspólnych budynków wielorodzinnych;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa;
 • preferowane będzie:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia;
 • promowane będą projekty wpisujące się w założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • infrastruktura oraz wyposażenie musi być dostosowane do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aktualny nabór trwa od 28 marca 2024 r. do 28 marca 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/kultura.jpg

Wsparcie instytucji
kultury OPPT

Działanie „Wsparcie instytucji kultury OPPT” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury.
 2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury.
 3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury.
 4. Tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich realizację na danym obszarze;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki;
 • inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentuEuropejskie zasady jakości dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe”;
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aktualny nabór trwa od 15 lutego do 14 sierpnia 2024 r.

Wsparcie rozwoju
turystyki OPPT

Działanie „Wsparcie rozwoju turystyki OPPT” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura).
 2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych.
 3. Tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych.
 4. Tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe).
 5. Budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych.
 6. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • dofinansowanie szlaków/ścieżek rowerowych może być realizowane pod warunkiem, że prowadzą one do/są powiązane z atrakcją turystyczną regionu;
 • wszystkie projekty muszą być:
  • poparte odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb,
  • skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, aby uniknąć powielania i konkurencji,
  • oddziaływać w sposób wykraczający poza sam projekt na stymulowanie działalności turystycznej w regionie,
  • trwałe i odpowiednio utrzymywane w kolejnych latach po ich zakończeniu;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • projekty polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu oraz adaptacji obiektów do pełnienia funkcji turystycznych muszą być realizowane z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych;
 • wszystkie projekty z zakresu turystyki powinny przyczyniać się do rozwoju atrakcyjności turystycznej regionu i promowania lokalnych produktów, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody oraz lokalnej kultury;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki;
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy nabór dla projektów w zakresie rozwoju turystyki zaplanowano od 7 listopada 2024 r. do 7 lutego 2025 r.

Odnowa przestrzeni
publicznych OPPT

Działanie „Odnowa przestrzeni publicznych OPPT” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych.
 2. Projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 3. Restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
 4. Projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni.
 5. Projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.
 6. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • działania w zakresie odnowy przestrzeni publicznych będę realizowane na terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców;
 • inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi):
  • nie będą wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • w miastach nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób;
 • preferowane będzie wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich realizację na danym obszarze;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą DNSH:
  • w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew,
  • inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia;
 • infrastruktura oraz wyposażenie musi być dostosowane do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy nabór zaplanowano od 8 listopada 2024 r. do 10 lutego 2025 r.

Inwestycje w infrastrukturę
przedszkolną BydOF-IP

Działanie „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP” ma na celu poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

W ramach działania realizowane będą inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych).

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/infrastruktura-przedszkolna.jpg

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • wsparcie zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
 • inwestycje realizowane będą wyłącznie na obszarach gmin charakteryzujących się słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego, tzn. o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej 85% średniej dla województwa z roku 2020, tzn. 68,09%;
 • działania podnoszące jakość już funkcjonujących miejsc wychowania przedszkolnego podejmowane będą w uzasadnionych przypadkach, gdy stan techniczny obiektów, gdzie realizowane jest wychowanie przedszkolne, wymaga interwencji, bez której zagrożone jest ich dalsze funkcjonowanie;
 • w w/w sytuacjach dopuszczalne będą projekty mające na celu doprowadzenie tych obiektów do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu;
 • dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ określonych w cs 4(f);
 • wsparta infrastruktura musi być dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się realizację projektów polegających na budowie nowych obiektów;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki.

Najbliższy nabór zaplanowano od 28 lutego do 29 maja 2025 r.

Inwestycje w zakresie
dostępności szkół i placówek,

w tym edukacyjna baza
sportowa BydOF-IP

Działanie „Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP” ma na celu poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi celem rozwoju edukacji włączającej, elementem projektu mogą być inwestycje w przyszkolną bazę sportową.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • inwestycje w edukacyjną/przyszkolną bazę sportową realizowane będą jako element projektu z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • inwestycje realizowane będą zgodnie z Diagnozą potrzeb przyszkolnej bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim, opracowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub wykluczonej społecznie nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia;
 • dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ określonych w cs 4(f);
 • w zakresie działań ukierunkowanych na poprawę dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rekomendowane będą rozwiązania przewidziane w modelu dostępnej szkoły;
 • preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę nowych obiektów;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki.

Najbliższy nabór zaplanowano od 16 września 16 grudnia 2024 r.

Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego BydOF-IP

Działanie „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP” ma na celu poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

W ramach działania realizowane będą inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych): budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;
 • wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe;
 • dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ określonych w cs 4(f);
 • infrastruktura musi być dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę nowych obiektów;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki.

Aktualny nabór trwa od 2 lutego do 29 maja 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/ksztalcenie-zawodowe.jpg

Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego
ZITy regionalne

Działanie „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne” ma na celu poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

W ramach działania realizowane będą inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych): budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;
 • wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe;
 • dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ określonych w cs 4(f);
 • infrastruktura musi być dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę nowych obiektów;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki.

Aktualny nabór trwa od 26 października 2023 r. do 25 kwietnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/green-house-min.png

Inwestycje
w infrastrukturę społeczną

Działanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” ma na celu wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne.

W ramach działania realizowane będą inwestycje w infrastrukturę społeczną, zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczyniające się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach działania wsparcie obejmie budowę, przebudowę, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby:

 • różnych form mieszkaniowych w tym m.in.:
  • mieszkań treningowych lub wspomaganych adresowanych do różnych grup osób, w tym m.in.:
   • opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
   • osób z niepełnosprawnością,
   • a także osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • placówek wsparcia dziennego (w tym m.in. dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy) oraz wytchnieniowego, adresowanych do osób wymagających wsparcia w codziennymi funkcjonowaniu, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami;
 • placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;
 • podmiotów świadczących rodzicielstwo zastępcze zawodowe, w tym rodzinnych domów dziecka;
 • centrów usług społecznych;
 • innych usług społecznych świadczonych w środowisku lub usług aktywnej integracji.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach są niedozwolone;
 • działania polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury na potrzeby różnych form mieszkaniowych realizowane będą w sposób nieprowadzący do segregacji;
 • wsparcie dla ZAZ oraz WTZ ma charakter warunkowy;
 • dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako komplementarne/uzupełniające do działań
  niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ określonych odpowiednio w cs 4(k) lub 4(h);
 • infrastruktura musi być dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się budowę nowych obiektów;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki.

Aktualny nabór trwa od 15 kwietnia do 27 maja 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/ksztalcenie-zawodowe2.jpg

Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego OPPT

Działanie „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT” ma na celu poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

W ramach działania realizowane będą inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych): budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;
 • wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe;
 • dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ określonych w cs 4(f);
 • infrastruktura musi być dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  osób z niepełnosprawnościami;
 • realizowane projekty muszą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę nowych obiektów;
 • preferowane będą rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH:
  • stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia,
  • stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki.

Aktualny nabór trwa od 27 października 2023 r. do 26 kwietnia 2024 r.

Młodzi-aktywni potencjałem
regionalnego rynku pracy

Działanie „Młodzi-aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy” ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie osób młodych, bez względu na status na rynku pracy, obejmujące m.in. działania mające na celu zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób do 29 roku życia, w szczególności poprzez zastosowanie form aktywizacji zawodowej dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb, w tym m.in. wysokiej jakości doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, programów stażowych, praktyk lub subsydiowanego zatrudnienia oraz doposażenia stanowiska pracy.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie (z wyłączeniem zapisów dot. realizacji Gwarancji dla młodzieży i zapisów dot. sposobu i zasad realizacji form wsparcia);
 • wymagane jest w trakcie tworzenia Indywidualnego Planu Działań, czy innego etapu poradnictwa/doradztwa zawodowego, przekazywanie uczestnikom informacji na temat możliwości rozwoju umiejętności ekologicznych czy innych działań w tym zakresie;
 • proces rekrutacji będzie opierał się na wykorzystaniu potencjału innowacji technologicznych (m.in. mediów społecznościowych, programów, aplikacji, komunikatorów) oraz przestrzeni wirtualnej jako narzędzia w działaniach aktywizacyjnych oraz usprawniających rynek pracy.

Najbliższy nabór zaplanowano od 28 listopada 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/starszy-pracownik-senior.jpg

Wsparcie
w obszarze adaptacyjności

Działanie „Wsparcie w obszarze adaptacyjności” ma na celu wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, w szczególności pracowników po 50 r.ż.
 2. Wsparcie pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym we wprowadzaniu pracy zdalnej.
 3. Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie wprowadzania rozwiązań wynikających z adaptacji środowiska pracy do potrzeb pracowników;
 • promowanie wraz z partnerami społecznymi przyjaznych form organizacji pracy, w szczególności dla osób po 50 r.ż.;
 • działania zachęcające pracowników po 50 r.ż. do pozostawania w zatrudnieniu poprzez dostosowanie warunków pracy do ich stanu zdrowia i potrzeb w zakresie dostępności, dostosowane miejsca pracy do bardziej zróżnicowanej wiekowo siły roboczej, w tym:
  • działania mające na celu utrzymanie zatrudnienia w obecnym miejscu pracy/obszarze zawodowym, np.:
   • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
   • finansowanie kosztów egzaminów uzyskania kwalifikacji/ uprawnień,
   • finansowanie dodatku mentorskiego,
   • wsparcie rehabilitacyjno-zdrowotne,
   • wsparcie psychologiczne,
  • działania mające na celu utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zmianę miejsca/obszaru zatrudnienia, np.
   • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
   • finansowanie kosztów egzaminów uzyskania kwalifikacji/ uprawnień,
   • finansowanie dodatku motywacyjnego,
   • wsparcie rehabilitacyjno-zdrowotne,
   • wsparcie psychologiczne,
   • pośrednictwo pracy;
 • działania poprawiające umiejętności pracowników po 50 r.ż. poprzez zapewnienie lepszego dostępu do uczenia się przez całe życie;
 • działania umożliwiające pracownikom łączenie nieformalnych obowiązków opiekuńczych z pracą (w tym finansowanie opieki dla osób zależnych);
 • promowanie korzyści z wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym we wprowadzaniu pracy zdalnej, m.in. poprzez szkolenia i doradztwo oraz zastosowanie innych narzędzi niezbędnych do stworzenia właściwych warunków pracy we wskazanych formach.

W ramach projektów typu 3. działania ukierunkowane będą na przezwyciężanie negatywnych skutków wynikających z sytuacji gospodarczej i umożliwiające złagodzenie procesów restrukturyzacyjnych, obejmujący w szczególności:

 • kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in.:
  • szkolenia,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • studia podyplomowe,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • dodatek relokacyjny;
 • wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
 • doradztwo,
 • wsparcie pomostowe.

Kluczowe wymagania:

 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • wsparcie będzie komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO;
 • wymagane jest zapewnienie demarkacji w celu braku powielania się działań realizowanych na poziomie regionalnym i krajowym.

Najbliższy nabór zaplanowano od 19 czerwca do 29 lipca 2027 r.

Wsparcie
w obszarze zdrowia

Działanie „Wsparcie w obszarze zdrowia” ma na celu wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Wspieranie dobrze dostosowanego środowiska pracy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
 2. Działania prewencyjne/ profilaktyczne w obszarze zdrowia.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/health-care-heart-disease-concept-doctor-hold-red-heart-in-health-care-heart-disease-concept-health-care-heart-disease-concept-design-for-healthcare-business-background-min.jpg

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach 1. typu projektu wsparcie obejmie działania:

 • ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka utraty zdrowia w miejscu pracy wynikających z uwarunkowań zawodowych i środowiskowych (np. narażenie na substancje zanieczyszczone, rakotwórcze i toksyczne), w tym działania szkoleniowe oraz rozwiązania organizacyjne;
 • ograniczające i eliminujące szkodliwe dla zdrowia zachowania w miejscu pracy;
 • promujące zdrowe i dobrze przystosowane środowisko pracy;
 • polegające na przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie;
 • ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy;
 • rehabilitacyjne dla pracodawców i pracowników w zakresie chorób wynikających z ryzyk w miejscu pracy;
 • wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników, obejmujące m. in.:
  • porady, konsultacje, warsztaty psychologiczne (stacjonarne, jak również z wykorzystaniem form zdalnych jeżeli wynika to z analizy potrzeb),
  • szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia psychicznego; work-life balance,
  • szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników zajmujących się kwestiami związanymi z zatrudnieniem, rozwijające umiejętności wspierania zdrowia psychicznego pracowników, zarządzania konfliktem w miejscu pracy, budowy zdrowego środowiska pracy;
 • wspierające rekrutację i powrót do pracy osób z (przewlekłą lub rzadką) chorobą, niepełnosprawnością lub zaburzeniami zdrowia psychicznego, na przykład poprzez organizowanie etapów szkolenia zawodowego dla tych grup bez lub po obniżonych kosztach dla pracodawcy,
 • a także finansowanie dodatkowych pakietów badań profilaktycznych nakierowanych na choroby związane z miejscem pracy, wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych w ramach medycyny pracy.

W ramach projektów typu 2. realizowane będą działania prewencyjne/ profilaktyczne w obszarze zdrowia obejmujące:

 • opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy skierowanych do osób zatrudnionych oraz programów rehabilitacji medycznej (zawierających komponent ścieżki powrotu na rynek pracy, w przypadku wsparcia osób bezrobotnych) – skierowanych do osób zatrudnionych i bezrobotnych;
 • wdrożenie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy skierowanych do osób zatrudnionych oraz programów rehabilitacji medycznej (zawierających komponent ścieżki powrotu na rynek pracy, w przypadku wsparcia osób bezrobotnych) – skierowanych do osób zatrudnionych i bezrobotnych;
 • uzupełniająco możliwe są działania zwiększające frekwencję w programach profilaktycznych i rehabilitacji medycznej oraz podnoszące świadomość na temat profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmujące, np.:
  • szkolenia w zakładach pracy obejmujące techniki wykonywania danej pracy w celu eliminowania czynników mających wpływ na daną chorobę (w zależności od zakresu programu),
  • działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektów (ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zapobiegania danym chorobom oraz zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia),
  • szkolenia dla personelu medycznego związane z realizacją danego wsparcia.

Kluczowe wymagania:

 • określenie konkretnych kierunków inwestycji w obszarze zdrowia odbywa się na podstawie map potrzeb zdrowotnych i zgodnie z Krajowym i Wojewódzkim planem transformacji na lata 2022-2026 (typ 2);
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • interwencje w obszarze ochrony zdrowia podlegają koordynacji w ramach Komitetu Sterującego;
 • działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników mogą być realizowane poza formułą RPZ i nie podlegają wymogom określonym dla RPZ w wytycznych;
 • wsparcie będzie komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO;
 • świadczenia rehabilitacyjne oraz inne świadczenia zdrowotne, związane z realizacją profilaktycznych programów prozdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, udzielane w ramach projektów finansowanych ze środków EFS+, będą realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Najbliższe nabory zaplanowano na styczeń-luty-marzec 2025 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/two-little-boys-are-playing-with-kindergarten-teacher-woman-is-sitting-with-boys-floor-playroom-min-scaled.jpg

Wychowanie
przedszkolne BydOF-IP

Działanie „Wychowanie przedszkolne BydOF-IP” ma na celu wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące funkcjonowanie;
 2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej;
 3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego;
 5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji OWP, w tym profilaktyki problemów.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • rolnicy,
 • rybacy,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie realizację dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach projektów typu 4. realizowane będzie wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego ukierunkowane m.in. na:

 • podnoszenie kompetencji,
 • nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją),
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych.

W ramach projektów typu 5. uzupełniająco realizowane będą działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne).

Kluczowe wymagania:

 • wsparcie będzie udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania OWP;
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • preferencje we wsparciu na rzecz wychowania przedszkolnego mają obszry zmarginalizowane;
 • preferowane jest wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS;
 • preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO;
 • preferowane jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach tzw. białych plam (na których poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej), w szczególności na obszarach wiejskich;
 • wsparcie kadr OWP jest:
  • obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich działań),
  • komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO;
 • preferowane jest wsparcie integracji dzieci (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. dziećmi;
 • poprawa jakości warunków OWP musi stanowić element kompleksowego projektu, w którym realizowany jest więcej niż jeden typ projektu;
 • wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.

Najbliższy nabór zaplanowano od 15 listopada 2024 r. do 14 lutego 2025 r.

Kształcenie
ogólne BydOF-IP

Działanie „Kształcenie ogólne BydOF-IP” ma na celu wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego;
 2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego;
 3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • rolnicy,
 • rybacy,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. realizowane będzie wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych, społecznych), społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 • staże;
 • edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty;
 • działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;
 • podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
 • realizacja zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;
 • tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu (np. model szkoły ćwiczeń).

W ramach projektów typu 3. realizowane będzie wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

 • zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • poprawę jakości warunków kształcenia;
 • dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;
 • wsparcie edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych), w tym poprawa dostępności (np. model dostępnej szkoły);
 • wdrażanie nowatorskich metod nauczania.

Kluczowe wymagania:

 • wsparcie będzie udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły/placówki;
 • preferencje we wsparciu na rzecz kształcenia ogólnego dotyczą szkół/placówek osiągających najniższe wyniki egzaminacyjne w skali regionu lub z obszarów zmarginalizowanych;
 • wsparcie szkół podstawowych z obszarów wiejskich uwzględnia podnoszenie kompetencji uczniów z języka angielskiego (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich działań);
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • wsparcie kadr szkół/placówek jest:
  • obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich działań),
  • komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO;
 • preferowane jest wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami;
 • poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek stanowi element kompleksowego projektu, w którym realizowany jest więcej niż jeden typ projektu (dot. typ 3b);
 • wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł;
 • preferowane jest wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS;
 • preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym stereotypom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez kobiety.

Najbliższy nabór zaplanowano od 11 czerwca do 9 września 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/liceum-ogolnoksztalcace.jpg

Kształcenie
ogólne ZITy regionalne

Działanie „Kształcenie ogólne ZITy regionalne” ma na celu wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego;
 2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego;
 3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • rolnicy,
 • rybacy,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. realizowane będzie wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych, społecznych), społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 • staże;
 • edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty;
 • działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;
 • podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
 • realizacja zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;
 • tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu (np. model szkoły ćwiczeń).

W ramach projektów typu 3. realizowane będzie wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:

 • zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • poprawę jakości warunków kształcenia;
 • dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;
 • wsparcie edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych), w tym poprawa dostępności (np. model dostępnej szkoły);
 • wdrażanie nowatorskich metod nauczania.

Kluczowe wymagania:

 • wsparcie będzie udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły/placówki;
 • preferencje we wsparciu na rzecz kształcenia ogólnego dotyczą szkół/placówek osiągających najniższe wyniki egzaminacyjne w skali regionu lub z obszarów zmarginalizowanych;
 • wsparcie szkół podstawowych z obszarów wiejskich uwzględnia podnoszenie kompetencji uczniów z języka angielskiego (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich działań);
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • wsparcie kadr szkół/placówek jest:
  • obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich działań),
  • komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO;
 • preferowane jest wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami;
 • poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek stanowi element kompleksowego projektu, w którym realizowany jest więcej niż jeden typ projektu (dot. typ 3b);
 • wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł;
 • preferowane jest wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS;
 • preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym stereotypom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez kobiety.

Aktualny nabór trwa od 7 grudnia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Kształcenie
zawodowe BydOF-IP

Działanie „Kształcenie zwodowe BydOF-IP” ma na celu wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego;
 2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego;
 3. Wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.
 4. Wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • rolnicy,
 • rybacy,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 1. realizowane będzie wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na rzeczywistych stanowiskach pracy;
 • podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych, społecznych), społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 • wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów);
 • działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;
 • pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
 • wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;
 • tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu.

W ramach projektów typu 3. realizowane będzie wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

 • dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym wzmocnienie cyfryzacji;
 • poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;
 • zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;
 • wdrażanie nowatorskich metod nauczania;
 • promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji.

W ramach projektów typu 4. realizowane będzie wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności:

 • podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • włączenie w system egzaminów zawodowych.

Kluczowe wymagania:

 • preferencje we wsparciu dotyczą zawodów, na które istnieje regionalne zapotrzebowanie;
 • wsparcie będzie udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły/placówki;
 • wsparcie przedstawicieli kadr szkół lub placówek jest (dot. typ 2):
  • obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich działań),
  • komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO;
 • preferowane jest wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS;
 • poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek stanowi element kompleksowego projektu, w którym realizowany jest więcej niż jeden typ projektu (dot. typ 3b);
 • preferowane jest wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami (dot. typ 1d, 2f);
 • preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO;
 • wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł;
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii terytorialnej;
 • zakup wyposażenia dla danego zawodu musi być konsultowany i opiniowany przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpracuje szkoła lub placówka prowadząca kształcenie zawodowe (dot. typ 3);
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy.

Najbliższy nabór zaplanowano od 29 października 2024 r. do 27 stycznia 2025 r.

Uczenie się
dorosłych

Działanie „Wsparcie w obszarze zdrowia” ma na celu wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym identyfikacja i diagnoza kompetencji, oraz realizacja i upowszechnianie usług rozwojowych służących podnoszeniu kompetencji lub nabywaniu kwalifikacji (w  tym językowych lub cyfrowych) z wykorzystaniem systemu popytowego i Bazy Usług Rozwojowych, walidacja lub certyfikacja.
 2. Realizacja wsparcia służącego podnoszeniu umiejętności lub kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych (wdrażanie Upskilling Pathways zgodne z modelami wsparcia wypracowanymi w ramach PO WER).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/edukacja-doroslych3.jpg

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • rolnicy,
 • rybacy,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluczowe wymagania:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe jest niezbędnym elementem poprzedzającym realizację usług rozwojowych (dot. typ 1);
 • realizacja usług rozwojowych będzie uzupełniana przez
  • działania na rzecz zwiększenia liczby podmiotów świadczących usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych, w tym posiadających ofertę kształcenia w zawodach robotniczych, tj. dotyczącą:
   • robotników,
   • rzemieślników,
   • operatorów,
   • monterów i pracowników wykonujących prace proste
  • oraz działania mające na celu wzrost świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie wśród mieszkańców regionu;
 • w celu zapewnienia komplementarności z FERS ww. działania będą konsultowane przez beneficjenta z podmiotem odpowiedzialnym za działania informacyjne promujące Bazę Usług Rozwojowych i jej wykorzystanie na poziomie krajowym (dot. typ 1);
 • preferowane będzie podnoszenie kompetencji związanych z zieloną lub cyfrową transformacją (dot. typ 1);
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027 (dot. typ 1 i 2).

Najbliższy nabór zaplanowano od 18 września do 28 października 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/uslugi-spoleczne-4.jpg

Usługi społeczne
i zdrowotne

Działanie „Usługi społeczne i zdrowotne” ma na celu zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.
 2. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 3. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia dziennego.
 4. Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia i opieki całodobowej, takich jak: rodzinne domy pomocy, placówki krótkookresowego pobytu przeznaczone na cele opieki wytchnieniowej.
 5. Rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność w szczególności osób z niepełnosprawnościami.
 6. Rozwój usług w mieszkaniach, w tym m.in. mieszkaniach treningowych i wspomaganych.
 7. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w całodobowych placówkach opieki.
 8. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji całodobowych placówek opieki o charakterze długoterminowym.
 9. Poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej.
 1. Usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.
 2. Uzupełniająco do typów 2-10 działania zwiększające mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu takie jak: utworzenie wypożyczalni (lub sfinansowanie kosztów wypożyczenia) sprzętu niezbędnego do opieki i rehabilitacji (na obszarach o jego niskiej dostępności), likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne), dowożenie posiłków, zapewnienie transportu door-to-door, usługi zdrowotne.
 3. Usługi interwencji kryzysowej.
 4. Usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie.
 5. Poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych, np. teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych.
 6. Działania upowszechniające zawody pomocowe w zakresie opieki długoterminowej uwzględniające szkolenie kadr świadczących usługi.
 7. Rozwój usług środowiskowych w centrach zdrowia psychicznego i innych formach środowiskowego wsparcia psychicznego dla dorosłych.
 8. Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne

z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektów typu 2. wsparcie opiekunów faktycznych powinno w szczególności obejmować:

 • usługi opiekuńcze w formule wytchnieniowej,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty i szkolenia.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie usługi opiekuńcze, które mogą być realizowane również w formie usługi dziennych opiekunów, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocy.

W ramach projektów typu 4. wsparcie może być realizowane w placówkach zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji.

W ramach projektów typu 7. wsparcie procesu usamodzielniania, może być realizowane na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych.

W ramach projektów typu 8. wsparcie całodobowych placówek opieki może być realizowane wyłącznie poprzez rozwój nierezydencjonalnych i nieizolacyjnych form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, wspomagania w domu oraz tworzenia partnerstw z innymi dostawcami usług w celu deinstytucjonalizacji.

Wsparcie w ramach projektów typu 9. może obejmować w szczególności:

 • pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta,
 • środowiskową opiekę hospicyjną i paliatywną
 • oraz usługi świadczone w dziennych domach opieki medycznej.

Wsparcie w ramach projektów typu 10. może obejmować:

 • wsparcie środowiskowe,
 • usługi w mieszkaniach, w tym m.in. mieszkaniach treningowych i wspomaganych,
 • inne rozwiązania łączące wsparcie społeczne i mieszkaniowe wdrażane na bazie modelu „Najpierw mieszkanie”,
 • oraz uzupełniająco usługi aktywnej integracji.

W ramach projektów typu 11. usługi zdrowotne, realizowane uzupełniająco do usług społecznych, możliwe będą do sfinansowania jedynie w ramach diagnostyki oraz opieki długoterminowej.

W ramach projektów typu 12. usługi interwencji kryzysowej mogą obejmować m.in.

 • tworzenie i rozwój ośrodków i punktów interwencji kryzysowej,
 • zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych, w tym m.in.
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo socjalne,
  • konsultacje z terapeutą lub innymi specjalistami,
  • grupy wsparcia,
  • konsultacje prawne,
  • telefony zaufania/telefoniczna interwencja kryzysowa,
  • mieszkania interwencyjne lub inne miejsca noclegowe.

W ramach projektów typu 12. i 13. działania mogą być realizowane wyłącznie z działaniami opisanymi w typie 1., w ramach centrów usług społecznych.

W ramach projektów typu 15. upowszechnianie zawodów opieki długoterminowej uwzględnia m.in.:

 • promocję zawodów,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby realizacji usług społecznych, oraz usług opieki długoterminowej w społeczności lokalnej, w tym zapewnienie dostępu do superwizji.

W ramach projektów typu 17. mogą być realizowane wyłącznie programy profilaktyczne zapobiegające chorobom stanowiącym poważny problem w regionie (zdefiniowanym w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa).

Kluczowe wymagania:

 • interwencja związana z usługami społecznymi i opieką długoterminową musi być zgodna z Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI);
 • warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia planem działań;
 • realizacja wsparcia w obszarze usług społecznych musi być zgodna ze Strategią rozwoju usług społecznych – polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu;
 • realizacja wsparcia w obszarze usług zdrowotnych musi być zgodna z:
  • mapą potrzeb zdrowotnych,
  • strategią „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, oraz stanowiącymi jej załącznik strategiami dot. opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i osobami z zaburzeniami psychicznymi,
  • Siecią Centrów Zdrowia Psychicznego w Woj. Kuj-Pom” jako elementem Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2022
  • oraz Krajowym i Wojewódzkim planem transformacji 2022-2026;
 • wsparcie skierowane do osób z niepełnosprawnością musi być zgodne z Konwencją ONZ o prawach
  osób niepełnosprawnych;
 • realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie;
 • tworzenie CUS w ramach 1 typu projektu będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1818);
 • finansowanie ze środków EFS+ działań wymienionych w ramach 16 typu projektu, uwarunkowane jest identyfikacją grup wrażliwych i ich szczególnych potrzeb. W pierwszej kolejności interwencja powinna być podejmowana na obszarach, gdzie świadczenie takich usług jest najniższe, uwzględniać współpracę podmiotów z obszaru opieki zdrowotnej oraz koordynację usług zdrowotnych i społecznych. Co do zasady finansowanie ze środków EFS+ nie powinno obejmować kosztów leczenia;
 • finansowane w ramach 17 typu programy powinny zawierać identyfikację grup wrażliwych i ich szczególnych potrzeb. W pierwszej kolejności powinny być realizowane na obszarach, gdzie aktywność w zakresie zapobiegania chorobom jest najniższa. Powinny uwzględniać współpracę podmiotów z obszaru opieki zdrowotnej oraz koordynację usług zdrowotnych i społecznych. Co do zasady programy nie powinny obejmować kosztów leczenia i zabiegów medycznych innych, niż na potrzeby diagnostyki.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów typu 6. od 16 września do 28 października 2024 r.
 • dla projektów typu 17. od 2 grudnia 2024 r. do 13 stycznia 2025 r.

WYBRANE PROGRAMY KRAJOWE, Z KTÓRYCH KUJAWSKO-POMORSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Program posiada także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Budżet programu FENG to ok 7,9 mld euro w podziale na:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców (4 358 mln euro),
 • Środowisko sprzyjające innowacjom (3 455,5 mln euro),
 • Pomoc techniczna (159,5 mln euro).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Szczegółowe cele programu

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Priorytety programu

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Innowacje

Wsparcie w zakresie innowacji obejmuje m.in.:

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R), w tym badania podstawowe, badania aplikacyjne i prace rozwojowe;
  • wdrożenia wyników prac B+R, w tym rozwój nowych produktów i usług, modernizacja istniejących produktów i usług, rozwój nowych procesów produkcyjnych i technologicznych;
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych i inkubatorów przedsiębiorczości;
  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
 • Rozwój produktów i usług

Wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek;
 • modernizację istniejących produktów i usług;
 • rozwój e-commerce;
 • rozwój sprzedaży eksportowej.
 • Wzmocnienie konkurencyjności

Wsparcie w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obejmuje m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji;
 • poprawę zarządzania;
 • rozwój kadr;
 • wejście na nowe rynki.
 • Zrównoważony rozwój

Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje m.in.:

 • rozwój zielonych technologii;
 • ochronę środowiska;
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwój turystyki.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Rozwiń
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom

Rozwiń
 • Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • Działanie FENG.02.02 First Team,
 • Działanie FENG.02.03 Team Net,
 • Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki,
 • Działanie FENG.02.05 Science4Business – Nauka dla biznesu,
 • Działanie FENG.02.06 PRIME,
 • Działanie FENG.02.07 Proof of Concept,
 • Działanie FENG.02.08 BRIdge Up,
 • Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence,
 • Działanie FENG.02.10 IPCEI,
 • Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze,
 • Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty,
 • Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne,
 • Działanie FENG.02.14 Inno_LAB,
 • Działanie FENG.02.15 Smart discovery,
 • Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab,
 • Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm,
 • Działanie FENG.02.19 Innovation Coach,
 • Działanie FENG.02.20 INNOSTART,
 • Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP,
 • Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH,
 • Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI,
 • Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne,
 • Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 • Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora,
 • Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland,
 • Działanie FENG.02.29 Startups are us,
 • Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe,
 • Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny.

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw

Rozwiń
 • Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny,
 • Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy.

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną;
 • Podmiotów, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności;
 • Liderów innowacji.

Obejmuje to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/app-woman-white-solution-closeup-two-min-scaled.jpg

Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne.

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE, w szczególności:

 • HORYZONT EUROPA,
 • KREATYWNA EUROPA,
 • DIGITAL „CYFROWA EUROPA”,
 • SINGLE MARKET PROGRAMME,
 • LIFE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowano od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
 • Projekt uzyska wsparcie, jeśli:
 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie „Kredyt ekologiczny” ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny jest przyznawany w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Bank kredytujący udziela kredytu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu (do 100%). Po prawidłowej realizacji inwestycji i osięgnięciu celów projektu ( min. 30% oszczędności energii pierwotnej) BGK wypłaci premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez bank kredytujący. Premia ta wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/wooden-block-with-growing-percentage-symbol-tree-growing-clear-bottle-concept-financial-interest-rates-investment-loans-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/filament-bulb-lying-on-euro-coins.jpg

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany do przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg

Program Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE. Budżet tego programu wynosi 21,7 mld zł.

Wsparcie w ramach programu FERS będzie realizowane na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.

Szczegółowe cele programu

 • poprawa sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi,
 • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracja społeczna,
 • rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej
 • ochrona zdrowia.

Priorytety programu

W ramach FERS wyróżniono 6 priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Rynek pracy

Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w integracji społecznej, osób z problemami zdrowotnymi, osób młodych i osób starszych.

 • Opieka nad dziećmi

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej, żłobkowej i pozaszkolnej.

 • Edukacja i rozwój kompetencji

Podnoszenie jakości edukacji i kształcenia zawodowego, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych.

 • Integracja społeczna

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób z trudnościami w integracji społecznej.

 • Usługi społeczne i ekonomia społeczna

Wsparcie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.

 • Ochrona zdrowia

Wsparcie rozwoju opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERS.01 Umiejętności

Rozwiń
 • Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia,
 • Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,
 • Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,
 • Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 • Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,
 • Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,
 • Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,
 • Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Rozwiń
 • Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+,
 • Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn.

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwiń
 • Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,
 • Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,
 • Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,
 • Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych.

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,
 • Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,
 • Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,
 • Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,
 • Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,
 • Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,
 • Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,
 • Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,
 • Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,
 • Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,
 • Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne

Rozwiń
 • Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne.

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu będą w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA);
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Kadry nowoczesnej gospodarki

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to dotacja w ramach Działania 1.03 Priorytetu I. „Umiejętności” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • dużych przedsiębiorstw.

Działanie „Kadry nowoczesnej gospodarki” oferować będzie wsparcie finansowe, które może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/group-of-diverse-people-having-a-business-meeting-min.jpg

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, w tym:

 • dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach,
 • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA),
 • działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy.

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR oraz indywidualną diagnozę potrzeb i wsparcie mentoringowe lub konsultacyjne.

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA):

 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA.

Interwencja w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

Wsparcie będzie również nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ EKONOMII:

 • w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.

Rozwój systemu edukacji

Celem Działania „Rozwój systemu edukacji” jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą projekty w kilku obszarach, m. in.:

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY:

 • działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w tym w zakresie:
  • aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania,
  • rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
  • kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli,
  • sztucznej inteligencji,
  • umiejętności stosowania innowacyjnych metod nauczania i oceniania,
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  • cyfrowego rozwoju oświaty,
  • prawa oświatowego i dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli.

ROZWÓJ NARZĘDZI I METODYKI KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANYCH NA WSPIERANIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I KWALIFIKACJI DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY:

 • pilotaż modułowych e-podręczników.

CYFRYZACJA W EDUKACJI:

 • rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;
 • rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z bieżących potrzeb systemu oświaty;
 • finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.:
  • materiały specjalistyczne i zaawansowane technologicznie,
  • gry edukacyjne,
  • materiały dotyczące edukacji klimatycznej,
  • wspierające uczniów migrujących,
  • materiały ukierunkowane na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy;
 • opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić efekty wcześniejszego uczenia się.

W ramach tego działania w najbliższym czasie zaplanowano następujące konkursy:

 • E-materiały edukacyjne dla uczniów wspierające włączenie w polski system oświaty;
 • Rozwijanie metod i form wspierania indywidualnego potencjału uczniów (w szczególności uzdolnień i talentów);
 • Przygotowanie e-materiałów i e-zasobów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowanie już istniejących e-zasobów i e-materiałów.

Ich uruchomienie jest uzależnione od przyjęcia fiszki przez Komitet Monitorujący FERS.

Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Program Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski. Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł.

Wsparcie w ramach FERC koncentruje się na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja3.jpg

Szczegółowe cele programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Priorytety programu

W ramach FERC wyróżniono 3 priorytety:

 • priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego;
 • priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe;
 • priorytet III – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERC, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego

Celem tego obszaru jest zapewnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (o przepustowości co najmniej 1 Gb/s) na terenie całej Polski. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy.

 • Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Celem tego obszaru jest poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny.

 • Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych

Celem tego obszaru jest podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli, przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu będą oni mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu codziennym i zawodowym.

 • Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Celem tego obszaru jest wspieranie współpracy między sektorami publicznym, prywatnym i społecznym w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które będą służyć poprawie jakości życia obywateli i rozwoju gospodarczego kraju.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Rozwiń
 • Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Rozwiń
 • Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych,
 • Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji,
 • Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Działanie FERC.02.05 Wsparcie umiejętności cyfrowych.

Priorytet FERC.03 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERC.03.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

Program Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program operacyjny, którego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł).

Wsparcie w ramach programu FEnIKS będzie realizowane na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro)

Szczegółowe cele programu

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Priorytety programu

W ramach FEnIKS wyróżniono 8 priorytetów:

 • priorytet I – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • priorytet II – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • priorytet III – Transport miejski;
 • priorytet IV – Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • priorytet V – Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • priorytet VI – Zdrowie;
 • priorytet VII – Kultura;
 • priorytet VIII – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Transformacja energetyczna

Celem działań w zakresie transformacji energetycznej jest przejście Polski na gospodarkę niskoemisyjną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 • Adaptacja do zmian klimatu

Celem działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest zmniejszenie skutków zmian klimatu w Polsce.

 • Poprawa bezpieczeństwa transportu

Celem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, kolei i w portach.

 • Ochrona zdrowia

Celem działań w zakresie ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski.

 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Celem działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE,
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna,
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.

Priorytet FENX.03 Transport miejski

Rozwiń
 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T,
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych.

Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T,
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T,
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei,
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy,
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny,
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T.

Priorytet FENX.06 Zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Priorytet FENX.07 Kultura

Rozwiń
 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1 Efektywność energetyczna;
 • Działanie 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • Działanie 2.1 Infrastruktura ciepłownicza;
 • Działanie 2.2 Rozwój OZE;
 • Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna;
 • Działanie 2.5 Woda do spożycia;
 • Działanie 5.6 Transport intermodalny.

Efektywność energetyczna

„Efektywność energetyczna” to dotacja w ramach Działania 1.01. Priorytetu I. „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Celem działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie jest skierowane m. in. do:

 • średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Wsparcie skierowane będzie m. in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz
 • instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np.:

 • zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
 • rozwój elektromobilności,
 • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura związana z dostępnością,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku.

Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorców zaplanowany jest od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Gospodarka odpadami oraz GOZ

Celem Działania „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.

Infrastruktura ciepłownicza

Celem Działania „Infrastruktura ciepłownicza” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania interwencja dotyczy rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.

Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
  • komór ciepłowniczych,
  • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na maj-lipiec 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/nature-renewable-energy-concept-min-scaled-e1603038509252.jpg

Rozwój OZE

Celem Działania „Rozwój OZE” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Infrastruktura energetyczna

Celem Działania „Infrastruktura energetyczna” jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w kilku obszarach:

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba ww. komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców.

Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA GAZOWA

Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu.

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Ponadto, przewiduje się wsparcie infrastruktury przeznaczonej do przesyłu lub dystrybucji gazów w pełni zdekarbonizowanych, w tym biometanu lub zielonego wodoru oraz infrastruktury dystrybucji i magazynowania zielonego gazu.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.03% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 22 kwietnia 2024 r.

Woda do spożycia

Celem Działania „Woda do spożycia” jest wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

W ramach działania realizowane będą projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.:

 • działań związanych z ograniczaniem strat wody,
 • jej odzyskiem,
 • ponownym użyciem,
 • zarządzaniem, oraz
 • zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody,

mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Transport intermodalny

Celem Działania „Transport intermodalny” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego.

Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na listopad 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/transport.jpg

WYBRANE PROGRAMY LOKALNE, Z KTÓRYCH KUJAWSKO-POMORSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/hand-of-expert-farmer-collect-soil-and-checking-soil-health-before-growth-a-seed-of-vegetable.jpg

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty z Kujaw i Pomorza?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów z woj. kujawsko-pomorskiego. Do najpopularniejszych należą:

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji na Kujawach i Pomorzu

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Są również dotacje warunkowe, które podlegają częściowemu zwrotowi.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm z Kujaw i Pomorza".

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Nasze usługi z kategorii dotacje/subwencje

<