fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Nabór 2024 został już ogłoszony!

Prowadzisz firmę i zależy Ci na bezpieczeństwie pracowników? Chcesz zastosować  nowsze rozwiązania zapewniające maksimum skuteczności w zakresie BHP, jak na przykład: wymiana oświetlenia w halach, ograniczenie hałasu, lepsza wentylacja, osłony maszyn? A to tylko niektóre elementy, które możesz dofinansować środkami z dotacji, poprawiając tym samym jakość i wydajność pracy.

Nie chcesz jednak tracić czasu na przedzieranie się przez gąszcz formalności?

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania w ramach programu ZUS „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Pomożemy Ci w otrzymaniu dotacji

Zadbaj o swój spokój ducha, czas i portfel – powierz wykonanie usługi ekspertom.

Dodatkowe środki są na wyciągnięcie ręki, a my pomożemy Ci po nie sięgnąć.

Wspieramy naszych Klientów, pomagając im się rowijać dzięki dotacjom.

Ty możesz się skupić na swoim biznesie, podczas gdy my zajmiemy się pozyskaniem środków.

Doradzamy firmom i osobom fizycznym już ponad 20 lat. Na tle konkurencji wyróżnia nas zatem doświadczenie, a naszą domeną jest terminowość, skuteczność, rzetelne doradztwo oraz satysfakcja klientów, o czym świadczą liczne pozytywne opinie.

Sukces klienta jest naszym sukcesem, dlatego współpracując z nami, masz pewność, że dajemy z siebie wszystko aby doprowadzić Twój projekt do końca.

Prosty zakup

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do siebie, a my pokierujemy Cię dalej lub jeśli wolisz dodaj produkt do koszyka – opłać zamówienie a my zajmiemy się jego realizacją.

— Na czym polega nasza praca? Jak Ci pomożemy?

Na co dzień zajmujemy się obsługą dotacji i wiemy, co jest potrzebne do ich otrzymania. Dlatego w ramach tej usługi kompleksowo przeprowadzimy Cię przez cały proces od zebrania informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku aż do prawidłowego rozliczenia dotacji.

Samo złożenie wniosku o dofinansowanie nie wystarczy, trzeba to zrobić dobrze. Dlatego pomożemy Ci w stworzeniu koncepcji projektu i opracujemy oceny ryzyka na stanowisku dofinansowania i/lub chronometrażu.

Przygotujemy całość analizy finansowej i będziemy koordynować proces rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji. Uzupełnimy Twój wniosek i będziemy monitorować proces jego oceny.

Będziemy z Tobą również na etapie zakupów w ramach projektu, by wesprzeć Cię w wyborze dostawców.

Przygotujemy wnioski sprawozdawcze oraz niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.

Udzielimy Ci wsparcia merytorycznego i technicznego w ramach realizowanego projektu. Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

W SKRÓCIE

Dotacja z ZUS

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Czym jest dotacja z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie konkursu oferuje dofinansowanie do projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program ten ma na celu wsparcie firm w pozyskaniu specjalistycznych maszyn i urządzeń w ramach prewencji wypadkowej.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Przedsiębiorca terminowo opłacający składki ZUS oraz podatki, którego firma nie znajduje się w stanie likwidacji oraz nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przed upływem 3 lat od dnia wypłaty ostatniego dofinansowania lub przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 • Mikrofirma – od 1 do 9 pracowników;
 • Mała firma – od 10 do 49 pracowników;
 • Średnia firma – od 50 do 249 pracowników;
 • Duża firma – powyżej 250 pracowników.

Wysokość wsparcia

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2025 r. wynosi 120 000 000 zł.

Program zakłada minimalną kwotę wnioskowania w wysokości 10 000 zł, a maksymalną 300 000 zł.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla działań inwestycyjnych – do 299 000,00 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – do 300 000,00 zł, w tym:
  • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  • 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Procentowa wysokość dofinansowania wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu (wymagany wkład własny 20%).

Dodatkowo, ZUS w katalogu działań inwestycyjnych i doradczych, dokładnie określił kwoty dofinansowania na poszczególne sprzęty (np. na wózek widłowy kwota dofinansowania wynosi max. do 40.000 zł brutto).

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Warunki przyznania dotacji

Istotne jest to, że środki z programu należy wykorzystać na działania w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Terminy i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 26 lutego do 27 marca 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl

Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg określonych kryteriów wyboru, następnie ZUS przygotowuje Listę rankingową zgodnie z uzyskaną punktacją od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Zobowiązania beneficjenta

 1. Beneficjent na potrzeby rozliczenia projektu jest zobowiązany do zawarcia Umowy w formie elektronicznej i wskazania odpowiedniego rachunku bankowego. Umowa może zostać podpisana wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Realizacja projektu musi nastąpić w okresie nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 3. Środki z otrzymanego dofinansowania muszą zostać wykorzystane zgodnie z zawartą Umową, natomiast realizacja projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem i wyciągiem z oceny wniosku.
 4. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres trzech lat, po zatwierdzeniu odbioru projektu. Jednym z warunków zachowania trwałości projektu jest utrzymanie stanowisk pracy objętych dofinansowaniem, w tym zatrudnienia pracowników na poziomie podobnym do stanu na dzień odbioru projektu.
 5. Beneficjent zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli na różnych etapach projektu i po jego zakończeniu.

Wypłata dotacji

Wypłata środków następuje na rachunek bankowy wskazany w Umowie  w dwóch transzach:

 • I transza w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po zawarciu Umowy;
 • II transza w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zakładu odbioru Projektu.
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png

Q&A by Doradcy365

1. Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

2. Czy można składać wniosek będąc jednoosobową działalnością gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników?

Tak. Warunkiem jest odprowadzanie za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

3. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie dla stanowisk pracy, które dopiero będą utworzone i dla budynków, które są w budowie?

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które poprawią poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi na istniejących stanowiskach pracy. Nie można ubiegać się o dofinansowanie dla stanowisk pracy lub w budynkach, które obecnie nie funkcjonują.

4. Czy mogę starać się o dofinansowanie jeśli zatrudniam pracowników tylko na umowę zlecenie?

Rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca, nie stanowi kryterium uzyskania dofinansowania. Ważne jest, czy za pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania trwałości projektu przez okres trzech lat, po zatwierdzeniu odbioru projektu. Jednym z warunków zachowania trwałości projektu jest utrzymanie stanowisk pracy objętych dofinansowaniem, w tym zatrudnienia pracowników na poziomie podobnym do stanu na dzień odbioru projektu.

5. Czy został określony minimalny czas opłacania składek, żeby móc przystąpić do konkursu?

Do konkursu może przystąpić każdy Wnioskodawca, który m. in. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Nie został określony minimalny czas opłacania składek na ww. ubezpieczenia, aby Wnioskodawca mógł przystąpić do konkursu.

6. Ile razy mogę uzupełniać braki we wniosku?

Podczas oceny formalnej wniosku, możesz być wezwany do uzupełnienia braków formalnych. Braki formalne możesz usunąć tylko raz i wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu. Jeśli Twój wniosek otrzyma pozytywną ocenę formalną, to zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest tylko raz (na tym etapie nie możesz już poprawiać ani uzupełniać wniosku).

7. Jeżeli wniosek konkursowy składa się z kilku działań, to czy wykluczenie przez ZUS jednego działania spowoduje odrzucenie całego wniosku?

O ewentualnym wykluczeniu danego działania decyduje ekspert w ocenie merytorycznej wniosku. Wskazuje wówczas działania lub czynności, które nie kwalifikują się do dofinansowania lub podlegają ograniczeniom zgodnie z Katalogiem działań. Wykluczenie działania lub czynności nie powoduje odrzucenia całego wniosku o dofinansowanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wykluczone zostaną wszystkie działania i czynności wymienione we wniosku lub jeżeli po zastosowaniu wykluczenia, minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, będzie mniejsza niż 10 000,00 PLN.

Masz więcej pytań, a nie znalazłeś/aś odpowiedzi w artykule powyżej? Napisz do Nas.

Dopełnimy wszystkich formalności za Ciebie. Złożymy odpowiedni wniosek i zadbamy o cały proces od momentu złożenia wniosku aż po uzyskanie dotacji.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś. Zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Pokrewne usługi