fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
z Łódzkiego

Konkursy dotacyjne dla regionu!

Województwo łódzkie, centralnie położone w Polsce, to dynamicznie rozwijający się region o dużym potencjale biznesowym. Dzięki dogodnej lokalizacji, dobrej infrastrukturze i dostępowi do wykwalifikowanych pracowników, region ten przyciąga inwestorów z różnych branż.

Region oferuje różnorodne formy wsparcia dla przedsiębiorców, w tym m. in. dotacje dla firm, które chcą inwestować w nowoczesne technologie czy ekologiczne rozwiązania. Dzięki silnemu sektorowi badawczo-rozwojowemu i współpracy z uczelniami, województwo łódzkie staje się także atrakcyjnym miejscem dla firm działających w obszarze innowacji. Współpraca międzysektorowa oraz wsparcie instytucji publicznych sprzyjają rozwojowi biznesu i gospodarki regionu, tworząc korzystne warunki dla przedsiębiorców i inwestorów, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności łódzkich firm na rynku krajowym i międzynarodowym.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

Podmioty z województwa łódzkiego w latach 2023-2027 mogą skorzystać z programów regionalnych (wojewódzkich), krajowych oraz lokalnych, o których szczegółowe informacje prezentujemy w dalszej części.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na co dokładnie udzielane są dotacje w Łódzkim?

Dotacje w Łódzkim udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. W ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące:

 • innowacji i Przemysłu 4.0, w tym prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń B+R, inwestycji w obszarach specjalizacji województwa, dofinansowania usług B+R świadczonych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju innowacyjności, nowoczesnych technologii oraz digitalizacji w regionie;
 • rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek, modernizacji istniejących produktów i usług, rozwoju e-commerce, rozwoju sprzedaży eksportowej;
 • przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności, w tym zwiększenia efektywności produkcji, poprawy zarządzania, rozwoju kadr, wejścia na nowe rynki;
 • zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju zielonych technologii, ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju turystyki;
 • edukacji i kształecenia zawodowego, w tym rozwijania umiejętności zawodowych, dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form wsparcia, takich jak:

 • szkolenia i doradztwo, w tym w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania, marketingu, finansów, prawa;
 • granty, oferowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje naukowe;
 • programy akceleracyjne, wspierające rozwój startupów.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Z jakich programów dotacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy
z Łódzkiego?

Łódzcy przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów dotacyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należą m. in.:

 • Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (FELD),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • Program Rolny – Lokalne Grupy Działania (LGD).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/dotacje-dla-firm.jpg

Główne obszary wsparcia przedsiębiorców podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • rozwój przedsiębiorstwa – wsparcie na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, modernizacja zakładu produkcyjnego, czy rozwój sprzedaży;
 • innowacje – wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, wdrożenie nowych technologii, czy rozwój produktów i usług;
 • automatyzacja, cyfryzacja i robotyka – wsparcie na wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, platform e-commerce czy automatyzację procesów;
 • cyberbezpieczeństwo – wsparcie na wdrażanie systemów ochrony danych, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy audyty bezpieczeństwa informatycznego;
 • ochrona środowiska i OZE – wsparcie na inwestycje w ochronę środowiska i ekologiczne rozwiązania, takie jak ekoprojektownie, GOZ, instalacje odnawialnych źródeł energii, czy zakup pojazdów elektrycznych;
 • dywersyfikacja produktów i usług – wsparcie na projekty związane z rozszerzeniem oferty produktów oraz zdywersyfikowaniem rynków zbytu;
 • wsparcie eksportu – wsparcie na przygotowanie eksportowej strategii firmy, udział w targach zagranicznych, czy promocję produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych;
 • rozwój kadr – wsparcie na szkolenia pracowników firmy, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, czy podnoszenia kwalifikacji.

Regionalna mapa pomocy

W poprzedniej perspektywie finansowej maksymalne wsparcie dla województwa łódzkiego wynosiło 35% – w obecnej wzrosło o 5 pp.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/lodzkie-1280x854.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z województwa łódzkiego wynosi 40%**.

* Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 pp. w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 pp. w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

WYBRANE PROGRAMY REGIONALNE, Z KTÓRYCH ŁÓDZKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Regionów to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które będą realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Województwo łódzkie otrzyma 2,745 mld euro.

Środki te inwestowane będą:

 • w innowacje – ponad 254 mln euro na bardziej konkurencyjny i inteligentny region, dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej;
 • w zielone inwestycje – ponad 496 mln euro na bardziej przyjazny dla środowiska, niskoemisyjny i przechodzący ku gospodarce zeroemisyjnej oraz odporny region dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej;
 • w mobilność miejską – ponad 148 mln euro na zrównoważony transport miejski, lepszą dostępność, szybkość i bezpieczeństwo przemieszczania się;
 • w rozwój transportu – ponad 414 mln euro na inwestycje ukierunkowane na poprawę dostępności transportowej województwa w obszarze infrastruktury drogowej, kolejowej, a także publicznego transportu zbiorowego o charakterze pozamiejskim;
 • w rozwój lokalny – ponad 189 mln euro na wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych w tym poprzez wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich;
 • w rozwój społeczny – ponad 144 mln euro na podniesienie jakości i dostępu do kształcenia oraz dalsze doskonalenie systemu edukacji w kierunku bardziej innowacyjnego podejścia do kształcenia i lepszego dopasowania do wymagań rozwijającej się gospodarki, ale również wzmocnienia odporności szkolnictwa na sytuacje kryzysowe, takie jak np. pandemia;
 • w zatrudnienie i integrację – ponad 362 mln euro na poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej;
 • w edukację i kadry – ponad 268 mln euro na wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • w transformację – ponad 354 mln euro na umożliwienie ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki;
 • na pomoc techniczną – ponad 109 mln euro na wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego wspierane będą projekty realizujące cele wspólnej polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa,
 • Lepiej połączona Europa,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
 • Europa bliżej obywateli.

Program regionalny działa w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), a także o Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Szczegółowe cele programu

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju,
 • Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
 • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
 • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej,
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/jst-develop.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-11.jpg
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,
 • Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie,
 • Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online,
 • Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne,
 • Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej,
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej,
 • Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy,
 • Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 • Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,
 • Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
 • Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia,
 • Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 • Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Priorytety programu

Program obejmuje 12 osi priorytetowych:

 • Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla mobilnego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego,
 • Fundusze europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem,
 • Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom,
 • Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem,
 • Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem,
 • Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji,
 • Pomoc techniczna EFRR,
 • Pomoc techniczna EFS+,
 • Pomoc techniczna FST.

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: ten obszar wspiera rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • wsparcie rozwoju MŚP,
  • rozwój innowacji,
  • promocję gospodarczą,
  • rozwój turystyki;
 • Środowisko: ten obszar wspiera ochronę środowiska i klimatu. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • ochronę powietrza,
  • ochronę wód,
  • ochronę przyrody,
  • gospodarkę odpadami;
 • Edukacja, szkolenie i zatrudnienie: ten obszar wspiera rozwój edukacji, szkolenia i zatrudnienia. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • modernizację szkół i placówek oświatowych,
  • wsparcie rozwoju zawodowego,
  • aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Infrastruktura transportowa: ten obszar wspiera rozwój infrastruktury transportowej. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • modernizację dróg i autostrad,
  • rozwój kolei, transportu publicznego, transportu wodnego;
 • Infrastruktura społeczna: ten obszar wspiera rozwój infrastruktury społecznej. Środki będą przeznaczone m.in. na:
  • rozwój infrastruktury zdrowotnej,
  • rozwój infrastruktury kultury,
  • rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  • rozwój infrastruktury socjalnej.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego

Rozwiń
 • Działanie FELD.01.01 Publiczna infrastruktura badawcza,
 • Działanie FELD.01.02 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,
 • Działanie FELD.01.03 PPO,
 • Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja,
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP,
 • Działanie FELD.01.06 Inwestycje w MŚP – IF.

Priorytet FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego

Rozwiń
 • Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FELD.02.02 Efektywność energetyczna – ZIT,
 • Działanie FELD.02.03 Efektywność energetyczna – IF,
 • Działanie FELD.02.04 Budynki pasywne,
 • Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energi,
 • Działanie FELD.02.06 Odnawialne źródła energii – ZIT,
 • Działanie FELD.02.07 Odnawialne źródła energii – IF,
 • Działanie FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FELD.02.09 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – ZIT,
 • Działanie FELD.02.10 Gospodarka wodno‐ściekowa – aglomeracje 10-15 tys. RLM,
 • Działanie FELD.02.11 Gospodarka wodno‐ściekowa – aglomeracje 2-10 tys. RLM,
 • Działanie FELD.02.12 Gospodarowanie wodą,
 • Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FELD.02.14 Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF,
 • Działanie FELD.02.15 Bioróżnorodność,
 • Działanie FELD.02.16 Bioróżnorodność – ZIT,
 • Działanie FELD.02.17 Ochrona przyrody,
 • Działanie FELD.02.18 Ochrona przyrody – ZIT.

Priorytet FELD.03 Fundusze europejskie dla mobilnego Łódzkiego

Rozwiń
 • Działanie FELD.03.01 Mobilność miejska,
 • Działanie FELD.03.02 Mobilność miejska – ZIT.

Priorytet FELD.04 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego

Rozwiń
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie,
 • Działanie FELD.04.02 Drogi lokalne,
 • Działanie FELD.04.03 Transport kolejowy,
 • Działanie FELD.04.04 Publiczny transport pozamiejski,
 • Działanie FELD.04.05 Infrastruktura paliw alternatywnych.

Priorytet FELD.05 Fundusze europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem

Rozwiń
 • Działanie FELD.05.01 Kultura i turystyka – ZIT,
 • Działanie FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich,
 • Działanie FELD.05.03 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Priorytet FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom

Rozwiń
 • Działanie FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna,
 • Działanie FELD.06.02 Infrastruktura społeczna,
 • Działanie FELD.06.03 Infrastruktura zdrowotna,
 • Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka,
 • Działanie FELD.06.05 Kultura i turystyka – IF.

Priorytet FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem

Rozwiń
 • Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP,
 • Działanie FELD.07.02 Aktywizacja zawodowa – OHP,
 • Działanie FELD.07.03 Aktywizacja zawodowa – WUP,
 • Działanie FELD.07.04 Kadry PSZ,
 • Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie,
 • Działanie FELD.07.06 Ekonomia społeczna,
 • Działanie FELD.07.07 Integracja obywateli państw trzecich,
 • Działanie FELD.07.08 Integracja obywateli państw trzecich – ZIT,
 • Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Działanie FELD.07.10 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT,
 • Działanie FELD.07.11 Profilaktyka zdrowotna i standardy dostępności,
 • Działanie FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny,
 • Działanie FELD.07.13 Włączenie społeczne,
 • Działanie FELD.07.14 Włączenie społeczne – ZIT.

Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem

Rozwiń
 • Działanie FELD.08.01 Wzmocnienie równości płci,
 • Działanie FELD.08.02 Usługi rozwojowe dla pracowników,
 • Działanie FELD.08.03 Outplacement,
 • Działanie FELD.08.04 Zdrowy pracownik,
 • Działanie FELD.08.05 Poprawa organizacji pracy,
 • Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna,
 • Działanie FELD.08.07 Kształcenie ogólne,
 • Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe,
 • Działanie FELD.08.09 Kształcenie zawodowe – stypendia,
 • Działanie FELD.08.10 Edukacja włączająca,
 • Działanie FELD.08.11 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych,
 • Działanie FELD.08.12 Aktywność edukacyjna.

Priorytet FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji

Rozwiń
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji,
 • Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji,
 • Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji.

Priorytet FELD.10 Pomoc techniczna EFRR

Rozwiń
 • Działanie FELD.10.01 Pomoc techniczna EFRR.

Priorytet FELD.11 Pomoc techniczna EFS+

Rozwiń
 • Działanie FELD.11.01 Pomoc techniczna EFS+.

Priorytet FELD.12 Pomoc techniczna FST

Rozwiń
 • Działanie FELD.12.01 Pomoc techniczna FST.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego;
 • ośrodków innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • partnerów społecznych,
 • uczelni.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. łódzcy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,
 • Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP,
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna,
 • Działanie 2.10 Gospodarka wodno- ściekowa – aglomeracje 10-15 tyś RLM,
 • Działanie 2.12 Gospodarowanie wodą,
 • Działanie 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie 3.1 Mobilność miejska,
 • Działanie 4.3 Transport kolejowy,
 • Działanie 4.4. Publiczny transport pozamiejski,
 • Działanie 4.5 Infrastruktura paliw alternatywnych,
 • Działanie 5.2 Rewitalizacja obszarów miejskich,
 • Działanie 5.3 Rewitalizacja obszarów wiejskich,
 • Działanie 6.2 Infrastruktura społeczna,
 • Działanie 6.4 Kultura i turystyka,
 • Działanie 7.5 Integracja i społeczeństwo obywatelskie,
 • Działanie 7.7 Integracja obywateli państw trzecich,
 • Działanie 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Działanie 7.12 Usługi na rzecz rodziny,
 • Działanie 7.13 Włączenie społeczne,
 • Działanie 8.1 Wzmocnienie równości płci,
 • Działanie 8.3 Outplacement,
 • Działanie 8.4 Zdrowy pracownik,
 • Działanie 8.5 Poprawa organizacji pracy,
 • Działanie 8.10 Edukacja włączająca,
 • Działanie 8.11 Usługi rozwojowe dla osób dorosłych,
 • Działanie 8.12 Aktywność edukacyjna.

Dodatkowo w ramach Priorytetu 9 realizowane będą następujące działania:

 • Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji,
 • Działanie 9.2 Społeczeństwo w transformacji,
 • Działanie 9.3 Przestrzeń w transformacji.

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Celem konkursu „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać projekty:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
 2. Usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw;
 3. Wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/br5.jpg

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • w ramach projektów 1. i 2. – przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy,
 • w ramach projektu 3. – wszystkie typy beneficjentów, tj.:
  • duże przedsiębiorstwa,
  • jednostki naukowe,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • MŚP,
  • organizacje badawcze,
  • ośrodki innowacji,
  • uczelnie.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty z województwa łódzkiego.

W ramach projektów typu 1 dofinansowanie będzie można przeznaczyć m. in. na:

 • badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, w tym:
  • opracowanie prototypów,
  • demonstracje,
  • opracowanie projektów pilotażowych,
  • testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;
 • zakup wyników prac B+R (możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa);
 • budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Wyłącznie jako element projektu możliwe jest również:

 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • wsparcie kompetencji.

Wsparcie kompetencji związanych z pracami B+R możliwe jest dla pracowników i osób zarządzających,
w szczególności z zakresu obszarów:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

W ramach projektów typu 2. dofinansowanie obejmie zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa, z możliwością wdrożenia.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in.:

 • opracowanie strategii komercjalizacji,
 • opracowanie studiów wykonalności,
 • przeprowadzenie badań rynkowych,
 • usługi wyceny własności intelektualnej,
 • usługi związane z ochroną własności intelektualnej.

Przewiduje się wsparcie w formie dotacji, a dla wdrożeń wsparcie w formie dotacji warunkowych.

Najbliższy nabór dla projektów badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw potrwa od 19 lutego do 5 kwietnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/przemysl-4.0-1.jpg

Konkurencyjność MŚP

Celem konkursu „Konkurencyjność MŚP” jest rozwijanie i wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
 2. Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0;
 3. Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
 4. Wdrożenie wyników prac B+R;
 5. Wdrożenie innowacji.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • w ramach projektów typu 1:

  • Internacjonalizacja MŚP – wyłącznie MŚP,
  • Promocja MŚP – wszystkie typy beneficjentów, tj.:
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • izby gospodarcze,
   • jednostki naukowe,
   • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
   • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
   • klastry,
   • MŚP,
   • organizacje pozarządowe,
   • ośrodki innowacji,
   • uczelnie;
 • w ramach projektów typu 2 – wyłącznie MŚP;
 • w ramach projektów typu 3:
  • Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości oraz Rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami:
   • MŚP,
   • ośrodki innowacji,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • uczelnie;
  • Usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe oraz Rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami:
   • klastry zalążkowe lub wzrostowe,
   • MŚP,
   • uczelnie;
  • Usługi dla MŚP świadczone przez JST:
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego i posiadające osobowość prawną;
 • w ramach projektów typu 4 – wyłącznie MŚP;
 • w ramach projektów typu 5 – wyłącznie MŚP.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia dotyczące:

 • internacjonalizacji MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.:
  • usługi doradcze dla MŚP,
  • analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne,
  • wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.
 • promocji MŚP – projekty zmierzające do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, polegające na:
  • promocji oferty MŚP,
  • udziale w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych,
  • organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora.

Wsparcie w ramach projektów typu 2. obejmie wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0. i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności:

 • automatyzacji,
 • robotyzacji,
 • cyfryzacji.

Przewiduje się wsparcie dla rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie TIK do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych), które będzie realizowane z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach Działania 1.6.

W ramach projektów typu 3. dofinansowanie będzie przeznaczone na:

 • usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów);
 • rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 • usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów);
 • rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 • usługi dla MŚP świadczone przez JST.

W ramach projektów typu 4 wspierane będzie wdrożenie wyników prac B+R, a projekty typu 5 obejmą wdrożenie innowacji.

Wyłącznie jako element w/w projektów możliwe jest tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np.:

 • badanie rynku,
 • dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.

W ramach typów projektów 1., 2., 3. wsparcie będzie udzielane w formie dotacji. Dla projektów typu 4. i 5. przewiduje się wsparcie w formie dotacji warunkowych, a dla tworzenia nowych modeli biznesowych –
dotację.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów: Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – od 29 kwietnia do 29 maja 2024 r. oraz na listopad-grudzień 2024 r.,
 • dla projektów: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. – od 16 września do 30 września 2024 r.,
 • dla projektów: Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – od 4 marca do 25 marca 2024 r.,
 • dla projektów: Wdrożenie wyników prac B+R – informacja o naborze wkrótce,
 • dla projektów: Wdrożenie innowacji –  od 29 marca do 8 maja 2024 r.

Efektywność energetyczna

Działanie „Efektywność energetyczna” ma na celu wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej;
 2. inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 3. inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych;
 4. podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE;
 5. inwestycje służące kontroli jakości powietrza.

O dofinansowanie będą mogły starać się:

 • w projektach typu 1:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki lub stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
  • jednostki naukowe,
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • instytucje kultury, w tym współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • lasy państwowe,
  • parki krajobrazowe,
  • przedsiębiorstwa ESCO;
 • w projektach typu 2:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki lub stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
  • przedsiębiorstwa ESCO;
 • w projektach typu 3:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki lub stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
  • przedsiębiorstwa ciepłownicze,
  • przedsiębiorstwa ESCO;
 • w projektach typu 4:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki lub stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
  • organizacje pozarządowe;
 • w projektach typu 5:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki lub stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej.

W zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków, które nie są zabytkami wsparcie możliwe będzie jeśli planowany do realizacji projekt zlokalizowany będzie na terenie gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G [2]) na 2023 rok jest niższy od uśrednionej wartości dla województwa.

Wspierane będą projekty dotyczące budynków publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny, jego jednostki organizacyjne, podległe mu organy, budynków jednostek zarządzanych przez administrację samorządową lub budynków użyteczności publicznej nie związanych z administracją rządową.

Projekty typu 2. obejmą przedsięwzięcia termomodernizacyjne wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych.

W ramach typu 1. i 2. możliwa będzie poprawa efektywności energetycznej budynków m.in. poprzez:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymianę okien,
 • drzwi zewnętrznych,
 • inwestycje w systemy grzewcze wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej,
 • instalacje do produkcji energii z OZE,
 • inwestycje w systemy wentylacji i klimatyzacji,
 • systemy do monitorowania zużycia energii oraz inteligentne rozwiązania ograniczające zużycie energii.

Wyłącznie jako element projektu możliwe będą działania niewynikające z audytów energetycznych, jeśli przyczyniać się będą do osiągnięcia celów wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu m.in. rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy lub ściany).

Dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu energetycznego mogą stanowić nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekty w typie 3. mogą obejmować budowę, przebudowę lub modernizację sieci ciepłowniczych lub chłodniczych, które dystrybuują ciepło lub chłód o mocy zamówionej nie wyższej niż 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych.

W przypadku sieci będących częścią istniejącego systemu, inwestycje dotyczyć mogą wyłącznie sieci w ramach nieefektywnego sytemu ciepłowniczego lub chłodniczego.

W przypadku gdy system ciepłowniczy lub chłodniczy nie istnieje, możliwa jest budowa sieci ciepłowniczych lub chłodniczych, jeśli będą one elementem planowanego nowego efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy lub zakupu magazynów ciepła lub chłodu.

Projekty typu 4. obejmą kampanie informacyjne i edukacyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

W ramach projektów typu 5. możliwy będzie zakup przyrządów pomiarowych wspomagających prowadzenie kontroli pieców, kotłów i spalanych w nich paliw wspomagających pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (np. straż miejska) m.in.:

 • zestaw do poboru próbek popiołu z paleniska,
 • sito analityczne,
 • wilgotnościomierz,
 • dron badający skład dymu z kominów,
 • mobilne laboratorium.

Możliwe będzie zastosowanie modelu finansowania ESCO lub innych modeli z wykorzystaniem kapitału
prywatnego, w tym w formule PPP.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów: Inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej oraz Inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – od 15 marca do 31 maja 2024 r.,
 • dla projektów: Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych – od 22 marca do 15 maja 2024 r.,
 • dla projektów: Podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz Inwestycje służące kontroli jakości powietrza – od 28 marca do 30 czerwca 2024 r.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/gospodarka-wodno-sciekowa.jpg

Gospodarka wodno- ściekowa
- aglomeracje 10-15 tyś RLM

Działanie „Gospodarka wodno‐ściekowa – aglomeracje 10-15 tys. RLM” ma na celu wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

W ramach działania wspierane będą:

 1. inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi;
 2. inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • spółki wodne.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.

Wyłącznie jako element projektu możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Projekty typu 2. obejmą budowę, przebudowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji.

W ramach działania wspierane będą aglomeracje z przedziału 10 tys. RLM – poniżej 15 tys. RLM.

Wyłącznie jako element projektu możliwe będą działania związane z budową nowych lub modernizacją sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody – jednak wyłącznie w charakterze uzupełniającym (ich wydatek kwalifikowalny nie może przekroczyć 25% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Najbliższy nabór zaplanowano na lipiec-październik 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/drinking-water2.jpg

Gospodarowanie wodą

Działanie „Gospodarowanie wodą” ma na celu wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

W ramach działania wspierane będą:

 1. inwestycje w infrastrukturę do celów ujęcia, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 2. wspieranie wydajnego gospodarowania wodą.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • w ramach projektów typu 1 – wszystkie typy beneficjentów, z wyłączeniem MŚP, tj.:
  • instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
  • spółki wodne;
 • w ramach projektów typu 2 – wszystkie typy beneficjentów, tj.:
  • instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • MŚP,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
  • spółki wodne.

W ramach projektów typu 1. możliwa będzie budowa nowych, przebudowa lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć i infrastruktury do magazynowania wody do spożycia.

Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji realizowanych w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców.

W ramach projektów typu 2. wspierane będą inwestycje w inteligentne systemy monitorowania i zarządzania infrastruktury wodociągowej, instalacje odzysku i ponownego wykorzystania wody m.in.:

 • pompy, systemy filtracji (w tym w procesach przemysłowych np. jako uzdatnianie już zużytych wód do wody o jakości pozwalającej na jej ponowne wykorzystanie w różnorodnych procesach użytkowych – np. w chłodzeniu, czyszczeniu czy płukaniu),
 • inwestycje w dualne instalacje kanalizacyjne umożliwiające użycie wody szarej w toaletach.

Najbliższy nabór zaplanowano na czerwiec-wrzesień 2024 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Działanie „Gospodarka o obiegu zamkniętym” ma na celu wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania wspierane będą projekty:

 1. inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
 2. zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych (także w procesach termicznych);
 3. inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
 4. wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach;
 5. edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych.

W ramach działania wspierane będą jedynie projekty nie będące projektami badawczo-rozwojowymi (w tym również nie wdrażające wyników prac B+R).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/GOZ12.jpg

O dofinansowanie mogą starać się:

 • w ramach projektów typu 1:
  • Budowa, przebudowa, zakup, modernizacja infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów – wszystkie typy beneficjentów poza organizacjami pozarządowymi, uczelniami, jednostkami naukowymi, tj.:
   • duże przedsiębiorstwa,
   • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
   • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
   • MŚP,
   • przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami,
   • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS;
  • Budowa, przebudowa, modernizacja instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów – wszystkie typy beneficjentów poza organizacjami pozarządowymi, uczelniami, jednostkami naukowymi, wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi i TBS, tj.:
   • duże przedsiębiorstwa,
   • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
   • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
   • MŚP,
   • przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami;
 • w ramach projektów typu 2 – wyłącznie przedsiębiorstwa;
 • w ramach projektów typu 3 – wszystkie typy beneficjentów poza przedsiębiorstwami, tj.:
  • jednostki naukowe,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie,
  • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS;
 • w ramach projektów typu 4 – wyłącznie przedsiębiorstwa;
 • w ramach projektów typu 5. – wszystkie typy beneficjentów poza przedsiębiorstwami, wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi i TBS, tj.:
  • jednostki naukowe,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie.

W ramach projektów typu 1. wsparcie otrzymają przedsięwzięcia dotyczące:

 • budowy, przebudowy, zakupu, modernizacji infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów (np. punkty selektywnego zbierania odpadów, pojemniki na odpady zbierane selektywnie zarówno naziemne jak i podziemne);
 • budowa, przebudowy, modernizacji instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów.

W zakresie typu projektu 1.a) możliwe są działania w zakresie edukacji lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia, tworzenie punktów napraw.

Selektywne zbieranie dotyczy jedynie odpadów komunalnych lub innych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Projekty typu 2. obejmą budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych lub weterynaryjnych.

W ramach projektów typu 3. realizowane będą inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów (w tym promujące ponowne użycie) np.:

 • inicjatywy współdzielenia – korzystanie z tych samych produktów (tworzenie platform lub miejsc wymiany rzeczy używanych),
 • budowa,
 • rozbudowa punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia,
 • zakup i montaż instalacji umożliwiających spożywanie wody prosto z kranu (m.in. filtry, poidełka).

Wyłącznie jako element projektu możliwe jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

W ramach projektów typu 4. możliwe będą wyłącznie działania przedinwestycyjne w zakresie GOZ, np.:

 • prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych,
 • zakup usług doradczo-szkoleniowych,
 • opracowanie audytów środowiskowych, analiz technicznych i ekonomicznych– np. w zakresie LCA, PEF, ETV.

Projekty typu 5. obejmą przedsięwzięcia dotyczące:

 • edukacji lub doradztwa w zakresie GOZ, np.:
  • przeprowadzanie szkoleń lub warsztatów,
  • opracowanie lub aktualizacja analiz, ekspertyz;
 • przygotowania dokumentów planistycznych dotyczących GOZ, np.:
  • opracowanie lub aktualizacja map drogowych dla JST w zakresie GOZ.

Wsparcia nie udziela się na inwestycje w zakresie składowania odpadów oraz na inwestycje służące zwiększeniu mocy przerobowej obiektów przetwarzania odpadów resztkowych, z wyjątkiem inwestycji w technologie odzyskiwania materiałów z odpadów resztkowych do celów GOZ.

Nabór zaplanowano od 29 stycznia do 30 kwietnia 2024 r., jednak termin ten ulegnie przesunięciu.

Mobilność miejska

Działanie „Mobilność miejska” ma na celu wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W ramach działania wspierane będą projekty:

 1. inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego;
 2. inwestycje dotyczące bezemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej z niezbędną infrastrukturą;
 3. inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego;
 4. inwestycje dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury paliw alternatywnych;
 5. inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie miejskim;
 6. przygotowanie lub aktualizacja planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • duże przedsiębiorstwa;
 • MŚP;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki lub stowarzyszenia JST – z wyłączeniem funkcjonujących w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego – Łodzi w przypadku projektów typu 6.;
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego – projekty typu 2. i 5.;
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną – projekty typu 4.;
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie paliw alternatywnych – projekty typu 4.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/01/smart-transport.jpg

W ramach projektów typu 1. wsparcie będzie mogło zostać przeznaczone na:

 • budowę lub przebudowę liniowej infrastruktury tramwajowej, np. układu torowego, sieci trakcyjnej oraz infrastruktury zasilającej;
 • budowę lub przebudowę przystanków tramwajowych lub autobusowych;
 • budowę lub przebudowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych umożliwiających zmianę środka transportu, w tym łączących komunikację miejską z innymi gałęziami transportu publicznego, a także systemów parkingów Park&Ride lub Bike&Ride.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane działania z zakresu infrastruktury drogowej przeznaczonej wyłącznie dla transportu publicznego i służące poprawie jego funkcjonowania lub przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia ruchu samochodowego w centrach miast np.:

 • buspasy,
 • obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty),
 • przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia ruchu transportowi autobusowemu (pasy skrętu dla autobusów, śluzy autobusowe na skrzyżowaniach).

Ze wsparcia wyłączone będą inwestycje w infrastrukturę drogową wykorzystywaną dla indywidualnego ruchu samochodowego, inną niż obiekty Park&Ride.

W ramach projektów typu 2. wspierane będą:

 • zakup nowego taboru tramwajowego;
 • zakup nowego niskoemisyjnego lub bezemisyjnego taboru autobusowego.

Wyłącznie jako element projektów mogą być realizowane działania dotyczące budowy lub przebudowy infrastruktury paliw alternatywnych na potrzeby ładowania lub tankowania taboru autobusowego (z wyłączeniem infrastruktury tankowania LNG, CNG i innych paliw kopalnych), a także służące dostosowaniu zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji danego rodzaju taboru (zajezdnie tramwajowe lub autobusowe).

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie:

 • budowę lub przebudowę dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą (np. stojaki, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, parkingi Bike&Ride);
 • uruchomienie, rozbudowa lub modernizacja systemu rowerów publicznych (miejskich).

Projekty typu 4. otrzymają wsparcie na:

 • budowę, instalację lub modernizację stacjonarnej, ogólnodostępnej i umożliwiającej użytkownikom niedyskryminacyjny dostęp infrastruktury ładowania lub tankowania paliw alternatywnych (energii elektrycznej lub wodoru odnawialnego) dla pojazdów indywidualnych.

Ze wsparcia wyłączona jest infrastruktura tankowania LNG, CNG i innych paliw kopalnych.

W ramach projektów typu 5. wsparcie obejmie inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS) służące optymalnemu wykorzystaniu publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów, zarządzaniu ruchem, informacji pasażerskiej, sprzedaży biletów, w tym cyfrowe systemy typu „wspólny bilet”.

Wsparcie w ramach projektów typu 6. będzie mogło być przeznaczone na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) lub aktualizację posiadanego dokumentu, w tym m.in.:

 • przeprowadzenie niezbędnych analiz,
 • opracowanie diagnozy stanu obecnego,
 • przeprowadzenie badań oraz konsultacji.

Elementem przedsięwzięć realizowanych w obszarze mobilności miejskiej mogą być działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne z zakresu podnoszenia świadomości i propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego, ruchu niezmotoryzowanego i innych form zrównoważonego przemieszczania się w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych, realizowane w ramach finansowania krzyżowego.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów: Przygotowanie lub aktualizacja planów zrównoważonej mobilności miejskiej – od 15 marca do 3 czerwca 2024 r.,
 • dla projektów: Inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, Inwestycje dotyczące bezemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej z niezbędną infrastrukturą oraz Inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie miejskim – na grudzień 2024 r. – marzec 2025 r.
 • dla projektów: Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz Inwestycje dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury paliw alternatywnych – na listopad 2024 r. – grudzień 2025 r.

Transport kolejowy

Celem konkursu „Transport kolejowy” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury lub taboru kolejowego;
 2. opracowanie dokumentacji dla kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/transport-kolejowy.jpg

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • w ramach projektów typu 1a oraz 1b:

  • zarządcy infrastruktury kolejowej,
  • w przypadku, gdy elementem projektu są działania dotyczące integracji pasażerskiego transportu kolejowego lub dworce kolejowe znajdujące się w zarządzie JST – projekty realizowane w partnerstwie zarządcy infrastruktury kolejowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 • w ramach projektów typu 1c:
  • operatorzy kolejowych przewozów pasażerskich,
  • organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego.
 • w ramach projektów 2:
  • zarządcy infrastruktury kolejowej,
  • JST – Województwo Łódzkie.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • budowę, przebudowę lub modernizację linii kolejowych o znaczeniu regionalnym poza TEN-T;
 • budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury kolejowej służącej obsłudze transportu pasażerskiego, w tym stacji i przystanków kolejowych oraz dworców kolejowych znajdujących się w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane działania dotyczące integracji pasażerskiego transportu kolejowego z innymi systemami publicznego transportu zbiorowego oraz transportem indywidualnym poprzez np. inwestycje z zakresu zintegrowanych węzłów przesiadkowych czy systemów parkingów Park&Ride lub Bike&Ride, systemów rowerów publicznych oraz infrastruktury dróg dla rowerów (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. stojaki, stacje samoobsługowej naprawy rowerów), także jako połączeń komplementarnych (pierwszej lub ostatniej mili), zwiększających dostępność transportu publicznego i jego integrację multimodalną (służących skomunikowaniu z węzłami komunikacyjnymi i innymi środkami transportu).

 • zakup nowego bezemisyjnego taboru kolejowego dla obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Województwo Łódzkie.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane działania służące dostosowaniu zaplecza technicznego do obsługi lub serwisowania taboru.

W ramach projektów typu 2. wsparcie zostanie przeznaczone na opracowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięć dotyczących infrastruktury kolejowej zlokalizowanej w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, wskazanych w Załączniku 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów: Opracowanie dokumentacji dla kolejowych inwestycji infrastrukturalnych – od 29 lutego do 29 marca 2024 r.,
 • dla projektów: Inwestycje dotyczące infrastruktury lub taboru kolejowego – na wrzesień-listopad 2024 r.

Publiczny transport pozamiejski

Działanie „Publiczny transport pozamiejski” ma na celu rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

W ramach działania realizowane będą:

 1. wsparcie publicznego transportu pozamiejskiego;
 2. inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

przy czym projekty w ramach typu 1.a) oraz 1.b) mogą być realizowane wyłącznie przez JST, a projekty w ramach typu 1.c) mogą być realizowane wyłącznie przez JST, będące organizatorami publicznego transportu zbiorowego lub operatorów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach 1. typu projektów wsparcie obejmie:

 • budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego służącej przewozom autobusowym niebędącym komunikacją miejską, w tym przystanki, dworce autobusowe, zajezdnie;
 • inwestycje dotyczące integracji pozamiejskiego transportu autobusowego z innymi systemami publicznego transportu zbiorowego oraz transportem indywidualnym poprzez np. budowę, przebudowę lub modernizację zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemów parkingów Park&Ride lub Bike&Ride, systemów rowerów publicznych oraz infrastruktury dróg dla rowerów (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. stojaki, stacje samoobsługowej naprawy rowerów), także jako połączeń komplementarnych (pierwszej lub ostatniej mili), zwiększających dostępność transportu publicznego i jego integrację multimodalną (służących skomunikowaniu z węzłami komunikacyjnymi i innymi środkami transportu);
 • zakup nowego niskoemisyjnego lub bezemisyjnego taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarach pozamiejskich.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane działania dotyczące infrastruktury zasilającej zakupiony tabor w paliwa alternatywne (z wyłączeniem infrastruktury tankowania LNG i CNG i innych paliw kopalnych) lub służące dostosowaniu zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania tego taboru.

W ramach projektów typu 2. dofinansowanie obejmie inwestycje na rzecz cyfryzacji pozamiejskiego transportu autobusowego, obejmujące systemy organizacji przewozów, systemy zarządzania ruchem, systemy informacji pasażerskiej, zakupu biletów, w tym cyfrowe systemy typu „wspólny bilet”.

Najbliższy nabór zaplanowano na wrzesień-listopad 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/ladowarki-elektryczne.jpg

Infrastruktura paliw alternatywnych

Działanie „Infrastruktura paliw alternatywnych” ma na celu rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

W ramach działania realizowane będą inwestycje dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury paliw alternatywnych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wsparcie obejmie budowę, instalację lub modernizację stacjonarnej, ogólnodostępnej i umożliwiającej użytkownikom niedyskryminacyjny dostęp infrastruktury ładowania lub tankowania paliw alternatywnych (energii elektrycznej lub wodoru odnawialnego) dla pojazdów indywidualnych.

Ze wsparcia wyłączona jest infrastruktura tankowania LNG, CNG i innych paliw kopalnych.

Najbliższy nabór zaplanowano na wrzesień-listopad 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/rewitalizacja-obszarow-miejskich.jpg

Rewitalizacja obszarów miejskich

Celem konkursu „Rewitalizacja obszarów miejskich” jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:
  • a) wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
  • b) przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;
  • c) zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

Wsparcie obejmie kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez:

 • przebudowę, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, modernizację prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w szczególności tworzenie lub modernizacja terenów zielonych (np. parki, parki kieszonkowe, skwery, zieleńce), inwestycje w przestrzeń publiczną związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła (np. zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i nowe nasadzenia drzew) lub adaptacją tych przestrzeni do potrzeb starzejącego się społeczeństwa (np. wprowadzanie elementów małej architektury, w szczególności ławek z oparciami, ogólnodostępnych toalet publicznych, ogólnodostępnych punktów poboru wody, usuwanie barier architektonicznych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa).

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane:

 • termomodernizacja budynku;
 • instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
 • roboty budowlane związane z podłączeniem do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych;
 • konserwacja zabytków ruchomych lub zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona lub udostępnienie, także poprzez proces digitalizacji.

W ramach ww. typu projektu mogą być wspierane inwestycje dotyczące nieruchomości zabytkowych.

Najważniejsze kryteria:

 • wsparcie w zakresie dziedzictwa kulturowego będzie uwzględniać zasady jakości opracowane przez ICOMOS (EUROPEAN QUALITY PRINCIPLES for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage. Revised edition, November 2020);
 • preferowane będzie wspieranie wykorzystania istniejącego zasobu infrastrukturalnego – nowa infrastruktura będzie wspierana w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy zapewnienie infrastruktury koniecznej do realizacji projektu nie jest możliwe w inny sposób oraz gdy konieczność budowy tej infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb;
 • wsparcie mogą otrzymać wyłącznie przedsięwzięcia ujęte na liście podstawowej GPR, który został pozytywnie zaopiniowany przez IZ i umieszczony w wykazie prowadzonym przez IZ;
 • wsparciem nie zostanie objęty projekt rewitalizacyjny, w którym przewidziano wycinkę drzew albo krzewów lub zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej – z wyjątkiem sytuacji, w której wycięcie drzew lub krzewów wynika z ekspertyzy dendrologicznej lub też bez ich wycięcia nie ma możliwości realizacji danego zamierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień-czerwiec 2024 r.

Rewitalizacja obszarów wiejskich

Celem konkursu „Rewitalizacja obszarów wiejskich” jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:
  • a) wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
  • b) przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;
  • c) zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

Wsparcie obejmie kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez:

 • przebudowę, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do utrzymania,przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, w tym funkcji istotnych z punktu widzenia  podtrzymania lub przywrócenia lokalnych zwyczajów i tradycji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w szczególności tworzenie lub modernizacja terenów zielonych (np. parki, parki kieszonkowe, skwery, zieleńce), miejsc aktywności w przestrzeni publicznej (np. siłownie zewnętrzne, place zabaw), lub adaptacją tych przestrzeni do potrzeb starzejącego się społeczeństwa (np. wprowadzanie elementów małej architektury, w szczególności ławek z oparciami, ogólnodostępnych toalet publicznych, ogólnodostępnych punktów poboru wody, usuwanie barier architektonicznych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa).

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane:

 • termomodernizacja budynku;
 • instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
 • roboty budowlane związane z podłączeniem do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych;
 • konserwacja zabytków ruchomych lub zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona lub udostępnienie, także poprzez proces digitalizacji.

W ramach ww. typu projektu mogą być wspierane inwestycje dotyczące nieruchomości zabytkowych.

Najważniejsze kryteria:

 • wsparcie w zakresie dziedzictwa kulturowego będzie uwzględniać zasady jakości opracowane przez ICOMOS (EUROPEAN QUALITY PRINCIPLES for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage. Revised edition, November 2020);
 • preferowane będzie wspieranie wykorzystania istniejącego zasobu infrastrukturalnego – nowa infrastruktura będzie wspierana w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy zapewnienie infrastruktury koniecznej do realizacji projektu nie jest możliwe w inny sposób oraz gdy konieczność budowy tej infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb;
 • wsparcie mogą otrzymać wyłącznie przedsięwzięcia ujęte na liście podstawowej GPR, który został pozytywnie zaopiniowany przez IZ i umieszczony w wykazie prowadzonym przez IZ;
 • wsparciem nie zostanie objęty projekt rewitalizacyjny, w którym przewidziano wycinkę drzew albo krzewów lub zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej – z wyjątkiem sytuacji, w której wycięcie drzew lub krzewów wynika z ekspertyzy dendrologicznej lub też bez ich wycięcia nie ma możliwości realizacji danego zamierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień-czerwiec 2024 r.

Infrastruktura społeczna

Celem konkursu „Infrastruktura społeczna” jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje służące rozwojowi środowiskowych form wsparcia;
 2. inwestycje w infrastrukturę służącą pieczy zastępczej i wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 3. inwestycje w mieszkalnictwo;
 4. inwestycje w infrastrukturę służącą integracji lub reintegracji społecznej lub zawodowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki lub stowarzyszenia JST,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego i posiadające osobowość prawną,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • inne instytucje i podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych.

Wsparcie obejmie:

 • w ramach projektów typu 1. – budowę, przebudowę, remont lub adaptację obiektu, służące rozwojowi środowiskowych form wsparcia, takich jak ośrodki dziennego pobytu, środowiskowe domy pomocy, kluby seniora, rodzinne domy pomocy, gospodarstwa opiekuńcze (tylko świadczone w społeczności lokalnej);
 • w ramach projektów typu 2. – budowę, przebudowę remont lub adaptację obiektu, służące rozwojowi pieczy zastępczej i wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. wsparcie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, placówek wsparcia dziennego;
 • w ramach projektów typu 3. – przebudowę, remont lub adaptację obiektu na m.in. mieszkanie wspomagane, treningowe, w ramach najmu socjalnego w szczególności dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w kryzysie bezdomności, migrantów, usamodzielniającej się młodzieży dotychczas przebywającej w placówkach całodobowych, pieczy zastępczej, powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • w ramach projektów typu 4. – budowę, przebudowę, remont lub adaptację obiektu, służące integracji lub reintegracji społecznej lub zawodowej poprzez wsparcie podmiotów takich jak WTZ, ZAZ, CIS, KIS.

Wyłącznie jako element projektu we wszystkich typach projektów możliwe są:

 • zakup niezbędnego wyposażenia;
 • działania służące rozwojowi zdalnych form udzielania wsparcia w obszarach, w których jest to możliwe (m.in. pomoc psychologiczna), wspomagających świadczenie usług w miejscu zamieszkania (m.in. wyposażenie w sprzęt, technologie i inne narzędzia, które pozwolą na świadczenie usług w formie zdalnej) na rzecz podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej.

Najbliższy nabór zaplanowano od 25 stycznia do 31 marca 2024 r.

Kultura i turystyka

Celem konkursu „Kultura i turystyka” jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. wsparcie rozwoju międzyinstytucjonalnej lub międzysektorowej współpracy w zakresie kultury i turystyki oraz tworzenia wspólnej oferty w tych obszarach, sprzyjających budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa i sprzyjającej włączeniu społecznemu;
 2. wsparcie infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym inwestycje dotyczące turystycznych szlaków tematycznych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/kultura.jpg

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • w ramach projektów typu 1. oraz 2.b) – wszystkie typy beneficjentów, tj.:
  • podmioty administracji rządowej,
  • centra aktywności lokalnej,
  • duże przedsiębiorstwa,
  • instytucje kultury,
  • jednostki naukowe,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • Lasy Państwowe,
  • parki narodowe i krajobrazowe,
  • Lokalne Grupy Działania,
  • MŚP,
  • niepubliczne instytucje kultury,
  • organizacje badawcze,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • pozarządowe organizacje turystyczne
  • rządowe organizacje turystyczne,
  • uczelnie,
  • zarządcy dróg publicznych;
 • w ramach projektów typu 2.a) wyłączeniu ze wsparcia w ramach sektora kultury podlegają projekty realizowane przez:
  • państwowe instytucje kultury,
  • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową i samorządową (z wyłączeniem przedsięwzięć uzgodnionych w kontrakcie programowym),
  • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymieniane w załączniku do Rozporządzenia Min. KIDN z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły i uczelnie artystyczne (w zakresie projektów dot. rozwoju i zwiększania dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej oraz infrastruktury przeznaczonej do pełnienia funkcji aktywizujących i integrujących lokalne społeczności).

W ramach projektów typu 1. realizowane będzie wsparcie zawiązania lub rozszerzenia współpracy dwóch lub większej liczby podmiotów oraz przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej lub turystycznej, bazującej w szczególności na lokalnych walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych, wpisującej się w markę turystyczną województwa łódzkiego (m.in. poprzez opracowywanie, wdrożenie, aktualizację strategii współpracy, przygotowanie wspólnej oferty, działania zmierzające do podniesienia kompetencji kadr poprzez organizację wizyt studyjnych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk).

Przygotowana oferta musi uwzględniać w szczególny sposób kwestie związane z włączeniem społecznym, w tym sytuację grup wykluczonych.

W ramach projektów typu 2.a) wsparcie obejmie prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane lub modernizacja infrastruktury służącej lub mającej służyć działalności kulturalnej (w tym aktywizowaniu i integrowaniu lokalnych społeczności poprzez ich udział w kulturze) lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym turystycznych szlaków tematycznych (modernizacja albo tworzenie nowych szlaków turystycznych), wsparcie tworzenia lub rozwoju istniejących produktów turystycznych, bazujących w szczególności na lokalnych walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych.

W ramach projektów typu 2.a) wyłączeniu ze wsparcia w ramach sektora kultury podlegają projekty dotyczące:

 • obiektów UNESCO – wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej – wpisy indywidualne i obszarowe,
 • Pomników Historii Prezydenta RP – wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej – wpisy indywidualne i obszarowe,
 • obiektów posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Wsparcie w ramach projektów typu 2.b) obejmie roboty budowlane lub modernizację infrastruktury mające na celu zwiększenie dostępności infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym dostosowanie ww. obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane:

 • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu;
 • wsparcie wykorzystania TIK, w szczególności dot. wspólnych systemów rezerwacji, organizacji lub transmisji wydarzeń, zakupu biletów itp. (wszystkie typy projektów);
 • konserwacja zabytków ruchomych lub zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona lub udostępnienie, także poprzez proces digitalizacji (typy projektów 2.a) i 2.b)).

Najważniejsze kryteria:

 • w ramach typów 2.a) oraz 2.b) mogą być wspierane inwestycje dotyczące nieruchomości zabytkowych;
 • wparcie w zakresie dziedzictwa kulturowego będzie uwzględniać zasady jakości opracowane przez ICOMOS;
 • realizacja inwestycji infrastrukturalnych w ramach typów 2.a) i 2.b) wymaga wykazania komplementarnych działań miękkich, w szczególności w ramach budowania kompetencji kadr kultury, promowania oferty kulturalnej lub innowacji społecznych w obszarze kultury i turystyki;
 • przy realizacji inwestycji należy przede wszystkim korzystać z istniejącego zasobu infrastrukturalnego;
 • nowa infrastruktura będzie wspierana w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy zapewnienie infrastruktury koniecznej do realizacji projektu nie jest możliwe w inny sposób oraz gdy konieczność budowy tej infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb;
 • wsparciem objęte zostaną projekty o charakterze niedochodowym, jak również projekty dotyczące zabytków nieruchomych oraz projekty wspierające rozwój międzyinstytucjonalnej lub międzysektorowej współpracy oraz tworzenia wspólnej oferty w obszarach kultury i turystyki.

Nabór trwa do 14 lutego 2024 r.

Integracja i społeczeństwo obywatelskie

Celem konkursu „Integracja i społeczeństwo obywatelskie” jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy ALMA,
 2. usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ),
 3. budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 4. budowa zdolności partnerów społecznych,
 5. działania antydyskryminacyjne.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje sportu,
 • izby gospodarcze,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje sportu,
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje zrzeszające pracodawców,
 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • związki zawodowe.

Wsparcie w ramach projektów typu 1. obejmie:

 • a) Instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych tj.:
  • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, obywatelskie, itp.),
  • poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (coach, mentor itp.),
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe o profilu ogólnym, itp.),
  • praca socjalna i środowiskowa.
 • b) Instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia tj.:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • kursy i szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
  • wolontariat,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • zatrudnienie wspomagane,
  • trener pracy,
  • prace społecznie użyteczne.
 • c) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny tj.:
  • zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym,
  • zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kursy językowe o profilu ogólnym, itp.),
  • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (korepetycje, itp.),
  • wspieranie edukacji formalnej (zakup podręczników i pomocy naukowych, sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu, itp.).
 • d) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej ukierunkowane na wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy tj. działania o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.

W/w działania mogą zostać uzupełnione o wsparcie towarzyszące w postaci działań wspierających poprawę kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze – kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców, opiekunów w celu wzmacniania więzi.

Możliwa jest również realizacja w projektach działań z zakresu aktywnej integracji usług społecznych (bez ich rozwijania, lecz jako formę dodatkową, wspomagającą główne działania w zakresie aktywnej integracji).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg
 • e) Partnerskie projekty ponadnarodowe dla osób poniżej 30 roku życia w ramach inicjatywy ALMA, realizowane zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej pt. „ALMA: Aim- Learn-Master-Achieve. Active inclusion initiative for integrating disadvantaged young people not in education, employment or training (NEETs) through mobility. Manual of Guidance”:
  • szyte na miarę szkolenia i coaching w Polsce,
  • 2-6 miesięczny staż w innym państwie członkowskim UE,
  • kontynuację wsparcia w Polsce, z wykorzystaniem nowo nabytych umiejętności w celu zdobycia pracy lub dalszej edukacji.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

 • a) Stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ, ŚDS).

Działania te mogą zostać uzupełnione o wsparcie towarzyszące w postaci działań wspierających poprawę kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze – kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców, opiekunów w celu wzmacniania więzi.

Możliwa jest również realizacja w projektach działań z zakresu aktywnej integracji usług społecznych (bez ich rozwijania, lecz jako formę dodatkową, wspomagającą główne działania w zakresie aktywnej integracji).

Wsparcie w ramach projektów typu 3. obejmie:

 • a) Działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem”.
 • b) Szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów, itp.
 • c) Wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.).
 • d) Działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.
 • e) Działania integrujące środowisko obywatelskie.
 • f) Działania informacyjno-promocyjne.

Wsparcie w ramach projektów typu 4. obejmie:

 • a) Szkolenia, doradztwo,
 • b) Działania informacyjno-promocyjne.

Wsparcie w ramach projektów typu 5. obejmie:

 • a) Warsztaty i szkolenia w zakresie niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością.
 • b) Warsztaty, szkolenia, seminaria podnoszące świadomość na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych.
 • c) Kampanie społeczne i działania na rzecz równego traktowania.
 • d) Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, itp.) dla osób bezpośrednio doświadczających dyskryminacji.

Najbliższy nabór zaplanowano:

 • dla projektów Działania antydyskryminacyjne – na maj-czeriwc 2024 r.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/integracja-obywateli-panstw-trzecich.jpg

Integracja obywateli państw trzecich

Celem konkursu „Integracja obywateli państw trzecich” jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna,
 2. budowa zdolności i potencjału instytucji i organizacji wspierających obywateli państw trzecich,
 3. budowa potencjału JST w celu ułatwienia dostępu do usług dla obywateli państw trzecich,
 4. przezwyciężanie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji obywateli państw trzecich, w szczególności na rynku pracy,
 5. wsparcie społeczeństwa przyjmującego.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje sportu,
 • izby gospodarcze,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje sportu,
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje zrzeszające pracodawców,
 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 • związki zawodowe.

Wsparcie w ramach projektów typu 1. obejmie:

 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, itp.).
 • Wsparcie opiekuna, przewodnika, tłumacza.
 • Poradnictwo i wsparcie w formie indywidualnej, grupowej w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.
 • Grupy wsparcia.
 • Szkolenia językowe i kursy adaptacyjne dotyczące wartości i kultury polskiej.
 • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania.
 • Zapewnienie dostępu i wsparcie w zakresie edukacji.
 • Pomoc w podjęciu zatrudnienia (szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże itp.).
 • Zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych.
 • Zapewnienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w szczególności dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dzieci i młodzieży.

Wsparcie w ramach projektów typu 2. i 3. obejmie:

 • Szkolenia, warsztaty, seminaria z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z obywatelami państw trzecich (językowe, kulturowe, itp.).
 • Szkolenia podnoszące kompetencje personelu w zakresie obsługi obywateli państw trzecich służących poprawie ich sytuacji.
 • Dostosowanie rozwiązań organizacyjnych podmiotów w celu zapewnienia dostępności do świadczenia usług.
 • Usługi superwizji.
 • Wymiana doświadczeń z pracy z obywatelami państw trzecich (seminaria, wizyty studyjne, itp.).
 • Wsparcie zatrudnienia osób świadczących usługi na rzecz obywateli państw trzecich.
 • Wsparcie wolontariatu.
 • Działania rozpowszechniające dostęp do świadczonych usług.

Wsparcie w ramach projektów typu 4. i 5. obejmie:

 • Kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.
 • Działania promocyjno-informacyjne skierowane bezpośrednio do obywateli państw trzecich dotyczące ich praw i obowiązków w związku z przebywaniem na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.
 • Wydarzenia o charakterze lokalnym dla mieszkańców danego obszaru w celu integracji obywateli państw trzecich z obywatelami Unii Europejskiej.
 • Tworzenie miejsc spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami państw trzecich a obywatelami Unii Europejskiej.

Najbliższy nabór zaplanowano na sierpień-wrzesień 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/healthcare.jpg

Usługi społeczne i zdrowotne

Celem konkursu „Usługi społeczne i zdrowotne” jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. rozwój usług społecznych,
 2. wsparcie tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS),
 3. rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych,
 4. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Dofinansowanie w ramach projektów typu 1., 3. oraz 4. mogą otrzymać:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje sportu,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje sportu,
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Beneficjentami projektów w ramach projektów typu 2. mogą być wyłącznie gminne jednostki samorządu terytorialnego lub funkcjonujące już na terenie województwa łódzkiego centra usług społecznych.

Wsparcie w ramach projektów typu 1. obejmie rozwój usług społecznych (dotyczący wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej), m.in.:

 • Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu.
 • Usługi asystenckie z wyłączeniem asystentury rodzinnej.
 • Usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8.
 • Usługi w postaci mieszkań treningowych lub wspomaganych.
 • Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym.
 • Usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8.
 • Działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspomagane, treningowe.

W ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowych działań, mogą być realizowane m.in.:

 • Usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa).
 • Usługi dowożenia posiłków.
 • Transport indywidualny typu door – to – door.
 • Teleopieka i systemy przywoławcze.
 • Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
 • Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego całodobowego lub dziennego pobytu.

W ramach projkektów typu 2. wsparcie obejmie:

 • Usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 • Usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością.
 • Aktywizacja zawodowa.
 • Usługi w mieszkaniach treningowych, wspomaganych, oraz mieszkaniach z usługami/ze wsparciem.
 • Reintegracja społeczno-zawodowa.
 • Zdeinstytucjonalizowane usługi zdrowotne i opiekuńcze.
 • Usługi wspierające opiekunów faktycznych.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie:

 • Usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczone w miejscu zamieszkania.
 • Usługi w ramach opieki paliatywnej, hospicyjnej świadczone w miejscu zamieszkania.
 • Usługi w ramach opieki geriatrycznej świadczone w miejscu zamieszkania.
 • Środowiskowa opieka psychiatryczna dla osób dorosłych.
 • Usługi w Dziennych Domach Opieki Medycznej (DDOM).
 • Usługi opieki ambulatoryjnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej na terenach, na których usługi te są na niewystarczającym poziomie.
 • Transport indywidualny typu door – to – door.
 • Teleopieka i systemy przywoławcze.
 • Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
 • Zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin.
 • Wsparcie psychologiczne, szkolenia dla opiekunów (w szczególności członków rodzin), w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie:

 • Usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej.
 • Szkolenia.
 • Warsztaty.
 • Seminaria.
 • Studia podyplomowe.
 • Wizyty studyjne.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów Rozwój usług społecznych oraz Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji – od 19 stycznia do 29 lutego 2024 r.
 • dla projektów Rozwój usług społecznych, Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych oraz Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji – od 20 lutego do 1 kwietnia 2024 r.
 • dla projektów Rozwój usług społecznych oraz Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji – na sierpień-wrzesień 2024 r.
 • dla projektów Rozwój usług społecznych oraz Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji – na listopad-grudzień 2024 r.

Usługi na rzecz rodziny

Celem konkursu „Usługi na rzecz rodziny” jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych,
 2. tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
 3. rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych,
 4. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/family-moving-using-boxes-min-scaled.jpg

O dofinansowanie w ramach projektów typu 1. mogą starać się wyłącznie gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz Województwo Łódzkie, a w ramach projektów typu 2. wyłącznie gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub funkcjonujące już na terenie województwa łódzkiego ośrodki lub punkty interwencji kryzysowej.

Dofinansowanie w ramach projektów typu 3. i 4. mogą otrzymać:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje sportu,
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 • wymiar sprawiedliwości.

Dofinansowanie w ramach projektów typu 1. obejmie działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych (dotyczących wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej, za wyjątkiem wsparcia dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych).

Możliwa będzie realizacja m. in.:

 • działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do rodziny, w tym asystentury rodzinnej,
 • procesu deinstytucjonalizacji instytucjonalnych form pieczy zastępczej w formy środowiskowe,
 • działań na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
 • działań preadopcyjnych i postadopcyjnych.

Usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej muszą być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach projektów typu 2. zakres przedsięwzięć określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Projekty typu 3. obejmą:

 • Tworzenie nowych i wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Organizację działań wspierających dzieci i młodzież, które przebywają w całodobowych instytucjach opieki tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania treningowe lub wspomagane.
 • Usługi resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych.

Wsparcie w ramach projektów typu 4. obejmie:

 • Usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej.
 • Szkolenia.
 • Warsztaty.
 • Seminaria.
 • Studia podyplomowe.
 • Wizyty studyjne.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów Rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych oraz Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji – na lipiec-sierpień 2024 r.

Włączenie społeczne

Celem konkursu „Usługi na rzecz rodziny” jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. rozwój usług dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w kryzysie bezdomności,
 2. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje sportu,
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

W reamach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • Aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, edukacyjną tj. m.in.:
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
  • streetworking,
  • animacja lokalna,
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, prawo jazdy kat. B, itp.),
  • grupy wsparcia,
  • usługi asystenckie,
  • praca socjalna,
  • terapia psychologiczna lub psychospołeczna,
  • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
  • poradnictwo zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
  • staże.
 • Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych lub wspomaganych.
 • Wykorzystanie rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe, w tym m.in. społecznych agencji najmu oraz modelu Najpierw Mieszkanie.

W ramach projektów typu 2. wspierane będą:

 • Usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej.
 • Szkolenia.
 • Warsztaty.
 • Seminaria.
 • Studia podyplomowe.
 • Wizyty studyjne.

Najbliższy nabór zaplanowano od 9 marca do 18 kwietnia 2024 r.

Wzmocnienie równości płci

Celem konkursu „Wzmocnienie równości płci” jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach działania wspierane będą działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn poprzez m.in. projekty z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapewnienia większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, przełamywania stereotypów związanych z płcią oraz zapobieganie dyskryminacji na rynku pracy.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

Wsparcie obejmie:

 • działania świadomościowe w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawców w zakresie wdrożenia rozwiązań zapewniających większą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią i dyskryminacji w miejscu pracy;
 • szkolenia dla pracowników budujące postawy równościowe, zwiększające wiedzę i świadomość na temat istniejących rozwiązań zapobiegających dyskryminacji w miejscu pracy;
 • wdrożenie istniejących modeli wspierających przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia wypracowanych we wcześniejszych i bieżącej perspektywie finansowej.

Planowane działania nie mogą powielać wsparcia realizowanego w FERS.

Najbliższy nabór zaplanowano na czerwiec-lipiec 2024 r.

Outplacement

Celem konkursu „Outplacement” jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania wspierany będzie outplacement.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie typu outplacement, gwarantujące szybką reakcję na potrzeby uczestników projektu obejmujące m.in.:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (obowiązkowe elementy wsparcia, z wyłączeniem uczestników projektu otrzymujących wsparcie w zakresie podjęcia działalności gospodarczej),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 • studia podyplomowe,
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie bezzwrotne, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Najbliższy nabór zaplanowano od 22 marca do 30 kwietnia 2024 r.

Zdrowy pracownik

Celem konkursu „Zdrowy pracownik” jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania wspierane będą projekty:

 1. wdrożenie działań z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz mających na celu utrzymanie pracownika na rynku pracy;
 2. wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych obejmujących profilaktykę kierowaną do osób zatrudnionych;
 3. działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie działania wynikające z zapisów Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), m.in.:

 • usługi zdrowotne np. porady, zabiegi rehabilitacyjne,
 • działania edukacyjne dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia,
 • działania szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ, skierowane do personelu medycznego.

Projekty mogą być kierowane wyłącznie do osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z RPZ.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie działania wynikające z zapisów Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego chorób związanych z miejscem pracy, m.in.:

 • usługi zdrowotne np. badania profilaktyczne,
 • działania edukacyjne dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna skierowane do odbiorców RPZ, osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia,
 • działania szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skierowane do personelu medycznego,
 • działania świadomościowe o charakterze merytorycznym ściśle związane z zakresem RPZ, służące zwiększeniu świadomości zdrowotnej, zgłaszalności na badania profilaktyczne, skierowane również do pracodawców, partnerów społecznych.

Projekty mogą być kierowane wyłącznie do osób pracujących, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z RPZ.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie działania realizowane poprzez projekty wdrażane w oparciu o diagnozę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy oraz koncentrujące się na wsparciu pracodawców we wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia. Mogą obejmować m.in.:

 • usługi zdrowotne, w tym rozszerzenie katalogu badań profilaktycznych, wykraczających poza obowiązkowe badania okresowe z zakresu medycyny pracy,
 • edukację prozdrowotną skierowaną do pracowników i pracodawców,
 • działania związane z promocją zdrowia w miejscu pracy,
 • działania służące poprawie ergonomii pracy, w tym dostosowanie warunków pracy dla osób starszych,
 • działania dotyczące przekwalifikowania pracowników narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy czyli nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, umożliwiających kontynuowanie pracy na zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcie pracy na innym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika, m. in.: szkolenia, kursy, studia podyplomowe.

Projekty kierowane są do pracodawców i pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie – na październik-listopad 2024 r.
 • dla projektów Wdrożenie działań z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy oraz mających na celu utrzymanie pracownika na rynku pracy – nabór trwa do 15 lutego 2024 r.
 • dla projektów Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie – nabór trwa do 20 lutego 2024 r.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/health-care-heart-disease-concept-doctor-hold-red-heart-in-health-care-heart-disease-concept-health-care-heart-disease-concept-design-for-healthcare-business-background-min.jpg

Poprawa organizacji pracy

Celem konkursu „Poprawa organizacji pracy” jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach działania realizowane będzie wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

W ramach działania realizowane będzie:

 • wsparcie we wprowadzaniu elastycznych form organizacji pracy, w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawców i ich pracowników;
 • wsparcie pracodawców w procesie zarządzania różnorodnością rozumianym jako pełne wykorzystanie i rozwój zasobów kadrowych poprzez organizację pracy i narzędzia kadrowe;
 • działania służące wdrożeniu zmian organizacyjnych, w szczególności dostosowaniu do potrzeb osób starszych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 26 lutego do 15 kwietnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/kids-kindergarten-learn-draw-with-pencils-min-scaled.jpg

Edukacja włączająca

Celem konkursu „Edukacja włączająca” jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. działania w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnej,
 2. działania w zakresie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym,
 3. działania w zakresie edukacji włączającej w kształceniu zawodowym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

Wsparciem nie mogą zostać objęte placówki specjalne.

W ramach projektów wsparcie obejmie:

 • przygotowanie infrastruktury pod kątem dostępności dla dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców z niepełnosprawnościami;
 • wyposażenie, doposażenie pomieszczeń niezbędne dla dzieci, uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością;
 • wsparcie dzieci, uczniów w zakresie zaspokajania ich indywidualnych potrzeb w kontekście nauki, opieki i wychowania;
 • wsparcie usprawniające organizację pracy placówki w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami;
 • wsparcie kadry szkół i placówek systemu oświaty z zakresu zapobiegania przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym zapobieganie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożsamość płciową, poprzez podnoszenie kompetencji, wsparcie eksperckie, wymianę dobrych praktyk, wspieranie tworzenia systemowych rozwiązań wspierających zapobieganie przemocy.

Wszelkie zakupy sprzętu lub działania dotyczące infrastruktury będą możliwe tylko jeżeli są niezbędne do realizacji celu projektu.

Najbliższy nabór zaplanowano:

 • dla projektów w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnejod 30 stycznia do 30 marca 2024 r. oraz na wrzesień-października 2024 r.

Usługi rozwojowe dla osób dorosłych

Celem konkursu „Usługi rozwojowe dla osób dorosłych” jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

W ramach działania wspierane będą usługi rozwojowe w ramach podmiotowego systemu finansowania dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji) – za pośrednictwem BUR.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • służby publiczne.

Wsparcie obejmie działania realizowane w formule operatorskiej podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych w oparciu o system bonowy dla osób dorosłych (w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji), które z własnej inicjatywy chcą podnieść bądź nabyć umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje.

Usługi rozwojowe nie mogą dotyczyć obowiązkowych szkoleń wynikających z przepisów prawa.

Nabór trwa do 12 lutego 2024 r.

Aktywność edukacyjna

Celem konkursu „Aktywność edukacyjna” jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami;
 2. Upskiling pathways.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach projektów typu 1. obejmie tworzenie i funkcjonowanie Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji w oparciu o model wypracowany w POWER. Model obejmuje:

 • kompleksową ocenę potrzeb osób dorosłych w zakresie umiejętności na danym obszarze, jako podstawę dla opracowywania treści ofert edukacyjnych,
 • wsparcie animatora, zgodnie z opracowanym modelem,
 • odpowiednią ofertę edukacyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W ramach projektów typu 2. realizowane będą modele wsparcia, których celem jest zaoferowanie osobom dorosłym o niskich umiejętnościach podstawowych dostępu do ścieżek poprawy tych umiejętności. Model wsparcia obejmuje:

 • możliwość przejścia oceny np. audyt umiejętności, w celu określenia posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji,
 • dopasowanie elastycznych ofert uczenia się, zgodnych z wynikami audytu umiejętności,
 • walidację i uznanie nabytych umiejętności, kompetencji podstawowych lub certyfikacji kwalifikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass,
 • wsparcie zaangażowania odpowiednich podmiotów publicznych i prywatnych w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zatrudnienia, spraw społecznych, kultury i w innych odnośnych obszarach polityki,
 • zapewnienie usług z zakresu doradztwa lub mentoringu w celu wspierania postępów osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności,
 • wsparcie kształcenia i ustawicznego doskonalenia zawodowego personelu zaangażowanego w realizację ścieżek poprawy umiejętności;
 • monitorowanie systemu,
 • działania związane z dotarciem do grupy docelowej oraz zmotywowaniem jej do skorzystania z pomocy.

Najbliższy nabór zaplanowano:

 • dla projektów dot. wsparcia lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych – na maj-czerwiec 2024 r.
 • dla projektów Upskiling pathways – na lipiec-wrzesień 2024 r.

Działania w ramach PRIORYTETU 9
Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/transformacja-gospodarki.jpg

Gospodarka w transformacji

Celem konkursu „Gospodarka w transformacji” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 2. wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych;
 3. wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
 4. wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych);
 5. rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości;
 6. wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;
 7. wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach;
 8. wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach;
 9. wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
 10. wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych;
 11. rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • w ramach projektów typu 1. 2. beneficjentami mogą być wyłącznie: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy;
 • w ramach projektów typu 3. beneficjentami mogą być wyłącznie: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy, jednostki naukowe, uczelnie oraz organizacje badawcze;
 • w ramach projektów typu 4. beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa;
 • w ramach projektów typu 5. beneficjentami mogą być wyłącznie: MŚP, ośrodki innowacji, instytucje otoczenia biznesu, klastry zalążkowe i wzrostowe, uczelnie;
 • w ramach projektów typu 6., 7. i 8. beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa;
 • w ramach projektów typu 9. beneficjentami mogą być wyłącznie MŚP;
 • w ramach projektów typu 10. beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego;
 • w ramach projektów typu 11. beneficjentami mogą być wyłącznie: jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje badawcze.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • budowę,
 • przebudowę,
 • modernizację infrastruktury B+R,
 • inwestycje w specjalistyczną aparaturę.

Wyłącznie jako element projektu możliwe jest wsparcie kompetencji.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

 • badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, w tym:
  • opracowanie prototypów,
  • demonstracje,
  • opracowanie projektów pilotażowych,
  • testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;
 • zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa.

Wyłącznie jako element projektu możliwe jest wdrożenie wyników prac B+R.

W ramach projektów typu 3. wspierane będą działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in.:

 • opracowanie strategii komercjalizacji,
 • opracowanie studiów wykonalności,
 • przeprowadzenie badań rynkowych,
 • usługi wyceny własności intelektualnej,
 • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie:

 • wdrożenie wyników prac B+R;
 • wdrożenie innowacji.

Wyłącznie jako element projektu może być tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np.:

 • badanie rynku,
 • dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.

W ramach projektów typu 5. wsparcie obejmie:

 • usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów);
 • rozwój potencjału OI lub IOB w związku z tworzonymi nowymi usługami;
 • usługi świadczone przez klastry zalążkowe i wzrostowe przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów);
 • rozwój potencjału klastrów w związku z tworzonymi nowymi usługami.

W ramach projektów typu 6. wsparcie obejmie inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m.in.:

 • inwestycje ograniczające zużycie energii,
 • odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,
 • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,
 • OZE,
 • przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

W ramach projektów możliwe będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji.

Projekty typu 8. obejmą wdrażanie rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in.:

 • ekoprojektowanie produktów i opakowań,
 • niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych,
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • audyty środowiskowe,
 • analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie LCA, PEF, ETV.

Projekty typu 9. obejmą inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji.

Wsparcie w ramach projektów typu 10. obejmie inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych.

W ramach projektów typu 11. wsparcie obejmie rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów typu 1 – nabór trwa do 28 lutego 2024 r.
 • dla projektów typu 2 – od 15 kwietnia do 31 maja 2024 r.
 • dla projektów typu 3 – od 15 marca do 30 kwietnia 2024 r.
 • dla projektów typu 4 – od 29 lutego do 29 kwietnia 2024 r.
 • dla projektów typu 5 – od 23 lutego do 29 marca 2023 r.
 • dla projektów typu 8 – od 15 kwietnia do 31 maja 2024 r.
 • dla projektów typu 10 – na sierpień-wrzesień 2024 r.
 • dla projektów typu 11 – na lipiec-sierpień 2024 r.

Społeczeństwo w transformacji

Celem konkursu „Społeczeństwo w transformacji” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową;
 2. inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług społecznych i deinstytucjonalizacji;
 3. usługi rozwojowe w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;
 4. działania typu outplacement;
 5. działania ukierunkowane na wsparcie pracodawców we wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej;
 6. tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 7. wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/spoleczenstwo.jpg

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Beneficjentem w ramach projektów typu 1. mogą być wyłącznie ośrodki kształcenia dorosłych, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Beneficjentem w ramach projektów typu 2. mogą być wyłącznie: jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego i posiadające osobowość prawną, instytucje integracji i pomocy społecznej, MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe, inne instytucje i podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie:

 • budowę, przebudowę, modernizację, remont lub adaptację budynków na potrzeby prowadzenia kształcenia zawodowego lub ustawicznego w celu ich dostosowania do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
 • budowę, przebudowę, modernizację, remont lub adaptację budynków na potrzeby szkoleniowe;
 • przebudowę, modernizację, remont lub adaptację budynków w celu ich dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • zakup wyposażenia, niezbędnego sprzętu, pomocy dydaktycznych itp.

Wyłącznie jako element projektu możliwe są:

 • zakup sprzętu i systemów informatycznych oraz pomocy multimedialnych wykorzystywanych w zajęciach dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie mogą powielać wsparcia przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy;
 • inwestycje w przyszkolną infrastrukturę sportową.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

 • budowę, przebudowę, remont lub adaptację obiektu, służące rozwojowi środowiskowych form wsparcia, takich jak ośrodki dziennego pobytu, środowiskowe domy pomocy, kluby seniora, rodzinne domy pomocy, gospodarstwa opiekuńcze (tylko świadczone w społeczności lokalnej);
 • budowę, przebudowę, remont lub adaptację obiektu służące rozwojowi pieczy zastępczej i wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. wsparcie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, placówek wsparcia dziennego;
 • przebudowę, remont lub adaptację na m.in. mieszkania wspomagane, treningowe, w ramach najmu socjalnego w szczególności dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w kryzysie bezdomności, migrantów, usamodzielniającej się młodzieży dotychczas przebywającej w placówkach całodobowych, pieczy zastępczej powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • budowę, przebudowę, remont lub adaptację obiektu, służące integracji lub reintegracji społecznej lub zawodowej poprzez wsparcie podmiotów takich jak WTZ, ZAZ, CIS, KIS.

Wyłącznie jako element projektu możliwe są:

 • zakup niezbędnego wyposażenia;
 • działania służące rozwojowi zdalnych form udzielania wsparcia w obszarach, w których jest to możliwe (m.in. pomoc psychologiczna), wspomagających świadczenie usług w miejscu zamieszkania (m.in. wyposażenie w sprzęt, technologie i inne narzędzia, które pozwolą na świadczenie usług w formie zdalnej) na rzecz podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej.

W ramach projektów typu 3. wsparcie realizowane będzie w formule operatorskiej podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych w oparciu o system bonowy dla osób dorosłych (w szczególności do osób w niekorzystnej sytuacji), które z własnej inicjatywy chcą podnieść bądź nabyć umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje.

Dodatkowe kryteria projektów:

 • usługi rozwojowe muszą być skierowane do osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy);
 • wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu muszą być niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
 • szkolenie musi odbywać się poza miejscem pracy uczestników,
 • nabór na szkolenie musi być otwarty dla wszystkich zainteresowanych oraz pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu;
 • usługi rozwojowe nie mogą dotyczyć obowiązkowych szkoleń wynikających z przepisów prawa.

Wsparcie w ramach projektów typu 4. realizowane będzie w typie outplacementu, gwarantujące szybką reakcję na potrzeby uczestników projektu obejmujące m.in.:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – obowiązkowe elementy wsparcia, z wyłączeniem uczestników projektu otrzymujących wsparcie w zakresie podjęcia działalności gospodarczej,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 • studia podyplomowe,
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie bezzwrotne, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach projektów typu 5. obejmie działania m.in.: szkolenia i doradztwo dla pracodawców i ich pracowników służące wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.

W ramach projektów typu 6. wsparcie obejmie:

 • przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży, zawodu;
 • wsparcie realizacji zadań dla określonych branż, zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU.

W ramach projektów typu 7. wsparcie zostanie przeznaczone na:

 • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich;
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • doradztwo zawodowe;
 • rozwój kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych;
 • wyposażenie, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia;
 • wsparcie cyfryzacji danej placówki;
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania;
 • działania w zakresie edukacji włączającej.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową – do 9 lutego 2024 r.
 • dla projektów Tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej, cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki – do 9 lutego 2024 r.
 • dla projektów Inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług społecznych i deinstytucjonalizacji – na maj-czerwiec 2024 r.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/view-city-square-min-scaled.jpg

Przestrzeń w transformacji

Celem konkursu „Przestrzeń w transformacji” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 2. wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 3. wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE;
 4. działania na rzecz usunięcia lub zmniejszania zanieczyszczenia elementów środowiska (m.in. gleb, ziemi lub wód gruntowych);
 5. zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele środowiskowe (w tym m.in. rozwój zielonej infrastruktury);
 6. inwestycje dotyczące bezemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą;
 7. inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego.

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmioty administracji rządowej,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie,
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Beneficjentem w ramach projektów typu 4. mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST i posiadające osobowość prawną.

Typ projektu 5. może być realizowany wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego i posiadające osobowość prawną, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Typy projektów 6. i 7. mogą być realizowane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa.

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in.:

 • elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych;
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu:

 • budowy, przebudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
 • budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

W ramach projektów typu 3. wsparcie obejmie budowę lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie:

 • przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, analiz koniecznych do wykonania rekultywacji lub remediacji terenów dotyczące sposobów i kosztów remediacji lub rekultywacji;
 • przeprowadzenie remediacji lub rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

Wsparcie w ramach projektów typu 5. obejmie zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele środowiskowe (w tym m.in. rozwój zielonej infrastruktury – np. zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, zadrzewień i zakrzewień z gatunków rodzimych, zwiększanie terenów zalesionych).

Wsparcie w ramach projektów typu 6. obejmie zakup nowego bezemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby mobilności lokalnej.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane działania dotyczące infrastruktury zasilającej w paliwa alternatywne (z wyłączeniem infrastruktury tankowania LNG, CNG i innych paliw kopalnych) lub służące dostosowaniu zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru.

W ramach projektów typu 7. wspierana będzie budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury publicznego transportu zbiorowego na potrzeby mobilności lokalnej np. zintegrowane węzły przesiadkowe, przystanki.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane działania dotyczące:

 • parkingów Park&Ride lub Bike&Ride,
 • systemów rowerów publicznych,
 • infrastruktury dróg dla rowerów (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą np. stojaki, stacje samoobsługowej naprawy rowerów), także jako połączeń komplementarnych (pierwszej lub ostatniej mili), zwiększających dostępność transportu publicznego i jego integrację multimodalną (służących skomunikowaniu z węzłami komunikacyjnymi i innymi środkami transportu).

Celem inwestycji transportowych jest poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy oraz łagodzenie skutków transformacji na jej terytorium.

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów Inwestycje dotyczące bezemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą – na marzec-kwiecień 2025 r.
 • dla projektów Inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – na luty-marzec 2025 r.

WYBRANE PROGRAMY KRAJOWE, Z KTÓRYCH ŁÓDZKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Program Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

Działania w ramach FENG pomagają przedsiębiorcom sfinansować cały proces B+R+I, wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiają rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także umożliwiają finansowanie projektów wysokiego ryzyka oraz wspierają „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Program posiada także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Budżet programu FENG to ok 7,9 mld euro w podziale na:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców (4 358 mln euro),
 • Środowisko sprzyjające innowacjom (3 455,5 mln euro),
 • Pomoc techniczna (159,5 mln euro).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Szczegółowe cele programu

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Priorytety programu

W ramach FENG wyróżniono 4 priorytety:

 • priorytet I – wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowania w obszarach B+R, wdrożenia nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
 • priorytet II – środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, m.in. rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach;
 • priorytet III – zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • priorytet IV – pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Innowacje

Wsparcie w zakresie innowacji obejmuje m.in.:

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R), w tym badania podstawowe, badania aplikacyjne i prace rozwojowe;
  • wdrożenia wyników prac B+R, w tym rozwój nowych produktów i usług, modernizacja istniejących produktów i usług, rozwój nowych procesów produkcyjnych i technologicznych;
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych i inkubatorów przedsiębiorczości;
  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
 • Rozwój produktów i usług

Wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek;
 • modernizację istniejących produktów i usług;
 • rozwój e-commerce;
 • rozwój sprzedaży eksportowej.
 • Wzmocnienie konkurencyjności

Wsparcie w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obejmuje m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji;
 • poprawę zarządzania;
 • rozwój kadr;
 • wejście na nowe rynki.
 • Zrównoważony rozwój

Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje m.in.:

 • rozwój zielonych technologii;
 • ochronę środowiska;
 • poprawę efektywności energetycznej;
 • rozwój turystyki.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Rozwiń
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom

Rozwiń
 • Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • Działanie FENG.02.02 First Team,
 • Działanie FENG.02.03 Team Net,
 • Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki,
 • Działanie FENG.02.05 Science4Business – Nauka dla biznesu,
 • Działanie FENG.02.06 PRIME,
 • Działanie FENG.02.07 Proof of Concept,
 • Działanie FENG.02.08 BRIdge Up,
 • Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence,
 • Działanie FENG.02.10 IPCEI,
 • Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze,
 • Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty,
 • Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne,
 • Działanie FENG.02.14 Inno_LAB,
 • Działanie FENG.02.15 Smart discovery,
 • Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab,
 • Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm,
 • Działanie FENG.02.19 Innovation Coach,
 • Działanie FENG.02.20 INNOSTART,
 • Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP,
 • Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH,
 • Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI,
 • Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne,
 • Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 • Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora,
 • Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland,
 • Działanie FENG.02.29 Startups are us,
 • Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe,
 • Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny.

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw

Rozwiń
 • Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny,
 • Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny,
 • Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy.

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną;
 • Podmiotów, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności;
 • Liderów innowacji.

Obejmuje to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • sektor nauki;
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • a także instytucje otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, innowacji, instytucje finansowe).

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. łódzcy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Ścieżka SMART,
 • Granty na eurogranty,
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 • Kredyt ekologiczny,
 • Innnovation Coach i INNOSTART.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/app-woman-white-solution-closeup-two-min-scaled.jpg

Ścieżka SMART

„Ścieżka SMART” to dotacja w ramach Działania 1.1 Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów tych podmiotów, oraz
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Ścieżka SMART oferuje wsparcie finansowe, które może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
 • zakup infrastruktury B+R;
 • inwestycje w budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy;
 • cyfryzację i robotyzację;
 • inwestycje w OZE i inne pro-środowiskowe;
 • wydatki na internacjonalizację i promocję na rynkach międzynarodowych;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji właścicieli i pracowników.

Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.

 • Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
 • Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
 • Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
 • Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
 • Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
 • Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Wnioski MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Nabory w konkursie Ścieżka SMART są cykliczne.

Granty na eurogranty

Celem konkursu „Granty na eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • oraz innych programów Unii Europejskiej, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), lub
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

W ramach działania realizowane są projekty, które wspierają wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na luty 2024 r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, realizowane w ramach Działania 02.25 Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
 • Projekt uzyska wsparcie, jeśli:
 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych powyżej,
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie, oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Najbliższy nabór zaplanowano od 25 kwietnia do 19 czerwca 2024 r.

Kredyt ekologiczny

Działanie „Kredyt ekologiczny” ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny jest przyznawany w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Bank kredytujący udziela kredytu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu (do 100%). Po prawidłowej realizacji inwestycji i osięgnięciu celów projektu ( min. 30% oszczędności energii pierwotnej) BGK wypłaci premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez bank kredytujący. Premia ta wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu.

Poziom dofinansowania może wynosić od 25% do 80% kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a najbliższy nabór zaplanowano na kwiecień 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/09/wooden-block-with-growing-percentage-symbol-tree-growing-clear-bottle-concept-financial-interest-rates-investment-loans-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/filament-bulb-lying-on-euro-coins.jpg

Innovation Coach oraz INNOSTART

Innovation Coach to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I. Oferuje on oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów.

Innovation Coach jest skierowany do przedsiębiorców spełniających poniższe wymagania:

 • firma musi być zarejestrowana w Polsce,
 • firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I,
 • firma planuje wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej przy wsparciu środków publicznych.

INNOSTART to z kolei instrument obejmujący wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

MŚP będący absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać z:

 • doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;
 • wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Poprzez projekt INNOSTART nastąpi przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu grantowego.

Nabór niekonkurencyjny w ramach INNOSTART trwa do 31 grudnia 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/happy-volunteers-putting-their-hands-together-min-scaled.jpg

Program Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju społecznego w krajach członkowski UE. Budżet tego programu wynosi 21,7 mld zł.

Wsparcie w ramach programu FERS będzie realizowane na rzecz m.in.:

 • poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracji społecznej,
 • rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • ochrony zdrowia.

Szczegółowe cele programu

 • poprawa sytuacji osób na rynku pracy,
 • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi,
 • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
 • integracja społeczna,
 • rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej
 • ochrona zdrowia.

Priorytety programu

W ramach FERS wyróżniono 6 priorytetów:

 • priorytet I – Umiejętności,
 • priorytet II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • priorytet III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
 • priorytet IV – Spójność i zdrowie,
 • priorytet V – Innowacje społeczne,
 • priorytet VI – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERS, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Rynek pracy

Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w integracji społecznej, osób z problemami zdrowotnymi, osób młodych i osób starszych.

 • Opieka nad dziećmi

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej, żłobkowej i pozaszkolnej.

 • Edukacja i rozwój kompetencji

Podnoszenie jakości edukacji i kształcenia zawodowego, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych.

 • Integracja społeczna

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób z trudnościami w integracji społecznej.

 • Usługi społeczne i ekonomia społeczna

Wsparcie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.

 • Ochrona zdrowia

Wsparcie rozwoju opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERS.01 Umiejętności

Rozwiń
 • Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia,
 • Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,
 • Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,
 • Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 • Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,
 • Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,
 • Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,
 • Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,
 • Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia.

Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Rozwiń
 • Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+,
 • Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn.

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwiń
 • Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,
 • Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,
 • Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,
 • Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych.

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,
 • Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,
 • Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,
 • Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,
 • Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,
 • Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,
 • Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,
 • Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,
 • Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,
 • Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,
 • Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,
 • Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,
 • Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,
 • Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne

Rozwiń
 • Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne.

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu będą w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. łódzcy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w ramach którego realizowane będą m.in.:
  • działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym:
   • dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (Firmy w trudnościach), oraz
   • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (uniwersalne projektowanie, dyrektywa EAA);
 • Działanie 1.04 Rozwój systemu edukacji, w ramach którego realizowane będą m.in. następujące typy projektów:
  • kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
  • rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy,
  • cyfryzacja w edukacji.

Kadry nowoczesnej gospodarki

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to dotacja w ramach Działania 1.03 Priorytetu I. „Umiejętności” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Dofinansowanie jest skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • dużych przedsiębiorstw.

Działanie „Kadry nowoczesnej gospodarki” oferować będzie wsparcie finansowe, które może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/02/group-of-diverse-people-having-a-business-meeting-min.jpg

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, w tym:

 • dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach,
 • działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA),
 • działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy.

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR oraz indywidualną diagnozę potrzeb i wsparcie mentoringowe lub konsultacyjne.

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA):

 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA.

Interwencja w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

Wsparcie będzie również nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ EKONOMII:

 • w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.

Najbliższy nabór zaplanowany jest na maj 2024 r.

Rozwój systemu edukacji

Celem Działania „Rozwój systemu edukacji” jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W ramach działania realizowane będą projekty w kilku obszarach, m. in.:

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY:

 • działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w tym w zakresie:
  • aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania,
  • rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
  • kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli,
  • sztucznej inteligencji,
  • umiejętności stosowania innowacyjnych metod nauczania i oceniania,
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy szkoły,
  • cyfrowego rozwoju oświaty,
  • prawa oświatowego i dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli.

ROZWÓJ NARZĘDZI I METODYKI KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANYCH NA WSPIERANIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I KWALIFIKACJI DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY:

 • pilotaż modułowych e-podręczników.

CYFRYZACJA W EDUKACJI:

 • rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;
 • rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z bieżących potrzeb systemu oświaty;
 • finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.:
  • materiały specjalistyczne i zaawansowane technologicznie,
  • gry edukacyjne,
  • materiały dotyczące edukacji klimatycznej,
  • wspierające uczniów migrujących,
  • materiały ukierunkowane na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy;
 • opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić efekty wcześniejszego uczenia się.

W ramach tego działania w najbliższym czasie zaplanowano następujące konkursy:

 • E-materiały edukacyjne dla uczniów wspierające włączenie w polski system oświaty;
 • Rozwijanie metod i form wspierania indywidualnego potencjału uczniów (w szczególności uzdolnień i talentów);
 • Przygotowanie e-materiałów i e-zasobów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowanie już istniejących e-zasobów i e-materiałów.

Ich uruchomienie jest uzależnione od przyjęcia fiszki przez Komitet Monitorujący FERS.

Najbliższe nabory zaplanowano na kwiecień 2024 r.

Program Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Polski. Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld zł.

Wsparcie w ramach FERC koncentruje się na:

 • zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
 • zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/cyfryzacja3.jpg

Szczegółowe cele programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Priorytety programu

W ramach FERC wyróżniono 3 priorytety:

 • priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego;
 • priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe;
 • priorytet III – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FERC, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego

Celem tego obszaru jest zapewnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (o przepustowości co najmniej 1 Gb/s) na terenie całej Polski. Dzięki temu obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data czy internet rzeczy.

 • Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Celem tego obszaru jest poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny.

 • Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych

Celem tego obszaru jest podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli, przedsiębiorców i pracowników. Dzięki temu będą oni mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu codziennym i zawodowym.

 • Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych

Celem tego obszaru jest wspieranie współpracy między sektorami publicznym, prywatnym i społecznym w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które będą służyć poprawie jakości życia obywateli i rozwoju gospodarczego kraju.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Rozwiń
 • Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Rozwiń
 • Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych,
 • Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji,
 • Działanie FERC.02.04 Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Działanie FERC.02.05 Wsparcie umiejętności cyfrowych.

Priorytet FERC.03 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FERC.03.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

Program Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program operacyjny, którego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Budżet programu wynosi aż 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł).

Wsparcie w ramach programu FEnIKS będzie realizowane na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Największe środki zostaną przeznaczone na energetykę i środowisko (9,7 mld euro) oraz transport (prawie 13 mld euro)

Szczegółowe cele programu

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Priorytety programu

W ramach FEnIKS wyróżniono 8 priorytetów:

 • priorytet I – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;
 • priorytet II – Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR;
 • priorytet III – Transport miejski;
 • priorytet IV – Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności;
 • priorytet V – Wsparcie sektora transportu z EFRR;
 • priorytet VI – Zdrowie;
 • priorytet VII – Kultura;
 • priorytet VIII – Pomoc techniczna.

Obszary wsparcia

Działania w ramach FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • Transformacja energetyczna

Celem działań w zakresie transformacji energetycznej jest przejście Polski na gospodarkę niskoemisyjną, opartą na odnawialnych źródłach energii.

 • Adaptacja do zmian klimatu

Celem działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest zmniejszenie skutków zmian klimatu w Polsce.

 • Poprawa bezpieczeństwa transportu

Celem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, kolei i w portach.

 • Ochrona zdrowia

Celem działań w zakresie ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski.

 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Celem działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna,
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE,
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna,
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.

Priorytet FENX.03 Transport miejski

Rozwiń
 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

Rozwiń
 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T,
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T,
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych.

Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

Rozwiń
 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T,
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T,
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei,
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy,
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny,
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T.

Priorytet FENX.06 Zdrowie

Rozwiń
 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Priorytet FENX.07 Kultura

Rozwiń
 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna

Rozwiń
 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, m. in. do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Nadchodzące konkursy

W 2024 r. łódzcy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki finansowe m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1 Efektywność energetyczna;
 • Działanie 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • Działanie 2.1 Infrastruktura ciepłownicza;
 • Działanie 2.2 Rozwój OZE;
 • Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna;
 • Działanie 2.5 Woda do spożycia;
 • Działanie 5.6 Transport intermodalny.

Efektywność energetyczna

„Efektywność energetyczna” to dotacja w ramach Działania 1.01. Priorytetu I. „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Celem działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie jest skierowane m. in. do:

 • średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/lightbulb-with-plant-growing-money-jug-glass-soil-nature-saving-energy-power-finance-accounting-concept-min-scaled.jpg

Wsparcie skierowane będzie m. in. na:

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia, oraz
 • instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np.:

 • zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
 • rozwój elektromobilności,
 • rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura związana z dostępnością,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku.

Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w tym działaniu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Najbliższy nabór zaplanowany jest od 31 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Gospodarka odpadami oraz GOZ

Celem Działania „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

W ramach działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie;
 • Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
 • Rozwijanie recyklingu odpadów;
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

O dofinansowanie w ramach projektów obejmujących systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Dofinansowanie w ramach projektów obejmujących rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ będą mogli ubiegać się przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Najbliższy nabór dla przedsiębiorstw zaplanowano na listopad 2024 r.

Infrastruktura ciepłownicza

Celem Działania „Infrastruktura ciepłownicza” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach działania interwencja dotyczy rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w tym także energii elektrycznej, ciepła i chłodu w procesie trigeneracji) oraz rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych.

Jeżeli będzie to możliwe, wspierane będzie wykorzystanie rozwiązań mających na celu wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. W tym obszarze premiowane będą rozwiązania oparte na gazach odnawialnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

 • budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), oraz
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 • budowy i przebudowy:
  • komór ciepłowniczych,
  • przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na maj 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/nature-renewable-energy-concept-min-scaled-e1603038509252.jpg

Rozwój OZE

Celem Działania „Rozwój OZE” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Przykładowe typy projektów, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w tym działaniu to:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biomasy wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W przypadku projektów wykorzystujących:

 • biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW, lub
 • stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW,

jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  • biogaz: pow. 0,5 Mwe,
 2. energia cieplna:
  • biomasa: pow. 5 Mwth,
  • biogaz: pow. 0,5 Mwth.

Dodatkowym preferowanym elementem projektu zwiększającego produkcję energii z OZE są magazyny energii elektrycznej lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, natomiast mogą one również stanowić oddzielną inwestycje, w celu połączenia z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.71% kosztów kwalifikowalnych.

Najbliższy nabór zaplanowano od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.

Infrastruktura energetyczna

Celem Działania „Infrastruktura energetyczna” jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w kilku obszarach:

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba ww. komponenty.

Wspierane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

Dodatkowymi korzyściami realizacji projektu mogą być podniesienie efektywności energetycznej przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej, stworzenie lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenie poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców.

Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentych sieci. Wsparcie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE.

INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA GAZOWA

Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu.

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.

Ponadto, przewiduje się wsparcie infrastruktury przeznaczonej do przesyłu lub dystrybucji gazów w pełni zdekarbonizowanych, w tym biometanu lub zielonego wodoru oraz infrastruktury dystrybucji i magazynowania zielonego gazu.

Maksymalny poziom wsparcia wynosić będzie do 79.03% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury dystrybucyjnej, realizaowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa do 15 marca 2024 r.

Woda do spożycia

Celem Działania „Woda do spożycia” jest wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

W ramach działania realizowane będą projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.:

 • działań związanych z ograniczaniem strat wody,
 • jej odzyskiem,
 • ponownym użyciem,
 • zarządzaniem, oraz
 • zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody,

mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Przedsięwzięcia związane z rozbudową systemów wodociągowych mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Transport intermodalny

Celem Działania „Transport intermodalny” jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające w zakresie transportu intermodalnego.

Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych,
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków zaplanowano na koniec czerwca 2024 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/transport.jpg

WYBRANE PROGRAMY LOKALNE, Z KTÓRYCH ŁÓDZKIE FIRMY RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. Lokalne Grupy Działania (LGD) to partnerstwa terytorialne, które działają w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.

W Polsce funkcjonują 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER, które jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na działania Lokalnych Grup Działania przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro. Środki te są rozdzielane na podstawie konkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/01/hand-of-expert-farmer-collect-soil-and-checking-soil-health-before-growth-a-seed-of-vegetable.jpg

Szczegółowe cele programu

Celem działania LGD jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność, czyli wdrażanie projektów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców danego obszaru.

Obszary wsparcia

LGD realizują projekty w zakresie następujących dziedzin:

 • rozwój gospodarczy: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa, czy lokalnych produktów;
 • rozwój społeczny: wsparcie edukacji, kultury, czy integracji społecznej;
 • ochrona środowiska: ochrona przyrody, czy gospodarka odpadami.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty z Łódzkiego?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów z Łódzkiego. Do najpopularniejszych należą:

SKUTECZNA POMOC

Nasza pełna oferta

Oferujemy szeroki zakres usług:
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji w Łódzkim

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Są również dotacje warunkowe, które podlegają częściowemu zwrotowi.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm z Łódzkiego”.

2 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

4 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

5 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi