fbpx
 

Kompleksowo pomożemy Ci w spełnieniu obowiązkówDyrektywa plastikowa

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w wypełnieniu wszelkich powinności związanych z nowymi przepisami dotyczącymi dyrektywy SUP. Możesz zlecić nam obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko aktualizacji wpisu w BDO.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują Twoją sytuację. Napiszemy Ci, jakich dokładnie informacji potrzebujemy od Ciebie. Po ich otrzymaniu przeprowadzimy weryfikację i sprawdzenie Twojego zgłoszenia do BDO i jeśli zajdzie taka konieczność dokonamy aktualizacji uzupełniając wymagane dane.

Możemy też prowadzić dla Ciebie miesięczną ewidencję zakupionych i sprzedanych opakowań/ produktów z tworzyw sztucznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, oferujemy szkolenie online w zakresie nowych przepisów związanych z aktualizacją przepisów dotyczących dyrektywy plastikowej.

Na każdym etapie możesz również skorzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo wypełnimy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu 1-3 dni roboczych.

Gwarancja rzetelności

Wypełnianie wniosków rejestracyjnych czy sprawozdawczych do BDO to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/SUP-free.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

24 maja 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy plastikowej (SUP).

Dyrektywa SUP ma na celu ograniczenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Wprowadza ona szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców, w tym:

 • zakaz wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku,
 • obowiązek oznakowania niektórych produktów jednorazowego użytku,
 • obowiązek pobierania opłat za niektóre produkty jednorazowego użytku (tzw. podatek od plastiku),
 • obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku.
Najprościej rzecz ujmując, obowiązek stosowania dyrektywy plastikowej w BDO mają firmy, które wprowadzają jednorazowe opakowania i produkty z tworzyw sztucznych.

Nowe przepisy obowiązują w szczególności:

 • przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, oraz
 • przedsiębiorców oferujących napoje lub żywność w takich opakowaniach za pomocą urządzenia vendingowego.
Jakie przepisy się zmieniają i od kiedy?

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców od lipca 2024 r.

Nowe przepisy Ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw weszły w życie już 24 maja 2023 roku.

Co nam przyniesie ta ustawa? Jakie nowe zmiany wprowadzi?

Już od 3 lipca 2024 roku zabronione jest wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski następujących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych:

 • patyczki higieniczne,
 • sztućce,
 • talerze,
 • słomki,
 • mieszadełka do napojów,
 • patyczki do balonów,
 • kubeczki i pojemniki na żywność i napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu).
Jakie nowe opłaty wprowadzają te przepisy?

Od dnia 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu na terytorium Polski kubki na napoje wykonane z tworzyw sztucznych będą zobowiązani do pobierania od użytkowników końcowych tzw. podatku od plastiku, czyli opłaty w wysokości 0,30 zł za każdy kubek. Opłata ta ma być przeznaczona na działania mające na celu zmniejszenie zużycia jednorazowych kubków na napoje.

Z pobranej opłaty podmiot będzie miał obowiązek rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim po zakończonym kwartale.

Jakie inne zmiany wprowadzają te przepisy?

Obowiązek oznakowania niektórych produktów jednorazowego użytku

Od dnia 3 lipca 2024 roku niektóre produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych muszą być oznakowane symbolem informującym o konieczności ich recyklingu. Oznakowanie to musi być umieszczone na produkcie lub na jego opakowaniu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub obrotu produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji takich produktów. Ewidencja ta powinna zawierać informacje o masie i liczbie wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/sup-2-full.jpg
Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie dyrektywy plastikowej mają na celu ograniczenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych.
Przepisy te mogą mieć znaczący wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorców, dlatego warto przygotować się do ich spełnienia.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy
prawne

Jakie są nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej?
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Pełny tekst dyrektywy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=pl

Tekst ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2023/877/text/T/D20230877L.pdf

Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do stosowania dyrektywy plastikowej, za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw przewiduje się szereg sankcji i kar za niestosowanie się do nowych przepisów w tym cyt:

„Art. 40a. Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto:

1) wbrew przepisowi art. 3b ust. 1 nie pobiera opłaty od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami;

2) wbrew przepisowi art. 3b ust. 2 nie pobiera opłaty od użytkownika końcowego nabywającego napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami pakowane i oferowane przez tego przedsiębiorcę za pomocą urządzenia vendingowego;

3) wbrew przepisowi art. 3b ust. 3 nie zapewnia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku;

4) wbrew przepisowi art. 3h ust. 1 nie prowadzi ewidencji, o której mowa w tym przepisie;

5) wbrew przepisowi art. 3h ust. 2, w przypadku prowadzenia więcej niż jednej jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomicznej, nie prowadzi ewidencji, o której mowa w tym przepisie;

6) wbrew przepisowi art. 3h ust. 4 nie przechowuje informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 3h ust. 1 i 2, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego te informacje dotyczą;

7) wbrew przepisowi art. 3i wprowadza do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 7 do ustawy oraz wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych;

8) wbrew przepisowi art. 3j nie zapewnia umieszczenia na opakowaniach produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy lub na samych tych produktach oznakowania na zasadach określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i zgodnie ze wzorami określonymi w tym rozporządzeniu;

9) wbrew przepisowi art. 3o ust. 1 nie prowadzi ewidencji, o której mowa w tym przepisie;

10) wbrew przepisowi art. 3o ust. 2 nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 3o ust. 1, zgodnie z formatem danych określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/162 z dnia 4 lutego 2022 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania zmniejszenia stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i środków wprowadzanych przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia takiego zmniejszenia;

11) wbrew przepisowi art. 8c ust. 1 nie wyznaczył upoważnionego przedstawiciela;

12) wbrew przepisowi art. 8d ust. 1 nie finansuje kosztów selektywnego zbierania narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne oraz kosztów ich transportu i przetwarzania;

13) wbrew przepisowi art. 8d ust. 5 nie prowadzi ewidencji, o której mowa w tym przepisie, zgodnie z formatem zgłaszania danych określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/958 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiającej format zgłaszania danych i informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich i format sprawozdania z kontroli jakości zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d i art. 13 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904;

14) wbrew przepisowi art. 11 ust. 1 nie prowadzi dodatkowej ewidencji, o której mowa w tym przepisie;

15) wbrew przepisowi art. 11b ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznaczył opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub nie wniósł opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w terminach określonych w tym przepisie.

Art. 40b. 1. Administracyjne kary pieniężne wynoszą w przypadkach, o których mowa w art. 40a:

1) pkt 1–6 – od 500 zł do 20 000 zł;

2) pkt 7 i 15 – od 10 000 zł do 500 000 zł;

3) pkt 8–14 – od 10 000 zł do 100 000 zł.

2. Administracyjne kary pieniężne za naruszenia, o których mowa w art. 40a pkt 1–3, wymierza, w drodze
decyzji, właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

3. Administracyjne kary pieniężne za naruszenia, o których mowa w art. 40a pkt 4–15, wymierza, w drodze
decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

4. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

5. Jeżeli podmiot podlegający ukaraniu przedstawi dowody i okoliczności wskazujące, że podmiot ten dochował należytej staranności i uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie oczekiwać, aby do naruszenia nie doszło, lub że nie miał żadnego wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie to nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej wobec tego podmiotu, a postępowanie wszczęte umarza.

6. Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 40c. 1. Do administracyjnych kar pieniężnych nie stosuje się przepisu art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

2. Do administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”

KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Dyrektywa plastikowa SUP”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom dyrektywy plastikowej w szczególności czy muszę zaktualizować swój wniosek zgłoszeniowy do BDO – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom dyrektywy plastikowej oraz ewentualnej konieczności korekty (aktualizacji) zgłoszenia do BDO.

Ile czasu zajmuje ekspertom wypełnienie wniosku aktualizacyjnego?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj dokumentacja aktualizacyjna jest gotowa w ciągu 1-3 dni roboczych.

Jak mogę łatwo sprawdzić, czy nowelizacja ustawy nakłada na moją firmę jakieś obowiązki?

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej usługi, w ramach której nasz ekspert ds. ochrony środowiska zweryfikuje, czy Twoja firma podlega nowym obowiązkom.

 • Audyt obowiązków w zakresie dyrektywy plastikowej pozwoli Ci:
  Zidentyfikować, czy Twoja działalność podlega nowym przepisom.
 • Określić, jakie obowiązki spoczywają na Tobie w związku z dyrektywą plastikową.
 • Przygotować się do spełnienia tych obowiązków.

Pokrewne usługi

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone