fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
z Pomorza

Konkursy dotacyjne dla regionu!

Województwo pomorskie, malowniczo położone nad brzegiem Morza Bałtyckiego, to region o bogatej historii i kulturze, a także prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Atrakcyjne położenie geograficzne oraz dostęp do wykwalifikowanych kadr sprawiają, że Pomorze staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia i rozwijania działalności biznesowej.

Aby jeszcze bardziej wesprzeć przedsiębiorców w ich dążeniach do rozwoju, uruchomiono szereg programów dotacyjnych, skierowanych do firm z różnych branż. Dostępne dotacje unijne i krajowe to realna szansa na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje, nowe technologie, tworzenie miejsc pracy oraz działania proekologiczne.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

Podmioty z województwa pomorskiego w latach 2023-2027 mogą skorzystać z programów regionalnych (wojewódzkich), krajowych oraz lokalnych, o których szczegółowe informacje prezentujemy w dalszej części.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na co dokładnie udzielane są dotacje na Pomorzu?

Dotacje w woj. pomorskim udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oferuje szeroki wachlarz dotacji dla firm działających w regionie. Dofinansowanie można uzyskać na różnego rodzaju projekty związane z rozwojem biznesu, m.in.:

 • Innowacje i badania:
  • Wdrożenie nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych
  • Działalność badawczo-rozwojowa
  • Komercjalizacja wyników badań
  • Współpraca z uczelniami i jednostkami naukowymi
 • Przedsiębiorczość:
  • Zakładanie nowych działalności gospodarczych
  • Rozwój istniejących firm
  • Tworzenie nowych miejsc pracy
  • Wdrażanie nowych modeli biznesowych
 • Cyfryzacja:
  • Wdrożenie rozwiązań informatycznych
  • Rozwój e-commerce
  • Automatyzacja procesów biznesowych
  • Zwiększenie konkurencyjności dzięki technologiom cyfrowym
 • Inwestycje:
  • Modernizacja infrastruktury produkcyjnej
  • Zakup nowych maszyn i urządzeń
  • Budowa lub rozbudowa zakładów
  • Inwestycje w efektywność energetyczną
 • Działalność proekologiczna:
  • Wdrożenie odnawialnych źródeł energii
  • Modernizacja instalacji grzewczych
  • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
 • Turystyka i kultura:
  • Rozwój oferty turystycznej
  • Modernizacja obiektów turystycznych
  • Promocja regionu
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Wsparcie dla MŚP:
  • Pożyczki i dotacje na rozwój
  • Doradztwo i szkolenia
  • Ułatwianie dostępu do rynków
  • Promocja eksportu
 • Włączenie społeczne:
  • Tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych
  • Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej
  • Działania na rzecz integracji społecznej

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form wsparcia, takich jak:

 • szkolenia i doradztwo, w tym w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania, marketingu, finansów, prawa;
 • granty, oferowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje naukowe;
 • programy akceleracyjne, wspierające rozwój startupów.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Z jakich programów dotacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy
z Pomorza?

Pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należą m. in.:

 • Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEPM),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania (LGD).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/dotacje-dla-firm.jpg

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • Badania i rozwój (B+R): dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które prowadzą do innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług. To może obejmować zarówno prace badawcze nad nowymi technologiami, jak i ich implementację w praktyce biznesowej.
 • Inwestycje w infrastrukturę badawczą: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowej, która umożliwiająca prowadzenie badań oraz współpracę z jednostkami naukowymi.
 • Wsparcie innowacyjności i transformacji cyfrowej: dofinansowanie projektów mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub cyfrowych do działalności przedsiębiorstw. Może to obejmować wprowadzanie nowych technologii, optymalizację procesów, czy też rozwój aplikacji czy platform cyfrowych.
 • Efektywność energetyczna: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej swoich operacji, budynków czy procesów produkcyjnych. Dotacje mogą obejmować modernizację instalacji, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz działania mające na celu redukcję zużycia energii.
 • Ochrona środowiska: projekty związane z ochroną środowiska mogą być także objęte dofinansowaniem, takie jak inwestycje w nowe technologie przetwarzania odpadów, poprawa jakości powietrza czy też działania mające na celu minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne.
 • Adaptacja do zmian klimatu: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z dostosowaniem się do zmian klimatycznych, takie jak inwestycje w infrastrukturę odporną na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych czy też działania prewencyjne mające na celu minimalizację ryzyka związanego z klimatem.
 • Rozwój infrastruktury transportowej: wsparcie może być udzielane na projekty związane z rozwojem infrastruktury transportowej, takie jak budowa dróg, parkingów czy też modernizacja sieci kolejowej, co może przyczynić się do poprawy logistyki i dostępności regionu.
 • Podnoszenie jakości i dostępności edukacji zawodowej: przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z podnoszeniem jakości i dostępności edukacji zawodowej, co może przyczynić się do lepszego dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.
 • Wspieranie eksportu: przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z promocją i rozwojem eksportu, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i pozyskania nowych rynków zbytu.
 • Rozwój kompetencji pracowników: dofinansowanie może być udzielane na projekty związane z rozwojem kompetencji pracowników, takie jak szkolenia, kursy doskonalące czy też stworzenie programów stypendialnych dla pracowników.
 • Wsparcie dla startupów: przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność mogą otrzymać wsparcie na projekty związane z rozwojem swoich startupów, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory czy też dostęp do mentorów i ekspertów.

Regionalna mapa pomocy

W poprzedniej perspektywie finansowej maksymalne wsparcie dla województwa pomorskiego wynosiło 35% – w obecnej intensywność wsparcia zmalała o 5 pp. i wynosi 30%.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/pomorskie.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z województwa pomorskiego wynosi 30%*.

* Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 pp. w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 pp. w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

WYBRANE PROGRAMY REGIONALNE, Z KTÓRYCH POMORSKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Pomorza na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 to unikatowa szansa na pozyskanie dofinansowania dla firm i instytucji działających na terenie województwa pomorskiego. Łączna kwota przeznaczona na ten program wynosi prawie 1,8 mld euro, co czyni go jednym z największych programów regionalnych w Polsce.

Na tą kwotę składa się ponad 1,254 mld euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 500 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego +.

Środki z EFRR będą przeznaczone głównie na projekty z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, a także edukacji, rynku pracy, spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury i turystyki. Z kolei środki z EFS+ wspierać będą w całości projety związane ze sprawami społecznymi.

W ramach programu realizowane będą także Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT), czyli specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Finansowanie ukierunkowane jest na projekty zdiagnozowane w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego.

W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza wsparcie otrzymają projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliższa obywateli.

Wsparcie koncentruje się w obszarach:

 • konkurencyjnej i inteligentnej gospodarki Pomorza, m.in.:
  • działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,
  • e-usługi publiczne (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie),
  • rozwój i transformacja przedsiębiorstw, np. w kierunku nowych trendów i technologii, wdrożenie nowoczesnych modeli biznesowych, usprawnienie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;
 • zielonych inwestycji, m. in.:
  • efektywność energetyczna (budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki JST oraz budynki użyteczności publicznej),
  • systemy ciepłownicze,
  • odnawialne źródła energii,
  • adaptacja do zmian klimatu (w tym wody opadowe i roztopowe),
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • gospodarka obiegu zamkniętego (zapobieganie powstawaniu odpadów, stworzenie warunków do maksymalizacji skali recyklingu, GOZ w MŚP),
  • bioróżnorodność (głównie parki krajobrazowe oraz obszary Natura 2000);
 • zrównoważonej mobilności, m. in.:
  • infrastruktura transportu publicznego (nowe i istniejące węzły integracyjne, linie autobusowe, trolejbusowe, tramwajowe),
  • infrastruktura transportu niezmotoryzowanego (drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, systemy bike-sharingowe),
  • zeroemisyjny i niskoemisyjny tabor publicznego transportu zbiorowego,
  • infrastruktura ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych;
 • infrastruktury drogowej i transportu, m. in.:
  • rozwój infrastruktury drogowej,
  • zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym;
 • rozwoju społecznego, m.in.:
  • aktywizacja zawodowa i społeczna oraz wzmocnienie instytucji rynku pracy,
  • wsparcie kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, imigrantów,
  • programy profilaktyczne dla pracowników oraz adaptacyjność pracodawców,
  • edukacja ogólna (kompetencje kluczowe) i przedszkolna (+ infrastruktura), edukacja zawodowa,
  • usługi społeczne i zdrowotne,
  • infrastruktura kultury i turystyki;
 • wsparcia obywateli, m. in.:
  • działania aktywizujące lokalną społeczność,
  • przestrzenie publiczne,
  • lokalna infrastruktura służąca realizacji celów społecznych, integracyjnych, gospodarczych, związanych z promocją zdrowego trybu życia i bezpieczeństwem, kulturalnych oraz edukacyjnych,
  • dostosowanie techniczne substancji mieszkaniowej.

Szczegółowe cele programu

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju,
 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/jst-develop.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-11.jpg
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej,
 • Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy,
 • Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia,
 • Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 • Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,
 • Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
 • Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online,
 • Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne,
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Priorytety programu

Program obejmuje 9 osi priorytetowych:

 • Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza,
 • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+),
 • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR),
 • Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom (EFRR),
 • Priorytet pomocy technicznej (EFS+),
 • Priorytet pomocy technicznej (EFRR).

Obszary wsparcia

Innowacje i badania:

 • Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych
 • Działalność badawczo-rozwojowa
 • Komercjalizacja wyników badań
 • Współpraca z uczelniami i jednostkami naukowymi

Przedsiębiorczość:

 • Zakładanie nowych działalności gospodarczych
 • Rozwój istniejących firm
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Wdrażanie nowych modeli biznesowych

Cyfryzacja:

 • Wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • Rozwój e-commerce
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Zwiększenie konkurencyjności dzięki technologiom cyfrowym

Inwestycje:

 • Modernizacja infrastruktury produkcyjnej
 • Zakup nowych maszyn i urządzeń
 • Budowa lub rozbudowa zakładów
 • Inwestycje w efektywność energetyczną

Działalność proekologiczna:

 • Wdrożenie odnawialnych źródeł energii
 • Modernizacja instalacji grzewczych
 • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Turystyka i kultura:

 • Rozwój oferty turystycznej
 • Modernizacja obiektów turystycznych
 • Promocja regionu
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego

Wsparcie dla MŚP:

 • Pożyczki i dotacje na rozwój
 • Doradztwo i szkolenia
 • Ułatwianie dostępu do rynków
 • Promocja eksportu

Włączenie społeczne:

 • Tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych
 • Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej
 • Działania na rzecz integracji społecznej

Edukacja i kapitał ludzki:

 • Rozwój systemu edukacji i kształcenia
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Uczenie się przez całe życie
 • Zwalczanie wykluczenia edukacyjnego

Transport:

 • Budowa i modernizacja dróg, kolei i innych obiektów infrastruktury transportowej
 • Poprawa spójności komunikacyjnej
 • Rozwój transportu publicznego
 • Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych

Administracja publiczna:

 • Modernizacja administracji publicznej
 • Poprawa jakości usług publicznych
 • Zwiększenie przejrzystości i dostępności administracji

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FEPM.01 Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Rozwiń
 • Działanie FEPM.01.01 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Działanie FEPM.01.02 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach – wsparcie pozadotacyjne,
 • Działanie FEPM.01.05 Wsparcie przedsiębiorstw,
 • Działanie FEPM.01.06 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Priorytet FEPM.02 Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

Rozwiń
 • Działanie FEPM.02.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FEPM.02.02 Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.02.03 Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.02.04 Efektywność energetyczna – programy rewitalizacji,
 • Działanie FEPM.02.05 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne,
 • Działanie FEPM.02.07 Odnawialne źródła energii – RLKS,
 • Działanie FEPM.02.08 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne,
 • Działanie FEPM.02.09 Przystosowanie do zmian klimatu,
 • Działanie FEPM.02.10 Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.02.11 Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.02.12 Zrównoważona gospodarka wodna,
 • Działanie FEPM.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FEPM.02.14 Gospodarka o obiegu zamkniętym – wsparcie pozadotacyjne,
 • Działanie FEPM.02.15 Różnorodność biologiczna i krajobrazu,
 • Działanie FEPM.02.16 Różnorodność biologiczna i krajobrazu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.02.17 Różnorodność biologiczna i krajobrazu – RLKS.

Priorytet FEPM.03 Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza

Rozwiń
 • Działanie FEPM.03.01 Mobilność miejska,
 • Działanie FEPM.03.02 Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.03.03 Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.

Priorytet FEPM.04 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza

Rozwiń
 • Działanie FEPM.04.01 Infrastruktura drogowa,
 • Działanie FEPM.04.02 Tabor kolejowy.

Priorytet FEPM.05 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

Rozwiń
 • Działanie FEPM.05.01 Rynek pracy,
 • Działanie FEPM.05.02 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy,
 • Działanie FEPM.05.03 Modernizacja instytucji rynku pracy,
 • Działanie FEPM.05.04 Kobiety na rynku pracy,
 • Działanie FEPM.05.05 Aktywne i zdrowe starzenie się,
 • Działanie FEPM.05.06 Adaptacyjność pracowników i pracodawców,
 • Działanie FEPM.05.07 Edukacja przedszkolna,
 • Działanie FEPM.05.08 Edukacja ogólna i zawodowa,
 • Działanie FEPM.05.09 Kształcenie ustawiczne,
 • Działanie FEPM.05.10 Kształcenie ustawiczne – wsparcie pozadotacyjne,
 • Działanie FEPM.05.11 Aktywne włączenie społeczne,
 • Działanie FEPM.05.13 Rozwój ekonomii społecznej,
 • Działanie FEPM.05.14 Integracja migrantów,
 • Działanie FEPM.05.15 Integracja migrantów – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.05.16 Integracja migrantów – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Działanie FEPM.05.18 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.05.20 Usługi społeczne i zdrowotne – RLKS,
 • Działanie FEPM.05.21 Aktywność obywatelska.

Priorytet FEPM.06 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Rozwiń
 • Działanie FEPM.06.01 Infrastruktura edukacji przedszkolnej,
 • Działanie FEPM.06.02 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej,
 • Działanie FEPM.06.03 Infrastruktura społeczna,
 • Działanie FEPM.06.04 Infrastruktura społeczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 • Działanie FEPM.06.05 Infrastruktura społeczna – programy rewitalizacji,
 • Działanie FEPM.06.06 Infrastruktura społeczna – RLKS,
 • Działanie FEPM.06.10 Infrastruktura kultury.

Priorytet FEPM.07 Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom (EFRR),

Rozwiń

 

Priorytet FEPM.08 Priorytet pomocy technicznej (EFS+)

Rozwiń
 • Działanie FEPM.08.01 Pomoc Techniczna EFS+.

Priorytet FEPM.09 Priorytet pomocy technicznej (EFRR)

Rozwiń
 • Działanie FEPM.09.01 Pomoc Techniczna EFRR.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. pomorskiego;
 • ośrodków innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • partnerów społecznych,
 • uczelni.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe wyłącznie w ramach priorytetu 5., m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się,
 • Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników i pracodawców,
 • Działanie 5.9. Kształcenie ustawiczne,
 • Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne.

Aktywne i zdrowe starzenie się

Celem konkursu „Aktywne i zdrowe starzenie się” jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób pracujących, dotyczących chorób związanych z typem/miejscem wykonywanej pracy (dostosowane do potrzeb pracodawców i pracowników).
 2. Działania z zakresu kompleksowej rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej powroty do pracy lub utrzymanie zatrudnienia, dedykowane zarówno osobom bezrobotnym, jak i aktywnym zawodowo.
 3. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/04/senior-businessman.jpg

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

W obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się wspierane będą działania przyczyniające się do wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców województwa, rozwijania ich kompetencji samodzielnego i efektywnego zarządzania własnym zdrowiem, a także wzrostu świadomości roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom.

Działania będą obejmować:

 • profilaktykę i diagnostykę,
 • zapobieganie występowaniu oraz powikłaniom chorób mogących wpływać na ograniczenie aktywności zawodowej,
 • ułatwienie powrotu do pracy i zapobieganie niepełnosprawności oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

W odniesieniu do typów projektów nr 1 i 2 realizowane będą w szczególności projekty w formule regionalnego programu zdrowotnego (RPZ).

Preferowane będą projekty:

 • realizowane w partnerstwie pomiędzy pracodawcami i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub instytucjami naukowymi,
 • wieloletnie,
 • wykorzystujące nowoczesne rozwiązania i narzędzia technologiczne, w tym telemedyczne.

Najbliższy nabór dla projektów typu 3. zaplanowano od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/12/four-team-members-expressing-togetherness-min.jpg

Adaptacyjność pracowników
i pracodawców

Działanie „Adaptacyjność pracowników i pracodawców” ma na celu wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie procesów dostosowania organizacji pracy do potrzeb pracodawców i ich pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych, w tym związanych z obszarem zielonej gospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

Działanie ukierunkowane będzie na wspieranie procesów dostosowania organizacji pracy do potrzeb pracodawców i ich pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych, w tym związanych z obszarem zielonej gospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym m.in. poprzez:

 • wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia;
 • wprowadzanie pracy zdalnej;
 • dostosowanie środowiska pracy do potrzeb kobiet, osób starszych, osób z problemami zdrowotnymi, osób z niepełnosprawnościami, służące ich aktywizacji oraz wydłużeniu aktywności zawodowej.

Preferowane będą projekty ukierunkowane na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 55 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiety.

Najbliższy nabór zaplanowano od 26 kwietnia do 5 czerwca 2024 r.

 

Kształcenie
ustawiczne

Działanie „Kształcenie ustawiczne” ma na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub potwierdzić swoje kompetencje oraz/lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 2. Wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach (w tym społecznych i cyfrowych) realizowane poza BUR i PSF, wynikające z wdrożenia Zaleceń Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych.
 3. Podnoszenie kompetencji kadr systemu ochrony zdrowia (w tym kadr systemu ochrony zdrowia z państw trzecich oraz personelu administracyjnego) w celu podniesienia jakości i efektywności opieki nad pacjentem, w szczególności w obszarze komunikacji interpersonalnej, znajomości systemów informatycznych, umiejętności organizacyjno – zarządczych.
 4. Podnoszenie kompetencji kadr kultury i turystyki w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, nawiązywania współpracy i partnerstw ponadinstytucjonalnych, efektywnego udostępniania potencjalnym odbiorcom produktów kultury adekwatnych do ich potrzeb oraz rozwoju społecznych funkcji kultury i turystyki wpływających na wzrost wiedzy oraz zmianę zachowań i postaw w obszarze kultury i tożsamości regionalnej.
 5. Wypracowanie mechanizmów wspierania i rozwoju zawodowego w oparciu o przystosowany do potrzeb regionalnej gospodarki system kształcenia ustawicznego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

Preferowane będą projekty:

 • W obszarze uczenia się dorosłych (z wyłączeniem kadr ochrony zdrowia oraz kultury i turystyki):
  • ukierunkowane na rozwój i potwierdzanie kompetencji oraz nabywanie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz branż kluczowych mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
  • ukierunkowane na rozwój i potwierdzanie kompetencji cyfrowych,
  • ukierunkowane na rozwój i potwierdzanie kompetencji oraz nabywanie kwalifikacji w sektorach związanych ze środowiskiem, klimatem, energią, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz biogospodarką,
  • partnerskie, realizowane we współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami lub organizacjami pracodawców i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami edukacyjnymi (w tym szkołami wyższymi) i szkoleniowymi,
  • ukierunkowane na wsparcie osób z najtrudniejszych grup docelowych, tj. osób młodych w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i starszych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • W obszarze wsparcia kadr systemu ochrony zdrowia:
  • przyczyniające się do rozwoju kadr oraz wzmacniania kompetencji w ramach środowiskowych form opieki zdrowotnej,
  • wzmacniające znaczenie podstawowej i/lub ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Najbliższy nabór w ramach projektów typu 1. zaplanowano od 29 maja do 10 lipca 2024 r.

Usługi społeczne i zdrowotne

Celem konkursu „Usługi społeczne i zdrowotne” jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/health-care-heart-disease-concept-doctor-hold-red-heart-in-health-care-heart-disease-concept-health-care-heart-disease-concept-design-for-healthcare-business-background-min.jpg

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.
 2. Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wsparcia preadopcyjnego i postadopcyjnego) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb.
 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.
 4. Rozwój usług opieki długoterminowej świadczonej w formie zdeinstytucjonalizowanej jako działania medyczne lub społeczne polegające na świadczeniu długotrwałej opieki pielęgniarskiej, rozwoju hospicjów w formule domowej, rehabilitacji, świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno–opiekuńczych osobom przewlekle chorym i potrzebującym wparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału szpitalnego oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.
 5. Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.
 6. Realizacja programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.
 7. Szkolenia dla pracowników systemu pomocy społecznej oraz kadry realizującej działania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym dla NGO.
 8. Spersonalizowane, zdeinstytucjonalizowane usługi zdrowotne.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje o chrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

W zakresie realizacji regionalnych programów polityki zdrowotnej, a także spersonalizowanych usług zdrowotnych, w tym na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, interwencja będzie prowadzona na terenie całego województwa.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zintegrowanych interwencja będzie prowadzona na terenie województwa pomorskiego, z wyłączeniem obszarów uprawnionych do wsparcia w ramach Działania 5.18. Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego.

W ramach projektów typu 1. realizowane będzie wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, m.in. poprzez:

 • rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania;
 • opieka wytchnieniowa oraz działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach treningowych lub mieszkaniach wspomaganych;
 • usługi na rzecz specjalistycznego wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
 • usługi wsparcia dziennego osób wymagających intensywnego wsparcia po zakończeniu obowiązku szkolnego: osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze spektrum autyzmu.

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wsparcia preadopcyjnego i postadopcyjnego) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, m.in. poprzez:

 • rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej;
 • wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • usługi wsparcia dziennego dzieci i młodzieży doświadczające problemów opiekuńczo wychowawczych poprzez takie usługi jak m.in.: placówki wsparcia dziennego, streetworkingu.

W ramach projektów typu 5. realizowane będzie wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, m.in. poprzez:

 • działalność lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 • działalność lub tworzenie nowych pozainstytucjonalnych miejsc opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osobami starszymi;
 • działania w zakresie opieki długoterminowej udzielanej w warunkach domowych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
 • opiekę paliatywną i hospicyjną w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 • wsparcie dla opiekunów nieformalnych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. wsparcie psychologiczne, szkolenia w zakresie prawidłowego udzielania codziennej opieki);
 • działania wzmacniające koordynację usług zdrowotnych i/lub społecznych (jako działanie o charakterze uzupełniającym w kompleksowych projektach);
 • upowszechnianie rozwiązań z zakresu teleopieki i telemedycyny mających na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych.

W ramach projektów typu 8. wspierane będą spersonalizowane, zdeinstytucjonalizowane usługi zdrowotne, w tym na rzecz:

 • osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (w ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej oraz Centrów Zdrowia Psychicznego);
 • dzieci i młodzieży (w ramach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego).

Kluczowe wymagania:

 • realizowane projekty muszą być zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, zgodne z Regionalnym Planem Rozwoju i Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych i Zdrowotnych w Województwie Pomorskim na lata 2023-2025,
 • usługi zdrowotne (poza określonymi wyjątkami) nie będą obejmować finansowania świadczeń zdrowotnych rozumianych jako świadczenia gwarantowane finansowane przez płatnika (NFZ) oraz świadczeń realizowanych w procesie leczenia,
 • finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym,
 • finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące,
 • istnieje możliwość tymczasowego finansowania leczenia dzieci i młodzieży w ramach nowego modelu opieki psychiatrycznej,
 • programy profilaktyczne muszą promować koordynację opieki zdrowotnej rozumianą jako konieczność realizacji działań we współpracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i/lub szpitali oraz zawierać komponent wsparcia personelu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • w obszarze usług społecznych i zdrowotnych:
  • wspierany będzie rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) jako formuły realizacyjnej wsparcia,
  • realizowane będą wyłącznie projekty uwzględniające na etapie diagnozy szczegółową analizę bieżących i prognozowanych potrzeb w zakresie miejsc świadczenia usług społecznych oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb osób otrzymujących wsparcie,
 • interwencja w ramach typów projektów nr 7 i 8 obejmuje przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez SWP,
 • realizacja przedsięwzięć zintegrowanych – działania z zakresu typów projektów 1-4 będą bezpośrednio powiązane i będą mieć nadrzędny charakter w stosunku do interwencji prowadzonej w ramach Działania 6.3. Infrastruktura społeczna,
 • dopuszczalny poziom finansowania krzyżowego (cross-financingu) każdorazowo uzależniony będzie od decyzji IZ FEP i zostanie wskazany w regulaminie wyboru projektów,
 • przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez SWP mogą być realizowane w formule projektów grantowych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027),
 • programy profilaktyczne w pierwszej kolejności muszą obejmować obszary białych plam, na których wskaźniki zapadalności i umieralności z powodu chorób są najwyższe w regionie, zaś dostęp do profilaktyki jest utrudniony.

Preferowane będą projekty:

 • realizowane na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną,
 • w zakresie typów 1-5:
  • realizowane w partnerstwie organizacji pozarządowych z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne,
  • realizowane przez CUS lub prowadzące do powstania tego typu centrów,
  • wzmacniające potencjał organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych jako realizatorów usług społecznych,
  • wykorzystujące animację środowiskową, kręgi wsparcia i wolontariat,
  • przyczyniające się do wzrostu znaczenia podstawowej i/lub ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  • wykorzystujące nowoczesne rozwiązania i narzędzia technologiczne, w tym telemedyczne,
  • uzgodnione w ramach ZPT,
  • w zakresie przedsięwzięć zintegrowanych – zgodne z koordynowanym przez SWP przedsięwzięciem strategicznym wskazanym w RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej pn. Zintegrowany rozwój infrastruktury i usług społecznych w województwie pomorskim,
 • w zakresie typów 6-8:
  • wieloletnie,
  • przyczyniające się do wzrostu znaczenia podstawowej i/lub ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  • partnerskie, realizowane we współpracy podmiotów świadczących usługi zdrowotne z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami integracji i pomocy społecznej,
  • wykorzystujące nowoczesne rozwiązania i narzędzia technologiczne, w tym telemedyczne.

Aktualny nabór dla projektów typu 1.-5. trwa od 15 marca do 24 kwietnia 2024 r.

WYBRANE PROGRAMY KRAJOWE, Z KTÓRYCH POMORSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Program posiada także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Budżet programu FENG to ok 7,9 mld euro w podziale na:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców (4 358 mln euro),
 • Środowisko sprzyjające innowacjom (3 455,5 mln euro),
 • Pomoc techniczna (159,5 mln euro).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Szczegółowe cele programu

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Priorytety programu

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Innowacje

Wsparcie w zakresie innowacji obejmuje m.in.:

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R), w tym badania podstawowe, badania aplikacyjne i prace rozwojowe;
  • wdrożenia wyników prac B+R, w tym rozwój nowych produktów i usług, modernizacja istniejących produktów i usług, rozwój nowych procesów produkcyjnych i technologicznych;
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych i inkubatorów przedsiębiorczości;
  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
 • Rozwój produktów i usług

Wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek;
 • modernizację istniejących produktów i usług;
 • rozwój e-commerce;
 • rozwój sprzedaży eksportowej.
 • Wzmocnienie konkurencyjności

Wsparcie w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obejmuje m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji;
 • poprawę zarządzania;
 • rozwój kadr;
 • wejście na nowe rynki.
 • Zrównoważony rozwój

Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje m.in.:

 • rozwój zielonych technologii;
 • ochronę środowiska;
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwój turystyki.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Rozwiń
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom

Rozwiń
 • Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • Działanie FENG.02.02 First Team,
 • Działanie FENG.02.03 Team Net,
 • Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki,
 • Działanie FENG.02.05 Science4Business – Nauka dla biznesu,
 • Działanie FENG.02.06 PRIME,
 • Działanie FENG.02.07 Proof of Concept,
 • Działanie FENG.02.08 BRIdge Up,
 • Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence,
 • Działanie FENG.02.10 IPCEI,
 • Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze,
 • Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty,
 • Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne,
 • Działanie FENG.02.14 Inno_LAB,
 • Działanie FENG.02.15 Smart discovery,
 • Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab,
 • Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm,
 • Działanie FENG.02.19 Innovation Coach,
 • Działanie FENG.02.20 INNOSTART,
 • Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP,
 • Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH,
 • Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI,
 • Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne,
 • Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 • Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora,
 • Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland,
 • Działanie FENG.02.29 Startups are us,
 • Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe,
 • Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny.

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw

Rozwiń
 • Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny,
 • Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy.

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną;
 • Podmiotów, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności;
 • Liderów innowacji.

Obejmuje to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/app-woman-white-solution-closeup-two-min-scaled.jpg

Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne.

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE, w szczególności:

 • HORYZONT EUROPA,
 • KREATYWNA EUROPA,
 • DIGITAL „CYFROWA EUROPA”,
 • SINGLE MARKET PROGRAMME,
 • LIFE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowano od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
 • Projekt uzyska wsparcie, jeśli:
 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie „Kredyt ekologiczny” ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny jest przyznawany w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Bank kredytujący udziela kredytu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu (do 100%). Po prawidłowej realizacji inwestycji i osięgnięciu celów projektu ( min. 30% oszczędności energii pierwotnej) BGK wypłaci premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez bank kredytujący. Premia ta wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/wooden-block-with-growing-percentage-symbol-tree-growing-clear-bottle-concept-financial-interest-rates-investment-loans-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/filament-bulb-lying-on-euro-coins.jpg

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany do przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg

Program Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE. Budżet tego programu wynosi 21,7 mld zł.

Wsparcie w ramach programu FERS będzie realizowane na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.

Szczegółowe cele programu

 • poprawa sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi,
 • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracja społeczna,
 • rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej
 • ochrona zdrowia.

Priorytety programu

W ramach FERS wyróżniono 6 priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Rynek pracy

Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w integracji społecznej, osób z problemami zdrowotnymi, osób młodych i osób starszych.

 • Opieka nad dziećmi

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej, żłobkowej i pozaszkolnej.

 • Edukacja i rozwój kompetencji

Podnoszenie jakości edukacji i kształcenia zawodowego, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych.

 • Integracja społeczna

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób z trudnościami w integracji społecznej.

 • Usługi społeczne i ekonomia społeczna

Wsparcie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.

 • Ochrona zdrowia

Wsparcie rozwoju opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERS.01 Umiejętności

Rozwiń
 • Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia,
 • Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,
 • Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,
 • Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 • Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,
 • Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,
 • Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,
 • Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Rozwiń
 • Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+,
 • Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn.

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwiń
 • Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,
 • Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,
 • Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,
 • Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych.

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,
 • Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,
 • Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,
 • Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,
 • Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,
 • Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,
 • Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,
 • Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,
 • Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,
 • Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,
 • Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne

Rozwiń
 • Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne.

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu będą w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA);
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Kadry nowoczesnej gospodarki

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to dotacja w ramach Działania 1.03 Priorytetu I. „Umiejętności” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • dużych przedsiębiorstw.

Działanie „Kadry nowoczesnej gospodarki” oferować będzie wsparcie finansowe, które może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/group-of-diverse-people-having-a-business-meeting-min.jpg

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, w tym:

 • dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach,
 • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA),
 • działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy.

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR oraz indywidualną diagnozę potrzeb i wsparcie mentoringowe lub konsultacyjne.

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA):

 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA.

Interwencja w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

Wsparcie będzie również nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ EKONOMII:

 • w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.

Rozwój systemu edukacji

Celem Działania „Rozwój systemu edukacji” jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą projekty w kilku obszarach, m. in.:

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY:

 • działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w tym w zakresie:
  • aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania,
  • rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
  • kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli,
  • sztucznej inteligencji,
  • umiejętności stosowania innowacyjnych metod nauczania i oceniania,
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  • cyfrowego rozwoju oświaty,
  • prawa oświatowego i dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli.

ROZWÓJ NARZĘDZI I METODYKI KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANYCH NA WSPIERANIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I KWALIFIKACJI DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY:

 • pilotaż modułowych e-podręczników.

CYFRYZACJA W EDUKACJI:

 • rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;
 • rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z bieżących potrzeb systemu oświaty;
 • finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.:
  • materiały specjalistyczne i zaawansowane technologicznie,
  • gry edukacyjne,
  • materiały dotyczące edukacji klimatycznej,
  • wspierające uczniów migrujących,
  • materiały ukierunkowane na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy;
 • opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić efekty wcześniejszego uczenia się.

W ramach tego działania w najbliższym czasie zaplanowano następujące konkursy:

 • E-materiały edukacyjne dla uczniów wspierające włączenie w polski system oświaty;
 • Rozwijanie metod i form wspierania indywidualnego potencjału uczniów (w szczególności uzdolnień i talentów);
 • Przygotowanie e-materiałów i e-zasobów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowanie już istniejących e-zasobów i e-materiałów.

Ich uruchomienie jest uzależnione od przyjęcia fiszki przez Komitet Monitorujący FERS.

Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Program Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski. Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł.

Wsparcie w ramach FERC koncentruje się na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja3.jpg

Szczegółowe cele programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Priorytety programu

W ramach FERC wyróżniono 3 priorytety:

 • priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego;
 • priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe;
 • priorytet III – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERC, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego

Celem tego obszaru jest zapewnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (o przepustowości co najmniej 1 Gb/s) na terenie całej Polski. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy.

 • Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Celem tego obszaru jest poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny.

 • Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych

Celem tego obszaru jest podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli, przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu będą oni mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu codziennym i zawodowym.

 • Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Celem tego obszaru jest wspieranie współpracy między sektorami publicznym, prywatnym i społecznym w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które będą służyć poprawie jakości życia obywateli i rozwoju gospodarczego kraju.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Rozwiń
 • Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Rozwiń
 • Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych,
 • Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji,
 • Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Działanie FERC.02.05 Wsparcie umiejętności cyfrowych.

Priorytet FERC.03 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERC.03.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

Program Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program operacyjny, którego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł).

Wsparcie w ramach programu FEnIKS będzie realizowane na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro)

Szczegółowe cele programu

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Priorytety programu

W ramach FEnIKS wyróżniono 8 priorytetów:

 • priorytet I – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • priorytet II – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • priorytet III – Transport miejski;
 • priorytet IV – Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • priorytet V – Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • priorytet VI – Zdrowie;
 • priorytet VII – Kultura;
 • priorytet VIII – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Transformacja energetyczna

Celem działań w zakresie transformacji energetycznej jest przejście Polski na gospodarkę niskoemisyjną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 • Adaptacja do zmian klimatu

Celem działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest zmniejszenie skutków zmian klimatu w Polsce.

 • Poprawa bezpieczeństwa transportu

Celem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, kolei i w portach.

 • Ochrona zdrowia

Celem działań w zakresie ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski.

 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Celem działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE,
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna,
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.

Priorytet FENX.03 Transport miejski

Rozwiń
 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T,
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych.

Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T,
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T,
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei,
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy,
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny,
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T.

Priorytet FENX.06 Zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Priorytet FENX.07 Kultura

Rozwiń
 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. pomorscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1 Efektywność energetyczna;
 • Działanie 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • Działanie 2.1 Infrastruktura ciepłownicza;
 • Działanie 2.2 Rozwój OZE;
 • Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna;
 • Działanie 2.5 Woda do spożycia;
 • Działanie 5.6 Transport intermodalny.

Efektywność energetyczna

„Efektywność energetyczna” to dotacja w ramach Działania 1.01. Priorytetu I. „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Celem działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie jest skierowane m. in. do:

 • średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Wsparcie skierowane będzie m. in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz
 • instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np.:

 • zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
 • rozwój elektromobilności,
 • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura związana z dostępnością,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku.

Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorców zaplanowany jest od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Gospodarka odpadami oraz GOZ

Celem Działania „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.

Infrastruktura ciepłownicza

Celem Działania „Infrastruktura ciepłownicza” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania interwencja dotyczy rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.

Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
  • komór ciepłowniczych,
  • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na maj-lipiec 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/nature-renewable-energy-concept-min-scaled-e1603038509252.jpg

Rozwój OZE

Celem Działania „Rozwój OZE” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Infrastruktura energetyczna

Celem Działania „Infrastruktura energetyczna” jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w kilku obszarach:

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba ww. komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców.

Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA GAZOWA

Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu.

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Ponadto, przewiduje się wsparcie infrastruktury przeznaczonej do przesyłu lub dystrybucji gazów w pełni zdekarbonizowanych, w tym biometanu lub zielonego wodoru oraz infrastruktury dystrybucji i magazynowania zielonego gazu.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.03% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 22 kwietnia 2024 r.

Woda do spożycia

Celem Działania „Woda do spożycia” jest wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

W ramach działania realizowane będą projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.:

 • działań związanych z ograniczaniem strat wody,
 • jej odzyskiem,
 • ponownym użyciem,
 • zarządzaniem, oraz
 • zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody,

mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Transport intermodalny

Celem Działania „Transport intermodalny” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego.

Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na listopad 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/transport.jpg

WYBRANE PROGRAMY LOKALNE, Z KTÓRYCH POMORSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/hand-of-expert-farmer-collect-soil-and-checking-soil-health-before-growth-a-seed-of-vegetable.jpg

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty z Pomorza?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów z Pomorza. Do najpopularniejszych należą:

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji na Pomorzu

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Są również dotacje warunkowe, które podlegają częściowemu zwrotowi.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm z Pomorza".

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Nasze usługi z kategorii dotacje/subwencje

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT

Spotkanie i konsultacja z Panem Rafałem Czerkawskim przebiegła bardzo pomyślnie. Otrzymałam maksimum informacji w zakresie wszystkich możliwości dofinansowania jakie może pozyskać firma jak również Pan Rafał wyczerpał temat w zakresie zagrożeń które mogą się pojawić. Otrzymałam odpowiedzi w zakresie wszystkich pytań które zadałam, przedstawiono mi kolejne kroki które są potrzebne do dalszej współpracy. Cieszę się że zdecydowałam sie na tą konsultacje, teraz mam jasny plan działania. Polecam!
Joanna Limberger

Comet Logistic Patryk Kozłowski

Konkretne i merytoryczne spotkanie. Wiele się dowiedziałem.
Sławomir Ziajka

Zdamyto.pl Sp. z o.o.

Bardzo merytoryczna analiza, wnioski przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały.
JAROSŁAW JÓŹWIAK

HVAC 360

Dzień dobry, jestem pod wrażeniem bardzo grzecznej i szczegółowej komunikacji. Całokształt usługi na najwyższym poziomie. Żadne zapytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedz. Włącznie z cytowaniem ustawy, co dało poczucie bezpiecznej realizacji usługi.

Przed nami kolejne sprawozdanie i już wiem, że będzie wszystko sprawnie i co najważniejsze w terminie.

Katarzyna Świętochowska

Urząd Gminy Smołdzino

Współpraca z firmą DORADCY 365 ,to czysta przyjemność ,miło ,sprawnie ,bardzo rzeczowo .To nie pierwszy rok kiedy korzystam z usług i gorąco polecam !!!

MONIKA

ALTADOOR

Nieoceniona pomoc, obsługa bardzo profesjonalna. Można się dogadać w każdej kwestii. Jestem w 100% zadowolona z kolejnej współpracy. Dziękuję

Beata Midura

MDR LOGISTIC Mateusz Midura

Profesjonalnie, przejrzyście i na temat. Na konsultacji otrzymałam bardzo dużo przydatnych informacji i uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.

Justyna Kaniewska

Profesjonalne, rzetelne i obrazowe podejście do tematu. Na konsultacje, nie czekaliśmy długo. Rady, które otrzymałam były bardzo przydatne. Cenowo – zdecydowanie lepiej niż konkurencja 🙂

ANETA SZYMONIAK

KONEKT-BIS TKANINY SP. Z O.O.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone