fbpx
 

Kompleksowo wypełnimy za Ciebie w BDO Dyrektywa plastikowa

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w wypełnieniu wszelkich powinności związanych z nowymi przepisami dotyczącymi branży HoReCa. Możesz zlecić na m obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko aktualizacji wpisu w BDO lub naliczenia kwartalnego opłat.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują Twoją sytuację. Napiszemy Ci, jakich dokładnie danych  i informacji potrzebujemy od Ciebie. Po ich otrzymaniu przeprowadzimy weryfikację i sprawdzenie Twojego zgłoszenia do BDO i jeśli zajdzie taka konieczność dokonamy aktualizacji uzupełniając brakujące kody i informacje. Następnie możemy naliczyć należne opłaty.

Wskazać numer rachunku bankowego właściwego Urzędu Marszałkowskiego oraz poinformować Cię o terminie zapłaty. Jęsli chcesz możemy też prowadzić na bieżąco  ewidencję w systemie BDO dot. dyrektywy plastikowej oraz wypełnić obowiązkowe sprawozdanie w tym zakresie.

Na każdym etapie będziesz mógł korzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo wypełnimy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu 5-7 dni roboczych.

Gwarancja rzetelności

Wypełnianie wniosków rejestracyjnych czy sprawozdawczych do BDO to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/environment-recycle-sign-min-scaled.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 5 czerwca 2019 zwana potocznie jako “Dyrektywa Plastikowa” (ang. Single Use Plastics) zwana Dyrektywą SUP wprowadza w życie 3 główne wytyczne:

  1. od 2021 roku zakazuje produkcji i wprowadzania do obrotu 10 najpopularniejszych produktów jednorazowych, które posiadają w pełni funkcjonalne, biodegradowalne odpowiedniki. Są to: patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki,
  2. od 2025 roku plastikowe korki i nakrętki, żeby zostać wprowadzone do sprzedaży, będą musiały być na stałe przymocowane do butelki,
  3. od 2025 roku wszystkie plastikowe butelki wprowadzone do obrotu, będą musiały być wykonane minimum w 25% z materiału pochodzącego z recyclingu. Od 2030 ta ilość wyniesie minimum 30%.
Najprościej rzecz ujmując, obowiązek stosowania dyrektywy plastikowej w BDO mają firmy, które działają w branży HoReCa tj:
 • Hotele i inne obiekty krótkotrwałego zakwaterowania
 • Bary i restauracje (oraz piekarnie, cukiernie, kawiarnie, stacje benzynowe)
 • Firmy cateringowe

Poza tym dyrektywa plastikowa odnosi się do :

 • producentów opakowań
 • firm wprowadzających do obrotu opakowania i produkty w opakowaniach
 • wszystkich innych firm (w tym handlowe stacjonarne  i internetowe), które używają lub oferują produkty z tworzyw sztucznych które na mocy nowych przepisów zostaną wycofane z obrotu lub objęte nowymi opłatami
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/close-up-environment-sign-collection-1-min-scaled.jpg
Jakie przepisy się zmieniają i od kiedy?

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców od lipca 2021

Nowe przepisy Ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw mają wejść w życie już  3 lipca 2021 roku.

Co nam przyniesie ta ustawa? Jakie nowe zmiany wprowadzi?

Już od 1 lipca 2021 wchodzi zakaz stosowania m.in.

 • patyczków  higienicznych
 • sztućców i talerzy,  słomek i mieszadełek z tworzywa sztucznego
 • patyczków do balonów;
 • pojemników na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego
Jakie nowe opłaty wprowadzają te przepisy?

Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego bądź posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będą zobowiązani do pobrania opłaty.

Opłaty będą pobierane od następujących produktów – opakowań z tworzywa sztucznego:

 1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 2. pojemniki na posiłki w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, które:
  • są przeznaczone do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  • są zazwyczaj spożywane bezpośrednio z pojemnika,
  • są gotowe do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Z pobranej opłaty podmiot będzie miał obowiązek rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim po zakończonym kwartale.

Dodatkowo w sprawozdaniu rocznym będzie należało podać ilość wprowadzonych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych opłatą.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy
prawne

Jakie są rodzaje sprawozdań składanych do BDO i kto jest zobowiązany do ich składania?
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Pełny tekst dyrektywy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305

https://pracodawcy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Projekt-ust.-SUP.pdf

Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do stosowania dyrektywy plastikowej, za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw przewiduje się szereg skancji i kar za niestosowanie się do nowych przepisów w tym cyt:

„Art.40a. Administracyjnej karze pieniężnej, podlega ten, kto:

1) wbrew przepisom art. 3b ust. 1 nie pobiera opłaty od nabywającego opakowania lub posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego;

2) wbrew przepisowi art. 3b ust. 2 nie zapewnia dostępności w sprzedaży podobnych opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne i produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne;

3) wbrew przepisowi art. 3e ust. 3 i 4 nie uiścił w terminie opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 3e ust. 3;

4) wbrew art. 3h ust. 1 nie prowadzi ewidencji liczby nabytych i wydanych konsumentowi końcowemu odpowiednio opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego;

5) wbrew art. 3h ust. 2, w przypadku prowadzenia więcej niż jednej jednostki, nie prowadzi ewidencji oddzielnie dla poszczególnych jednostek;

6) wbrew art. 3h ust. 3 nie przechowuje informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą; 19

7) wbrew przepisowi art. 3i wprowadza do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produkty wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych;

8) wbrew przepisowi art. 3j nie opatrzył produktu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem lub opatrzył oznakowaniem niezgodnym z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy 2019/904 (Dz. Urz. UE L 428 z dnia 17.12.2020, str. 57);

9) wbrew przepisowi art. 3m ust. 3 i 4 nie uiścił w terminie opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 3m ust. 3;

10) wbrew przepisowi art. 4c ust. 1 nie wyznacza przedstawiciela;

11) wbrew przepisowi art. 4d ust. 1 nie organizuje finansowania zbierania, transportu i przetwarzania zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady;

12) wbrew przepisowi art. 4d ust. 4 nie prowadzi ewidencji masy wprowadzanych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady;

13) wbrew przepisowi art. 11 ust. 1 nie prowadzi dodatkowej ewidencji obejmującej informacje o masie produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, które wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym;

14) wbrew przepisowi art. 11b ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na odrębny rachunek marszałka województwa łącznie co najmniej 0,1% przychodu netto z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów jednorazowego użytku wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.”

„Art. 40b. 1. Administracyjne kary pieniężne wynoszą

w przypadkach, o których mowa w art. 40a:

1) pkt 1-6, 9 – od 500 zł do 20 000 zł;

2) pkt 7-8 – od 10 000 zł do 500 000 zł;

3) pkt 10-14 – od 10 000 zł do 100 000 zł.

 1. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 40a pkt 3-6, pkt 8-14 wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
 2. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 40a pkt 1, 2 oraz 7 wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.
 3. Należności z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 40c. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej.”

KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Dyrektywa plastikowa”

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie

7 KROKOpłać opłatę urzędową

Dokonaj wpłaty na podane przez nas konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom dyrektywy plastikowej w szczególności czy musze zaktualizować swój wniosek zgłoszeniowy do BDO – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom dyrektywy plastikowej oraz ewentualnej konieczności korekty (aktualizacji)  zgłoszenia do BDO. Jeśli aktualizacja nie będzie konieczna otrzymają Państwo od nas opinię prawną ze wskazaniem podstaw.

Ile czasu zajmuje ekspertom wypełnienie wniosku aktualizacyjnego i naliczenie opłat z tytułu dyrektywy plastikowej?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj dokumentacja aktualizacyjna oraz  naliczeni opłat  są gotowe w ciągu 5-7 dni roboczych.

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone