fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
z Wielkopolski

Konkursy dotacyjne dla regionu!

Województwo wielkopolskie, położone w samym sercu Polski, to region o bogatej historii i silnej gospodarce. Od lat przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy, oferując im szereg korzyści i sprzyjające warunki do rozwoju biznesu. Wielkopolska leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, co zapewnia doskonałą dostępność do kluczowych rynków zbytu w Polsce i Europie. Bliskość autostrad, linii kolejowych i lotnisk ułatwia transport towarów i ludzi, a dogodne połączenie z aglomeracjami miejskimi stwarza nowe możliwości biznesowe.

Województwo wielkopolskie oferuje szeroki wachlarz dotacji dla firm, które chcą się rozwijać, inwestować w nowe technologie, tworzyć miejsca pracy i chronić środowisko. Stanowią one doskonałą okazję dla firm na pozyskanie kapitału na rozwój. Warto zapoznać się z dostępnymi programami dotacyjnymi i wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

Podmioty z województwa wielkopolskiego w latach 2023-2027 mogą skorzystać z programów regionalnych (wojewódzkich), krajowych oraz lokalnych, o których szczegółowe informacje prezentujemy w dalszej części.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na co dokładnie udzielane są dotacje w Wielkopolsce?

Dotacje w Wielkopolsce udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. W ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące:

 • Innowacji i Przemysłu 4.0, np.:
  • winnowacyjnych rozwiązań: dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń B+R, inwestycji w obszarach specjalizacji województwa;
  • współpraca z nauką: korzystanie z usług B+R świadczonych przez jednostki naukowe;
  • budowanie cyfrowej przyszłości: stwarzanie warunków do rozwoju innowacyjności, nowoczesnych technologii i digitalizacji w regionie;
 • Produkty i usługi na miarę XXI wieku, np.:
  • wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek: zyskanie dofinansowania na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności;
  • modernizacja istniejących produktów i usług: dostosowanie ich do aktualnych trendów i potrzeb rynku;
  • rozwijanie e-commerce: otwieranie się na nowe kanały dystrybucji i zwiększenie sprzedaży;
  • ekspansja na rynki zagraniczne: budowanie silnej pozycji firmy na arenie międzynarodowej;
 • Przedsiębiorczości i konkurencyjności, np.:
  • zwiększanie efektywności produkcji: optymalizacja procesów i obniżanie kosztów;
  • wzmacnianie zarządzania: wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania i zwiększanie konkurencyjności;
  • kształtowanie kadr przyszłości: inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników;
  • odkrywanie nowych rynków: zyskanie wsparcia w ekspansji na nowe rynki i dywersyfikacji działalności;
 • Zrównoważonego rozwoju, np.:
  • wdrażanie zielonych technologii: dbanie o środowisko naturalne i budowanie zrównoważonego biznesu;
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko: inwestowanie w proekologiczne rozwiązania;
  • poprawa efektywności energetycznej: oszczędzanie energii i obniżanie kosztów;
  • rozwijanie turystyki ekologicznej: tworzenie atrakcyjnych ofert dla miłośników natury;
 • Edukacji i kształcenia zawodowego, np.:
  • rozwijanie umiejętności zawodowych pracowników: dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy;
  • tworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej: odpowiadającej na realne potrzeby przedsiębiorców;
  • wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży: kształtowanie przyszłych liderów biznesu;
 • Spójności społecznej, np.:
  • włączenie społeczne: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie równych szans;
  • zwalczanie ubóstwa: tworzenie warunków do godnego życia dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski;
  • rozwój infrastruktury społecznej: budowa i modernizacja obiektów służących integracji społecznej;
 • Infrastruktury, np.:
  • budowa i modernizacja dróg: poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży;
  • budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej: rozwój transportu kolejowego i zwiększenie jego konkurencyjności;
  • inwestycje w infrastrukturę cyfrową: budowa sieci szerokopasmowego Internetu i zwiększenie dostępności do cyfrowych usług;
 • Turystyki, np.:
  • rozwój infrastruktury turystycznej: budowa i modernizacja obiektów turystycznych;
  • promocja turystyki: zwiększanie rozpoznawalności Wielkopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego;
  • ochrona dziedzictwa kulturowego: zachowanie zabytków i kulturowego dziedzictwa regionu.

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form wsparcia, takich jak:

 • szkolenia i doradztwo, w tym w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania, marketingu, finansów, prawa;
 • granty, oferowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje naukowe;
 • programy akceleracyjne, wspierające rozwój startupów.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Z jakich programów dotacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy
z Wielkopolski?

Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należą m. in.:

 • Program regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEWP),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania (LGD).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/dotacje-dla-firm.jpg

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • rozwój przedsiębiorstwa – wsparcie na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy rozwój sprzedaży;
 • innowacje – wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, wdrożenie nowych technologii, czy rozwój produktów i usług;
 • automatyzacja, cyfryzacja i robotyka – wsparcie na wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, platform e-commerce czy automatyzację procesów;
 • cyberbezpieczeństwo – wsparcie na wdrażanie systemów ochrony danych, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy audyty bezpieczeństwa informatycznego;
 • ochrona środowiska i OZE – wsparcie na inwestycje w ochronę środowiska i ekologiczne rozwiązania, takie jak ekoprojektownie, GOZ, instalacje odnawialnych źródeł energii, czy zakup pojazdów elektrycznych;
 • dywersyfikacja produktów i usług – wsparcie na projekty związane z rozszerzeniem oferty produktów oraz zdywersyfikowaniem rynków zbytu;
 • wsparcie eksportu – wsparcie na przygotowanie eksportowej strategii firmy, udział w targach zagranicznych, czy promocję produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych;
 • rozwój kadr – wsparcie na szkolenia pracowników firmy, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, czy podnoszenia kwalifikacji.

Regionalna mapa pomocy

W poprzedniej perspektywie finansowej maksymalne wsparcie dla województwa wielkopolskiego wynosiło 25% – w obecnej intensywność wsparcia wynosi od 15% do 25%, w zależności od podregionu i daty udzielenia pomocy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wielkopolskie-768x512.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z województwa wielkopolskiego wynosi 25%*, z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego (powiaty poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski):
 • maksymalna intensywność dofinansowania w okresie:
  • od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.wynosi 20%,
  • od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r.wyniesie 15%.

* Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 pp. w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 pp. w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

WYBRANE PROGRAMY REGIONALNE, Z KTÓRYCH WIELKOPOLSKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które będą realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Województwo wielkopolskie otrzyma ponad 2,154 mld euro.

Zdecydowaną większość wkładu Unii Europejskiej stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 1,2 mld euro), które zostaną zainwestowane m.in. w:

 • cyfryzację,
 • innowacyjność,
 • ochronę klimatu,
 • efektywność energetyczną,
 • odnawialne źródła energii,
 • transport,
 • infrastrukturę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, społeczną i zdrowotną oraz rewitalizację.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ponad 487 mln euro) przeznaczone zostaną na wsparcie regionalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne, w tym aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ok. 414 mln zł) przyczyni się natomiast do transformacji społeczno-gospodarczej subregionu Wielkopolski Wschodniej, która obejmuje 5 powiatów, 43 gminy, 4439 km2 powierzchni oraz 419 tys. mieszkańców. Stoją oni w obliczu wielkich zmian dotyczących transformacji energetycznej, będących odpowiedzią na założenia Europejskiego Zielonego Ładu i związanego z nim celu osiągnięcia neutralności klimatycznej państw Unii Europejskiej do 2050 roku.

W swoich kluczowych celach w subregionie zakłada się osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2040 r., a także ograniczenie emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym o ponad 90-95% do 2030 r., a w pozostałych sektorach o 80-90% do 2040 r. Ponadto do roku 2030 r. w Wielkopolsce Wschodniej planuje się m.in. zaprzestanie eksploatacji kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz odejście od węgla brunatnego w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%.

Na realizację tych ambitnych planów Wielkopolska Wschodnia będzie miała do dyspozycji pond 400 mln euro. Plan Sprawiedliwej Transformacji koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach:

 • budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia,
 • aktywizacji mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

W ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski wspierane będą projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli.
 • Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji.

Szczegółowe cele programu

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju,
 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/jst-develop.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-11.jpg
 • Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online,
 • Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne,
 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej,
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej,
 • Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia,
 • Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego,
 • Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 • Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,
 • Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Priorytety programu

Program obejmuje 13 osi priorytetowych:

 • Fundusze Europejskie dla wielkopolskiej gospodarki,
 • Fundusze Europejskie dla zielonej Wielkopolski,
 • Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce,
 • Lepiej połączona Wielkopolska w UE,
 • Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Fundusze Europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne,
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR),
 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+),
 • Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej,
 • Pomoc techniczna (EFRR),
 • Pomoc techniczna (EFS+),
 • Pomoc techniczna (FST).

Obszary wsparcia

Gospodarka: ten obszar wspiera rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności MŚP
 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Wsparcie dla B+R i transferu technologii
 • Infrastruktura gospodarcza

Zielona Wielkopolska: ten obszar wspiera ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu, a także promowanie gospodarki niskoemisyjnej. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu
 • Gospodarka niskoemisyjna
 • Odnawialne źródła energii
 • Efektywność energetyczna

Mobilność: ten obszar wspiera rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Zrównoważony transport miejski
 • Rozwój infrastruktury transportowej
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Cyfryzacja: ten obszar wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego, e-administracji i usług cyfrowych dla mieszkańców. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • E-administracja
 • Usługi cyfrowe dla mieszkańców

Społeczeństwo: ten obszar wspiera włączenie społeczne, edukację i szkolenia, rynek pracy, zdrowie i opiekę społeczną. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Włączenie społeczne
 • Edukacja i szkolenia
 • Rynek pracy
 • Zdrowie i opieka społeczna

Inicjatywy lokalne: ten obszar wspiera rozwój obszarów wiejskich, rewitalizację miast i współpracę międzysektorową. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Rewitalizacja miast
 • Współpraca międzysektorowa

Sprawiedliwa transformacja: ten obszar wspiera region Wielkopolski Wschodniej w transformacji gospodarczej. Środki będą przeznaczone m.in. na:

 • Wsparcie dla regionów górniczych
 • Nowe miejsca pracy
 • Rozwój gospodarczy

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FEWP.01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki

Rozwiń
 • Działanie FEWP.01.01 Wsparcie potencjału B+R podmiotów badawczych w regionie,
 • Działanie FEWP.01.02 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R,
 • Działanie FEWP.01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych,
 • Działanie FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT,
 • Działanie FEWP.01.05 Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe,
 • Działanie FEWP.01.06 Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB/Klastry oraz wsparcie ich potencjału,
 • Działanie FEWP.01.07 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie.

Priorytet FEWP.02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski

Rozwiń
 • Działanie FEWP.02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Działanie FEWP.02.02 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – Instrumenty finansowe,
 • Działanie FEWP.02.03 Rozwój energii odnawialnej (OZE),
 • Działanie FEWP.02.04 Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe,
 • Działanie FEWP.02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • Działanie FEWP.02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT,
 • Działanie FEWP.02.07 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej,
 • Działanie FEWP.02.08 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
 • Działanie FEWP.02.09 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej – Instrumenty Finansowe,
 • Działanie FEWP.02.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń.

Priorytet FEWP.03 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce

Rozwiń
 • Działanie FEWP.03.01 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej,
 • Działanie FEWP.03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Priorytet FEWP.04 Lepiej połączona Wielkopolska w UE

Rozwiń
 • Działanie FEWP.04.01 Infrastruktura drogowa,
 • Działanie FEWP.04.02 Transport kolejowy.

Priorytet FEWP.05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej,
 • Działanie FEWP.05.02 Infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego,
 • Działanie FEWP.05.03 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • Działanie FEWP.05.04 Kultura i zrównoważona turystyka.

Priorytet FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.06.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP,
 • Działanie FEWP.06.02 Wsparcie w ramach OHP i mobilność w ramach sieci EURES,
 • Działanie FEWP.06.03 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
 • Działanie FEWP.06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców,
 • Działanie FEWP.06.05 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach ZIT,
 • Działanie FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego,
 • Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe,
 • Działanie FEWP.06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT,
 • Działanie FEWP.06.09 Wspieranie uczenia się przez całe życie,
 • Działanie FEWP.06.10 Aktywna integracja,
 • Działanie FEWP.06.11 Podmioty ekonomii społecznej,
 • Działanie FEWP.06.12 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Działanie FEWP.06.14 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT,
 • Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Działanie FEWP.06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna,
 • Działanie FEWP.06.17 Budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych,
 • Działanie FEWP.06.18 Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT.

Priorytet FEWP.07 Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne

Rozwiń
 • Działanie FEWP.07.01 Rewitalizacja,
 • Działanie FEWP.07.02 Rewitalizacja – Instrumenty finansowe,
 • Działanie FEWP.07.03 Kultura i turystyka,
 • Działanie FEWP.07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT.

Priorytet FEWP.08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).

Priorytet FEWP.09 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.09.01 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach rozwoju lokalnego,
 • Działanie FEWP.09.02 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego,
 • Działanie FEWP.09.03 Uczenie się przez całe życie w ramach rozwoju lokalnego,
 • Działanie FEWP.09.04 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach rozwoju lokalnego,
 • Działanie FEWP.09.05 Zarządzanie Lokalnymi Strategiami Rozwoju,
 • Działanie FEWP.09.06 Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

Priorytet FEWP.10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej

Rozwiń
 • Działanie FEWP.10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki,
 • Działanie FEWP.10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach,
 • Działanie FEWP.10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publiczne,
 • Działanie FEWP.10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze,
 • Działanie FEWP.10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny,
 • Działanie FEWP.10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej,
 • Działanie FEWP.10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Priorytet FEWP.11 Pomoc techniczna (EFRR)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.11.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz informacja i komunikacja o Programie.

Priorytet FEWP.12 Pomoc techniczna (EFS+)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.12.01 Zatrudnienie.

Priorytet FEWP.13 Pomoc techniczna (FST)

Rozwiń
 • Działanie FEWP.13.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz informacja i komunikacja o Programie.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. wielkopolskiego;
 • ośrodków innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • partnerów społecznych,
 • uczelni.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R,
 • Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT,
 • Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,
 • Działanie 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
 • Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców,
 • Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT,
 • Działanie 6.9 Wspieranie uczenia się przez całe życie,
 • Działanie 6.10 Aktywna integracja,
 • Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna,
 • Działanie 7.3 Kultura i turystyka.

Dodatkowo w ramach Priorytetu 10 realizowane będą następujące działania:

 • Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki,
 • Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach,
 • Działanie 10.4. Zregenerowane środowisko przyrodnicze,
 • Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej,
 • Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R

Celem konkursu „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać projekty przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi dotyczące działalności B+R, w tym w zakresie infrastruktury B+R.

Możliwa będzie realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym obligatoryjna jest realizacja jednego z modułów:

 • prace B+R lub
 • infrastruktura B+R.

Dodatkowo realizowane będą mogły być moduły fakultatywne:

 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • cyfryzacja,
 • kompetencje,
 • zielone technologie,
 • internacjonalizacja.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/brduzy2.jpg

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa:
  • MŚP, oraz
  • duże przedsiębiorstwa – w ograniczonym zakresie i tylko pod warunkiem współpracy z MŚP,
 • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

Wsparcie dla firm spoza sektora MŚP jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP; wsparcie jest dopuszczalne wyłącznie na realizację projektów B+R w obszarach IS. Nie dotyczy to przedsiębiorstw small mid cap.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty z województwa wielkopolskiego.

W ramach działania należy zrealizować minimum jeden moduł obligatoryjny:

 • Moduł prace B+R, czyli badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i być zgodna z zakresem przewidzianym w GBER.

 • Moduł infrastruktura B+R, czyli wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.

Dodatkowo, wnioskodawca może zrealizować wybrane moduły fakultatywne:

 • Moduł wdrożenie wyników prac B+R, obejmujący koszty związane z wdrożeniem wykraczające poza zakres przewidziany w GBER w przypadku prac B+R lub infrastruktury B+R.

Celem modułu jest, wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.

Moduł wdrożenie podlega dotacji warunkowej.

 • Moduł cyfryzacja, traktowane jako element wsparcia projektu BRI, obejmujący:
  • doradztwo w zakresie zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie,
  • rozwój kompetencji cyfrowych,
  • zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
   • w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii),
   • usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych.

Szczególnie istotne są projekty wspierające przedsiębiorców w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).

 • Moduł kompetencje, obejmujący:
  • doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R),
  • zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów:
   • prac B+R,
   • inteligentnych specjalizacji,
   • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
   • transferu technologii,
   • zarządzania innowacjami,
   • komercjalizacji wyników prac B+R,
   • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
   • ochrony własności przemysłowej,
   • cyfryzacji,
   • polityki klimatycznej,
   • ekoprojektowania, w tym kompetencje dla gospodarki nisko i zeroemisyjnej m.in. wodorowej oraz gospodarki obiegu zamkniętym,
   • robotyzacji automatyzacji gospodarki niskoemisyjnej,
   • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.
 • Moduł zielone technologie, obejmujący wsparcie nowych modeli biznesowych, uwzględniających aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny, tj.:
  • ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów,
  • ekoprojektowanie,
  • wydłużanie życia produktów,
  • przeprowadzania ocen środowiskowych i cyklu życia produktu (jak ETV, PEF czy LCA),
  • współdzielenie,
  • realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service), itd.
 • Moduł internacjonalizacja, obejmujący m.in. komercjalizację wyników prac B+R i ich promocję na rynkach zagranicznych.

Istotny jest udział we wspólnych przedsięwzięciach przedsiębiorców, sektora nauki, partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, transferu technologii, w tym na arenie międzynarodowej.

Nie wyklucza się wsparcia działalności B+R poprzez wdrażanie Wspólnych Przedsięwzięć Badawczych (agend badawczych przygotowywanych i finansowanych wspólnie z partnerami, którzy uczestniczą w określaniu celu i zakresu agendy).

Kluczowe wymagania

 • wsparcie w ramach działania ukierunkowane jest na regionalne i/lub podregionalne inteligentne specjalizacje (IS) określone w RIS 2030 w tym regionalne innowacje społeczne rozumiane jako produkt bądź usługa służąca rozwiązaniu problemu społecznego istotnego dla rozwoju regionu;
 • finansowane mogą być wydatki m.in.: na nabywanie kwalifikacji, kursy, szkolenia, staże;
 • automatyzacja i robotyzacja możliwe są wyłącznie jako element pomocniczy projektu B+R;
 • realizacja projektów zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm) – projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Preferowane będą:

 • projekty badawczo-rozwojowe zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych. Projekty będą częścią Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W przypadku prac B+R, można uzyskać wsparcie finansowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego;
 • projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Przewiduje się wsparcie w formie dotacji, a dla wdrożeń wsparcie w formie dotacji warunkowych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 9 września do 8 listopada 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/co2-reduction.jpg

Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

Celem konkursu „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.
 2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej.
 3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu takie jak:

a) przedsięwzięcia adaptacyjne polegające na „rozszczelnieniu” powierzchni miast oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku m.in. wprowadzania zieleni w zwartą zabudowę w postaci (eko)parków, ogrodów botanicznych i innych obszarów bioretencyjnych (np. stawów, niecek, rowów, ogrodów deszczowych).

Wsparcie w tym zakresie dotyczyć może rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i technicznej infrastruktury lądowej (zapewniającej łączność przestrzenną między obszarami), w tym korytarzy ułatwiających przewietrzanie (redukcja smogu i obniżenie temperatury), łączenia ze sobą istniejących terenów zieleni i zwiększania ich powierzchni, a także wykorzystania lokalnego potencjału OZE.

b) przedsięwzięcia na obszarach o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wód opadowych, dotyczących zapewnienia odpowiedniej retencji wodnej przez stosowanie takich rozwiązań jak np.

 • wdrażanie inteligentnych systemów zagospodarowania wód opadowych (np. podziemne zbiorniki i instalacje),
 • wzrost udziału powierzchni przepuszczalnych,
 • wprowadzanie zielonych fasad i dachów budynków czy zielonych przystanków.

Zakres wsparcia może zostać rozszerzony o projekty dotyczące rozbudowy kanalizacji deszczowej, jeśli wynikają one z planów adaptacji miast lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym do zmian klimatu przy czym muszą one być powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę.

Realizowane działania powinny wynikać z planów adaptacji do zmian klimatu.

Działania w miastach, które nie posiadają MPA mogą być realizowane w sposób zintegrowany, uwzględniając włączenie różnych interesariuszy, co oznacza, że projekty muszą sprostać kilku wyzwaniom związanym ze zmieniającym się klimatem, takim jak powodzie, fale upałów, utrata bioróżnorodności. Zintegrowane podejście musi się również wyrażać poprzez branie pod uwagę potrzeb wszystkich interesariuszy – obywateli, m.in. grupy defaworyzowane, osoby starsze, dzieci itp.

Wsparcie w ramach projektów typu 2. obejmie działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej:

 • ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (np. torfowiska, bagna, tereny podmokłe, stawy, starorzecza i oczka wodne, trwałe użytki zielone, intercepcja szaty roślinnej), w tym ograniczające zbyt szybki odpływ wód ze zlewni.
 • projekty z zakresu mikro i małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji w zlewniach w obrębie cieków naturalnych, kanałów i rowów melioracyjnych, a także retencji wód podziemnych.

W ramach projektów typu 3. dofinansowanie będzie przeznaczone na budowę, przebudowę lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne”) i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej:

 • zbiorniki suche,
 • poldery zalewowe,
 • zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Preferowane będą najmniej inwazyjne metody ochrony przeciwpowodziowej, jednak w przypadku niewystarczających naturalnych mechanizmów ograniczających skutki susz i powodzi, wspierane będą inwestycje w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej, oraz likwidacja urządzeń nieefektywnych, stanowiących bariery dla ciągłości ekologicznej cieków i ich dolin.

Wsparcie inwestycyjne w ramach projektów typu 2 i 3 będzie mogło być skierowane jedynie na projekty, które nie powodują zastosowania art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz nie mają znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000.

Aktualny nabór trwa od 11 marca do 30 kwietnia 2024 r.

Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT

Celem konkursu „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT” jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.
 2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej.
 3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.
 4. Systemy prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z obszaru MOF Gniezna, MOF Konina, ZIT OF Koła i Turku, MOF Leszna oraz MOF Piły.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu takie jak:

a) przedsięwzięcia adaptacyjne polegające na „rozszczelnieniu” powierzchni miast oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku m.in. wprowadzania zieleni w zwartą zabudowę w postaci (eko)parków, ogrodów botanicznych i innych obszarów bioretencyjnych (np. stawów, niecek, rowów, ogrodów deszczowych).

Wsparcie w tym zakresie dotyczyć może rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i technicznej infrastruktury lądowej (zapewniającej łączność przestrzenną między obszarami), w tym korytarzy ułatwiających przewietrzanie (redukcja smogu i obniżenie temperatury), łączenia ze sobą istniejących terenów zieleni i zwiększania ich powierzchni, a także wykorzystania lokalnego potencjału OZE.

b) przedsięwzięcia na obszarach o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wód opadowych, dotyczących zapewnienia odpowiedniej retencji wodnej przez stosowanie takich rozwiązań jak np.

 • wdrażanie inteligentnych systemów zagospodarowania wód opadowych (np. podziemne zbiorniki i instalacje),
 • wzrost udziału powierzchni przepuszczalnych,
 • wprowadzanie zielonych fasad i dachów budynków czy zielonych przystanków.

Zakres wsparcia może zostać rozszerzony o projekty dotyczące rozbudowy kanalizacji deszczowej, jeśli wynikają one z planów adaptacji miast lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym do zmian klimatu przy czym muszą one być powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę (limit do 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

Realizowane działania powinny wynikać z planów adaptacji do zmian klimatu.

Działania w miastach, które nie posiadają MPA mogą być realizowane w sposób zintegrowany, uwzględniając włączenie różnych interesariuszy, co oznacza, że projekty muszą sprostać kilku wyzwaniom związanym ze zmieniającym się klimatem, takim jak powodzie, fale upałów, utrata bioróżnorodności. Zintegrowane podejście musi się również wyrażać poprzez branie pod uwagę potrzeb wszystkich interesariuszy – obywateli, m.in. grupy defaworyzowane, osoby starsze, dzieci itp.

Wsparcie w ramach projektów typu 2. obejmie działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej:

 • ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (np. torfowiska, bagna, tereny podmokłe, stawy, starorzecza i oczka wodne, trwałe użytki zielone, intercepcja szaty roślinnej), w tym ograniczające zbyt szybki odpływ wód ze zlewni.
 • projekty z zakresu mikro i małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji w zlewniach w obrębie cieków naturalnych, kanałów i rowów melioracyjnych, a także retencji wód podziemnych.

W ramach projektów typu 3. dofinansowanie będzie przeznaczone na budowę, przebudowę lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne”) i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej:

 • zbiorniki suche,
 • poldery zalewowe,
 • zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Preferowane będą najmniej inwazyjne metody ochrony przeciwpowodziowej, jednak w przypadku niewystarczających naturalnych mechanizmów ograniczających skutki susz i powodzi, wspierane będą inwestycje w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej, oraz likwidacja urządzeń nieefektywnych, stanowiących bariery dla ciągłości ekologicznej cieków i ich dolin.

Wsparcie inwestycyjne w ramach projektów typu 2 i 3 będzie mogło być skierowane jedynie na projekty, które nie powodują zastosowania art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz nie mają znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000.

W ramach projektów typu 4. wsparciem objęte mogą być działania polegające na usprawnieniu potencjału służb publicznych w ramach rozwoju systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania środowiskowego na obszarze Wielkopolski (np. wykorzystujące technologie dokładnej identyfikacji i mapowania obszarów zagrożeń), a także skutecznego informowania mieszkańców o możliwie precyzyjnie określonych zagrożeniach środowiskowych i meteorologicznych.

Wykluczone jest udzielenie wsparcia na przedsięwzięcia służące rozwojowi systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenia służb w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych.

Kluczowe wymagania dot. wszystkich typów projektów:

 • wykluczone jest wsparcie dla budowy sztucznych zbiorników retencyjnych na ciekach wodnych oraz wsparcie prac utrzymaniowych na rzekach i ich regulacja,
 • przedsięwzięcia (zwłaszcza w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej) muszą być zgodne z dyrektywą siedliskową, dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i ramową dyrektywą wodną,
 • konieczne jest aby projekty przeciwpowodziowe wynikały z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
 • przedsięwzięcia powinny uwzględniać założenia projektowania uniwersalnego celem kształtowania optymalnej funkcjonalności i dostępności inwestycji dla wszystkich ich użytkowników,
 • projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm), w tym nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852,
 • projekty powinny być zgodne z Komunikatem KE do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomicznego – Społecznego i Komitetu Regionów „Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu”,
 • inwestycje powinny być zgodne z Planem przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 • projekty muszą wynikać z obowiązujących Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ oraz ministra właściwego ds. rozwoju,
 • wparcie mogą otrzymać projekty z zakresu malej retencji (takie jak oczka wodne, stawy, starorzecza, małe zbiorniki pełniące funkcje przyrodnicze (z wyłączeniem zbiorników do nawodnieni rolniczych) oraz infrastruktura hydrotechniczna służąca ochronie przed powodzią (jak suche zbiorniki, poldery przeciwpowodziowe, itp.), która nie wymaga stosowania art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • duże zbiorniki piętrzące na ciekach wodnych oraz prace utrzymaniowe i regulacyjne nie mogą być wspierane,
 • elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów projektów 1-4 mogą być:
  • działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej ludności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych,
  • działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Aktualny nabór trwa od 11 marca do 30 kwietnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/zrownowazona-mobilnosc.jpg

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT

Działanie „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” ma na celu wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W ramach działania wspierane będą:

 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor.
 2. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura.
 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności.
 4. Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS.
 5. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne

z obszaru MOF Gniezna, MOF Konina, ZIT OF Koła i Turku, MOF Leszna oraz MOF Piły.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

a) zakup i modernizację zero-(elektrycznych BEV, wodorowych FCV) lub niskoemisyjnych aktywów mobilnych (w tym taboru) wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym, spełniających wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrekt. 2009/33/WE (z późn. zm.), w tym autobusów napędzanych LNG, CNG, LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug-in).

Zakupowi taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną infrastrukturę, np.:

 • zaplecza technicznego do obsługi taboru,
 • infrastruktura punktowa: zajezdnie tramwajowe i autobusowe, przystanki, wysepki,
 • multimodalne systemy transportu publicznego.

Premiowany będzie zakup jednostek zeroemisyjnych, a iInwestycje dot. infrastuktury i taboru powinny być komplementarne z działaniami organizatorów transportu publicznego dotyczących poprawy dostępości w ujęciu terytorialnym i jakościowym (np. zagęszczenie przystanków, nowe trasy autobusowe, itp.).

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

a) budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu (m.in.: sieci tramwajowe i autobusowe – z ograniczeniem do inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego; buspasy; przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu: pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, infrastruktura drogowa przy pętlach tramwajowych/autobusowych, stacjach kolejowych; wyposażenie dróg i ulic w obiekty i urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego i niechronionych użytkowników dróg, energooszczędne oświetlenie led (niedominujący element projektu));

b) rozwój wielogałęziowego powiązania podsystemów transportu publicznego oraz indywidualnego (m.in. centrów przesiadkowych, dworców (w tym kolejowych, autobusowych), obiektów P&R, B&R);

Budowa obiektów P&R możliwa jedynie pod warunkiem lokalizacji zapewniającej ścisłą integrację z publicznym transportem zbiorowym. W miastach pow. 75 tys. mieszkańców wsparcie dla obiektów P&R możliwe będzie pod warunkiem zlokalizowania poza OF śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku tworzenia parkingów konieczne jest zapewnienie wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, bezpiecznych miejsc dla rodziców/opiekunów z dziećmi.

c) zakup i montaż czujników monitorujących jakość powietrza przede wszystkim w ramach zanieczyszczeń liniowych generowanych przez transport;

d) cyfryzacja transportu miejskiego i działania towarzyszące rozwojowi transportu publicznego (z wyłączeniem inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla ruchu indywidualnego samochodowego) poprawiające m.in. przepływ i bezpieczeństwo pasażerów (np. węzły przesiadkowe, miejskie systemy ITS dla transportu publicznego), inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi, systemy gromadzenia danych dotyczących mobilności;

e) budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej, instalacje służące do dystrybucji nośników energii i paliw dla zeroemisyjnego transportu zbiorowego nowej generacji wykorzystującego proekologiczne źródła napędu (np. energia elektryczna, wodór).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/zrownowazona-mobilnosc2.jpg

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie:

 • budowę i rozbudowę dróg rowerowych (w tym kontrapasów) oraz dróg dla pieszych i rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (element projektu), kontraruchów oraz pasów ruchu dla rowerów;
 • inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty wspierające niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (np.: stojaki, urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego, wiaty rowerowe, zaplecze sanitarne, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle dla pieszych, oświetlenie (element projektu)).

Ekspansja dróg pieszych i rowerowych powinna stanowić dopełnienie rozwoju siatki połączeń komunikacyjnych.

Premiowane będą projekty zachowujące spójność sieci dróg i ścieżek (np. wynikające z odpowiednich dokumentów operacyjnych).

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-3):

 • rozwój innowacyjnych technologii ITS wspierających dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność;
 • rozwiązania umożliwiające integrację taryfową;
 • rozwój systemów autonomicznych w transporcie miejskim;
 • wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS);
 • rozwój systemów biletowych i aplikacji służących mobilności, systemów współdzielenia środków transportu i rozwój innowacyjnych środków transportu oraz systemu zarządzania ruchem drogowym.

W ramach projektów typu 5. wsparcie obejmie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-3):

 • podnoszenie świadomości w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego mające na celu zapewnienie, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji;
 • kształtowanie odpowiedzialnych postaw w zakresie zrównoważonej mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym.

Wszystkie typy projektów można łączyć w celu realizacji jak najbardziej kompleksowych przedsięwzięć.

Kluczowe wymagania:

 • elementem uzupełniającym mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii z OZE, przy czym działania muszą być integralnym i niedominującym elementem większych projektów (limit do 15% środków kwalifikowalnych inwestycji);
 • inwestycje muszą wynikać z Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub innych dokumentów planowania mobilności przyjętych na obszarze, w którym realizowana jest inwestycja;
 • obowiązkowe będą działania na rzecz wyrównywania szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do infrastruktury i usług transportu miejskiego, zgodnie ze standardem: transportowym, architektonicznym oraz cyfrowym;
 • wsparciem nie będą objęte inwestycje w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla ruchu pojazdów samochodowych niewykorzystywanej w transporcie publicznym (poza obiektami P&R, miejskimi i podmiejskimi węzłami przesiadkowymi, środkami na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi);
 • działania powinny służyć zmniejszeniu popytu na podróże realizowane indywidualnym transportem samochodowym na rzecz zwiększenia udziału transportu zbiorowego przy wykorzystaniu środków transportu publicznego;
 • wymagana jest realizacja zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm), w tym projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z 6 celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej 1 z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852;
 • projekty muszą wynikać z obowiązkowej Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ.

Premiowane będą:

 • projekty kompleksowe, obejmujące większą ilość typów projektów;
 • projekty dotyczące wprowadzania integracji taryfowej i wdrażania koncepcji MaaS;
 • działania wyrównujące szanse grup zagrożonych dyskryminacją;
 • MOF, które stworzą i będą realizowały dokumenty spełniające ideę SUMP.

Najbliższy nabór zaplanowano od 2 kwietnia do 28 czerwca 2024 r.

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Działanie „Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” ma na celu wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach działania wspierane będą projekty mające na celu:

 1. wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, kampanie, doradztwo, konsultacje indywidualne, wsparcie grupowe, panele, grupy doradcze w szczególności z zakresu:
  • równouprawnienia na rynku pracy,
  • zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym,
  • przełamywania stereotypów związanych z płcią,
  • zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy.
 2. poprawienie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną.

Działania te nie mogą powielać wsparcia realizowanego na poziomie krajowym dotyczącego zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz systemowych działań w zakresie równości szans.

Dofinansowanie będą mogli otrzymać:

 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty administracji publicznej,
 • służby publiczne,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni.

Najbliższy nabór zaplanowano od 12 listopada do 20 grudnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/rownosc-plci.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/couple-business-people-handshaking-office-wearing-protective-face-masks-due-coronavirus-epidemic-min-scaled.jpg

Wsparcie pracowników i pracodawców

Działanie „Wsparcie pracowników i pracodawców” ma na celu wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania wspierane będą projekty:

 1. Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem BUR.
 2. Outplacement.
 3. Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.
 4. Przekwalifikowanie osób pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
 5. Projekty związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy.
 6. Regionalne Programy Zdrowotne w obszarze profilaktyki i rehabilitacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie realizację działań adaptacyjnych dla pracowników, pracodawców, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych takich jak:

 • usługi doradcze lub szkoleniowe, m.in. w zakresie działalności przedsiębiorstw, poprawy jakości zarządzania, wykorzystania nowych technologii, w tym w powiązaniu z niską/zerową emisyjnością lub GOZ zarządzania różnorodnością i wiekiem, rozwoju przedsiębiorstw w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • rozwój umiejętności/kompetencji/kwalifikacji osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz u innych pracodawców, możliwość przekwalifikowania, w tym z wykorzystaniem usług szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracodawcy, a także możliwość zdobywania kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i potwierdzania efektów uczenia się w drodze walidacji.

Wsparcie rozwojowe będzie realizowane przez Podmiotowy System Finansowania (PSF) za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami.

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorców i pracodawców bez względu na formę i wielkość podmiotu, z zastrzeżeniem, że powyższe działania będą możliwe do realizacji dla podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym samym zakresie z innych programów, w tym z poziomu krajowego.

W ramach projektów typu 2. realizowane będzie wsparcie outplacementowe wzorowane na instrumentach i usługach wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wspierane będą przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracownicy, a także osoby odchodzące z rolnictwa.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie pracodawców i pracowników w zakresie m.in.:

 • utrzymania osób starszych w zatrudnieniu, wykorzystania ich potencjału kompetencyjnego, dostosowania warunków pracy do ich potrzeb,
 • utrzymania starszych pracowników w dobrym zdrowiu,
 • podnoszenia kompetencji, przekwalifikowania starszych pracowników niezbędnych do sprostania zachodzącym zmianom gospodarczym,
 • wspierania rozwoju alternatywnych sposobów świadczenia pracy takich jak: praca zdalna, wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, zadaniowego czasu pracy,
 • wspierania wykorzystania nowych narzędzi kadrowych, szkoleń i organizacji pracy oraz form zarządzania odpowiadających na aktualne potrzeby, pozwalających wykorzystać zasoby kadrowe,
 • wprowadzanie rozwiązań usprawniających wdrażanie i egzekwowanie przepisów BHP,
 • realizacji projektów promujących systemowe rozwiązania wśród pracodawców wspierających równe traktowanie i niedyskryminację, jak również wspieranie dobrych warunków pracy, szkolenie personelu w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego i chorób zawodowych.

Powyższe działania będą możliwe do realizacji dla podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym zakresie z innych programów, w tym Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie działania w zakresie przekwalifikowania lub przygotowania do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

W przypadku realizacji projektów polegających na przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć analizę/diagnozę wraz z uzasadnieniem realizacji projektu.

W ramach projektów typu 5. wsparcie będzie przeznaczone na eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy m.in. poprzez wdrożenie w zakładach pracy, w których istnieją czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników, programów naprawczych minimalizujących te czynniki.

Projekty powinny wykraczać poza standardowe działania medycyny pracy.

W ramach projektów typu 6. wdrażane będą Regionalne Programy Zdrowotne (RPZ) skierowane do osób pracujących i bezrobotnych (w przypadku realizacji projektów rehabilitacji osób bezrobotnych, w projektach należy założyć ścieżkę powrotu na rynek pracy).

Programy profilaktyczne nie będą obejmować leczenia i zabiegów medycznych innych niż na potrzeby diagnostyki (ten warunek nie dotyczy programów rehabilitacyjnych dla pracowników i osób bezrobotnych ułatwiających powrót na rynek pracy).

RPZ muszą uzyskać akceptację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) działającej przy Ministerstwie Zdrowia.

Możliwe będzie realizowanie nowych RPZ (pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT) lub korzystanie z już wypracowanych RPZ (w tym realizowanych w ramach WRPO 2014+) lub z repozytorium AOTMiT. W przypadku RPZ w oparciu o rekomendacje wynikające z repozytorium AOTMiT wymaga się jego uzgodnienia jedynie we właściwym Planie działania w sektorze zdrowia.

Najbliższy nabór dla projektów typu 6. zaplanowano od 5 do 19 kwietnia 2024 r.

Nabór ten dotyczy regionalnego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji onkologicznej.

Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Celem konkursu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT” jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Edukacja przedszkolna.
 2. Poprawa jakości edukacji w tym realizacja kompleksowych programów rozwojowych.
 3. Wspieranie rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
 4. Szkolnictwo zawodowe.
 5. Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.
 6. Edukacja włączająca.
 7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 8. Doradztwo zawodowe.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/two-little-boys-are-playing-with-kindergarten-teacher-woman-is-sitting-with-boys-floor-playroom-min-scaled.jpg

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • instytucje nauki i edukacji

z obszaru MOF Poznań, MOF Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, MOF Piła oraz MOF Gniezno.

W ramach projektów typu 1. wsparcie będzie polegało na poprawie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc, w szczególności na obszarach występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie,
 • utrzymanie miejsc przedszkolnych i rozwijaniu jakości edukacji przedszkolnej,
 • oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci,
 • rozwijanie kompetencji kadr,
 • zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).

W ramach projektów typu 2. wsparcie polegające na poprawie jakości edukacji we wszystkich typach szkół i na każdym jej poziomie powinno uwzględniać wymagania stawiane przez nowoczesną, zieloną gospodarkę i potrzeby rynku pracy.

Podniesienie jakości edukacji będzie realizowane w ramach kompleksowych programów rozwojowych szkół obejmujących m.in.:

 • wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, społecznych i społeczno-emocjonalnych, w tym innowacyjnych, kreatywnych przedsiębiorczych, cyfrowych, w obszarze sztucznej inteligencji,
 • realizację działań społeczno-wychowawczych (w tym eko-edukacja oraz działania antydyskryminacyjne),
 • działania więziotwórcze szkoły polegające na wzmocnienie relacji szkoła-nauczyciele-rodzice-uczniowie,
 • wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (istotne jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym zamieszkałych na obszarach wiejskich i o zróżnicowanych kompetencjach językowych (język angielski)),
 • podnoszenie kompetencji i wiedzy nauczycieli, w tym nauczycieli świetlic szkolnych.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie projekty dotyczące rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego trybu życia.

W ramach projektór typu 4. wsparcie obejmie m. in.:

 • realizację kompleksowych programów rozwoju szkół, obejmujących m.in. rozwój kompetencji kluczowych w tym dla rozwoju zielonych gałęzi gospodarki, cyfryzację edukacji, realizację działań społeczno-wychowawczych (na podstawie typu projektu nr 2),
 • przygotowanie kadr kształcenia zawodowego, szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców,
 • wsparcie w przygotowaniu do egzaminu zawodowego,
 • rozwój staży u pracodawców dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,
 • ofertę zajęć specjalistycznych w laboratoriach,
 • wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami,
 • wsparcie placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne (CKZiU i CKZ) w zakresie walidacji uczenia się nieformalnego, w tym przygotowanie do walidacji prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji rynkowych dostępnych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W ramach projektów typu 5. przewiduje się wsparcie zajęć pozalekcyjnych służących rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów w tym m. in.: zgodnych z potrzebami rynku pracy, proinnowacyjnych, cyfrowych, pobudzających kreatywność itp.

Działania związane będą także z tworzeniem warunków do rozwijania zainteresowań i integracji uczniów oraz integrujących środowiska szkolne ze społecznością lokalną, aktywizujących uczniów i społeczności lokalne.

W ramach projektów typu 6. realizowane będą działania na rzecz edukacji włączającej, które mogą dotyczyć m.in.:

 • wdrażania modeli takich jak „Przestrzeń dostępnej szkoły”,
 • wsparcia podnoszenia kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej,
 • usług asystenckich dla uczniów i inne działania sprzyjające zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • wsparcia zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym (wsparciem specjalistycznym zostaną objęte także osoby z otoczenia uczniów)
 • wsparcia prowadzenia działań mających na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, przez realizację np. szkoleń, wyposażenie w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów.

Projekty dotyczące edukacji włączającej powinny stosować zasady tzw. projektowania uniwersalnego w nauczaniu.

Wsparcie szkół specjalnych może dotyczyć wyłącznie procesu ich przechodzenia do ogólnego systemu edukacji.

W ramach projektów typu 7. wsparcie na rzecz poradni psychologiczno-pedagogicznych może dotyczyć np. szkolenia kadr, wdrażania programów wsparcia psychologicznego dla dzieci/młodzieży np.: w zakresie zapobiegania samobójstwom, dla uczniów/słuchaczy LGBT+ oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Wsparcie uzyskają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które nie zostały objęte wsparciem w FERS.

W ramach projektów typu 8. podejmowane będą działania na rzecz upowszechnienia poradnictwa edukacyjnego i doradztwa zawodowego (w tym przeciwdziałanie stereotypizacji w obszarze płci w wyborze odpowiedniego zawodu, wspierającego promocję kierunków STEM) już na poziomie szkół podstawowych (w tym także preorientacji zawodowej) i zwiększenia jakości doradztwa m.in. przez wsparcie indywidualne w tym zakresie, podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i ich dostępności.

Doradztwo będzie odbywać się z poszanowaniem zasad równości płci i niedyskryminacji.

Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ.

Najbliższy nabór zaplanowano na czerwiec 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu47-min.jpg

Wspieranie uczenia się przez całe życie

Działanie „Wspieranie uczenia się przez całe życie” ma na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Podniesienie umiejętności/kompetencji lub nabycie kwalifikacji przez osoby dorosłe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 2. Wsparcie osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych realizowanych poza Bazą Usług Rozwojowych.
 3. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku (UTW).

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach 1. typu projektów wsparcie obejmie usługi rozwojowe w BUR zgodnie z podejściem popytowym dającym możliwość dokonania swobodnego wyboru usług, odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe osób dorosłych, w tym szkolenia, szkolenia techniczne/zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching.

Usługi rozwojowe realizowane będą wyłącznie przez podmioty wpisane do BUR.

Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje lub nabyć kwalifikacje określone w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w związku ze zmianami w gospodarce wynikającymi m.in.: z rozwoju technologii, zielonej i cyfrowej transformacji oraz nowych potrzeb rynku pracy wymagającymi ciągłego podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.

W ramach projektów typu 2. wsparcie w zakresie zdobywania lub podnoszenia umiejętności lub kompetencji podstawowych poza systemem PSF będzie kierowane w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji tj.: osób wykazujących znaczącą lukę kompetencyjną (w tym osób zatrudnionych, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, obywateli państw trzecich, w tym migrantów).

Działania realizowane poza PSF będą odnosić się tylko i wyłącznie do nabywania kompetencji kluczowych prowadzących w kierunku kwalifikacji na 3 lub 4 poziomie PRK lub umiejętności podstawowych.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie:

 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, kulturowej itp. jako punktów animowania pozaformalnej edukacji osób dorosłych w środowisku lokalnym – na przykładzie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE),
 • tworzenie i działania uniwersytetów III wieku (UTW).

Działania w tym zakresie będą służyć wsparciu osób dorosłych w zakresie aktywizacji edukacyjnej i społecznej, m.in. starszych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami i skierowane zostaną przede wszystkim do mieszkańców mających utrudniony dostęp do dobrej jakości ofert edukacji, w szczególności z małych miejscowości oddalonych od dużych ośrodków edukacyjnych i z obszarów wiejskich.

Celem wsparcia jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności, stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot lokalnych.

Aktualny nabór dla projektów typu 1. trwa od 23 lutego do 24 marca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/integracja-obywateli-panstw-trzecich.jpg

Aktywna integracja

Działanie „Aktywna integracja” ma na celu wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa i integracja osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo.
 2. Inicjatywy ALMA dla ludzi młodych, znajdujących się w kategorii NEET (od 15 do 29 lat).
 3. Podnoszenie świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych, współpraca ze społecznościami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty administracji publicznej,
 • służby publiczne,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami, obywateli państw trzecich oraz społeczności marginalizowanych w szczególności społeczności romskiej), ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo poprzez:

 • wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, rekreacyjno-kulturalnej oraz działania o charakterze środowiskowym,
 • poprawę dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez tworzenie nowych miejsc reintegracji (w istniejących podmiotach reintegracyjnych takich jak WTZ, ZAZ, CIS, KIS, ŚDS) oraz obejmowanie osób już wspieranych w podmiotach reintegracyjnych nowymi usługami.

Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową.

Wsparcie w ramach WTZ i ZAZ może być zapewnione przez ograniczony czas dla konkretnego uczestnika (maksymalnie 2 lata). Warunkiem wsparcia w ramach WTZ jest zaoferowanie uczestnikom realnej ścieżki dojścia do ZAZ (lub innej formy zatrudnienia).

W ramach projektów typu 2. wsparcie polegać będzie na realizacji inicjatywy ALMA dla ludzi młodych, znajdujących się w kategorii NEET (od 15 do 29 lat).

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie przedsięwzięcia związane z podnoszeniem świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych, współpracę ze społecznościami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji:

 • organizowanie działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń w zakresie niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością, promowanie wśród pracodawców rozwiązań systemowych wspierających równe traktowanie i niedyskryminacje, w tym wśród osób o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim (w tym NGO) i partnerami społecznymi w celu zwalczania dyskryminacji, np. działania promocyjne, kampanie informacyjne i inicjatywy informacyjne z udziałem ‘ambasadorów’ (osób uznanych i szanowanych w społeczności docelowej);
 • bezpośrednie zwalczanie wszelkich form dyskryminacji – tworzenie systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych (np. ofiar mowy nienawiści, czy ofiar przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne przesłanki).

Najbliższy nabór dla projektów typu. 1 zaplanowano od 31 maja do 30 czerwca 2024 r.

Integracja społeczna i aktywizacja społeczna

Celem konkursu „Integracja społeczna i aktywizacja społeczna” jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością.
 2. Działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa.

W ramach projektów typu 1. dofinansowanie obejmie m. in.:

 • wsparcie usług środowiskowych, w tym m.in. streetworkingu, usług terapeutycznych, punktów dostępu do usług higienicznych (np. pralnie, łaźnie);
 • wsparcie profilaktyki bezdomności w tym m.in. edukacja, poradnictwo, pomoc prawna w zakresie zadłużeń, wprowadzanie programów oddłużeniowych;
 • wsparcie usług interwencji kryzysowej, w tym tworzenie i rozwój ośrodków i punktów interwencji kryzysowej oraz dostęp do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych (np. konsultacje, poradnictwo, pomoc prawna grupy wsparcia, mieszkania interwencyjne lub inne miejsca noclegowe);
 • wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe wraz z usługami wspierającymi, w tym m.in. realizacja programów mieszkaniowych bazujących na założeniach metody „Najpierw mieszkanie”.

Wsparcie będzie opierało się na Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji opracowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W ramach projektów typu 2. realizowane będą działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/04/Zdjecia-dla-wymiarow-istn-38.jpg

Najbliższy nabór dla projektów typu 2. zaplanowano od 26 kwietnia do 17 maja 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/turystyka.jpg

Kultura i turystyka

Działanie „Kultura i turystyka” ma na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich oraz na obszarach innych niż miejskie.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach miejskich.
 2. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach innych niż miejskie.
 3. Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach miejskich.
 4. Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

W ramach projektów typu 1. i 2. wsparcie obejmie:

a) Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, zabezpieczenie, adaptacja na cele kulturalne, obiektów dziedzictwa kulturowego oraz obszarów i obiektów zabytkowych (w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych) oraz zespołów pałacowo-ogrodowych czy zespołów folwarcznych ulegających degradacji;
 • przebudowa, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
 • ochrona i rozwój infrastruktury zabytkowej w celu podniesienia jej atrakcyjności turystycznej.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektów możliwe będzie:

 • zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • zagospodarowanie otoczenia ww. obiektów,
 • poprawa dostępności poprzez likwidację barier fizycznych dla osób niepełnosprawnych.

b) Udostępnianie i ułatwianie dostępu do dóbr kultury oraz zastosowanie nowoczesnych technologii (wyłącznie jako element projektów):

 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnianie (głównie za pomocą digitalizacji);
 • ułatwienie dostępu do zabytków, instytucji kultury:
  • działania związane z wykorzystaniem i rozwwijaniem aplikacji i usług teleinformatycznych,
  • rozwój kultury związany z treściami cyfrowymi i zwiększenie znaczenia oferty on-line,
  • tworzenie warunków sprzyjających nieograniczonemu, integracyjnemu i świadomemu uczestnictwu w kulturze poprzez udostępnianie i ułatwianie dostępu do dóbr kultury i zastosowanie nowoczesnych technologii poszerzających krąg odbiorców oferty.

c) Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej:

 • dostosowywanie instytucji kultury lub obiektów do pełnienia funkcji instytucji kultury, do nowych funkcji edukacyjnych i kulturalnych np. poprzez rozbudowę, przebudowę, prace adaptacyjne, remontowe, budowlane i modernizacyjne;
 • wyposażenie. ww. obiektów w nowoczesny sprzęt, rozwijanie usług i aplikacji cyfrowych (wyłącznie jako element projektów);
 • tworzenie przestrzeni aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną, np. do organizowania m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, edukacji kulturalnej i artystycznej, inspiracji twórczej, w tym dla grup wymagających działań włączających, poprzez:
  • tworzenie/adaptację/dostosowanie budynków i przestrzeni (otoczenia) do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej,
  • wyposażenie obiektów, w tym instalacje systemów wspierających zarządzanie instytucją np. w zakresie rozwijania usług cyfrowych, zapewniających ciągłość funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych (wyłącznie jako element projektów),
  • realizacja komplementarnych działań miękkich, w szczególności w zakresie budowania kompetencji kadr kultury, a także promowania oferty kulturalnej i innowacji społecznych.

Projekty muszą:

 • zapewniać zróżnicowaną ofertę kulturalną i edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby różnych odbiorców lub pozwalającą na różnorodne wykorzystanie wspieranej infrastruktury;
 • wynikać ze strategii sektorowej Rozwijanie Kapitału Społecznego 2030, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz strategii rozwoju województwa i właściwych strategii lokalnych;
 • być komplementarne z założeniami Komunikatu Komisji do Rady, PE, Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 25 listopada 2003 r. – Podstawowe kierunki dotyczące zrównoważonego rozwoju turytyki europejskiej;
 • realizować zapisy dokumentu strategicznego UE tj. Nowego europejskiego programu na rzecz kultury w zakresie wykorzystania wagi kultury i różnorodności kulturowej do celów spójności społecznej i dobrostanu oraz wspierania kreatywności opartej na kulturze w obszarze edukacji i innowacji oraz w zakresie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, jak również ochrony dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego wartości;
 • być zgodne z zapisami dokumentu „Europejskie Zasady Jakości dla finansowania przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe” i z najlepszymi praktykami.

W projektach obejmujących prace budowlane należy stosować rozwiązania zmniejszające energochłonność obiektów, co wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania instytucji kultury.

W ramach projektów typu 3. i 4. wsparcie obejmie:

a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne:

 • zachowanie i modernizacja obiektów turystyki kwalifikowanej poprzez inwestycje w obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub turystyczne szlaki rodzajowe (np. kajakowe, rowerowe), mające na celu ulepszenie infrastruktury turystycznej i poprawę ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu);
 • wsparcie dla projektów zrównoważonej turytyki w celu zwiększenia zatrudnienia i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej PES;
 • rozwój ekoturstyki na obszarach innych niż Natura 2000.

b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (wyłącznie jako element projektu):

 • działania związane z wykorzystaniem i rozwijaniem aplikacji i usług teleinformatycznych;
 • rozwój turystyki związanej z treściami cyfrowymi oraz zwiększenie znaczenia oferty on-line.

Zgodnie z rekomendacjami raportu ETO wsparcie finansowe powinno być skierowane na projekty:

 • wspierane odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb w celu ograniczenia ryzyka nieefektywności;
 • skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, unikając nakładania się i konkurencji; oraz
 • mające wpływ wykraczający poza sam projekt na stymulowanie aktywności turystycznej w regionie,
 • trwałe i które będą utrzymywane po ich zakończeniu.

Projekty muszą mieć charakter zintegrowany, tj. zakładać oddziaływanie na lokalną gospodarkę, środowisko i życie społeczne.

Typy projektów można łączyć w następującym układzie: typ 1 z 3 oraz typ 2 z 4.

Kluczowe wymagania:

 • wspierane będą wyłącznie projekty realizowane na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, wynikające z obowiązujących strategii terytorialnych;
 • realizowane będą projekty istotne dla szczebla lokalnego oraz – w przypadku jst– w zakresie właściwości podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie lub nadzór nad obiektami kultury i turystyki na poziomie lokalnym;
 • za obszary miejskie należy przyjąć gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie wchodzące w skład MOF;
 • elementami uzupełniającymi zakres interwencji mogą być przedsięwzięcia wynikające z lokalnych strategii działania polegające m. in. na wzmacnianiu i rozwijaniu lokalnej gospodarki, zielonej i niebieskiej infrastruktury; fizycznej odnowie i bezpieczeństwu przestrzeni publicznej; ochronie nisko/zeroemisyjnej elektromobilności; wykorzystaniu potencjału edukacyjnego bądź wsparciu lokalnych społeczności;
 • w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach za strategię terytorialną może zostać uznana strategia 1 gminy, tj.:
  • podmiotowo (np. stolicy powiatu wyznaczona na poziomie krajowym jako OSI obszarów zmarginalizowanych lub adekwatnie na poziomie regionalnym); i/lub
  • przedmiotowo, w szczególności w sytuacji wyjątkowej potrzeby podniesienia potencjału endogenicznego gminy, przy włączeniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • pierwszeństwo należy przyznać infrastrukturze już istniejącej, aby była zgodna z duchem Europejskiego Zielonego Ładu, koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu, celami zrównoważonego rozwoju i zasadami gosparki o obiegu zamkniętym;
 • nowa infrastruktura będzie możliwa tylko w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach (pod kątem wspierania rozwoju gosparczego i społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych));
 • działania muszą być zgodne z dokumentem Europejskie ramy działania w zakresie dziedzictwa kulturowego z 2018 r. i konkluzjami Rady w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2019-2022;
 • przy wyborze projektów do dofinansowania będą wymagane m.in.: plan współpracy z otoczeniem (przedsiębiorcami, NGO), strategii promocji, partycypacji w procesie decyzyjnym lub projektowaniem działań inwestycyjnych; oferty kulturalne w kontekście włączenia społecznego; analizy oddziaływania na bezpieczne otoczenie i tworzenie miejsc pracy oraz trwałości finansową projektu (w tym m.in. analizy popytu);
 • inwestycje będą respektowały zasadę zrównażonego oddziaływania na środowisko, potrzebę rozwoju cyfrowego, zasadę dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, zasadę stabilności i efektywności finansowej oraz odporności na kryzys;
 • wsparcie nie może być kierowane na działania ad hoc w sferze renowacji i restauracji zabytków – powinno być oparte o analizę popytu;
 • należy dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej projektów infrastrukturalnych (zostaną wykorzystane materiały i technologie maksymalnie obniżające zapotrzebowanie energetyczne, przy czym w przypadku zabytków z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich);
 • dopasowanie istniejącej lub nowotworzonej infrastruktury musi być zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego;
 • należy zapewnić połączenie aspektów kulturowych projektu z ochroną środowiska w otoczeniu obiektu, a prace budowlane należy przeprowadzać stosując przyjazne środowiskowo rozwiązania (w tym elementy zielonej i niebieskiej architektury), GOZ oraz wykorzystując technologie minimalizujące zużycie zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł nieodnawialnych;
 • niezbędna będzie komplementarna realizacja działań względem innych Celów Polityki Spójności, ze szczególnym uwzględnieniem CP 4, niezależnie od źródła finansowania, przyczyniających się do realizacji celów szczegółowych EFS+;
 • wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm), w tym nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z 6 celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej 1 z celów środowiskowych wymienionyh w art. 9 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852.

Najbliższy nabór zaplanowano od 31 maja do 30 czerwca 2024 r.

Działania w ramach PRIORYTETU 10
Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/office-manager-explaining-new-employee-what-her-job-is-call-center-min-scaled.jpg

Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki

Celem konkursu „Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji.
 2. Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 3. Uczenie się przez całe życie – Baza Usług Rozwojowych.
 4. Wsparcie kształcenia zawodowego.
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 6. Rozwój przedsiębiorczości.
 7. Rozwój szkolnictwa wyższego.
 8. Edukacja przedszkolna.
 9. Integracja i aktywizacja społeczna.
 10. Kompleksowy projekt akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
 11. Programy rozwojowe na rzecz rozwoju lokalnego.
 12. Usługi społeczne – deinstytucjonalizacja.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmiotów administracji publicznej,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • partnerów społecznych,
 • organizacji społecznych i związków wyznaniowych,
 • instytucji nauki i edukacji

z Wielkopolski Wschodniej.

W ramach projektów typu 1. realizowane będzie wsparcie osób dotkniętych skutkami transformacji, w szczególności koncentracja na podnoszeniu i zmianie kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej pracowników Grupy ZE PAK (w tym zwolnionych od początku 2018 r.).

W ramach projektów typu 2. wsparcie, skierowane do przedsiębiorców i pracodawców bez względu na formę i wielkość podmiotu, realizowane będzie przez Podmiotowy System Finansowania (PSF) za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie podnoszenie i zmianę kompetencji oraz rozwoju umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych (które z własnej inicjatywy chcą zdobyć umiejętności/kompetencje/kwalifikacje lub przekwalifikować się) w kierunkach zgodnych z IS czy potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej gospodarki.

W ramach projektów typu 4. planuje się wsparcie w zakresie m.in.:

 • podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży czy dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w laboratoriach;
 • wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym TIK;
 • rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania ww. centrów, we współpracy z pracodawcami;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w tym poprzez staże, praktyki, szkolenia branżowe.

W ramach projektów typu 5. wsparcie obejmie doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w szkołach.

W ramach projektów typu 6. planuje się rozwój przedsiębiorczości młodzieży szkół ponadpodstawowych, w tym w zakresie przedsiębiorczości społecznej, poprzez realizację m.in. programów edukacyjnych przygotowujących uczniów do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, uruchamianie/rozwój inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej.

W ramach projektów typu 7. planuje się wsparcie w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego dostosowanego do potrzeb specjalizacji Wielkopolski Wschodniej, w tym:

 • tworzenie/dostosowanie i realizacja programów kształcenia o profilu praktycznym dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb specjalizacji gospodarczych Wielkopolski Wschodniej;
 • podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla specjalizacji Wielkopolski Wschodniej;
 • wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów uczelni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (jako element projektu).

W ramach projektów typu 8. wsparcie kierowane będzie w szczególności na obszary, które w największym stopniu dotknięte zostaną transformacją energetyczną, w tym:

 • wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym;
 • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez m.in. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych;
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadr niezbędnych do pracy z dziećmi;
 • zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).

W ramach projektów typu 9. realizowane będzie wsparcie z zakresu włączenia społecznego osób dotkniętych transformacją w kierunku neutralności klimatycznej i ich otoczenia tj. integracja i aktywizacja osób, rodzin/grup/środowisk dotkniętych transformacją energetyczną, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, m.in. przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej (w tym profilaktyki zdrowia psychicznego), rekreacyjno-kulturalnej, interwencji kryzysowej, a także działania o charakterze środowiskowym czy edukacyjnym.

Realizowane będą programy rozwojowe dla pracowników systemu polityki społecznej w zakresie szybkiego reagowania na wyzwania społeczne związane z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej.

W ramach projektów typu 10. obejmie kompleksowy projekt akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Elementami kompleksowych projektów realizowanych przez akredytowane OWES może być:

 • bezzwrotne wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz miejsc pracy w już istniejących PS w obszarach mających na celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrując się na osobach dotkniętych transformacją oraz osobach w najtrudniejszej sytuacji, która uniemożliwia im odnalezienie się w społeczeństwie i na rynku pracy;
 • świadczenie usług:
  • inkubacyjnych (szczególnie odpowiadających na wyzwania związane z deinstytucjonalizacją i zrównoważonym rozwojem, w tym w gospodarce o obiegu zamkniętym i odnawialnych źródłach energii, zazieleniania przestrzeni publicznej, gospodarce srebrnej i białej),
  • animacyjnych w środowisku lokalnym,
  • rozwojowych (obejmujących m.in. poprawę dostępu do usług doradczych w zakresie prawa, księgowości, marketingu i innych usług rozwojowych umożliwiających uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i/lub prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego);
 • aktywizacja społeczno-zawodowa;
 • reintegracja prowadzona w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakres wsparcia będzie wynikać z analizy potrzeb w tym zakresie i będzie zgodny z KPRES i standardami określonymi w ustawie o ekonomii społecznej.

Wsparcie w ramach projektów typu 11. obejmie programy rozwojowe, w tym szkolenia zwiększające aktywność i współpracę na rzecz rozwoju lokalnego czy subregionu, m.in. w zakresie sprawiedliwej transformacji, w tym:

 • szkoły liderów sprawiedliwej transformacji i rozwoju lokalnego/ponadlokalnego – program rozwojowy skierowany do pełnoletnich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego/ obywatelskiego), którzy chcieliby zwiększyć swoje zaangażowanie w sprawy związane z transformacją i rozwojem subregionu w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w ramach przedmiotowego wsparcia kapitału społecznego,
 • szkoły młodych liderów – programy skierowane do osób młodych, w tym aktywnie zaangażowanych w życie w swoich szkołach/uczelniach z subregionu czy w działania społeczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w celu wzmocnienia ich aktywności społecznej i obywatelskiej oraz współpracy w subregionie, m.in. na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

W ramach projektów typu 12. realizowane będzie wsparcie służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (deinstytucjonalizacja), skierowanych w szczególności do seniorów oraz pracowników/byłych pracowników (i ich rodzin) branż podlegających transformacji, w tym:

 • projekty poprawiające dostęp do lepszej jakości usług społecznych, w tym:
  • zwiększanie oferty usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności,
  • szkolenia z zakresu zakładania miejsc opieki i świadczenia usług społecznych oraz wsparcie kadry i opiekunów faktycznych (nieformalnych), zwiększenie zasobów ludzkich do świadczenia usług oraz działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności zawodów opieki długoterminowej,
  • programy wczesnego usamodzielniania mieszkańców placówek, m.in. treningi i warsztaty samodzielności prowadzone w placówkach, przygotowywanie programów usamodzielniania, zapewniania wsparcia asystentów/opiekunów usamodzielniania,
  • rozwój dostępu do wysokiej jakości usług specjalistycznych dla osób doświadczających różnego rodzaju problemów (np. utraty pracy) oraz ich otoczenia;
 • projekty z zakresu rozwoju mieszkalnictwa wspieranego i treningowego;
 • rozwój Centrów Usług Społecznych.

Najbliższe nabory zaplanowano:

dla projektów typu 12 – od 22 marca do 19 kwietnia 2024 r.
dla projektów typu 6 – na grudzień 2024 r.
dla projektów typu 11 – na wrzesień 2024 r.

Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Celem konkursu „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji.
 2. Wsparcie poprawy eneretycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.
 3. Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw.
 4. Wsparcie inwestycji produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach ujętych w TPSTWW.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • partnerstw

z Wielkopolski Wschodniej.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/man-giving-business-presentation-using-futuristic-digital-pen-min-scaled.jpg

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

 • wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych,
 • inwestycje niezbędne do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych przyjaznych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji,
 • promocję zagraniczną (jako element projektu);

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

 • zakup usług programistycznych i/lub zakup oraz wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązań cyfrowych,
 • zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstw).

Wsparcie może być realizowane w formie kompleksowych/modułowych projektów, natomiast nie wyklucza się również realizacji projektów w węższym obszarze. Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Istotne będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizacją projektu.

Jako element projektu możliwy będzie także:

 • rozwój niezbędnych kompetencji,
 • zakup usług doradczych w celu wdrożenia technologii cyfrowych.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

a) podniesienie efektywności energetycznej w MŚP poprzez:

 • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technolgii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
 • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
 • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania OZE.

Elementami uzupełniającymi projekt możliwe będą:

 • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizacji projektu,
 • internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi,
 • doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Podniesienie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego, który będzie niezbędnym elementem projektu. Wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych. Możliwe do realizacji będą jedynie projekty, w których próg oszczędności energii pierwotnej wyniesie min. 30%.

W ramach realizowanych projektów muszą zostać zachowane trwałe warunki siedliskowe dla ptaków i/lub nietoperzy.

b) projekty w zakresie wdrażania modelu GOZ w przedsiębiorstwie, w tym:

 • wsparcie działań przedinwestycyjnych, w tym m.in.: prace koncepcyjne związane z etapem eko-projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalne wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne w ramach działań inwestycyjnych, np. związane z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych,
 • wsparcie działań inwestycyjnych, w tym wdrażanie czy modyfikacje procesów technologiczncyh mające na celu zmniejszenie zasobo-i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów w przedsiębiorstwie;

c) tworzenie/rozwój punktów napraw i przygotowywania produktów do ponownego użycia.

Możliwym elementem uzupełniającym projekt będzie:

 • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizowanego projektu,
 • internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi,
 • doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku GOZ.

Typy projektów 1 i 2  można łączyć.

W ramach projektów typu 3. wspierana będzie działalność B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.

Możliwa będzie realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

Moduły fakultatywne muszą być powiązane z realizowanymi w projekcie modułami obowiązkowymi i obejmują:

 • Prace B+R – badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i być zgodna z zakresem przewidzianym w GBER.

 • Infrastruktura B+R – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.
 • Wdrożenie wyników prac B+R – koszty związane z wdrożeniem wykraczające poza zakres przewidziany w GBER w przypadku prac B+R lub infrastruktury B+R.

Celem modułu jest, wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.

 • Cyfryzacja – wyłącznie jako element wspierający projekt BRI, obejmujący doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie, rozwój kompetencji cyfrowych, zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii), usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych.

Szczególnie istotne będą projekty wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).

 • Kompetencje – wsparcie umożliwi doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0/5.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, GOZ, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
 • Zielone technologie – wsparcie inwestycyjne w ramach zazieleniania przedsiębiorstwa (tj. nowe modele biznesowe, uwzględniające aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny – ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów), wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (PEF; LCA), weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), współdzielenie, realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service), itd.
 • Internacjonalizacja – promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa.

Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

Możliwa będzie także automatyzacja i robotyzacja jako element pomocniczy projektu B+R.

Kluczowe wymagania dot. projektów typu 3:

 • priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu;
 • przewiduje się możliwość oceny projektów w formule panelowej.

Preferowane będą:

 • projekty B+R zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych. Projekty będą częścią Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W przypadku prac B+R, można uzyskać wsparcie finansowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego;
 • projekty konsorcjów przemysłowo–naukowych zakładających współpracę MŚP z uniwersytetami i publicznymi organizacjami badawczymi.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie inwestycje produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach ujętych w TPSTWW.

Kluczowe wymagania:

 • preferencje uzyskają projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji oraz wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę;
 • wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą DNSH oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852.

Najbliższe nabory zaplanowano:

dla projektów typu. 2 –  od 3 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.
dla projektów typu 3. – na grudzień 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/rekultywacja.jpg

Zregenerowane środowisko przyrodnicze

Celem konkursu „ Zregenerowane środowisko przyrodnicze” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Działania wspierające proces przygotowawczy rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, oraz dotkniętych skutkami działalności kopalni.
 2. Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji.
 3. Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmiotów administracji rządowej,
 • służb publicznych,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • organizacji społecznych i związków wyznaniowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego (typ projektów 3),
 • jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (typ projektów 3),
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego (typ projektów 3),
 • kościołów i związków wyznaniowych (typ projektów 3),
 • niepublicznych instytucje kultury i sportu (typ projektów 3),
 • niepublicznych podmiotów integracji i pomocy społecznej (typ projektów 3),
 • organizacji pozarządowych (typ projektów 3)

z Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • projekty badawcze, w tym eksperckie/analityczne, na potrzeby wydawania decyzji w sprawach rekultywacji (o których mowa w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) lub w zakresie nowych kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych,
 • projekty inwentaryzacyjne terenów poprzemysłowych, związane m.in. z analizami dotyczącymi degradacji i zanieczyszczenia terenu, gleby, wód gruntowych, a także analizami dotyczącymi możliwych sposobów oraz kosztów przeprowadzenia rekultywacji, remediacji (w tym dekontaminacji) tych obszarów, zagospodarowania w celu nadania im nowych funkcji, czy kierunków budowy/odtwarzania systemów nawadniania i odwadniania gruntów,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych oraz dotkniętych skutkami działalności kopalni.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych), w tym poprzez:

 • rekultywację, remediację (w tym dekontaminację) terenów zdegradowanych i zdewastowanych związanych z terenami poprzemysłowymi, m.in. w zakresie przekształcenia ich funkcjonalności na cele środowiskowe,
 • działania inwestycyjne mające na celu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (w tym obiektów), w celu nadania im nowych funkcji: środowiskowych (m.in. renaturyzacja czy zalesianie), społecznych (m.in. rekreacyjno-wypoczynkowe, kulturowe, turystyczne, edukacyjne, opiekuńcze) czy gospodarczych (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze, m.in. tworzenie terenów inwestycyjnych), w tym m.in. budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, modernizacja lub adaptacja obiektów; wsparcie uzyskają również działania związane z rozwojem tzw. zielonej infrastruktury, jako jedna z form nadawania obszarom nowych funkcji środowiskowych, społecznych lub gospodarczych,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarach z nadanymi nowymi funkcjami w celu zapewnienia dostępu do podstawowych usług komunalnych,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do i na obszarach z nadanymi nowymi funkcjami w wymiarze niezbędnym do realizacji inwestycji (zakres wsparcia będzie możliwy po uzgodnieniu odstępstwa z Komitetem Monitorującym i może dotyczyć np. zastosowania limitu mniejszości dla tego rodzaju wydatków w wysokości do 50%),
 • działania zwiększające wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego (wyłącznie jako element projektów pkt. a-d powyżej).

W zakresie rekultywacji i remediacji wsparcie może być udzielone w przypadkach, gdy podmiot odpowiedzialny za degradację terenu nie może być zidentyfikowany lub nie może zostać obarczony odpowiedzialnością za sfinansowanie remediacji lub rekultywacji zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie odbudowę oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych) poprzez m.in.:

 • inwestycje w urządzenia wodne i infrastrukturę hydrotechniczną,
 • projekty z zakresu odtwarzania sieci hydrograficznej i renaturyzacji przekształconych cieków,
 • projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji,
 • ochronę i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych retencjonujących wodę, w szczególności renaturyzacja siedlisk podmokłych,
 • rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (jeśli rozbudowa wynika z planów adaptacji miast do zmiany klimatu, tam gdzie one są wymagane, lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym, przy czym muszą być one powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę).

Elementami uzupełniającymi projekt mogą być np.:

 • działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego.

Dopuszcza się łączenie w/w typów projektów. Definicje terminów: teren poprzemysłowy, rekultywacja, remediacia, renaturyzacja itp., zamieszczone zostaną w regulaminie wyboru projektów.

Kluczowe wymagania:

 • wsparcie inwestycyjne będzie mogło być jedynie skierowane na projekty, które nie powodują zastosowania art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) oraz nie mające znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000, chyba że zachodzą przesłanki do odstępstw przewidzianych w dyrektywie siedliskowej;
 • przedsięwzięcia (zwłaszcza w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej) muszą być zgodne z dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), a także z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • wykluczone jest wsparcie dla budowy sztucznych zbiorników retencyjnych na ciekach wodnych oraz wsparcie prac utrzymaniowych na rzekach i ich regulacja;
 • realizowane projekty powinny być zgodne z Komunikatem KE do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomicznego – Społecznego i Komitetu Regionów „Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu”;
 • planowane inwestycje powinny być zgodne z Planem przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy;
 • wsparcie uzyskają projekty stosujące zasady uniwersalnego projektowania oraz dostępności inwestycji dla wszystkich użytkowników;
 • wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm) i nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Najbliższe nabory zaplanowano:

dla projektów typu 3 – nabór trwa od 4 marca do 10 maja 2024 r.
dla projektów typu 2 – od 17 lipca do 13 września 2024 r.

Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej

Celem konkursu „Społeczeństwo w transformacji” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej).
 2. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE)2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej.
 3. Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
 4. Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.
 5. Projekty demonstracyjne z zakresu budownictwa pasywnego.

Dofinansowane mogą otrzymać:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/neutralnosc-klimatyczna.jpg

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie inwestycje związane z generowaniem energii (wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE) w systemie prosumenckim, poprzez rozwój mikroinstalacji.

Możliwe jest uwzględnienie przez JST uzupełniająco również inwestycji dotyczących rozwoju OZE na potrzeby budynków użytku publicznego (w ramach projektu parasolowego).

Zakup i montaż magazynu energii jest możliwy wyłącznie dla instalacji OZE będącej przedmiotem projektu.

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie zakupu pompy ciepła i kotłów biomasowych, potencjalny odbiorca ostateczny powinien zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła zasilane paliwem konwencjonalnym (warunek ten nie dotyczy pieców klasy piątej oraz pieców gazowych).

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

 • budowę i rozbudowę instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii:
  • wiatrowej,
  • słonecznej,
  • geotermalnej,
  • aerotermalnej,
  • hydrotermalnej,
  • biomasy,
  • biogazu, w tym instalacji hybrydowych;
 • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.

Elementami uzupełniającymi mogą być:

 • ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje/układy hybrydowe zgodnie z zapisami ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r.); instalacje hybrydowe powinny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii;
 • elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw.„Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dotyczących w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE.

Wspierane będą inwestycje związane z generowaniem energii poprzez rozwój mikroinstalacji i małych instalacji.

W odniesieniu do projektów typu 1 i 2:

 • pod uwagę będą brane m.in.:
  • kryterium efektywności kosztowej, jako najlepszy stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii planowanej do uzyskania lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu,
  • osiąganie najlepszych efektów ekologicznych (redukcji CO2 w wyniku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do stanu wyjściowego),
  • wykorzystywanie najlepszych możliwych technologii, inteligentnych i niskoemisyjnych rozwiązań;
 • w zakresie produkcji biomasy i biopaliw:
  • udzielane wsparcie uwzględniać będzie min. ryzyka wylesiania zgodnie z zapisami Dyrektywy 2018/2001,
  • wsparcie OZE ograniczone będzie zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych określonych w art.29-31 dyrektywy RED II, wykorzystanie biopaliwa (wytwarzanie biopaliwa i biometanu 2 i 3 generacji), biopłyny i paliwa z biomasy, w tym produkowane z roślin spożywczych i pastewnych oraz biomasy leśnej,
  • wspierana będzie biomasa o wysokim poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych (zgodnie z zał.1 do rozporządzenia ogólnego),
  • brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy;
 • elementem uzupełniającym mogą być działania zwiększające wiedzę mieszkańców (edukacyjne i informacyjno-promocyjne)  i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), m. in. w:

 • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych,
 • przebudowę/modernizację systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),
 • instalację/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalację/przebudowę systemów chłodzących,
 • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku (moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK,
 • modernizację instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • przeprowadzenie audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

Elementami uzupełniającymi mogą być (w ramach projektów typu 2 i 3):

 • działania dotyczące efektywnego systtemu kontroli i monitoringu powietrza,
 • działania zwiększające wiedzę mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno–promocyjne) i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, które będą komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW oraz projekcie LIFE AFTER COAL,
 • uzasadnione działania niewynikające z audytów energetycznych mające na celu podwyższenie standardów techniczno-użytkowych, działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych (jako element projektu inwestycyjnego).

W ramach tego typu projektów preferowane będą projekty:

 • efektywne kosztowo,
 • zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 60%,
 • zakładające likwidację źródła ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych i jego wymianę na ciepło systemowe lub OZE,
 • ESCO lub inne modele z wykorzystaniem kapitału prywatnego, w tym w formule PPP.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych m.in. w:

 • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowę/modernizację systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego czy podłączenie do sieci ciepłowniczej),
 • instalację/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalację/przebudowę systemów chłodzących,
 • instalację OZE w modernizację energetyczną w budynkach (tylko na potrzeby użytkowe budynku, moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków,
 • zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią,
 • modernizację instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • przeprowadzanie audytów energetycznych (jako element projektu inwestycyjnego).

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • efektywne kosztowo,
 • zakładające likwidację źródła ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych i jego wymianę na ciepło systemowe lub OZE,
 • ograniczające występujące ubóstwo energetyczne,
 • zwiększające efektywność energetyczną o 60%.

Nie przewiduje się wsparcia dla wymiany kotłów i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Informacje dodatkowe (dot. projektów typu 3 i 4):

 • w zakresie audytu energetycznego i dokumentacji przygotowawczej:
  • realizacja projektu wymaga opracowania i dołączenia audytu energetycznego przedrealizacyjnego, z którego wynikać będzie zakres modernizacji,
  • wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np.redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych,
  • w przypadku modernizacji systemów oświetlenia wymagany jest audyt oświetleniowy,
  • w ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy po zakończeniu realizacji inwestycji przedłożyć audyt energetyczny powykonawczy (ex-post),
  • wymagane będą świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • możliwe jest uzyskanie wsparcia na opracowanie dokumentacji przygotowawczej;
 • wsparcie uzyskają jedynie projekty na rzecz efektywności energetycznej, co do których próg oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji inwestycji wyniesie min. 30% dla każdego budynku (z wyjątkiem zabytków);
 • inwestycje powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem zachowania istniejących siedlisk dla ptaków i/lub nietoperzy wewnątrz i na budynkach oraz tworzenia nowych siedlisk, co powinno zostać potwierdzone ekspertyzą ornitologiczną/chiropterologiczną;
 • wymiana indywidualnego źródła ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych możliwa będzie w oparciu o następującą hierarchię źródeł ciepła:
  • 1.Ciepło systemowe,
  • 2.OZE.
  • dopiero uzasadnienie dla braku możliwości technicznych lub ekonomicznych zastosowania ciepła systemowego może być podstawą wyboru źródła ciepła opartego na OZE;
 • w przypadku zastosowania OZE udzielane wsparcie musi być zgodnie z zapisami Dyrektywy 2018/2001 (w tym uwzględniać minimalizację ryzyka wylesiania);
 • jeżeli będzie to technicznie możliwe, mogą zostać uwzglednione rozwiązania mające na celu wdrożenie technologii wodowoych kwalifikowalnych zgodnie z art.7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1058 (tj.w oparciu o „zielony wodór”);
 • wsparcie przy uwzględnieniu posiadania przez region programu ochrony powietrza zgodnego z art.23 Dyrektywy 2008/50/WE oraz uchwały antysmogowej i niewprowadzania do nich niekorzystnych zmian w szczególności polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji lub odroczeniu terminów wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów.

W ramach projektów typu 5. realizowane będą projekty demonstracyjne z zakresu budownictwa pasywnego.

Informacje dodaktowe dot. tego typu projektów:

 • budowa budynków pasywnych (o charakterze publicznym) o zapotrzebowaniu na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok;
 • elementami uzupełniającymi mogą być działania zwiększające wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji i ograniczające zjawisko ubóstwa energetycznego lub doradztwo energetyczne dla mieszkańców;
 • alokacja na budynki pasywne nie może przekroczyć kwoty 11 mln euro.

Kluczowe wymagania dotyczące wszystkich typów projektów:

 • projekty w budynkach w sektorze ochrony zdrowia mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście założeń Mapy Potrzeb Zdrowotnych, Planów Transformacji oraz dokumentu „Zdrowa Przyszłość…”; wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia pozytywnej OCI, zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 • projekty realizowane będą zgodnie z zasadą DNSH;
 • nie wspiera się inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych;
 • projekty muszą być zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania.

Najbliższe nabory zaplanowano:

dla projektów typu 2 – nabór trwa od 29 stycznia do 29 marca 2024 r.
dla projektów typu 4 – na październik 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/view-city-square-min-scaled.jpg

Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa,
edukacyjna oraz rewitalizacja

wspierające transformację gospodarki

Celem konkursu „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego (w szczególności na obszarach, na których występują tereny poprzemysłowe, w tym pokopalnianie).
 2. Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym.
 3. Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży.
 4. Infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych.
 5. Infrastruktura branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmiotów administracji rządowej,
 • służb publicznych,
 • przedsiębiorstw,
 • organizacji społecznych i związków wyznaniowych,
 • instytucji ochrony zdrowia,
 • instytucji nauki i edukacji

z Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • budowę (w uzasadnionych przypadkach), przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (OR) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gosppdarczych (m.in. przygotowanie terenów inwestycyjnych), edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych m. in. poprzez:
  • remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych i wod-kan. w budynkach, (wyłącznie jako element projektu),
  • zagospodarowanie przyległego terenu (wyłącznie jako element projektu),
  • zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu);
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym w szczególności tworzenie albo modernizację terenów zielonych, czy inwestycje w przestrzeń publiczną związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub adaptację tych przestrzeni (wyłącznie jako część większego projektu rewitalizacji);
 • poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej (wyłącznie jako część większego projektu rewitalizacji);
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont:
  • dróg rowerowych i pieszych (wyłącznie jako niedomunująca część większego projektu rewitalizacji),
  • infrastruktury drogowej (w tym parkingów) wewnątrz OR przyczyniających się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji oraz regeneracji pozwalającej na nadanie im nowych funkcji społecznych bądź gospodarczych (wyłącznie jako niedominująca część większego projektu rewitalizacji).

Wspierane będą działania:

 • prowadzone na podstawie gminnych programów rewitalizacji opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 29 rozporządzenia ogólnego oraz wpisanych przez IZ na Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego;
 • dotyczące OR cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego (w szczególności na obszarach na których występują tereny poprzemysłowe, w tym pokopalniane).

Elementami uzupełniającymi mogą być:

 • termomodernizacja budynku, instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa punlicznego, czy inwestycje dotyczące podłaczenia do infrakstruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych;
 • wynikające z lokalnej strategii działania polegające m.in. na: wzmacnianiu i rozwoju lokalnej gospodarki, zielonej i niebieskiej infrastruktury, ochronie nisko/zeroemisyjnej elektromobilności, wykorzystujących potencjał edukacyjny bądź wsparciu lokalnych społeczności.

Premiowane będą projekty kompleksowe obejmujące jak największa liczbę podtypów projektu.

Dodatkowe informacje dot. tego typu projektów:

 • należy podjąć wysiłki w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych i uniknięcia tworzenia powierzchni uszczelnionych;
 • wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, a wyposażenie musi być bezpośrednio związane z funkcją, jaką będzie pełnić budynek po realizacji projektu;
 • do wsparcia dopuszcza się także projekty rewitalizacji zlokalizowane poza OR, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji (takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania projektu rewitalizacji);
 • budowa nowych budynków możliwa będzie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz przy założeniu, że będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia projektu;
 • działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przestrzeni publicznej muszą być dostosowane do lokalnej specyfiki i komplementarne do interwencji sektorowej podejmowanej na danym OR;
 • wzakresie działań związanych z podnoszeniem atrakcyjności inwestycyjnej wsparcie będzie udzielane w przypadku potrzeby uzasadnionej pod kątem rozwoju lokalnej gospodarki, w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi;
 • podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacji beneficjenci będą dążyć do zgodności z koncecją Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, w szczególności ochronę drzew, w całym cyklu projektu, w tym poprzez stosowanie zielonych standardów ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni, w tym inwentaryzacji i właściwej organizacji prac budowlanych;
 • niezbędna będzie komplementarna realizacja działań względem innych Celów Polityki Spójności, ze szczególnym uwzględnieniem CP4, w tym rozwoju mieszkalnictwa oraz usług dla społeczności lokalnych.

Preferowane będą:

 • inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
 • projekty:
  • wynikające z inicjatyw społeczności lokalnych;
  • przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy;
  • zapewniające dodatnie korzyści dotyczące energooszczędności.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

 • inwestycje w infrastruktrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacji osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez m.in. rozwój mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, ŚDS, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, centra opieki wytchnieniowej;
 • inwestycje w infrastrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym.

Dodatkowe informacje dot. tego typu projektów:

 • działania powinny być dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności, a przygotowanie projektu powinno być poprzedzone pogłębioną analizą potrzeb dostępności form świadczenia usług (tj. środowiskowych i w rodzinie), uwzględniającą indywidualne potrzeby jednostek, które będą odbiorcami usług (w tym preferowane przez nich opcje opieki) oraz uwzgladniającą osiągnięcia perspektywy finansowej 2014-2020 zarówno w odniesieniu do wytworzonych zasobów jak i wypracowanych rozwiązań;
 • budowa nowej infrastruktury będzie finansowana pod warunkiem, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób i że potrzeba wydatkowania środków finansowych została potwierdzone analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym;
 • inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach są niedozwolone;
 • wsparcie dotyczące infrastruktury, która będzie służyć świadczeniu usług społecznych powinno być zgodne z właściwymi standardami określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027.

Preferowane będą projekty:

 • realizowane na obszarach gmin w największym stopniu dotkniętych transformacją energetyczną;
 • kierowane do osób starszych i osób odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie infrastrukturę kształcenia zawodowego młodzieży.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie infrastrukturę kształcenia zawodowego osób dorosłych.

W ramach projektów typu 5. wsparcie obejmie infrastrukturę branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

Dodatkowe informacje dotyczące projektów typu 3-5:

 • zakres projektu może dotyczyć rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, adaptacji istniejących obiektów (typ 3 i 4 także modernizacji istniejących budynków oraz budowy nowych obiektów – w uzasadnionych przypadkach), wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;
 • zakup sprzętu TIK może stanowić wyłącznie element projektu, o ile zakres takiego wsparcia nie pokrywa się z KPO;
 • wskazane jest wykorzystanie obecnej infrastruktury (kompleksy budynków, hale warsztatowe), którą należy dostosowywać do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
 • działania w zakresie bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego będą realizowane w oparciu o potrzeby zidentyfikowane na podstawie diagnozy sytuacji infrastruktukturalnej w danym zakresie i w poszczególnych obszarach;
 • inwestycje w przyszkolną infrastrukturę sportową mogą stanowić wyłącznie element projektu i powinny wynikać ze zdiagnozowanych deficytów; inwestycje muszą służyć rozwojowi działań integracyjnych i włączających w ramach walki z wykluczeniem społecznym i edukacyjnym (integracja, aktywizacja, zajęcia dodatkowe) oraz być powiązane z realizacją celów EFS+;
 • iInwestycje w szkoły i placówki szkolne (w szczególności budowa nowej infrastruktury w uzasadnionych przypadkach) musi uwzględnić trendy demograficzne danego obszaru;
 • szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą lub utrzymują segregację jakiejkolwiek grupy defaworyzowane i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia;
 • wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie jest możliwe;
 • preferowane będą projekty zakładające zastosowanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i użycia OZE, uwzględniające elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków (w szczególności wykorzystujące elementy zielonej i niebieskiej infrastruktury, Agendę 2030 i GOZ);
 • typy projektów można łączyć w celu realizacji kompleksowych przedsięwzięć.

Kluczowe wymagania dotyczące wszystkich typów projektów:

 • infrastruktura powinna być zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, w tym ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego;
 • inwestycje będą zakładały inkluzywny dostęp dla użytkowników, nie przyczynią się do segregacji/izolacji grup zmarginalizowanych;
 • prace budowlane należy przeprowadzać mając na uwadze stosowanie przyjaznych środowiskowo rozwiązań, GOZ oraz wykorzystywania technologii minimalizujących zużycie zasobów i energii;
 • wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą (DNSH).

Najbliższe nabory zaplanowano:

dla projektów typu 1 – na październik 2024 r.

WYBRANE PROGRAMY KRAJOWE, Z KTÓRYCH WIELKOPOLSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Program posiada także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Budżet programu FENG to ok 7,9 mld euro w podziale na:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców (4 358 mln euro),
 • Środowisko sprzyjające innowacjom (3 455,5 mln euro),
 • Pomoc techniczna (159,5 mln euro).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Szczegółowe cele programu

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Priorytety programu

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Innowacje

Wsparcie w zakresie innowacji obejmuje m.in.:

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R), w tym badania podstawowe, badania aplikacyjne i prace rozwojowe;
  • wdrożenia wyników prac B+R, w tym rozwój nowych produktów i usług, modernizacja istniejących produktów i usług, rozwój nowych procesów produkcyjnych i technologicznych;
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych i inkubatorów przedsiębiorczości;
  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
 • Rozwój produktów i usług

Wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek;
 • modernizację istniejących produktów i usług;
 • rozwój e-commerce;
 • rozwój sprzedaży eksportowej.
 • Wzmocnienie konkurencyjności

Wsparcie w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obejmuje m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji;
 • poprawę zarządzania;
 • rozwój kadr;
 • wejście na nowe rynki.
 • Zrównoważony rozwój

Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje m.in.:

 • rozwój zielonych technologii;
 • ochronę środowiska;
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwój turystyki.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Rozwiń
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom

Rozwiń
 • Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • Działanie FENG.02.02 First Team,
 • Działanie FENG.02.03 Team Net,
 • Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki,
 • Działanie FENG.02.05 Science4Business – Nauka dla biznesu,
 • Działanie FENG.02.06 PRIME,
 • Działanie FENG.02.07 Proof of Concept,
 • Działanie FENG.02.08 BRIdge Up,
 • Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence,
 • Działanie FENG.02.10 IPCEI,
 • Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze,
 • Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty,
 • Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne,
 • Działanie FENG.02.14 Inno_LAB,
 • Działanie FENG.02.15 Smart discovery,
 • Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab,
 • Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm,
 • Działanie FENG.02.19 Innovation Coach,
 • Działanie FENG.02.20 INNOSTART,
 • Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP,
 • Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH,
 • Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI,
 • Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne,
 • Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 • Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora,
 • Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland,
 • Działanie FENG.02.29 Startups are us,
 • Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe,
 • Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny.

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw

Rozwiń
 • Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny,
 • Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy.

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną;
 • Podmiotów, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności;
 • Liderów innowacji.

Obejmuje to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/app-woman-white-solution-closeup-two-min-scaled.jpg

Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne.

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór ma zostać ogłoszony 26 marca 2024 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
 • Projekt uzyska wsparcie, jeśli:
 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie „Kredyt ekologiczny” ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny jest przyznawany w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Bank kredytujący udziela kredytu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu (do 100%). Po prawidłowej realizacji inwestycji i osięgnięciu celów projektu ( min. 30% oszczędności energii pierwotnej) BGK wypłaci premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez bank kredytujący. Premia ta wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/wooden-block-with-growing-percentage-symbol-tree-growing-clear-bottle-concept-financial-interest-rates-investment-loans-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/filament-bulb-lying-on-euro-coins.jpg

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany do przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg

Program Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE. Budżet tego programu wynosi 21,7 mld zł.

Wsparcie w ramach programu FERS będzie realizowane na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.

Szczegółowe cele programu

 • poprawa sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi,
 • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracja społeczna,
 • rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej
 • ochrona zdrowia.

Priorytety programu

W ramach FERS wyróżniono 6 priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Rynek pracy

Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w integracji społecznej, osób z problemami zdrowotnymi, osób młodych i osób starszych.

 • Opieka nad dziećmi

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej, żłobkowej i pozaszkolnej.

 • Edukacja i rozwój kompetencji

Podnoszenie jakości edukacji i kształcenia zawodowego, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych.

 • Integracja społeczna

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób z trudnościami w integracji społecznej.

 • Usługi społeczne i ekonomia społeczna

Wsparcie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.

 • Ochrona zdrowia

Wsparcie rozwoju opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERS.01 Umiejętności

Rozwiń
 • Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia,
 • Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,
 • Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,
 • Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 • Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,
 • Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,
 • Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,
 • Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Rozwiń
 • Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+,
 • Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn.

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwiń
 • Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,
 • Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,
 • Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,
 • Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych.

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,
 • Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,
 • Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,
 • Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,
 • Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,
 • Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,
 • Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,
 • Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,
 • Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,
 • Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,
 • Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne

Rozwiń
 • Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne.

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu będą w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA);
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Kadry nowoczesnej gospodarki

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to dotacja w ramach Działania 1.03 Priorytetu I. „Umiejętności” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • dużych przedsiębiorstw.

Działanie „Kadry nowoczesnej gospodarki” oferować będzie wsparcie finansowe, które może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/group-of-diverse-people-having-a-business-meeting-min.jpg

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, w tym:

 • dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach,
 • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA),
 • działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy.

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR oraz indywidualną diagnozę potrzeb i wsparcie mentoringowe lub konsultacyjne.

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA):

 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA.

Interwencja w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

Wsparcie będzie również nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ EKONOMII:

 • w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.

Rozwój systemu edukacji

Celem Działania „Rozwój systemu edukacji” jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą projekty w kilku obszarach, m. in.:

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY:

 • działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w tym w zakresie:
  • aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania,
  • rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
  • kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli,
  • sztucznej inteligencji,
  • umiejętności stosowania innowacyjnych metod nauczania i oceniania,
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  • cyfrowego rozwoju oświaty,
  • prawa oświatowego i dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli.

ROZWÓJ NARZĘDZI I METODYKI KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANYCH NA WSPIERANIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I KWALIFIKACJI DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY:

 • pilotaż modułowych e-podręczników.

CYFRYZACJA W EDUKACJI:

 • rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;
 • rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z bieżących potrzeb systemu oświaty;
 • finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.:
  • materiały specjalistyczne i zaawansowane technologicznie,
  • gry edukacyjne,
  • materiały dotyczące edukacji klimatycznej,
  • wspierające uczniów migrujących,
  • materiały ukierunkowane na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy;
 • opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić efekty wcześniejszego uczenia się.

W ramach tego działania w najbliższym czasie zaplanowano następujące konkursy:

 • E-materiały edukacyjne dla uczniów wspierające włączenie w polski system oświaty;
 • Rozwijanie metod i form wspierania indywidualnego potencjału uczniów (w szczególności uzdolnień i talentów);
 • Przygotowanie e-materiałów i e-zasobów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowanie już istniejących e-zasobów i e-materiałów.

Ich uruchomienie jest uzależnione od przyjęcia fiszki przez Komitet Monitorujący FERS.

Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Program Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski. Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł.

Wsparcie w ramach FERC koncentruje się na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja3.jpg

Szczegółowe cele programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Priorytety programu

W ramach FERC wyróżniono 3 priorytety:

 • priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego;
 • priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe;
 • priorytet III – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERC, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego

Celem tego obszaru jest zapewnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (o przepustowości co najmniej 1 Gb/s) na terenie całej Polski. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy.

 • Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Celem tego obszaru jest poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny.

 • Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych

Celem tego obszaru jest podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli, przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu będą oni mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu codziennym i zawodowym.

 • Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Celem tego obszaru jest wspieranie współpracy między sektorami publicznym, prywatnym i społecznym w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które będą służyć poprawie jakości życia obywateli i rozwoju gospodarczego kraju.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Rozwiń
 • Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Rozwiń
 • Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych,
 • Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji,
 • Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Działanie FERC.02.05 Wsparcie umiejętności cyfrowych.

Priorytet FERC.03 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERC.03.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

Program Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program operacyjny, którego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł).

Wsparcie w ramach programu FEnIKS będzie realizowane na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro)

Szczegółowe cele programu

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Priorytety programu

W ramach FEnIKS wyróżniono 8 priorytetów:

 • priorytet I – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • priorytet II – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • priorytet III – Transport miejski;
 • priorytet IV – Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • priorytet V – Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • priorytet VI – Zdrowie;
 • priorytet VII – Kultura;
 • priorytet VIII – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Transformacja energetyczna

Celem działań w zakresie transformacji energetycznej jest przejście Polski na gospodarkę niskoemisyjną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 • Adaptacja do zmian klimatu

Celem działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest zmniejszenie skutków zmian klimatu w Polsce.

 • Poprawa bezpieczeństwa transportu

Celem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, kolei i w portach.

 • Ochrona zdrowia

Celem działań w zakresie ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski.

 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Celem działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE,
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna,
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.

Priorytet FENX.03 Transport miejski

Rozwiń
 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T,
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych.

Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T,
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T,
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei,
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy,
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny,
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T.

Priorytet FENX.06 Zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Priorytet FENX.07 Kultura

Rozwiń
 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1 Efektywność energetyczna;
 • Działanie 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • Działanie 2.1 Infrastruktura ciepłownicza;
 • Działanie 2.2 Rozwój OZE;
 • Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna;
 • Działanie 2.5 Woda do spożycia;
 • Działanie 5.6 Transport intermodalny.

Efektywność energetyczna

„Efektywność energetyczna” to dotacja w ramach Działania 1.01. Priorytetu I. „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Celem działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie jest skierowane m. in. do:

 • średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Wsparcie skierowane będzie m. in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz
 • instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np.:

 • zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
 • rozwój elektromobilności,
 • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura związana z dostępnością,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku.

Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorców zaplanowany jest od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Gospodarka odpadami oraz GOZ

Celem Działania „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.

Infrastruktura ciepłownicza

Celem Działania „Infrastruktura ciepłownicza” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania interwencja dotyczy rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.

Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
  • komór ciepłowniczych,
  • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na maj-lipiec 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/nature-renewable-energy-concept-min-scaled-e1603038509252.jpg

Rozwój OZE

Celem Działania „Rozwój OZE” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Infrastruktura energetyczna

Celem Działania „Infrastruktura energetyczna” jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w kilku obszarach:

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba ww. komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców.

Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA GAZOWA

Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu.

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Ponadto, przewiduje się wsparcie infrastruktury przeznaczonej do przesyłu lub dystrybucji gazów w pełni zdekarbonizowanych, w tym biometanu lub zielonego wodoru oraz infrastruktury dystrybucji i magazynowania zielonego gazu.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.03% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizaowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 22 kwietnia 2024 r.

Woda do spożycia

Celem Działania „Woda do spożycia” jest wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

W ramach działania realizowane będą projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.:

 • działań związanych z ograniczaniem strat wody,
 • jej odzyskiem,
 • ponownym użyciem,
 • zarządzaniem, oraz
 • zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody,

mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Transport intermodalny

Celem Działania „Transport intermodalny” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego.

Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na listopad 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/transport.jpg

WYBRANE PROGRAMY LOKALNE, Z KTÓRYCH WIELKOPOLSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/hand-of-expert-farmer-collect-soil-and-checking-soil-health-before-growth-a-seed-of-vegetable.jpg

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty z Wielkopolski?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów z Wielkopolski. Do najpopularniejszych należą:

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji w Wielkopolsce

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Są również dotacje warunkowe, które podlegają częściowemu zwrotowi.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm z Wielkopolski”.

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Nasze usługi z kategorii dotacje/subwencje

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT