fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla firm
z Polski Wschodniej

Konkursy dotacyjne z regionu!

Polska Wschodnia to region, który od kilku lat jest objęty wsparciem ze środków unijnych. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady przyznawania dotacji dla firm z tego regionu. Zmiany dotyczą przede wszystkim granic obszaru objętego wsparciem.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to specjalny program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego regionu. Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Jego całkowity budżet wynosi ponad 12 mld złotych, zaś na dofinansowania dla firm przeznaczono ponad 500 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na szereg działań związanych z rozwojem biznesu.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Program Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dodatkowe pieniądze (oprócz wsparcia z programów regionalnych i innych krajowych) na przyspieszenie rozwoju wschodnich województw.

Jego głównym celem jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Program jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Regionalna mapa pomocy

Dotychczas do Polski Wschodniej zaliczano pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Od nowego roku do obszaru tego dołączyła część województwa mazowieckiego, obejmująca powiaty: garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, miński, opatowski, puławski, radomski, siedlecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni i warszawski wschodni (tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/mapka-FEPW1-768x512.jpg
Maksymalna intensywność wsparcia dla firm z poszczególnych województw Polski Wschodniej wynosi:
 • woj. lubelskie 50-70%*
 • woj. podkarpackie 50-70%*
 • woj. podlaskie 50-70%*
 • woj. świętokrzyskie 50-70%*
 • woj. warmińsko-mazurskie 50-70%*

* Maksymalna intensywność wsparcia dla dużych firm wynosi 50%. Ulega ona podwyższeniu o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających między 50 a 250 osób i o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 mln euro). Natomiast limit pomocy dla mikro- lub małych firm (zatrudniających mniej niż 50 pracowników a obrót roczny nie jest większy niż 10 mln euro) zostaje zwiększony o 20 punktów procentowych.

Maksymalna intensywność wsparcia w województwie mazowieckim wynosi:
 • 25% wsparcia: gminy ościenne m.st. Warszawy – Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola.
 • 35% wsparcia: gminy oddalone od m.st Warszawy – Dąbrówka, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz.
 • 50% wsparcia: powiaty garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski oraz miasto Siedlce.
 • 40% wsparcia: pozostały obszar woj. mazowieckiego.

Szczegółowe cele programu

 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce

4 Cele Polityki

W ramach poszczególnych priorytetów realizowane będą działania skupione wokół 4 Celów Polityki:

 • CP 1 – Przedsiębiorczość
 • CP 2 – Energia
 • CP 3 – Infrastruktura drogowa
 • CP 4 – Turystyka

Priorytety programu

Program zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których realizowane będą poszczególne cele:

 1. Przedsiębiorczość i innowacje (CP 1)
 2. Energia i klimat (CP 2)
 3. Zrównoważona mobilność miejska (CP 2)
 4. Spójna sieć transportowa (CP 3)
 5. Zrównoważona turystyka (CP 4)
 6. Pomoc Techniczna

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę
 • Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej
 • Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych

Działania w ramach priorytetów

Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje

 • Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP,
 • Działanie FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP,
 • Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP,
 • Działanie FEPW.01.05 Pożyczki na rozwój turystyki.

Priorytet FEPW.02 Energia i klimat

 • Działanie FEPW.02.01 Dystrybucja energii,
 • Działanie FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu,
 • Działanie FEPW.02.03 Bioróżnorodność.

Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska

 • Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.

Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa

 • Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa,
 • Działanie FEPW.04.02 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa.

Priorytet FEPW.05 Zrównoważona turystyka

 • Działanie FEPW.05.01 Zrównoważona turystyka.

Priorytet FEPW.06 Pomoc techniczna

 • Działanie FEPW.06.01 Pomoc techniczna.

Dla kogo wsparcie?

Program jest skierowany do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej;
 • ośrodków innowacji (m.in. parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne) jako animatorów Platform startowych dla start-upów;
 • dużych przedsiębiorstw – operatorów dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych;

a także do:

 • parków narodowych;
 • jednostek samorządu terytorialnego:
  • samorządów województw (zarządców dróg wojewódzkich),
  • miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym: miast wojewódzkich, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
  • samorządów województw, gmin (w tym m.in. realizujących projekty w partnerstwie z  organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi) tworzących ponadregionalne szlaki turystyczne;
 • zarządców infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. (linie kolejowe) i PKP S.A. (dworce).
SKUTECZNA POMOC

Nasza pełna oferta

Oferujemy szeroki zakres usług:

Na co dokładnie udzielane są dotacje w Polsce Wschodniej?

Dotacje w Polsce Wschodniej udzielane są na szereg działań związanych z rozwojem biznesu. W ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące:

 • Innowacji – wsparcie na wdrożenie nowych produktów, usług, procesów lub technologii.
 • Zielonej transformacji – wsparcie na inwestycje proekologiczne, takie jak wymiana źródeł energii czy modernizacja systemów oczyszczania ścieków.
 • Turystyki – wsparcie na rozwój infrastruktury turystycznej, promocję regionu lub organizację wydarzeń turystycznych.

W ramach tych obszarów dostępne są liczne konkursy, które oferują dofinansowanie na różnego rodzaju projekty. Przykładowe obszary, na które udzielane są dotacje w Polsce Wschodniej to:

 • Wdrożenie nowych produktów lub usług – dofinansowanie może zostać przyznane na stworzenie prototypu nowego produktu lub usługi, badanie rynku, czy badania i rozwój.
 • Zwiększenie konkurencyjności – dofinansowanie może zostać przyznane na zakup nowych maszyn i urządzeń, modernizację procesów produkcyjnych, czy udział w targach i konferencjach.
 • Eksport – dofinansowanie może zostać przyznane na przygotowanie dokumentacji eksportowej, udział w targach i misjach gospodarczych, czy usługi doradcze w zakresie eksportu.
 • Zwiększenie zatrudnienia – dofinansowanie może zostać przyznane na szkolenia pracowników, tworzenie nowych miejsc pracy, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dofinansowanie można najczęściej przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/portrait-young-business-woman-standing-outside-office-buildings-business-success-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać podmioty z Polski Wschodniej?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas podmiotów z Polski Wschodniej. Do najpopularniejszych należą:

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji w Polsce Wschodniej

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem, prawidłowo rozliczy dotację etc.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla firm z Polski Wschodniej”.

2 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

4 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

5 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

6 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT

Spotkanie i konsultacja z Panem Rafałem Czerkawskim przebiegła bardzo pomyślnie. Otrzymałam maksimum informacji w zakresie wszystkich możliwości dofinansowania jakie może pozyskać firma jak również Pan Rafał wyczerpał temat w zakresie zagrożeń które mogą się pojawić. Otrzymałam odpowiedzi w zakresie wszystkich pytań które zadałam, przedstawiono mi kolejne kroki które są potrzebne do dalszej współpracy. Cieszę się że zdecydowałam sie na tą konsultacje, teraz mam jasny plan działania. Polecam!
Joanna Limberger

Comet Logistic Patryk Kozłowski

Konkretne i merytoryczne spotkanie. Wiele się dowiedziałem.
Sławomir Ziajka

Zdamyto.pl Sp. z o.o.

Bardzo merytoryczna analiza, wnioski przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały.
JAROSŁAW JÓŹWIAK

HVAC 360

Dzień dobry, jestem pod wrażeniem bardzo grzecznej i szczegółowej komunikacji. Całokształt usługi na najwyższym poziomie. Żadne zapytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedz. Włącznie z cytowaniem ustawy, co dało poczucie bezpiecznej realizacji usługi.

Przed nami kolejne sprawozdanie i już wiem, że będzie wszystko sprawnie i co najważniejsze w terminie.

Katarzyna Świętochowska

Urząd Gminy Smołdzino

Współpraca z firmą DORADCY 365 ,to czysta przyjemność ,miło ,sprawnie ,bardzo rzeczowo .To nie pierwszy rok kiedy korzystam z usług i gorąco polecam !!!

MONIKA

ALTADOOR

Nieoceniona pomoc, obsługa bardzo profesjonalna. Można się dogadać w każdej kwestii. Jestem w 100% zadowolona z kolejnej współpracy. Dziękuję

Beata Midura

MDR LOGISTIC Mateusz Midura

Profesjonalnie, przejrzyście i na temat. Na konsultacji otrzymałam bardzo dużo przydatnych informacji i uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.

Justyna Kaniewska

Profesjonalne, rzetelne i obrazowe podejście do tematu. Na konsultacje, nie czekaliśmy długo. Rady, które otrzymałam były bardzo przydatne. Cenowo – zdecydowanie lepiej niż konkurencja 🙂

ANETA SZYMONIAK

KONEKT-BIS TKANINY SP. Z O.O.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone