fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
ze Śląska

Konkursy dotacyjne dla regionu!

Region Śląska, będący jednym z najbardziej dynamicznych i zróżnicowanych obszarów w Polsce, charakteryzuje się szeregiem unikalnych cech, które kształtują jego tożsamość i wpływają na rozwój gospodarczy oraz społeczny. W tym specyficznym kontekście, dotacje dla firm to nie tylko wsparcie finansowe, lecz także narzędzie do kształtowania biznesowej przyszłości, inwestycji w nowe technologie i zrównoważonny rozwój, umożliwiające adaptację śląskich przedsiębiorstw do współczesnych wyzwań.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

Podmioty z województwa śląskiego w latach 2023-2027 mogą skorzystać z programów regionalnych (wojewódzkich), krajowych oraz lokalnych, o których szczegółowe informacje prezentujemy w dalszej części.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na co dokładnie udzielane są dotacje na Śląsku?

Dotacje na Śląsku udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. W ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty w obszarach:

 • rozwój innowacyjności i technologii:
  • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii;
  • wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach;
  • inwestycje związane z Przemysłem 4.0;
 • efektywność energetyczna i ochrona środowiska:
  • inwestycje w zielone technologie;
  • modernizacje związane z poprawą efektywności energetycznej;
  • projekty z zakresu ochrony środowiska;
 • rozwój Infrastruktury przemysłowej:
  • inwestycje w modernizację i rozwój zakładów produkcyjnych;
  • rozbudowa infrastruktury przemysłowej;
 • wsparcie eksportu i rozwój sprzedaży zagranicznej:
  • przygotowanie strategii eksportowej;
  • udział w targach zagranicznych;
  • promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych;
 • rozwój kadry i edukacja:
  • szkolenia pracowników w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych;
  • projekty związane z edukacją i kształceniem zawodowym;
 • przedsiębiorczość i wzmacnianie konkurencyjności:
  • projekty mające na celu zwiększenie efektywności produkcji;
  • poprawa zarządzania przedsiębiorstwem;
  • wejście na nowe rynki.;
 • zrównoważony rozwój regionalny:
  • inwestycje w zrównoważone technologie;
  • projekty wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Te obszary wsparcia mają na celu nie tylko stymulowanie wzrostu gospodarczego na Śląsku, lecz także promowanie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw w skali krajowej i międzynarodowej. Przedsiębiorcy są zachęcani do aktywnego korzystania z dostępnych środków finansowych, które stanowią istotny czynnik wspierający rozwój regionu.

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form wsparcia, takich jak:

 • szkolenia i doradztwo, w tym w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania, marketingu, finansów, prawa;
 • granty, oferowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje naukowe;
 • programy akceleracyjne, wspierające rozwój startupów.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Z jakich programów dotacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy
na Śląsku?

Śląscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należą m. in.:

 • Program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląska (FESL),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania (LGD).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/dotacje-dla-firm4.jpg

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • rozwój przedsiębiorstwa – wsparcie na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy rozwój sprzedaży;
 • innowacje – wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, wdrożenie nowych technologii, czy rozwój produktów i usług;
 • automatyzacja, cyfryzacja i robotyka – wsparcie na wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, platform e-commerce czy automatyzację procesów;
 • cyberbezpieczeństwo – wsparcie na wdrażanie systemów ochrony danych, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy audyty bezpieczeństwa informatycznego;
 • ochrona środowiska i OZE – wsparcie na inwestycje w ochronę środowiska i ekologiczne rozwiązania, takie jak ekoprojektownie, GOZ, instalacje odnawialnych źródeł energii, czy zakup pojazdów elektrycznych;
 • dywersyfikacja produktów i usług – wsparcie na projekty związane z rozszerzeniem oferty produktów oraz zdywersyfikowaniem rynków zbytu;
 • wsparcie eksportu – wsparcie na przygotowanie eksportowej strategii firmy, udział w targach zagranicznych, czy promocję produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych;
 • rozwój kadr – wsparcie na szkolenia pracowników firmy, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, czy podnoszenia kwalifikacji.

Regionalna mapa pomocy

W poprzedniej perspektywie finansowej maksymalne wsparcie dla województwa śląskiego wynosiło 25% – w obecnej wzrosło o 5 pp.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/slaskie-mapa-768x512.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z województwa śląskiego wynosi 30%**.

* Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 pp. w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 pp. w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

WYBRANE PROGRAMY REGIONALNE, Z KTÓRYCH ŚLĄSKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Śląska na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które są realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Największą pulą środków, prawie 5,14 mld euro (stanowiącą ok. 15% całej alokacji przyznanej na programy regionalne), dysponuje program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Środki te pochodzą z trzech funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), oraz
 • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) – aż 41% wszystkich środków.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przyczyni się do transformacji społeczno-gospodarczej województwa, z kolei środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ostaną zainwestowane w następujące obszary:

 • Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna (priorytet II – ok. 703 mln euro),
 • Transport, w tym: drogi, kolej, ścieżki rowerowe, transport miejski (priorytety III i IV – ok. 514 mln euro),
 • Cyfryzacja, innowacyjność i wzmocnienie konkurencyjności MŚP (priorytet I – ok. 376 mln euro).

Pozostałe środki z EFRR zostaną zainwestowane w infrastrukturę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, społeczną i zdrowotną.

Fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego+ sfinansują:

 • wsparcie regionalnego rynku pracy (priorytet V – 281,5 mln euro),
 • działania edukacyjne (priorytet VI – 252 mln euro),
 • aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (priorytet VII – 262 mln euro).

Część środków z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 została zarezerwowana na konkretne potrzeby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz poszczególnych subregionów województwa:

 • ZIT Subregionu Centralnego – ok. 505 mln euro,
 • ZIT Subregionu Południowego – ok. 149 mln euro,
 • ZIT Subregionu Północnego – ok. 150 mln euro – ok. 87 mln euro w programie + 62,5 mln w Kontrakcie Programowym,
 • ZIT Subregionu Zachodniego – ok. 154 mln euro.

Szczegółowe cele programu

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju,
 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/04/Projekt-bez-tytulu58-min.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/12/business-people-team-sitting-around-meeting-table-and-assembling-wooden-jigsaw-puzzle-pieces-unity-cooperation-ideas-concept-min-scaled.jpg
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej,
 • Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy,
 • Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia,
 • Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 • Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,
 • Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
 • Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online,
 • Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne,
 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej,
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie,
 • Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/2050.jpg

Priorytety programu

Program obejmuje 13 osi priorytetowych:

 • Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój,
 • Fundusze Europejskie na zielony rozwój,
 • Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności,
 • Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu,
 • Fundusze Europejskie dla rynku pracy,
 • Fundusze Europejskie dla edukacji,
 • Fundusze Europejskie dla społeczeństwa,
 • Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca,
 • Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny,
 • Fundusze Europejskie na transformację,
 • Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR,
 • Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+,
 • Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST.

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: ten obszar wspiera rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • wsparcie rozwoju MŚP,
  • rozwój innowacji,
  • promocję gospodarczą,
  • rozwój turystyki;
 • Środowisko: ten obszar wspiera ochronę środowiska i klimatu. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • ochronę powietrza,
  • ochronę wód,
  • ochronę przyrody,
  • gospodarkę odpadami;
 • Edukacja, szkolenie i zatrudnienie. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • modernizację szkół i placówek oświatowych,
  • wsparcie rozwoju zawodowego,
  • aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Infrastruktura transportowa. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • modernizację dróg i autostrad,
  • rozwój kolei, transportu publicznego, transportu wodnego;
 • Infrastruktura społeczna. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • rozwój infrastruktury zdrowotnej,
  • rozwój infrastruktury kultury,
  • rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  • rozwój infrastruktury socjalnej.
 • Transformacja społeczno-gospodarcza. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • wsparcie rozwoju MŚP na terenach zdegradowanych,
  • badania i rozwój innowacji,
  • ochronę środowiska,
  • rekultywację i ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych oraz zdegradowanych na cele środowiskowe i rozwojowe regionu,
  • wsparcie planowania transformacji,
  • systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi,
  • rozwój i poprawę mobilności,
  • rozwój szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego,
  • rozwój i wykorzystanie potencjału podregionów górniczych,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • rozwój usług społecznych.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

Rozwiń
 • Działanie FESL.01.01 B+R – organizacje badawcze,
 • Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS,
 • Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej,
 • Działanie FESL.01.05 Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia,
 • Działanie FESL.01.06 Rozwój przedsiębiorczości – EFRR,
 • Działanie FESL.01.07 Klastry,
 • Działanie FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP,
 • Działanie FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF),
 • Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój

Rozwiń
 • Działanie FESL.02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,
 • Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT,
 • Działanie FESL.02.03 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,
 • Działanie FESL.02.04 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT,
 • Działanie FESL.02.05 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw (IF),
 • Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energi,
 • Działanie FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF),
 • Działanie FESL.02.08 Wsparcie dla klimatu,
 • Działanie FESL.02.09 Wsparcie dla klimatu – ZIT,
 • Działanie FESL.02.10 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych,
 • Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
 • Działanie FESL.02.12 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Działanie FESL.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (IF),
 • Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność,
 • Działanie FESL.02.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT,
 • Działanie FESL.02.16 Rekultywacja terenów zdegradowanych.

Priorytet FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności

Rozwiń
 • Działanie FESL.03.01 Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT,
 • Działanie FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT,
 • Działanie FESL.03.01 Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT.

Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu

Rozwiń
 • Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie,
 • Działanie FESL.04.02 Drogi gminne i powiatowe,
 • Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy.

Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy

Rozwiń
 • Działanie FESL.05.01 Aktywizacja zawodowa poprzez PUP,
 • Działanie FESL.05.02 Aktywizacja zawodowa poprzez OHP,
 • Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących,
 • Działanie FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy,
 • Działanie FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • Działanie FESL.05.09 EURES-T Beskydy,
 • Działanie FESL.05.10 EURES dla PSZ,
 • Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej,
 • Działanie FESL.05.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF.

Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji

Rozwiń
 • Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna,
 • Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne,
 • Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe,
 • Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji,
 • Działanie FESL.06.05 Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR,
 • Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS+,
 • Działanie FESL.06.08 Upskilling pathways,
 • Działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE.

Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa

Rozwiń
 • Działanie FESL.07.01 Ekonomia społeczna,
 • Działanie FESL.07.02 Aktywna integracja,
 • Działanie FESL.07.04 Usługi społeczne,
 • Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych,
 • Działanie FESL.07.06 Ochrona zdrowia,
 • Działanie FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej,
 • Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny,
 • Działanie FESL.07.09 Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością,
 • Działanie FESL.07.10 Wsparcie społeczności objętych LS,
 • Działanie FESL.07.11 Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich.

Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca

Rozwiń
 • Działanie FESL.08.01 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FESL.08.02 Edukacja włączająca,
 • Działanie FESL.08.03 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT,
 • Działanie FESL.08.04 Infrastruktura usług społecznych,
 • Działanie FESL.08.05 E-zdrowie,
 • Działanie FESL.08.06 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego.

Priorytet FESL.09 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny

Rozwiń
 • Działanie FESL.09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT,
 • Działanie FESL.09.02 Rozwój ZIT,
 • Działanie FESL.09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich,
 • Działanie FESL.09.04 Rewitalizacja obszarów miejskich (IF),
 • Działanie FESL.09.05 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację

Rozwiń
 • Działanie FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw,
 • Działanie FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji,
 • Działanie FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji,
 • Działanie FESL.10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji,
 • Działanie FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę,
 • Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,
 • Działanie FESL.10.07 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe,
 • Działanie FESL.10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń,
 • Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu,
 • Działanie FESL.10.10 Wsparcie planowania transformacji,
 • Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi,
 • Działanie FESL.10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych,
 • Działanie FESL.10.13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji,
 • Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego,
 • Działanie FESL.10.15 Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych,
 • Działanie FESL.10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST,
 • Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych FST,
 • Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej,
 • Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST,
 • Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu,
 • Działanie FESL.10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji,
 • Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki,
 • Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie.

Priorytet FESL.11 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR

Rozwiń
 • Działanie FESL.11.01 Pomoc Techniczna EFRR.

Priorytet FESL.12 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+

Rozwiń
 • Działanie FESL.12.01 Pomoc Techniczna EFS+.

Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST

Rozwiń
 • Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego;
 • dużych przedsiębiorstw i konsorcjów;
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne;
 • ośrodków innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • partnerów społecznych,
 • uczelni.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. śląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Działanie 1.4 Cyfryzacja administracji publicznej,
 • Działanie 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP,
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,
 • Działanie 2.6 Odnawialne źródła energii,
 • Działanie 2.12 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Działanie 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność,
 • Działanie 5.11 Równość szans na rynku pracy,
 • Działanie 5.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF,
 • Działanie 5.16 Outplacement EFS+.

Dodatkowo w ramach Priorytetu 10 realizowane będą następujące działania:

 • Działanie 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw,
 • Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji,
 • Działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,
 • Działanie 10.7 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe,
 • Działanie 10.8 Poprawa  stosunków wodnych  na obszarze oddziaływania kopalń,
 • Działanie 10.19 Outpalcement FST.

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Celem konkursu „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty realizowane w ramach powyższego celu szczegółowego muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Wsparcie obejmie projekty:

 • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej;
 • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
 • Wdrożenie wyników prac B+R.

We wszystkich projektach w ramach celu szczegółowego, w których będzie to zasadne i możliwe, zostaną zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/brduzy.jpg

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • w przypadku I typu projektu:
  • mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014;
  • nie ma możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa;
 • wprzypadku II typu projektu:
  • wnioskodawcy (samodzielnie lub w ramach partnerstwa przemysłowo-naukowego), którzy posiadają status mikro-, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, oraz
  • partnerstwa przedsiębiorstwa i jednostek naukowych, partnerstwa przedsiębiorstwa i uczelni, partnerstwa przedsiębiorstwa i instytutów badawczych* – pod warunkiem, iż partnerem wiodącym będzie pozostawało przedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego;
  • nie ma możliwości, aby partnerem (poza partnerem wiodącym) pozostawało przedsiębiorstwo – może nim pozostawać wyłącznie organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę.

*Jednostki naukowe, uczelnie i instytuty badawcze muszą stanowić organizację badawczą i upowszechniającą wiedzę zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia 651/2014.

W ramach naboru można złożyć po 1 wniosku dla typu projektu – Wnioskodawca może złożyć w naborze maksymalnie 2 projekty.

Przedsiębiorstwo musi spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowane w województwie śląskim,
 • wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego,
 • realizować nowatorskie projekty o potencjale komercjalizacji.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • w ramach projektów dot. infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach:
  • środki trwałe/dostawy;
  • wartości niematerialne i prawne;
  • roboty budowlane;
  • nieruchomości;
  • koszty wsparcia uczestników projektu.
 • w ramach projektów dot. prac B+R w przedsiębiorstwach:
  • personel projektu w ramach prac B+R;
  • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
  • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
  • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
  • dostawy (inne niż środki trwałe);
  • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
  • koszty wsparcia uczestników projektu;
  • koszty pośrednie.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi aż 33 000 000 euro (słownie: trzydzieści trzy miliony euro).

Minimalna wartość dofinansowania od etapu aplikowania do etapu podpisania umowy (kontraktacji) włącznie zarówno dla 1 i 2 typu projektu wynosi 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 366 349 750 zł, z alokacją:

 • dla I typu projektów 106 219 750 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
 • dla II typu projektów alokacja wynosi 260 130 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy złotych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z uwzględnieniem poniższych:

W przypadku I typu projektu:

  • 30-50% kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa,
  • istnieje możliwość podwyższenia wsparcia na pomoc udzielaną w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej o 10 pp (pod warunkiem, że wszystkie miejsca realizacji projektu zlokalizowane są na obszarach wybranych do objęcia wsparciem w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego – podregiony: katowicki, tyski, sosnowiecki, gliwicki, bielski, rybnicki, bytomski).

W przypadku II typu projektu:

  • 50-70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych w zależności od statusu przedsiębiorstwa,
  • 25-45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych w zależności od statusu przedsiębiorstwa,
  • intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 pp. (maksymalnie do 80%) w przypadku, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
   • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
   • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego;
   • beneficjent zobowiązuje się do terminowego1 udostępnienia licencji związanych z wynikami badań dotyczących projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, chronionych prawami własności intelektualnej, po cenie rynkowej i na zasadzie braku wyłączności i niedyskryminacji do użytku przez zainteresowane strony w EOG;
   • projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.2;
  • do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych,
  • do 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów pośrednich.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/br2.jpg

W przypadku obu typów projektu:

 • 50-70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu w zależności od statusu przedsiębiorstwa,
 • 60-70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu w zależności od statusu przedsiębiorstwa (w przypadku szkoleń dla pracowników z niepełnosprawnościami).

Kluczowe wymagania:

 • w ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które są zgodne z RIS (energetyka, medycyna, technologie informacyjno – komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka);
 • projekt może dotyczyć tylko jednego typu inwestycji początkowej*;

* Wsparcie obejmuje cztery typy inwestycji początkowej:

 • zasadnicza zmiana procesu produkcji,
 • dywersyfikacja istniejącego zakładu,
 • utworzenie nowego zakładu,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

W ramach I typu projektu:

 • wymagane jest wykazanie, że przedsięwzięcie ma charakter inwestycji początkowej;
 • wymagane jest przedstawienie planu badań tj. planu prac B+R;
 • plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu;
 • w ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 91 Rozporządzenia 651/2014 oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną w rozumieniu art. 2 pkt 98a Rozporządzenia 651/2014;
 • wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom.

W ramach II typu projektu:

 • przedsięwzięcie musi obejmować etap eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • realizacja prac eksperymentalno-rozwojowych musi umożliwiać komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych;
 • dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do skomercjalizowania wyników projektu w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu;
 • komercjalizacja wyników projektu może nastąpić poprzez:
  • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej beneficjenta,
  • udzielenie licencji** (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących beneficjentowi (partnerowi wiodącemu) praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
  • sprzedaż** (na zasadach rynkowych) przez beneficjenta (partnera wiodącego) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży);
 • w przypadku wprowadzenia wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu, istnieje możliwość zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu jedynie w sytuacji, gdy beneficjent posiada siedzibę na terytorium województwa śląskiego.

** Z formy licencji lub sprzedaży może skorzystać wyłącznie partner wiodący posiadający siedzibę na terytorium województwa śląskiego.

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury i prac B+R trwa od 25 stycznia do 18 kwietnia 2024 r.

Nabór dla projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R zaplanowano na grudzień 2024 r. – styczeń 2025 r.

Cyfryzacja administracji publicznej

Celem konkursu „Cyfryzacja administracji publicznej” jest czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city,
 2. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych,
 3. Digitalizacja i udostępnianie danych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja2.jpg

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • partnerstwa,
 • służby publiczne,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe, oraz
 • instytucje nauki i edukacji

z województwa śląskiego.

W ramach 1 typu projektów realizowane będą inwestycje dotyczące cyfryzacji procesów w podmiotach świadczących usługi publiczne, mające na celu uproszczenie i usprawnienie oferowanych usług publicznych.

Projekty mogą obejmować zarówno rozbudowę zaplecza biurowego (back office), jak i elementy smart city – w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej.

W zakresie rozwiązań back-office wspierane będą w szczególności projekty związane z podniesieniem jakości świadczonych usług publicznych, w tym dotyczące:

 • systemów usprawniających przepływ informacji w organizacji (obieg dokumentów),
 • systemów obejmujących zarządzanie wybranymi aspektami funkcjonowania organizacji (np. zarządzanie personelem, zarządzanie częścią finansowo-księgową), oraz
 • innych systemów usprawniających istniejące w organizacji procedury i podnoszących poziom cyfryzacji procesów oraz usług.

W zakresie rozwiązań typu smart city wspierane będą wszelkie rozwiązania, wykorzystujące nowe technologie, prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców.

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • narzędzi informatycznych,
 • sprzętu niezbędnego do cyfryzacji procesów w administracji, oraz
 • inteligentnych czujników i innej infrastruktury typu “smart city”.

W ramach 2 typu projektów wsparcie obejmie tworzenie i rozwijanie e-usług publicznych (lokalnych, ponadlokalnych oraz regionalnych), świadczonych na rzecz:

 • mieszkańców (A2C),
 • przedsiębiorców (A2B)

lub służących do wymiany danych między administracją/instytucjami publicznymi (A2A).

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia popularności i wykorzystania e-usług publicznych. Możliwe będzie wsparcie obejmujące dostosowanie projektowanych rozwiązań do potrzeb ich odbiorców.

Wsparcie przeznaczone będzie na nowe i znacząco ulepszone e-usługi publiczne, umożliwiające załatwienie przez użytkownika sprawy w sposób całkowicie zdalny, które powinna cechować pełna dostępność online, czyli 4. bądź 5. poziom dojrzałości.

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • narzędzi informatycznych,
 • sprzętu niezbędnego do świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym.

W ramach 3 typu projektów realizowana interwencja ma na celu zwiększenie dostępności danych publicznych, które są w posiadaniu podmiotów administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.

Możliwa będzie digitalizacja zasobów, a w przypadku zasobów mapowych – tworzenie map cyfrowych dostępnych online, przy czym udostępnione dane muszą być interoperacyjne i nadawać się do ponownego wykorzystania.

Szczególnie pożądane będzie udostępnianie zbiorów danych o wysokiej wartości – dokumentów, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki, a także danych dynamicznych – dokumentów w formie cyfrowej, podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym, w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację (np. dane generowane przez czujniki).

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • narzędzi informatycznych,
 • sprzętu niezbędnego do cyfryzacji/udostępnienia zasobów lub związanych z digitalizacją – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (geodezyjne pomiary terenowe).

W ramach działania możliwe jest łączenie wszystkich typów projektów.

Jako element każdej inwestycji (niezależnie od typu projektu), możliwe jest wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności:

 • nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem, oraz
 • podniesienie kompetencji pracowników.

Dopuszcza się także przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w jednostce objętej wsparciem.

Uzupełniająco, w ramach wszystkich realizowanych projektów możliwe jest także uzyskanie wsparcia na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracowników (związane z projektem).

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje w infrastrukturę informatyczną muszą być uzasadnione celami projektu oraz analizą wskazującą na niedostępność wystarczających zasobów w ramach administracji publicznej niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub obsługi e-usług publicznych;
 • ze wsparcia w ramach działania wyłączone są projekty obejmujące cyfryzację zasobów w obszarze kultury;
 • projekty dotyczące digitalizacji muszą być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (typ projektu 3);
 • projekty dotyczące danych geodezyjnych i kartograficznych muszą posiadać pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju;
 • na etapie przygotowania projektu obowiązkowo należy zidentyfikować grupę potencjalnych użytkowników oraz:
  • dokonać analizy potrzeb,
  • przeprowadzić analizę wariantową;
 • inwestycje muszą być komplementarne i interoperacyjne z istniejącymi i planowanymi e-usługami (na poziomie regionalnym i krajowym), a także zgodne z pryncypiami Architektury Informacyjnej Państwa;
 • beneficjenci zobowiązani będą do tworzenia i świadczenia usług elektronicznych spełniających standardy dostępności zgodnie z dyrektywami: (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług oraz (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego;
 • wnioskodawca publikujący treści internetowe zobowiązany jest zapewnić ich zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) oraz ze standardem cyfrowym;
 • w produktach będących efektem realizacji projektów wymagana jest dostępność cyfrowa na poziomie co najmniej standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, a pozytywna realizacja cyfrowego standardu dostępności będzie warunkiem brzegowym;
 • wymagana jest zgodność inwestycji ze standardami wyznaczonymi w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Preferowane warunki dofinansowania:

 • priorytetowe wsparcie uzyskają usługi cyfrowe realizowane w obszarach:
  • administracji publicznej,
  • wspieraniz przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla zdrowia,
  • informacji przestrzennej,
  • digitalizacji zasobów;
 • premiowane będą:
  • działania proekologiczne, w szczególności zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zastosowania rozwiązań ograniczających zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wykorzystania OZE,
  • projekty mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/852,
  • projekty uwzględniające wydatki związane z podniesieniem cyberbezpieczeństwa;
  • projekty komplementarne z projektami transnarodowymi np. Interreg Europa Środkowa 2021-2027 lub Interreg Europa 2021-2027;
 • preferowana będzie realizacja zielonych zamówień publicznych w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii.

Najbliższy nabór zaplanowano od 20 czerwca do 30 sierpnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/concept-technology-internet-networking-hand-touching-digital-media-icon-with-show-display-tablet-min-scaled.jpg

Innowacje cyfrowe w MŚP

Działanie „Innowacje cyfrowe w MŚP” ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Działanie obejmie wysokospecjalistyczne narzędzia cyfrowe w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić rozwiązania związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Realizowane projekty muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, nieprzerwanie funkcjonujące na moment złożenia wniosku na rynku co najmniej 3 lata.

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT.

Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia obejmujące inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw.

Dodatkowo, jako element projektów, dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych, przy czym nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa.

W ramach każdego projektu wsparciem objęte mogą być również usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a uzupełniająco, jako element każdego projektu dopuszcza się także wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników.

Preferencje projektów objętych wsparciem:

 • działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne;
 • premiowane będą projekty cechujące się innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata.

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wyniesie 500 tys.zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Maksymalna wartość dofinansowania projektu wyniesie 6 mln zł (słownie: sześć milionów złotych). Są to wartości obowiązujące na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Budżet konkursu wynosi 66 750 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt złotych).

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano od 14 marca do 23 kwietnia 2024 r.

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Działanie „ Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej” ma na celu wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, oraz
 • służby publiczne.

Działanie obejmie projekty dotyczące:

 1. Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych;
 2. Działań edukacyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Zakres wsparcia:

W przypadku projektów typu 1: głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych; głęboka modernizacja rozumiana jako modernizacja budynku wynikająca z optymalnego wariantu zawartego w audycie energetycznym.

W ramach inwestycji w budynku, gdzie przeprowadzana jest modernizacja energetyczna wynikająca z audytu energetycznego, możliwe będzie uzyskanie wsparcia na:

 • instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii wraz z magazynem energii;
 • wymianę/modernizację źródeł ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej – zgodnie z
  hierarchią wymiany źródeł ciepła;
 • wymianę/modernizację instalacji CO i CWU;
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu);
 • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • innowacyjne systemy do monitorowania i zużycia energii oraz inteligentne rozwiązania ograniczające
  zużycie energii.

Dopuszczone jest także finansowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązań na rzecz GOZ, których zakres nie musi wynikać z audytu (przy czym obowiązuje limit 15% kosztów kwalifikowanych).

W przypadku projektów typu 2: działania edukacyjno-informacyjne, doradcze, podnoszące świadomość i wiedzę w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz zmierzające do zwiększenia świadomości i poziomu akceptacji społecznej dla polityki neutralności klimatycznej UE, w tym działania wspierające wykonanie zapisów uchwały antysmogowej, zarówno w ramach projektu modernizacji budynku jak też jako samodzielny projekt.

Możliwa będzie również realizacja przedsięwzięć z partnerami mającymi siedzibę poza województwem śląskim.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/efektywnosc-energetyczna-2.jpg

Kluczowe wymagania:

 • przewiduje się wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym, wskazanych w
  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, w szczególności dla:

  • miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze, Zawiercie;
  • obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj. Koniecpol, Irządze, Rajcza, Ujsoły;
 • możliwe będzie wsparcie dla przedsięwzięć odpowiadających potrzebom lokalnym w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania;
 • dofinansowanie uzyskają budynki użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane przez jst, a także budynki użyteczności publicznej nie związane z administracją rządową oraz budynki należące do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego, z zastrzeżeniem, że wsparciem nie zostaną objęte budynki związane z administracją rządową tj. budynki, których właścicielem lub użytkownikiem jest organ władzy publicznej zarządzany centralnie, w tym państwowa jednostka budżetowa, jednostka administracji rządowej, podległy jej organ lub jednostka organizacyjna, a także państwowa osoba prawna (w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym);
 • realizacja inwestycji musi odbywać się na obszarze objętym Programem Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz w zakresie zgodnym z uchwałą antysmogową;
 • realizacja inwestycji musi nastąpić na terenie gminy, której wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik Gg) jest niższy od uśrednionej wartości dla województwa;
 • brak wsparcia dla projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększających efektywność energetyczną (obliczaną dla energii pierwotnej) poniżej 30% liczonej dla każdego budynku w ramach projektu (warunek nie dotyczy budynków zabytkowych);
 • projekty dotyczące wymiany źródła ciepła muszą być połączone z głęboką i kompleksową modernizacją energetyczną danego budynku;
 • wprzypadku wymiany źródła ciepła należy przestrzegać poniższej hierarchii źródeł, tj.:
  • odnawialne źródła energii,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • inne dopuszczalne źródła ciepła, tj. ogrzewanie elektryczne, gaz ziemny;
  • nie jest dopuszczalna wymiana źródła ciepła na źródło zasilane węglem kamiennym, węglem brunatnym, torfem, łupkami bitumicznymi i olejem opałowym;
 • zakres i zasadność modernizacji energetycznej w projekcie musi wynikać z audytu energetycznego sporządzonego wg wzoru zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze;
 • w przypadku budynków zabytkowych (objętych ochroną konserwatora zabytków), zakres wsparcia powinien wynikać z audytu energetycznego uzgodnionego z właściwym konserwatorem zabytków;
 • po zakończeniu realizacji projektu wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonanie zakresu działań określonych w audycie;
 • konieczne jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony ptaków i nietoperzy;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji;
 • w projekcie należy uwzględnić działania edukacyjne i świadomościowe wzmacniające walory ekologiczne projektu oraz zmierzające do zwiększenia świadomości i poziomu akceptacji społecznej dla polityki neutralności klimatycznej UE;
 • działanie musi być realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.), a obowiązek ich stosowania wynika z Umowy Partnerstwa, programu oraz wytycznych.

Preferowane warunki wsparcia:

 • preferowane będą projekty:
  • kompleksowe, obejmujące również instalację urządzeń OZE;
  • zakładające podłączenie do sieci ciepłowniczej;
  • zwiększające w jak największym stopniu efektywność energetyczną;
  • o jak największej efektywności kosztowej w powiązaniu z efektami oszczędnościowymi oraz redukcją gazów cieplarnianych;
  • uwzględniające działania edukacyjne i świadomościowe wzmacniające walory ekologiczne projektu oraz zmierzające do zwiększenia świadomości i poziomu akceptacji społecznej dla polityki neutralności klimatycznej UE – premiowanie zgodnie z kryterium;
  • realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym (projekty hybrydowe, zgodnie z art. 40 ustawy o zasadach realizacji zadań ze środków europejskich finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027), w tym projekty ESCO;
  • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew;
  • z zastosowaniem rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii z OZE), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura);
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk wynikających z projektów realizowanych w programach Interreg, LIFE+, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa związanych z transformacją energetyczną, szczególnie realizowanych w regionach transgranicznych Czech (Kraj Morawskośląski) i Słowacji (Kraj Żyliński);
  • realizowane na Obszarach Strategicznej Interwencji, wskazanych w Strategii Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, w szczególności OSI Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza oraz OSI Obszary cenne przyrodniczo;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852.

Najbliższe nabory wniosków zaplanowano:

 • dla OSI o znaczeniu krajowym Subregion Centralny – maj-sierpień 2024 r.,
 • dla OSI o znaczeniu krajowym Subregion Południowy – maj-sierpień 2024 r.,
 • dla OSI o znaczeniu krajowym Subregion Północny – maj-wrzesień 2024 r.

Zaplanowano także tryb LGD, w którym nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych – planowany termin to październik-grudzień 2024 r.

Odnawialne źródła energii

Działanie „Odnawialne źródła energii” ma na celu wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

W ramach działania wspierane będą projekty obejmujące:

 • Magazyny energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE (projekty inne niż parasolowe i grantowe).
 • Magazyny energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE (projekty parasolowe i grantowe).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • jednostki samorządu terytorialnego – do tego typu zalicza się również związki jst, stowarzyszenia jst, związek metropolitalny;
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne – spółki z większościowym udziałem jst, ich związku, ich stowarzyszenia, związku metropolitalnego;
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne;
 • instytucje kultury i sportu;
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – wymagany jest kontrakt z NFZ dla świadczeń w budynku, w którym realizowany jest projekt;
 • uzdrowiska – funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej (wymagany jest kontrakt z NFZ lub z innym publicznym płatnikiem dla świadczeń w budynku, którego dotyczy projekt);
 • uczelnie – tylko publiczne;
 • organizacje badawcze – tylko publiczne;
 • jednostki naukowe – tylko publiczne;
 • instytucje rynku pracy – tylko publiczne.

Wsparcie będzie obejmować:

 • zakup i montaż magazynów i niezbędnej infrastruktury służącej do magazynowania (na potrzeby danej instalacji OZE) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł opartych na energii:
  • wiatru (np. turbiny wiatrowe);
  • promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne);
  • aerotermalnej (np. powietrzne pompy ciepła);
  • geotermalnej (np. ciepłownie geotermalne);
  • hydrotermalnej (np. pompy ciepła);
  • hydroenergii (np. elektrownia wodna);
  • pochodzącej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów;
 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści z zastosowania OZE, magazynowania energii oraz promocji alternatywnych źródeł energii, jak również podnoszenia świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE (wyłącznie jako uzupełniająca część projektu);
 • projekty dotyczące energetyki rozproszonej i prosumenckiej, w tym:
  • projekty prosumentów zbiorowych i wirtualnych, projekty grantowe i projekty parasolowe;
 • projekty realizowane przez społeczności energetyczne w tym: klastry energii i spółdzielnie energetyczne (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii);
 • projekty realizowane w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania, odpowiadające potrzebom lokalnym; wnioskodawca musi się wpisywać w katalog typów beneficjentów.
 • projekty realizowane w formie projektów hybrydowych oraz projektów partnerskich.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/nature-renewable-energy-concept-min-scaled-e1603038509252.jpg

Kluczowe wymagania:

 • wsparcie przeznaczone jest na rozbudowę istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła;
 • musi występować zgodność z limitem dla mocy instalacji OZE, dla której jest planowany magazyn:
  • energia elektryczna:
   • wiatr: nie więcej niż 5 MWe,
   • biomasa: nie więcej niż 5 MWe,
   • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe,
   • woda: nie więcej niż 5 MWe,
   • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWe;
  • energia cieplna:
   • biomasa: nie więcej niż 5 MWth,
   • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth,
   • geotermia: nie więcej niż 2 MWth,
   • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth;
  • limit dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu;
  • limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych i projektów grantowych;
 • w zakresie energetyki wodnej:
  • współfinansowane będą tylko projekty na już istniejących budowlach piętrzących, niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej;
  • projekty muszą być zgodne z obowiązującymi Planami Gospodarowania Wodami w Dorzeczach;
  • projekty nie mogą mieć negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej;
 • wspierane inwestycje nie mogą:
  • powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód,
  • pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód,
  • mieć znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000;
 • projekty powinny cechować się odpowiednią efektywnością kosztową w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych;
 • projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.), a obowiązek ich stosowania wynika z Umowy Partnerstwa, programu oraz wytycznych.

Preferowane warunki wsparcia:

 • premiowane będą projekty:
  • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
  • z zastosowaniem rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii z OZE), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura) – w projektach, których będzie to zasadne i możliwe;
  • wykorzystujące dobre praktyki wynikające z projektów realizowanych w programach Interreg, LIFE+, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa związanych z transformacją energetyczną, szczególnie realizowanych w regionach transgranicznych Czech (Kraj Morawsko – Śląski) i Słowacji (Kraj Żyliński);
  • realizowane na Obszarach Strategicznej Interwencji, wskazanych w Strategii Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, w szczególności OSI Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza oraz OSI Obszary cenne przyrodniczo;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852.

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie ustalony w regulaminie wyboru projektów.

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie w trybie LGD zaplanowano na październik-grudzień 2024 r.

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/recycle-composition-min-scaled-e1603029153411.jpg

Gospodarka odpadami komunalnym

Działanie „Gospodarka odpadami komunalnymi” ma na celu wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Działanie obejmie projekty:

 1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 2. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
 3. Działania związane z tworzeniem strategii i planów oraz działania edukacyjne dotyczące GOZ.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie w ramach projektów typu 1 obejmie budowę/rozwój/modernizację zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na instalacje do recyklingu i odzysku (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami).

W uzasadnionych przypadkach, (tj. dla inwestycji uwzględnionych w zał. nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego) dopuszczalne będą inwestycje w modernizacje MBP tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które mają na celu wprowadzenie nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców dobrej jakości (pod warunkiem wykazania wzrostu odzysku surowców w wyniku realizacji projektu oraz zapewnienie wysokiej jakości produktu na końcu procesu).

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje, polegające na budowie/rozbudowie/modernizacji linii sortowniczych przystosowanych do segregacji zarówno strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, jak i sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej prowadzone na terenie zakładów zagospodarowania odpadami.

Dodatkowe kryteria:

 • wsparcie możliwe będzie pod warunkiem spełnienia wymogów ramowej dyrektywy odpadowej, dyrektywy składowiskowej oraz wynikania z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 • nie przewiduje się wsparcia dla termicznego przetwarzania oraz produkcji paliw RDF (refuse derived fuel);
 • spierane będą wyłącznie inwestycje o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 12 mln zł*;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Wsparcie w ramach projektów typu 2 obejmie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Interwencja będzie skierowana w głównej mierze na inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, w tym:

 • punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK),
 • centra napraw,
 • punkty ponownego użycia,
 • wymianę rzeczy używanych, oraz
 • systemy selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych u źródła.

Wsparcie otrzymają projekty związane z budową/rozbudową/modernizacją punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako samodzielnego typu inwestycji (przedsięwzięcia).

Dodatkowe kryteria:

 • wspierane będą wyłącznie PSZOK obsługujące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców lub inwestycje o wartości kosztów kwalifikowalnych nie większych niż 2 mln zł.

Dodatkowe preferencje:

 • zalecane są działania przyczyniające się do poprawy sytuacji osób wykluczonych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodziców prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe (w większości kobiet samodzielnie wychowujące dzieci), które są najbardziej narażone na zjawisko ubóstwa.

Kluczowe wymagania dla obu typów projektów:

 • kampania, której przedmiotem będą działania informacyjno–edukacyjne dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zasad ich segregacji, które zwiększą świadomość w zakresie zrównoważonej konsumpcji i przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa stanowi obligatoryjny element projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.), a obowiązek ich stosowania wynika z Umowy Partnerstwa, programu oraz wytycznych.

Preferowane warunki wsparcia dla obu typów projektów:

 • premiowane będą projekty:
  • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe, zostaną zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura).

Najbliższy nabór zaplanowano na październik-grudzień 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/plant-tree-sapling-growing-up-light-bulb-min-scaled-e1603051308368.jpg

Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Działanie „Ochrona przyrody i bioróżnorodność” ma na celu wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Działanie obejmie projekty:

 1. Ochrona i regeneracja obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.
  2. Ochrona różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologiczne.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach projektów typu 1 obejmie ochronę i regenerację obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.

W ramach działania przewiduje się zabiegi ochronne in-situ oraz/lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, m.in..:

 • introdukcja/reintrodukcja,
 • przesadzenie/przesiedlenie,
 • wspomaganie rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych,
 • wyznaczanie i ochrona korytarzy migracyjnych w ramach ochrony,
 • działania mechaniczne/ chemiczne/ biologiczne oraz mieszane, umożliwiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO).

Wsparciem mogą być objęte wszystkie formy ochrony przyrody, za wyjątkiem parków narodowych.

Jako element projektu dopuszcza się finansowanie przedsięwzięć dotyczących opracowania dokumentów planistycznych z uwzględnieniem obszarów chronionych, inwentaryzacji przyrodniczych, a także innych opracowań np. planów zadań ochronnych, z wyłączeniem obszarów Natura 2000, dla których możliwa jest wyłącznie aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, które dotychczas uwzględniały zakres planów zadań ochronnych dla fragmentów obszarów Natura 2000.

Nie otrzymają dofinansowania przedsięwzięcia, które nie przyczyniają się do ochrony, odnowy oraz zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych, m.in. parkingi, drogi dojazdowe.

Kampania informacyjno-edukacyjna zwiększająca poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa stanowi obligatoryjny element projektu.

Wsparcie w ramach projektów typu 2 obejmie ochronę różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.

Wsparcie skierowane będzie na działania mające na celu tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich priorytetowo w oparciu o gatunki rodzime, m.in.:

 • banki genowe,
 • rewaloryzacja parków miejskich,
 • ogrody botaniczne,
 • ekoparki,
 • ogrody społeczne,
 • ogólnodostępna zieleń miejska.

Dla miast do 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem stolic powiatów z przedziałów 15-20 tys. mieszkańców oraz projektów strategicznych) możliwe będzie wsparcie (wyłączne jako uzupełniający element projektu) na przedsięwzięcia służące rozwojowi zielonej i błękitnej infrastruktury w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologicznej na terenach miejskich i pozamiejskich.

Kampania informacyjno-edukacyjna zwiększająca poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa stanowi obligatoryjny element projektu.

Kluczowe wymagania:

 • w przypadku inwestycji polegającej na ochronie in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody realizowanych równocześnie na obszarach Natura 2000 pokrywających się z przedmiotowymi terenami parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody, konieczne jest wykazanie, iż brak jest planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS oraz konieczne jest uzyskanie zgody organu nadzorującego ten obszar;
 • nie ma możliwości wsparcia dla działań na obszarach Natura 2000 niepokrywających się z terenami parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody;
 • działania realizowane na obszarach Natura 2000 pokrywających się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody ograniczone terytorialnie do jednego województwa;
 • nie ma możliwości wsparcia dla działań realizowanych na obszarze parków narodowych;
 • wsparcie projektów infrastrukturalnych niezwiązanych z bezpośrednią ochroną gatunków i siedlisk, takich jak centra bioróżnorodności i ich wyposażenie, banki genów oraz infrastruktura związana z ukierunkowaniem turystyki, wyniesie maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • przewiduje się wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego:
  • miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze, Zawiercie,
  • obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj. Koniecpol, Irządze, Rajcza, Ujsoły;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.), a obowiązek ich stosowania wynika z Umowy Partnerstwa, programu oraz wytycznych;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Preferowane warunki wsparcia:

 • premiowane będą projekty:
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew [Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
  • powiązane z utrzymaniem transgranicznych korytarzy ekologicznych;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe będą musiały zostać zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • możliwe będzie wsparcie lub preferencje w obszarze ochrony, regeneracji i zrównoważonego wykorzystania obszarów chronionych dla przedsięwzięć odpowiadających potrzebom lokalnym w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania.

Najlbiższy nabór potrwa od 31 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

Kolejny nabór, w trybie wyboru LGD, planowany jest na październik-grudzień 2024 r. Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych.

Równość szans na rynku pracy

Celem konkursu „Równość szans na rynku pracy” jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Szkolenia dla przedsiębiorców przy wykorzystaniu BUR;
 2. Szkolenia dla pracodawców nie będących przedsiębiorcami;
 3. Szkolenia i doradztwo psychologiczne dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (praktyczny work life balance).

Działanie skierowane jest do:

 • przedsiębiorców (typ projektu 1),
 • pracodawców nie będących przedsiębiorcami,
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W ramach 1 i 2 typu projektów realizowane będą szkolenia mające na celu eliminację działań dyskryminujących oraz wdrażania w organizacji działań mających na celu praktyczny work life balance.

W ramach 3 typu projektów realizowane będą szkolenia i doradztwo psychologiczne dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów typu 1 i 2 – maj-lipiec 2024 r.,
 • dla projektów typu 3 – czerwiec-lipiec 2024 r.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/rownosc-plci.jpg

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców - PSF

Celem konkursu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF” jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie usług rozwojowych poprzez rozwój umiejętności/kompetencji/kwalifikacji ich pracowników, w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych (BUR), zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 5 i 8 „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ na lata 2021-2027”.

Nabory prowadzone w ramach tego działania będą miały na celu wybór Operatorów w drodze konkursu.

Działanie skierowane jest do:

 • centrów aktywności lokalnej,
 • instytucje finansowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • izb gospodarczych,
 • MŚP,
 • organizacji pozarządowych,
 • organizacji zrzeszających pracodawców
 • ośrodków kształcenia dorosłych,
 • partnerów gospodarczych,
 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • związków zawodowcyh.

Wsparcie obejmie usługi rozwojowe (usługi doradcze, usługi szkoleniowe, formalne potwierdzenie efektów uczenia się, tj. walidacja, certyfikacja) realizowane w formule operatorskiej poprzez PSF, za pośrednictwem BUR, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorców i ich pracowników.

Usługi rozwojowe nie mogą dotyczyć obowiązkowych szkoleń wynikających z przepisów prawa.

Preferowane będzie udzielanie wsparcia na usługi rozwojowe, prowadzące do:

 • nabycia kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (posiadających nadany kod kwalifikacji);
 • umiejętności/kwalifikacji/kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki;
 • umiejętności/kwalifikacji/kompetencji cyfrowych oraz umiejętności/kwalifikacji/kompetencji niezbędnych w branżach istotnych z punktu widzenia regionu, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego i ich pracownicy.

Najbliższy nabór zaplanowano od 29 marca do 10 maja 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/outplacement.jpg

Outplacement EFS+

Celem konkursu „Outplacement EFS+” jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie o charakterze outplacementu dla przedsiębiorców, pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych m.in. z przyczyn niedotyczących pracownika, przyczyn restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie skierowane jest do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Najbliższy nabór zaplanowano na lipiec-sierpień 2024 r.

Działania w ramach PRIORYTETU 10
Transformacja społeczno-gospodarcza

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hand-planting-seedling-growing-step-garden-with-sunshine-min-scaled.jpg

Wykorzystanie terenów zdegradowanych
w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Celem konkursu „Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • MŚP,
 • dużych przedsiębiorstw

prowadzących działalność gospodarczą i realizujących przedsięwzięcie zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany to taki, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

Obejmuje to

 • tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;
 • tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;
 • tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;
 • tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej, w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

Wsparcie w działaniu skierowane będzie na przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również z ich adaptacją.

Możliwe będzie nadanie nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym również na takie cele jak kulturalne, rekreacyjne, sportowe czy turystyczne, pod warunkiem wykazania realizacji co najmniej jednego celu:

 • gospodarczego,
 • środowiskowego,
 • społecznego, lub
 • edukacyjnego.

Tereny te nie będą mogły być przeznaczone na działalność produkcyjną (przez działalność produkcyjną należy rozumieć produkcję produktów, a nie świadczenie usług).

Dofinansowanie będzie udzielane w szczególności na:

 • prowadzenie robót budowlanych i nabycie materiałów budowlanych,
 • nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczególne znaczenie będzie miała realizacja pozytywnych praktyk w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w aspekcie środowiskowym.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do realizacji założeń Nowego Europejskiego Bauhausu.

Wyklucza się przeznaczenie terenów inwestycyjnych na cele mieszkaniowe (działalność deweloperską).

Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat od chwili podpisania umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach uzasadnionych charakterem inwestycji, Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu.

W ramach działania wsparcie nie będzie udzielane na inwestycję w infrastrukturę szerokopasmową.

Najbliższy nabór potrwa od 31 stycznia do 19 marca 2024 r.

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
na rzecz transformacji

Celem konkursu „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji.

Projekty realizowane w ramach powyższego celu szczegółowego muszą być zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/br6.jpg

Dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność i realizujących przedsięwzięcie w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Prace B+R mogą być realizowane przez:

 • samodzielne przedsiębiorstwa, w szczególności:
  • MŚP,
  • duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki;
 • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa;
 • konsorcja*:
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
  • przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
  • przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
  • przemysłowe.

* Konsorcjantami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju.

W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest przedsiębiorstwo.

W ramach działania wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do:

 • zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu,
 • zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami, oraz
 • ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, realizacja których powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.

Dodatkowo można uzyskać wsparcie na:

 • cyfryzację procesów badawczych w firmie,
 • podniesienie kompetencji pracowników, oraz
 • uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w kolejnych dwóch latach od chwili podpisania umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu.

W przypadku finansowania projektu realizowanego w konsorcjum przez partnera spełniającego definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” (art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014) w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej – maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 100% (w tym przypadku finansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa).

W zakresie dotyczącym działalności gospodarczej intensywność udzielanej pomocy publicznej będzie zgodna z podstawą udzielania pomocy. Informacja o poziomie wsparcia będzie każdorazowo wskazywana dla danego naboru w regulaminie wyboru projektów.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych).

Najbliższy nabór zaplanowano na czerwiec-lipiec 2024 r.

Rozwój energetyki rozproszonej
opartej o odnawialne źródła energii

Celem konkursu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania realizowane będą projekty:

 1. Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe);
 2. Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Działanie skierowane jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego – również związków jst, stowarzyszeń jst, związków metropolitalnych;
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne;
 • wspólnot energetycznych, w tym klastrów energii i spółdzielni energetycznych;
 • instytucji kultury i sportu – tylko publicznych;
 • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – wymagany jest kontrakt z NFZ dla świadczeń w budynku, w którym realizowany jest projekt;
 • uzdrowisk – funkcjonujących w publicznym systemie opieki zdrowotnej (wymagany jest kontrakt z
  NFZ lub z innym publicznym płatnikiem dla świadczeń w budynku, którego dotyczy projekt);
 • uczelni – tylko publicznych;
 • organizacji badawczych – tylko publicznych;
 • jednosek naukowych – tylko publicznych;
 • instytucji rynku pracy – tylko publicznych.

Wsparciem objęte zostaną projekty realizowane na obszarach transformacji obejmujących podregiony: katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki, rybnicki, bielski, zgodnie z zapisami Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

Wsparcie obejmie budowę, rozbudowę, zakup, montaż infrastruktury służącej do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci, w tym:

 • urządzenia/instalacje wykorzystujące źródła odnawialne oparte na energii:
  • wiatru (np. turbiny wiatrowe),
  • promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne),
  • aerotermalnej (np. powietrzne pompy ciepła),
  • geotermalnej (np. gruntowe pompy ciepła),
  • hydrotermalnej (np. pompy ciepła),
  • hydroenergii (np. elektrownia wodna),
  • pochodzącej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów;
 • układy hybrydowe, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się dwa (lub więcej) różne źródła energii odnawialnej, tj. np. latarnia fotowoltaiczno-wiatrowa;
 • instalacje OZE wraz z magazynem energii dostosowanym do potrzeb instalacji;
 • magazyny energii jako elementu rozbudowy istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE;
 • rekultywacja terenów przeznaczonych pod instalacje OZE jako element niedominujący w projekcie dot. OZE;
 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści z zastosowania OZE oraz promocji alternatywnych źródeł energii, jak również podnoszenia świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE (wyłącznie jako uzupełniająca część projektu);
 • projekty dotyczące energetyki rozproszonej i prosumenckiej, w tym:
  • projekty prosumentów zbiorowych i wirtualnych, projekty grantowe,
  • projekty parasolowe;
 • projekty realizowane przez społeczności energetyczne w tym: klastry energii i spółdzielnie energetyczne (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii);
 • projekty realizowane w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania, odpowiadające potrzebom lokalnym;
 • projekty realizowane w formie projektów hybrydowych oraz projektów partnerskich.

Najbliższe nabory zaplanowano na:

 • maj-sierpień 2024 r. – tryb wyboru: ZIT Subregionu Południowego oraz ZIT Subregionu Zachodniego (nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW Strategii ZIT);
 • październik-grudzień 2024 r. – tryb LGD (nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/rekultywacja.jpg

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych
na cele środowiskowe

Celem konkursu „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wsparcie obejmie przedsięwzięcia dotyczące niwelowania skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawę wskaźników różnorodności biologicznej na terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmiotów administracji publicznej,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 • organizacje społecznych i związków wyznaniowych,
 • służb publicznych,
 • instytucji nauki i edukacji

realizujących przedsięwzięcie zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko skoncentrowane na działaniach związanych z m.in.:

 • remediacją,
 • rekultywacją,
 • naturalną sukcesją umożliwiającą włączenie terenów do ekosystemów,
 • likwidacją deformacji powierzchni terenu,
 • regeneracją, w tym m.in. usuwaniem roślinności inwazyjnej,
 • renaturyzacją terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych,
 • usuwaniem zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, w tym odpadów wydobywczych (np. hałd).

Wsparciem objęta zostanie również niezbędna infrastruktura bezpośrednio związana z ww. procesami, a także zielona i błękitna infrastruktura.

Ze względu na złożoność procesu dekontaminacji/regeneracji terenów poprzemysłowych (w tym tzw. „bomb ekologicznych”) możliwe będzie współfinansowanie, jako element projektu, prac przygotowawczych na rzecz tych procesów m.in.:

 • analiz jakościowych gleb, wody, powietrza,
 • analiz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wraz z analizami wpływu na środowisko,
 • planów remediacji i neutralizacji odpadów, planów przeznaczenia i zagospodarowania terenu,
 • konsultacji i wycen.

Dopuszczone są również inwestycje mające na celu wykorzystanie odpadów wydobywczych poprzez odzysk surowców, powtórne ich wykorzystanie w procesach produkcyjnych czy zagospodarowanie produktów ubocznych tego procesu.

W przypadku projektu dopuszcza się sfinansowanie działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. odpadów, niewypałów, substancji promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w prawnym pojęciu remediacji), w tym monitorowania skażeń.

Przywrócenie potencjału zdegradowanych terenów oraz zwiększenie spójności terytorialnej terenów oraz zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych zdewastowanych, zdegradowanych (przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych) możliwe będzie poprzez ich adaptację na cele środowiskowe oraz uzupełniająco na cele gospodarcze i społeczne (jako niedominujący element projektu).

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje muszą uwzględniać zasadę „zanieczyszczający płaci” oraz regulacje dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Preferowane warunki wsparcia:

 • preferowane będą projekty:
  • realizowane na obszarach gmin górniczych/pogórnicznych (OSI górnicze);
  • których celem jest publiczne udostępnienie zrekultywowanego terenu;
  • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew [Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe będą musiały zostać zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na wymianie doświadczeń i wiedzy, zwłaszcza z innymi regionami w transformacji jako kontynuacja inicjatywy Coal Regions in Transition;
 • dopuszcza się realizację projektów na terenie Małopolski Zachodniej, które dadzą efekt synergii z przedsięwzięciami realizowanymi w podregionach górniczych w województwie śląskim;
 • w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje się wsparcie komplementarnych przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie społeczno-gospodarczych kosztów transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu z programami realizowanymi na poziomie transgranicznym, przede wszystkim z partnerami z kraju Morawsko-Śląskiego;
 • identyfikuje się także komplementarne przedsięwzięcia realizowane z takich inicjatyw komisyjnych jak Horyzont Europa, Program LIFE, Fundusz Innowacyjny, Fundusz Modernizacyjny;
 • wspierane będą również inwestycje przyczyniające się do realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • od 31 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.,
 • od 30 kwietnia do 28 czerwca 2024 r. – tryb wyboru: ZIT Subregionu Centralnego, ZIT Subregionu Południowego, ZIT Subregionu Zachodniego, OSI Centralny, OSI Południowy, OSI Zachodni.

Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń

Celem konkursu „Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wsparcie obejmie przedsięwzięcia dotyczące poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmiotów administracji publicznej,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 • organizacje społecznych i związków wyznaniowych,
 • służb publicznych,
 • instytucji nauki i edukacji

realizujących przedsięwzięcie zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/zbiornik-retencyjny-1.jpg

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wsparcie efektywnego systemu zagospodarowania wodami na terenach pogórniczych, przyczyniającego się do przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom, oraz oczyszczeniu zanieczyszczonych w wyniku eksploatacji górniczej wód podziemnych i powierzchniowych.

W ramach działania wsparcie uzyskają inwestycje mające na celu m.in..:

 • wspieranie retencjonowania wody, w tym małej retencji,
 • działania mające na celu zatrzymania odpływu wód opadowych,
 • przeciwdziałaniu zmniejszeniu ilości wody w źródłach, rzekach, potokach, zbiornikach i studniach,
 • inwestycje z zakresu uzdatniania i zagospodarowania wód pokopalnianych,
 • inwestycje w oczyszczenie zanieczyszczonych wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku eksploatacji górniczej.

Inwestycje kwalifikowane są wyłącznie w powiązaniu z szeroko rozumianą dekontaminacją i rekultywacją
gruntów.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycje muszą uwzględniać zasadę „zanieczyszczający płaci” oraz regulacje dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego;
 • nie jest możliwe wsparcie inwestycji mających na celu zaopatrzenie sieci wodociągowych;
 • działanie musi być realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Preferowane warunki wsparcia:

 • preferowane będą projekty:
  • realizowane na obszarach gmin górniczych/pogórnicznych (OSI górnicze);
  • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew [Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe będą musiały zostać zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na wymianie doświadczeń i wiedzy, zwłaszcza z innymi regionami w transformacji jako kontynuacja inicjatywy Coal Regions in Transition;
 • dopuszcza się realizację projektów na terenie Małopolski Zachodniej, które dadzą efekt synergii z przedsięwzięciami realizowanymi w podregionach górniczych w województwie śląskim;
 • w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje się wsparcie komplementarnych przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie społeczno-gospodarczych kosztów transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu z programami realizowanymi na poziomie transgranicznym, przede wszystkim z partnerami z kraju Morawsko-Śląskiego;
 • identyfikuje się także komplementarne przedsięwzięcia realizowane z takich inicjatyw komisyjnych jak Horyzont Europa, Program LIFE, Fundusz Innowacyjny, Fundusz Modernizacyjny;
 • wspierane będą również inwestycje przyczyniające się do realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • od 31 stycznia do 31 grudnia 2024 r., – tryb wyboru: ZIT Subregionu Centralnego;
 • od 31 października do 31 grudnia 2024 r. – tryb wyboru: ZIT Subregionu Południowego, ZIT Subregionu Zachodniego (nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW Strategii ZIT).

Outplacement FST

Celem konkursu „Outplacement FST” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie o charakterze outplacementu dla przedsiębiorców, pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych m.in. z przyczyn niedotyczących pracownika, przyczyn restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie skierowane jest do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego.

Najbliższy nabór zaplanowano na październik-listopad 2024 r.

WYBRANE PROGRAMY KRAJOWE, Z KTÓRYCH ŚLĄSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Program posiada także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Budżet programu FENG to ok 7,9 mld euro w podziale na:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców (4 358 mln euro),
 • Środowisko sprzyjające innowacjom (3 455,5 mln euro),
 • Pomoc techniczna (159,5 mln euro).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Szczegółowe cele programu

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Priorytety programu

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Innowacje

Wsparcie w zakresie innowacji obejmuje m.in.:

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R), w tym badania podstawowe, badania aplikacyjne i prace rozwojowe;
  • wdrożenia wyników prac B+R, w tym rozwój nowych produktów i usług, modernizacja istniejących produktów i usług, rozwój nowych procesów produkcyjnych i technologicznych;
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych i inkubatorów przedsiębiorczości;
  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
 • Rozwój produktów i usług

Wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek;
 • modernizację istniejących produktów i usług;
 • rozwój e-commerce;
 • rozwój sprzedaży eksportowej.
 • Wzmocnienie konkurencyjności

Wsparcie w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obejmuje m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji;
 • poprawę zarządzania;
 • rozwój kadr;
 • wejście na nowe rynki.
 • Zrównoważony rozwój

Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje m.in.:

 • rozwój zielonych technologii;
 • ochronę środowiska;
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwój turystyki.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Rozwiń
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom

Rozwiń
 • Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • Działanie FENG.02.02 First Team,
 • Działanie FENG.02.03 Team Net,
 • Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki,
 • Działanie FENG.02.05 Science4Business – Nauka dla biznesu,
 • Działanie FENG.02.06 PRIME,
 • Działanie FENG.02.07 Proof of Concept,
 • Działanie FENG.02.08 BRIdge Up,
 • Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence,
 • Działanie FENG.02.10 IPCEI,
 • Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze,
 • Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty,
 • Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne,
 • Działanie FENG.02.14 Inno_LAB,
 • Działanie FENG.02.15 Smart discovery,
 • Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab,
 • Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm,
 • Działanie FENG.02.19 Innovation Coach,
 • Działanie FENG.02.20 INNOSTART,
 • Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP,
 • Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH,
 • Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI,
 • Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne,
 • Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 • Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora,
 • Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland,
 • Działanie FENG.02.29 Startups are us,
 • Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe,
 • Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny.

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw

Rozwiń
 • Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny,
 • Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy.

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną;
 • Podmiotów, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności;
 • Liderów innowacji.

Obejmuje to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. śląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/app-woman-white-solution-closeup-two-min-scaled.jpg

Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne.

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na luty 2024 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
 • Projekt uzyska wsparcie, jeśli:
 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie „Kredyt ekologiczny” ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny jest przyznawany w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Bank kredytujący udziela kredytu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu (do 100%). Po prawidłowej realizacji inwestycji i osięgnięciu celów projektu ( min. 30% oszczędności energii pierwotnej) BGK wypłaci premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez bank kredytujący. Premia ta wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/wooden-block-with-growing-percentage-symbol-tree-growing-clear-bottle-concept-financial-interest-rates-investment-loans-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/filament-bulb-lying-on-euro-coins.jpg

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany do przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg

Program Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE. Budżet tego programu wynosi 21,7 mld zł.

Wsparcie w ramach programu FERS będzie realizowane na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.

Szczegółowe cele programu

 • poprawa sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi,
 • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracja społeczna,
 • rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej
 • ochrona zdrowia.

Priorytety programu

W ramach FERS wyróżniono 6 priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Rynek pracy

Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w integracji społecznej, osób z problemami zdrowotnymi, osób młodych i osób starszych.

 • Opieka nad dziećmi

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej, żłobkowej i pozaszkolnej.

 • Edukacja i rozwój kompetencji

Podnoszenie jakości edukacji i kształcenia zawodowego, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych.

 • Integracja społeczna

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób z trudnościami w integracji społecznej.

 • Usługi społeczne i ekonomia społeczna

Wsparcie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.

 • Ochrona zdrowia

Wsparcie rozwoju opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERS.01 Umiejętności

Rozwiń
 • Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia,
 • Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,
 • Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,
 • Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 • Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,
 • Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,
 • Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,
 • Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Rozwiń
 • Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+,
 • Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn.

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwiń
 • Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,
 • Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,
 • Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,
 • Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych.

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,
 • Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,
 • Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,
 • Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,
 • Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,
 • Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,
 • Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,
 • Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,
 • Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,
 • Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,
 • Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne

Rozwiń
 • Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne.

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu będą w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. śląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA);
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Kadry nowoczesnej gospodarki

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to dotacja w ramach Działania 1.03 Priorytetu I. „Umiejętności” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • dużych przedsiębiorstw.

Działanie „Kadry nowoczesnej gospodarki” oferować będzie wsparcie finansowe, które może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/group-of-diverse-people-having-a-business-meeting-min.jpg

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, w tym:

 • dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach,
 • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA),
 • działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy.

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR oraz indywidualną diagnozę potrzeb i wsparcie mentoringowe lub konsultacyjne.

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA):

 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA.

Interwencja w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

Wsparcie będzie również nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ EKONOMII:

 • w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.

Rozwój systemu edukacji

Celem Działania „Rozwój systemu edukacji” jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą projekty w kilku obszarach, m. in.:

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY:

 • działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w tym w zakresie:
  • aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania,
  • rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
  • kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli,
  • sztucznej inteligencji,
  • umiejętności stosowania innowacyjnych metod nauczania i oceniania,
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  • cyfrowego rozwoju oświaty,
  • prawa oświatowego i dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli.

ROZWÓJ NARZĘDZI I METODYKI KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANYCH NA WSPIERANIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I KWALIFIKACJI DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY:

 • pilotaż modułowych e-podręczników.

CYFRYZACJA W EDUKACJI:

 • rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;
 • rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z bieżących potrzeb systemu oświaty;
 • finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.:
  • materiały specjalistyczne i zaawansowane technologicznie,
  • gry edukacyjne,
  • materiały dotyczące edukacji klimatycznej,
  • wspierające uczniów migrujących,
  • materiały ukierunkowane na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy;
 • opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić efekty wcześniejszego uczenia się.

W ramach tego działania w najbliższym czasie zaplanowano następujące konkursy:

 • E-materiały edukacyjne dla uczniów wspierające włączenie w polski system oświaty;
 • Rozwijanie metod i form wspierania indywidualnego potencjału uczniów (w szczególności uzdolnień i talentów);
 • Przygotowanie e-materiałów i e-zasobów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowanie już istniejących e-zasobów i e-materiałów.

Ich uruchomienie jest uzależnione od przyjęcia fiszki przez Komitet Monitorujący FERS.

Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Program Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski. Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł.

Wsparcie w ramach FERC koncentruje się na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja3.jpg

Szczegółowe cele programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Priorytety programu

W ramach FERC wyróżniono 3 priorytety:

 • priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego;
 • priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe;
 • priorytet III – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERC, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego

Celem tego obszaru jest zapewnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (o przepustowości co najmniej 1 Gb/s) na terenie całej Polski. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy.

 • Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Celem tego obszaru jest poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny.

 • Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych

Celem tego obszaru jest podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli, przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu będą oni mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu codziennym i zawodowym.

 • Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Celem tego obszaru jest wspieranie współpracy między sektorami publicznym, prywatnym i społecznym w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które będą służyć poprawie jakości życia obywateli i rozwoju gospodarczego kraju.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Rozwiń
 • Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Rozwiń
 • Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych,
 • Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji,
 • Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Działanie FERC.02.05 Wsparcie umiejętności cyfrowych.

Priorytet FERC.03 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERC.03.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

Program Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program operacyjny, którego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł).

Wsparcie w ramach programu FEnIKS będzie realizowane na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro)

Szczegółowe cele programu

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Priorytety programu

W ramach FEnIKS wyróżniono 8 priorytetów:

 • priorytet I – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • priorytet II – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • priorytet III – Transport miejski;
 • priorytet IV – Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • priorytet V – Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • priorytet VI – Zdrowie;
 • priorytet VII – Kultura;
 • priorytet VIII – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Transformacja energetyczna

Celem działań w zakresie transformacji energetycznej jest przejście Polski na gospodarkę niskoemisyjną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 • Adaptacja do zmian klimatu

Celem działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest zmniejszenie skutków zmian klimatu w Polsce.

 • Poprawa bezpieczeństwa transportu

Celem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, kolei i w portach.

 • Ochrona zdrowia

Celem działań w zakresie ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski.

 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Celem działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE,
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna,
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.

Priorytet FENX.03 Transport miejski

Rozwiń
 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T,
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych.

Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T,
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T,
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei,
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy,
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny,
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T.

Priorytet FENX.06 Zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Priorytet FENX.07 Kultura

Rozwiń
 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. śląscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1 Efektywność energetyczna;
 • Działanie 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • Działanie 2.1 Infrastruktura ciepłownicza;
 • Działanie 2.2 Rozwój OZE;
 • Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna;
 • Działanie 2.5 Woda do spożycia;
 • Działanie 5.6 Transport intermodalny.

Efektywność energetyczna

„Efektywność energetyczna” to dotacja w ramach Działania 1.01. Priorytetu I. „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Celem działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie jest skierowane m. in. do:

 • średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Wsparcie skierowane będzie m. in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz
 • instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np.:

 • zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
 • rozwój elektromobilności,
 • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura związana z dostępnością,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku.

Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Najbliższy nabór zaplanowany jest od 31 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Gospodarka odpadami oraz GOZ

Celem Działania „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.

Infrastruktura ciepłownicza

Celem Działania „Infrastruktura ciepłownicza” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania interwencja dotyczy rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.

Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
  • komór ciepłowniczych,
  • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na maj 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/nature-renewable-energy-concept-min-scaled-e1603038509252.jpg

Rozwój OZE

Celem Działania „Rozwój OZE” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.

Infrastruktura energetyczna

Celem Działania „Infrastruktura energetyczna” jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w kilku obszarach:

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba ww. komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców.

Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA GAZOWA

Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu.

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Ponadto, przewiduje się wsparcie infrastruktury przeznaczonej do przesyłu lub dystrybucji gazów w pełni zdekarbonizowanych, w tym biometanu lub zielonego wodoru oraz infrastruktury dystrybucji i magazynowania zielonego gazu.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.03% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizaowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 15 marca 2024 r.

Woda do spożycia

Celem Działania „Woda do spożycia” jest wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

W ramach działania realizowane będą projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.:

 • działań związanych z ograniczaniem strat wody,
 • jej odzyskiem,
 • ponownym użyciem,
 • zarządzaniem, oraz
 • zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody,

mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Nabór wniosków obejmujących samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia trwa do 31 stycznia 2024 r.

Transport intermodalny

Celem Działania „Transport intermodalny” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego.

Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na koniec czerwca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/transport.jpg

WYBRANE PROGRAMY LOKALNE, Z KTÓRYCH ŚLĄSKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/hand-of-expert-farmer-collect-soil-and-checking-soil-health-before-growth-a-seed-of-vegetable.jpg

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty ze Śląska?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów ze Śląska. Do najpopularniejszych należą:

SKUTECZNA POMOC

Nasza pełna oferta

Oferujemy szeroki zakres usług:
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji na Śląsku

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Są również dotacje warunkowe, które podlegają częściowemu zwrotowi.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm ze Śląska”.

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT

Spotkanie i konsultacja z Panem Rafałem Czerkawskim przebiegła bardzo pomyślnie. Otrzymałam maksimum informacji w zakresie wszystkich możliwości dofinansowania jakie może pozyskać firma jak również Pan Rafał wyczerpał temat w zakresie zagrożeń które mogą się pojawić. Otrzymałam odpowiedzi w zakresie wszystkich pytań które zadałam, przedstawiono mi kolejne kroki które są potrzebne do dalszej współpracy. Cieszę się że zdecydowałam sie na tą konsultacje, teraz mam jasny plan działania. Polecam!
Joanna Limberger

Comet Logistic Patryk Kozłowski

Konkretne i merytoryczne spotkanie. Wiele się dowiedziałem.
Sławomir Ziajka

Zdamyto.pl Sp. z o.o.

Bardzo merytoryczna analiza, wnioski przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały.
JAROSŁAW JÓŹWIAK

HVAC 360

Dzień dobry, jestem pod wrażeniem bardzo grzecznej i szczegółowej komunikacji. Całokształt usługi na najwyższym poziomie. Żadne zapytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedz. Włącznie z cytowaniem ustawy, co dało poczucie bezpiecznej realizacji usługi.

Przed nami kolejne sprawozdanie i już wiem, że będzie wszystko sprawnie i co najważniejsze w terminie.

Katarzyna Świętochowska

Urząd Gminy Smołdzino

Współpraca z firmą DORADCY 365 ,to czysta przyjemność ,miło ,sprawnie ,bardzo rzeczowo .To nie pierwszy rok kiedy korzystam z usług i gorąco polecam !!!

MONIKA

ALTADOOR

Nieoceniona pomoc, obsługa bardzo profesjonalna. Można się dogadać w każdej kwestii. Jestem w 100% zadowolona z kolejnej współpracy. Dziękuję

Beata Midura

MDR LOGISTIC Mateusz Midura

Profesjonalnie, przejrzyście i na temat. Na konsultacji otrzymałam bardzo dużo przydatnych informacji i uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.

Justyna Kaniewska

Profesjonalne, rzetelne i obrazowe podejście do tematu. Na konsultacje, nie czekaliśmy długo. Rady, które otrzymałam były bardzo przydatne. Cenowo – zdecydowanie lepiej niż konkurencja 🙂

ANETA SZYMONIAK

KONEKT-BIS TKANINY SP. Z O.O.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Szybki kontaktObsługa klientów