fbpx
 

Kompleksowo pomożemy Ci w spełnieniu obowiązkówWniosek o wydanie pozwolenia
na wytwarzanie odpadów

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w przygotowaniu wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Możesz zlecić nam obsługę kompletną lub skorzystać z dowolnie wybranej pojedynczej usługi np. tylko analizy stanu prawnego i faktycznego podmiotu wytwarzającego odpady na podstawie dostarczonych dokumentów.

Zobacz, jakie to proste!

Nasi doświadczeni eksperci szybko wstępnie przeanalizują Twoją sytuację w zakresie stanu prawnego i faktycznego podmiotu wytwarzającego odpady na podstawie dostarczonych dokumentów.

Doradzimy Ci w zakresie przepisów prawa oraz konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Napiszemy Ci, jakich dokładnie informacji potrzebujemy od Ciebie do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Na każdym etapie możesz również skorzystać z pomocy naszego eksperta.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kompleksowo przygotujemy za Ciebie

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/side-view-man-working-eco-friendly-wind-power-project-with-paper-plans-min-1280x720.jpg

Ile to potrwa?

Jeśli sprawnie odpowiesz nam na kilka prostych pytań, całą usługę wykonamy nawet w ciągu 1-3 dni roboczych.

Gwarancja rzetelności

Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów to nasza codzienność. Dla nas nie ma w tym nic skomplikowanego, dlatego spokojnie możesz nam zaufać. Dajemy Ci 100% gwarancję poprawności merytorycznej naszych usług.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/rescue-team-making-discussion-recycle-wooden-desk-min-scaled.jpg
Co się kryje pod tą nazwą?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest decyzją administracyjną, która upoważnia do wytwarzania odpadów. Wydaje je organ administracji publicznej, w zależności od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów w ilościach przekraczających określone w przepisach limity. Limity te są uzależnione od rodzaju odpadów i ich właściwości.

Najprościej rzecz ujmując, obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów mają podmioty, które wytwarzają odpady w ilościach przekraczających określone w przepisach limity

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg* rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub
 • o masie powyżej 5000 Mg* rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

*powyższe ilości dotyczą odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji.

Zgodnie z art. 3. pkt 6) ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556) poprzez instalację rozumie się:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niezbędne jest opracowanie OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO, który mogą opracować wyłącznie osoby uprawnione tj.:

 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – gdy organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, lub
 • inżynier pożarnictwa lub osoba mająca ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy organem właściwym jest starosta.

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Zgodnie z art. 42 ust. 4b-4d Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. operat przeciwpożarowy należy uzgodnić z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, a uzgodnienie to następuje w drodze postanowienia o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, na które przysługuje zażalenie.

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może:

 • wyrazić zgodę na ich zastosowanie, albo
 • wyrazić zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
 • nie wyrazić zgody na ich zastosowanie.

To postanowienie wraz z operatem ppoż. również załącza się do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane dopiero po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części lub obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Kontrolę taką przeprowadza się na wniosek organu wydającego decyzję.

Jakie elementy musi zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi zawierać m. in.:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/close-up-hand-with-recycle-icon-paper-with-pen-wooden-table-min-scaled.jpg
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności, a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Podstawy
prawne

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Podstawą prawną pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556). Ustawa ta określa zasady wydawania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pełny tekst ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002556/U/D20222556Lj.pdf

Kiedy jest wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Inne przydatne informacje

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów za działanie niezgodne z przepisami?

Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przedsiębiorca eksploatujący instalację działającą bez pozwolenia lub naruszającą jego postanowienia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kontrolowaniem przepisów o ochronie środowiska i wymierzaniem kar zajmuje się wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 367 ust. 1 w/w ustawy podmiot ten może w drodze decyzji wstrzymać użytkowanie instalacji, w szczególności gdy właściciel instalacji notorycznie uchyla się przed wypełnieniem obowiązku zgłoszenia wytwarzania odpadów lub łamie jego postanowienia.

Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia powoduje także podwyższenie opłaty za korzystanie ze środowiska o 500 proc.

KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma) i poczekaj chwilę na kontakt od naszego eksperta.

5 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

6 KROKZłóż dokumentację z naszym ekspertem

poprowadzi Cię on krok po kroku przez procedurę. Możesz też udzielić nam pełnomocnictwa – zrobimy to wówczas za Ciebie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania do tej usługi

Nie wiem, czy podlegam obowiązkom uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkom uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Ile czasu zajmuje ekspertom przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj dokumentacja jest gotowa w ciągu 1-3 dni roboczych.

Jak mogę łatwo sprawdzić, czy moja firma ma jakieś obowiązki w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej usługi, w ramach której nasz ekspert ds. ochrony środowiska zweryfikuje, czy Twoja firma podlega obowiązkom uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Analiza konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów pozwoli Ci:

 • Zidentyfikować, czy Twoje przedsiębiorstwo podlega temu obowiązkowi.
 • Określić, jakie inne obowiązki spoczywają na Tobie w związku z przepisami prawa.
 • Uzyskać rzetelne informacje w zakresie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Przygotować się do spełnienia tych obowiązków.

Pokrewne usługi

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone